YẾU TỐ NHIỄU – Tài liệu text

Bài viết YẾU TỐ NHIỄU – Tài liệu text thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu YẾU TỐ NHIỄU – Tài liệu text trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “YẾU TỐ NHIỄU – Tài liệu text”

Đánh giá về YẾU TỐ NHIỄU – Tài liệu text


Xem nhanh
Trong bài giảng này tôi sẽ bàn về định nghĩa yếu tố nhiễu và qua vài ví dụ minh hoạ tác động của nó đến kết luận của một nghiên cứu. Tôi cũng bàn qua phương pháp hiệu chỉnh cho yếu tố nhiễu.

sai số đo lường, có khả năng do phương thuận tiện đo lường máy móc, dụng cụ, hố chất… có khả năng do con người tiến hành đo lường trình độ, đào tạo, ý thức trách nhiệm, sức khoẻ…. Ví dụ, đo lườngmột biến số hố sinh hoặc lý sinh, khơng khi nào có thể chính xác tuyệt đối được, các labo khác nhéu thường đạt được các kết quả không như nhau từ cùng một mẫu. Các mẫu nghiệmcủa nhóm bệnh và nhóm chứng được chia ra một cách ngẫu nhiên vào các labo khác nhéu để xét nghiệm thì sai số sẽ ít trầm trọng hơn khi phân tích sự kết hợp nhân quả so với tất cả mẫunghiệm của nhóm bệnh được xét nghiệm trong cùng một la bo và tất cả mẫu nghiệm của nhóm chứng được xét nghiệm trong một labo khác. Nếu như 2 labo này đưa ra các kết quảkhác nhau một cách có hệ thống khi xét nghiệm cùng một mẫu nghiệm thì việc đánh giá sau đó của kết quả thống kê sẽ bị sai chệch.Một sai số đo lường quan trọng trong các nghiên cứu bệnh chứng hồi cứu là sai số nhớ lại. Nó tồn tại khi nhóm chứng và nhóm bệnh nhớ lại khơng như nhau về phơi nhiễm. Ví dụ,những người bị bệnh thường nhớ tốt hơn về việc phơi nhiễm của mình nhất là khi ai cũng biết rằng sự phơi nhiễm đó có liên quan tới bệnh nghiên cứu ví dụ, ít vận hành thể lực và cácbệnh tim. Loại sai số này có khả năng làm tăng quá mức hệ lụy liên quan tới phơi nhiễm những người bị bệnh tim có xu hướng nhớ rằng trước đây họ đã thiếu hoạt động thể lực, hoặc là ướclượng non khi những người bị bệnh có sự phủ nhận phơi nhiễm trước đây nhiều hơn so với những người làm chứng.Khi sai số đo lường có cùng mức như nhau trong các nhóm so sánh sai số khơng khác biệt thì thường dẫn tới một ước lượng non về độ mạnh thật của sự kết hợp. Chính loại sai sốnày làm cho một vài thống kê dịch tễ học về cùng một vấn đề mang lại các kết quả không như nhéu.

Mọi Người Xem :   Quản lý hiệu quả ngân quỹ nhà nước

III. YẾU TỐ NHIỄU

Khi nghiên cứu sự kết hợp giữa phơi nhiễm với một tác nhân hay với một yếu tố nguy cơ và sự xuất hiện một bệnh, có khả năng có một sự “nhiễu” nếu như các nhóm thống kêchịu một sự phơi nhiễm khác mà sự phơi nhiễm này vừa liên quan tới bệnh và vừa liên quan tới phơi nhiễm thống kê. Yếu tố thứ 3 này, có một sự phân bố khơng như nhau trong cácnhóm so sánh, là yếu tố quyết liệt hay yếu tố thống kê là yếu tố quyết liệt sự xuất hiện bệnh nghiên cứu. Khi hệ lụy của cùng lúc ấy 2 sự phơi nhiễm này không phân biệt được rõ thìsẽ bị nhiễu và sẽ đưa ra kết luận sai, hệ lụy đó có khả năng do yếu tố này, có thể do yếu tố kia gây nên. Ví dụ, khi thống kê sự kết hợp giữa tập tính hút thuốc lá và ung thư phổi trong mộtquần thể thì tuổi là yếu tố nhiễu nếu như tuổi trung bình của những người hút thuốc lá khác biệt với tuổi trung bình của những người khơng hút, vì tỷ lệ mới mắc ung thư phổi tăng theotuổi.Ảnh hưởng của yếu tố nhiễu rất mạnh, có thể làm thay đổi ngay kết quả của một sự kết hợp. Trong một thống kê, một biến số có vẻ như là một yếu tố bảo vệ, nhưng khi các yếu tốnhiễu được loại bỏ hồn tồn thì sự thực có thể được bộc lộ, biến số đó trở thành yếu tố có hại. Vấn đề quan trọng hay xảy ra là, yếu tố nhiễu có nguy cơ làm cho người nghiên cứunhầm tưởng có một sự kết hợp nhân quả nhưng thực chất là không tồn tại sự kết hợp đó. Để một biến số trở thành yếu tố nhiễu khi nó vừa có liên quan tới sự xuất hiện bệnh và vừa liênquan tới sự phơi nhiễm xem xét. Ví dụ, nếu như thống kê sự kết hợp giữa ung thư phổi và việc phơi nhiễm với radon, việc hút thuốc lá sẽ không phải là yếu tố nhiễu nếu như thói quenhút thuốc lá hồn tồn như nhéu trong nhóm chứng và nhóm phơi nhiễm với radon.Tuổi và tầng lớp xã hội là 2 yếu tố nhiễu thường gặp nhất trong các nghiên cứu. Một sự kết hợp giữa cao huyết áp động mạch và các bệnh mạch vành có khả năng có trong thực tế màhai biến số này đều có diễn biến song song với tuổi; cần phải kiểm soát yếu tố nhiễu là tuổi mới thấy được cao huyết áp động mạch thật sự làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạch vành.40Một ví dụ khác hình 1 nêu lên ảnh hưởng của yếu tố nhiễu như sau: mối liên quan được nhận thấy giữa việc uống cà phê và nguy cơ mắc bệnh mạch vành có thể được giải thíchbởi hiện tượng nhiễu vì tập tính uống cà phê thường có liên quan tới tập tính hút thuốc lá, những người hay uống cà phê thường là những người hút thuốc lá thường xuyên hơn so với nhữngngười khác. Thuốc lá đã được biết là tác nhân của các bệnh mạch vành; mối liên quan nhận thấy giữa việc uống cà phê và bệnh mạch vành đó chỉ dễ dàng là kết quả của sự kết hợpnhân quả đã được biết giữa thuốc lá và bệnh vừa nêu. Trong tình huống này, tập tính hút thuốc lá là yếu tố nhiễu trong mối quan hệ được nhận thấy giữa uống cà phê và bệnh mạchvành; chính Vì vậy, khi kiểm sốt thuốc lá thì mối liên quan cà phê – bệnh mạch vành biến mất.PHƠI NHIỄM BỆNH Uống cà phê Bệnh timYẾU TỐ NHIỄU Hút thuốc láHình 1: Hiện tượng nhiễu: uống cà phê, hút thuốc lá và bệnh mạch vànhIV. KIỂM SỐT YẾU TỐ NHIỄU Có nhiều phương pháp kiểm sốt yếu tố nhiễu, có khả năng khi thiết kế nghiên cứu, có khả năngkhi xử lý, phân tích số liệu. Trong giai đoạn thiết kế thống kê có 3 phương pháp kiểm soát yếu tố nhiễu:- Ngẫu nhiên; – Thu hẹp quần thể thống kê;- Kết đôi. Trong giai đoạn xử lý phân tích số liệu có 2 phương pháp:- Phân tầng; – Chuẩn hoá.Phương pháp ngẫu nhiên chỉ áp dụng trong các nghiên cứu thực nghiệm, làphương pháp tối ưu nhằm làm cho yếu tố nhiễu tiềm ẩn trong thống kê phân phối coi như là như nhéu trong các nhóm so sánh; nhưng cần phải có cỡ mẫu đủ lớn để tránh nguy cơ do mayrủi gây ra nên một sự phân phối không như nhéu những yếu tố này trong các nhóm so sánh. Chính ngẫu nhiên đã loại bỏ nguy cơ một sự kết hợp giữa các yếu tố nhiễu tiềm ẩn và sự phơinhiễm thống kê.Thu hẹp quần thể nghiên cứu là giới hạn thống kê chỉ ở những đối tượng cónhững đặc tính nhất định. Ví dụ, nếu như muốn nghiên cứu tác động của uống cà phê đối với bệnh mạch vành thì chỉ thống kê trên những người khơng hút thuốc lá; làm như vậy làđã loại bỏ yếu tố nhiễu tiềm ẩn do hút thuốc lá gây ra nên.Kết đôi là phương pháp rất hay được dùng để kiểm soát yếu tố nhiễu tiềm ẩntrong nghiên cứu. Khi thiết kế, chọn các đối tượng vào thống kê sao cho các yếu tố nhiễu tiềm ẩn phân bố như nhéu trong các nhóm so sánh. Ví dụ, trong một thống kê bệnh chứngnhằm tìm mối liên quan giữa vận hành thể lực và bệnh mạch vành, người ta ghép cặp cho mỗi một trường hợp bị bệnh một người làm chứng có cùng tuổi và cùng giới để tuổi và giớikhơng còn là yếu tố nhiễu nữa. Phương pháp kết đôi này được sử dụng nhiều nhất trong các41nghiên cứu bệnh chứng để kiểm soát yếu tố nhiễu. Nhưng khi chọn nhóm chứng mà đưa ra đồng thời quá nhiều yếu tố và mỗi yếu tố với nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt, khi đó gọi là qkết đơi.Phân tầng là cách kiểm sốt yếu tố nhiễu khi xử lý, phân tích số liệu,thường được sử dụng trong các thống kê có qui mơ rộng. Phương pháp này là đo lường sự kết hợp chỉ trong một nhóm đối tượng đồng nhất về yếu tố nhiễu tiềm ẩn. Nếu tuổi là một yếutố nhiễu thì đo lường sự kết hợp chỉ trong một lớp tuổi nhất định, ví dụ một lớp 10 tuổi chẳng hạn. Nếu giới hoặc dân tộc là yếu tố nhiễu thì đo lường sự kết hợp được chia ra riêng ở đànơng, ở đàn bà và ở mỗi nhóm dân tộc khác nhau; sau đó, sử dụng tốn để tập hợp sự kết hợp từng phần đó thành sự kết hợp toàn thể.Phân tầng là cách đơn giản, dễ thực hiện, nhưng bị Giảm bởi qui mô nghiên cứu có thể cỡ mẫu khơng đủ lớn để phân tầng, và khơng cho phép kiểm sốt đồng thời nhiềuyếu tố nhiễu, trong khi tình trạng này lại hay xảy ra.Chuẩn hoá là cách kiểm soát yếu tố nhiễu rất tốt, hay được dùng, tiếnhành khi xử lý, phân tích số liệu, nhất là chuẩn hố các tỷ lệ trước khi so sánh. dùng phương pháp này có thể kiểm soát cùng một lúc nhiều yếu tố nhiễu, sau đó tính được độ mạnh của sựkết hợp.

Mọi Người Xem :   Thôi nôi bé bốc gì? Ý nghĩa của từng loại đồ vật mâm bốc

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa tên ngọc nhi

V. HIỆU LỰCCác câu hỏi về yếu to nhiễu là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê yếu to nhiễu là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết yếu to nhiễu là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết yếu to nhiễu là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết yếu to nhiễu là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về yếu to nhiễu là gì


Các hình ảnh về yếu to nhiễu là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected]. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm dữ liệu, về yếu to nhiễu là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thêm thông tin về yếu to nhiễu là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/


🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

Mọi Người Xem :   Giải mã bí ẩn phong tục thờ chó đá theo tín ngưỡng của người Việt | Gỗ Trang Trí

Loading

Related Posts

About The Author