Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?

Bài viết Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?”

Đánh giá về Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?


Xem nhanh
Điều 116. Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết
1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần phổ thông có nhiều hơn phiếu biểu quyết so với cổ phần phổ thông khác; số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quyền biểu quyết và thời hạn ưu đãi biểu quyết đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ được quy định tại Điều lệ công ty. Sau thời hạn ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là một trong số những loại cổ phần ưu đãi của Doanh nghiệp cổ phần, theo đó cổ đông nắm cổ phần này có quyền biểu quyết thường xuyên hơn so với các cổ đông nắm cổ phần phổ thông khác. Khái niệm cổ phần ưu đãi biểu quyết được quy định tại khoản 1 điều 116 Luật công ty 2020 như sau:

Điều 116. Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần phổ thông có thường xuyên hơn phiếu biểu quyết so với cổ phần phổ thông khác; số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ Doanh nghiệp quy định. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty. Quyền biểu quyết và thời hạn ưu đãi biểu quyết đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ được quy định tại Điều lệ công ty. Sau thời hạn ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có quyền sau đây:a) Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này;b) Quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết liệt của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Đặc điểm của cổ đông nắm cổ phần ưu đãi biểu quyết

1. Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết2. Có quyền của cổ đông phổ thông nhưng không được chuyển nhượng cổ phần ưu đãi đó cho người khác trừ trường hợp theo bản án, quyết liệt của toà hoặc thừa kế3. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết4. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông5. Khác với cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại (không được tham gia đại hội đồng cổ đông) cổ đông nắm cổ phần ưu đãi biểu quyết có quyền tham gia và biểu quyết cao hơn so với cổ đông phổ thông

Mọi Người Xem :   Sự khác biệt của giấy nhún Hàn Quốc, nhún Trung và nhún Ý

✅ Mọi người cũng xem : đỉnh đồng có ý nghĩa gì

Nghĩa vụ khi nắm cổ phần ữu đãi biểu quyết

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào Doanh nghiệp (Điểm c khoản 1 điều 111 luật công ty 2020). Đối với trường hợp nắm cổ phần ưu đãi biểu quyết thì quyền điều hành sẽ lớn hơn so với cổ đông thông thường nhưng trách nhiệm lại nhỏ hơn (tương đương với phạm vi số vốn đã góp vào công ty) do vậy để tránh quyền lợi này của cổ đông nắm giữ cổ phần việc ưu đãi biểu quyết chỉ có tổng giá trị trong vòng 3 năm đầu từ khi công ty được cấp đăng ký kinh doanh.

Khi nào nên nắm cổ phần ưu đãi biểu quyết

Trong một số trường hợp khi các cổ đông góp vốn mà để thành lập Doanh nghiệp cổ phần mà chưa thực sự tin tưởng đối phương có khả năng lựa chọn loại cổ phần ưu đãi biểu quyết, với số vốn góp nhỏ nhưng quyền quyết liệt hoặc biểu quyết sẽ lớn (quyền lực trong Doanh nghiệp lớn) để xem xét các thức điều hành của đại hội đồng cổ đông và ban quản lý Doanh nghiệp. Trong trường hợp cảm thấy không phù hợp có thể có mức trách nhiệm thấp nhất.Các câu hỏi về ý nghĩa vai trò của cổ phần ưu đãi biểu quyết


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ý nghĩa vai trò của cổ phần ưu đãi biểu quyết hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ý nghĩa vai trò của cổ phần ưu đãi biểu quyết ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ý nghĩa vai trò của cổ phần ưu đãi biểu quyết Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ý nghĩa vai trò của cổ phần ưu đãi biểu quyết rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!
Mọi Người Xem :   Ý nghĩa cầu vồng là gì? Các hiện tượng cầu vồng trong tự nhiên có thể bạn chưa biết

Các Hình Ảnh Về ý nghĩa vai trò của cổ phần ưu đãi biểu quyết


Các hình ảnh về ý nghĩa vai trò của cổ phần ưu đãi biểu quyết đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu kiến thức về ý nghĩa vai trò của cổ phần ưu đãi biểu quyết tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thông tin về ý nghĩa vai trò của cổ phần ưu đãi biểu quyết từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author