Tên các tượng Phật trong chùa của Phật Giáo

Bài viết Tên các tượng Phật trong chùa của Phật Giáo thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Khoa Lịch Sử tìm hiểu Tên các tượng Phật trong chùa của Phật Giáo trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Tên các tượng Phật trong chùa của Phật Giáo”

Xem thêm :

Đánh giá về Tên các tượng Phật trong chùa của Phật Giáo

Xem nhanh
Tượng Phật trong chùa. Có thể bạn chưa biết!

Trong một ngôi chùa thường có một hệ thống rất thường xuyên tượng Phật Giáo bao gồm các vị Phật, Bồ Tát, La Hán. Để hiểu rõ về hệ thống tượng các vị Phật trong phật giáo và tên các tượng Phật trong chùa, hãy theo dõi bài viết dưới đây của Phong Thủy Tam Nguyên.

Một ngôi chùa Phật giáo (theo Bắc tông – ở miền Bắc nước ta) thường nhật có 4 khu vực: Chính điện, Tiền đường, Nhà hành lang, Nhà Tăng. mặt khác còn có Nhà Tổ và Trai đường.

Tên các tượng Phật ở Chính điện trong chùa

Trong chính điện thờ Phật, triết lý vô thường của Phật giáo được đặt lên hàng đầu thể hiện qua tam thân Phật là “Pháp thân”, “Báo thân” và “Ứng than”. Cách bài trí các tượng Phật ở chính điện theo đúng ý nghĩa ấy, cho nên ở lớp trên cùng là thờ “Pháp thân Phật”, tức là thờ thường trụ Phật ở trong vũ trụ. Ở lớp thứ hai thờ “Báo thân Phật”, tức là thờ thọ dụng trí tuệ Phật ở cõi Cực Lạc. Ở lớp thứ ba là thờ “Ứng thân Phật”, tức là thờ Phật đã hoá hiện ra xác thân ở trần thế. Lớp thứ 4 là lớp tượng “Di lặc Bồ-tát” và hai vị “Phổ Hiền Bồ-tát” và “Văn thù Bồ-tát” đứng hai bên, thường gọi là bộ tượng “Di Đà Tam tôn”. Lớp thứ năm trở xuống thường có tượng đức Phật tu khổ hạnh ở chân núi Tuyết Sơn, tượng đức Phật nhập Niết bàn và đức Phật đản sanh.

Vậy cách bài trí các tượng ở chính điện từ trên xuống dưới theo thứ tự sau đây:

1. Tên các tượng Tam thế Phật trong chùa

Lớp trên cùng, ở chỗ giáp vách phía trong, có ba pho tượng để ngang một dãy, hình dáng giống nhéu, tức là tượng “Thường trụ tam thế diệu pháp thân”, người ta thường gọi tắt là tượng Tam thế Phật; nghĩa là Phật thường trụ, trong thời gian quá khứ, Hiện tại và vị lai.

tên các tượng phật trong chùa
Tam thế Phật

✅ Mọi người cũng xem : đổi mới sáng tạo là gì

2. Tượng Di – Đà tam tôn

Lớp thứ hai có ba pho tượng lớn, pho tượng ngồi giữa là pho tượng đức “A Di Đà Phật”, tức là Thọ dụng trí tuệ thân, pho tượng đứng bên trái là tượng đức “Quan Thế Âm Bồ-tát”, pho tượng đứng bên phải là tượng đức “Đại Thế Chí Bồ-tát”. Đức Phật và hai Bồ-tát ấy ở Tây phương Cực Lạc, chủ việc cứu độ chúng sinh ở cõi Sa-bà qua cõi Cực Lạc.

Mọi Người Xem :   Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Lý Bí?

3. Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh

tượng ở bên phải, hoặc đứng trên tòa sen, hoặc ngồi trên con sư tử xanh là tượng “Đức Văn-Thù Bồ-tát”; pho tượng ở bên hữu, hoặc đứng trên tòa sen, hoặc ngồi trên con voi trắng là tượng “Đức Phổ-Hiền Bồ-tát”, theo thuyết nói trong Hoa Nghiêm kinh.

Ở lớp thứ ba ấy, có nhiều chùa thờ tượng đức “Thích-ca Mâu-ni” ngồi cầm hoa sen, như khi Ngài thuyết pháp ở núi Linh Thứu; bên tả là tượng “Ca-Diếp Tôn giả”, vẻ mặt già,bên hữu là tượng “A-Nan-Đà Tôn giả”, vẻ măt trẻ, là hai đại đệ tử của Đức Thích-ca khi Ngài còn ở thế-gian. Tượng hai vị Tôn giả ấy đều đặn tạc đứng, mang hình dáng hai thầy tỳ-kheo.

✅ Mọi người cũng xem : sinh vật ăn thịt là con gì

4. Tượng Phật Di Lặc

Lớp thứ tư, ở giữa là tượng “Bồ-tát Di Lặc”, vị Phật tương lai. Hai bên (nếu có) là hai vị “Đại Bồ-tát Văn Thù” và “Đại Bồ-tát Phổ Hiền”. Trong trường hợp này, ở lớp thứ ba, hai bên tượng đức Bổn sư không phải là hai vị Bồ-tát Văn Thù và Phổ Hiền nữa mà là hai vị đại đệ tử “Ca-diếp” và “A-nan-đà”.

tên các tượng phật trong chùa
Tượng Phật Di Lặc

5. Tượng Cửu Long

Lớp thứ năm có pho tượng Cửu Long để giữa. Tượng này theo điển tích nói khi đức “Thích-ca Mâu-ni” mới giáng sinh, có chín con rồng xuống phun nước cho Ngài tắm, đoạn Ngài đi bảy bước, tay tả chỉ lên trời, tay hữu chỉ xuống đất mà nói rằng: “Thiên thượng, thiên hạ duy

Lớp thứ ba có ba pho tượng lớn, pho tượng lớn ngồi giữa là tượng “Thích-ca Mâu-ni Phật”, tức là Ứng thân hay là biến hóa thân, giáng sinh xuống trần thế, tu thành chính quả và thuyết pháp độ chúng. Pho ngã độc tôn – Trên trời, dưới đất, chỉ có ta là quí hơn cả”. Bởi vậy tượng Cửu-long là chín con rồng vây bọc chung quanh một pho tượng nhỏ đang chỉ một tay lên trời một tay xuống đất, đó là tượng “Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật” lúc sơ sinh. Bên tả tượng Cửu Long có tượng “Đế Thích” ngồi ngai, mặc áo đội mũ Hoàng Đế, bên hữu có tượng “Đại Phạm Thiên” cùng một kiểu như pho tượng Đế Thích, đó là theo điển nói hai vị Đại Thiên Vương này chủ tể ở cõi sa-bà thế-giới và lúc nào cũng hộ trì đức “Thích Ca” khi Ngài chưa thành Phật.

Hệ thống tượng như trên thường có mặt ở trong hầu hết các chùa có quy mô nhỏ và vừa. Những chùa có quy mô lớn, thường có kiểu mặt bằng nội công ngoại quốc thì được bày thêm các lớp tượng sau:

6. Tượng Tứ Thiên Vương

Ở ngoài tượng Cửu Long để bốn pho tượng “Tứ Thiên Vương” mặc Vương phục, bày làm hai dãy đối nhau, tức là bốn vị hộ thế gian.

tên các tượng phật trong chùa
Tượng Tứ Thiên Vương

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa tên ngân hà

7. Tượng tứ Bồ-tát

Có chùa bỏ tượng Tứ Thiên Vương mà bày tượng bốn vị Bồ-tát, tạc hình Thiên thần gọi là “Ái Bồ-tát” tay cầm cái tên; “Sách Bồ-tát” tay cầm cái cây; “Ngũ Bồ-tát” tay cầm cái lưỡi; “Quyền Bồ-tát” tay nắm lại và để vào ngực.

8. Tượng Kim Cương bát bộ

Có nhiều chùa tạc 8 vị Kim Cương, là thần tướng trên trời, thường gọi là Bát Bộ Kim Cương, gồm có:

  • Thanh Trừ Tài Kim Cương
  • Tích Độc Thần Kim Cương
  • Hoàng Tuỳ Cầu Kim Cương
  • Bạch Tĩnh Thủy Kim Cương
  • Xích Thanh Hoả Kim Cương
  • Định Trừ Tai Kim Cương
  • Tử Hiền Kim Cương
  • Đại Thần Lực Kim Cương.
tên các tượng phật trong chùa
Tượng Kim Cương Bát Bộ

Bốn vị Bồ-tát và Tám vị Kim Cương này, theo điển tích ở trong các kinh thì có thường xuyên thuyết khác nhéu, xong đại ý là nói những bậc thần đã phát Bồ-đề Tâm, đem thần lực mà hộ trì Phật Pháp.

mặc khác, cách bố trí các tượng thờ không phải nhất nhất theo đúng bố cục trên, thực tế mỗi chùa tuỳ theo hoàn cảnh mà có sự sai khác, đó là chưa đề cập đến sự khác nhéu giữa các miền Bắc-Trung-Nam. Miền bắc thờ thêm nhiều Thánh, hệ thống tượng thờ vì thế trở nên phức tạp; miền Trung nói chung là rất đơn giản và thuần tuý; miền Nam thì có sự gặp gỡ giữa các miền.

Mọi Người Xem :   Ý Nghĩa Của Mặt Dây Chuyền Đồng Điếu Đá Phong Thủy

✅ Mọi người cũng xem : biểu tượng halloween là con gì

Tên các tượng Phật ở Tiền đường (Nhà Bái đường) trong chùa

Thông thường nhà Bái đường được xây dựng trước cửa Chính điện nên còn gọi là tiền đường. Các tượng bày ở Tiền đường gồm:

1. Tượng Hộ pháp

Hai bên ở Bái đường đặt tượng hai vị Hộ pháp. Hai vị Hộ pháp là ý nghĩa Khuyến Thiện và Trừng Ác để hộ trì Phật pháp. Đây là hai vị Hộ pháp được tạc tượng theo kiểu võ sĩ cổ, mình mặc áo giáp, đầu đội mũ, một vị tay cầm viên ngọc, vị kia tay cầm binh khí, trong tư thế đứng hoặc ngồi.

tên các tượng phật trong chùa
Tượng Hộ pháp

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa tên an nhiên

2. Tượng Thần Thổ Địa – Thánh Tăng

Một bên tượng Thổ địa và một bên tượng Thánh tăng, lấy điển tích về cùng xuất hiện đồng thời chứng minh khi Đức Thích-ca vừa thành đạo. Trưởng giả Cấp-cô-độc, một nhân vật thời Thích-ca tại thế, đã mua một khu vườn cây xây tịnh xá, ngôi chùa rất to lớn đầu tiên trên thế giới, thỉnh Phật Thích-ca về thuyết pháp. Sau này ông được coi là người bảo vệ của cải/tài sản của nhà chùa. do đó người ta gọi là Đức ông hay Đức chúa Già Lam Chầu Tể.

Tên các tượng Phật ở nhà Hành lang trong chùa

Trong các ngôi chùa thờ Phật ở Việt Nam, nhà hành lang được xây rất linh động: có thể là hai dãy nhà riêng để đi lại chạy song song ở hai bên nhà Chính diện, mà theo đó, đi vào nhà tăng (hậu đường). Tượng bày ở nhà hành lang là 18 vị La Hán (gọi là thập bát Hán). Tượng tạc kích thước bằng người bình thường với các tư thế khác nhau. Vị ngồi trên tảng đá, vị ngồi trên gốc cây, lưng ngựa, lưng tê giác vẻ mặt suy nghĩ trầm mặc. La Hán là vị quả thánh cao nhất của Tiểu thừa nhưng còn phiền não luân hồi sinh tử. Phật giáo Tiểu thừa cho rằng có 16 vị La Hán vâng lệnh của Phật ở mãi trên thế gian để cứu độ chúng sinh, không nhập diệt. Theo sách Phật, chỉ có 16 vị La Hán nhưng trên thực tế người ta tạo thêm hai vị nữa thành Thập bát La Hán.

tên các tượng phật trong chùa
18 vị La Hán (gọi là thập bát Hán)

Tên các tượng Phật ở nhà Tăng trong chùa

Nếu thờ Tổ gọi là Nhà Tổ, sử dụng trai tăng gọi là Nhà Trai. Nhà Tăng thường được xây dựng sau chính điện nên còn gọi là hậu đường. Trên cao của gian giữa thờ hai tượng Thánh tăng A-nan-đa (có người nói rằng Văn Thù Bồ tát) và sư tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bohhidharma). Thờ ngài A-nan-đa thuộc Tiểu thừa; Ngài Văn Thù Bồ tát thuộc Đại thừa; Ngài Bồ-đề-đạt-ma là tổ sư truyền đạo thiền sang Đông Hoa. Dưới là các vị sư tổ đã tu tại chùa. Các vị sư tổ có thể tạc tượng hoặc không. Ở chùa xây dựng một điện riêng để thờ các vị thần thánh này. ngoài ra, ở nhà tăng trong một vài chùa còn thờ tượng Quan Âm Tổng Tử, Quan Âm toạ sơn…

Ý nghĩa các bức tượng trong chùa và cách bố trí tại Chính điện

Chùa – Nhà Bái Đường, một công trình kiến trúc tôn giáo đặc biệt và trang nghiêm, không chỉ là nơi thể hiện niềm tin tôn giáo của người dân mà còn là biểu tượng văn hóa và tâm linh của một quốc gia. Trong chùa, các bức tượng được đặt cách đều và có ý nghĩa sâu sắc, tạo nên không gian linh thiêng và mang lại sự bình an cho tất cả những ai đến thăm.

Ý nghĩa các tượng Phật trong chùa

Mỗi tượng Phật trong chùa mang theo một ý nghĩa sâu xa và biểu trưng cho một phẩm chất tinh thần. Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, hay còn gọi là Phật Gautama, thể hiện sự giác ngộ và sự giải thoát khỏi vòng luân hồi. Tượng Phật Địa Tạng Bồ Tát biểu thị lòng từ bi và sự bảo hộ cho tất cả chúng sinh. Tượng Phật A Di Đà thể hiện sự thương xót và hy vọng vào cõi Phật đích thực.
Mọi Người Xem :   Top 20 tên chữ "Thiên" ba mẹ dành đặt cho con dễ thương và ý nghĩa nhất
Những tượng Phật này thường được chế tác bằng đá, gỗ hoặc đồng, với những chi tiết tỉ mỉ và đẹp mắt. Chúng mang đậm nét tinh tế và sự tôn trọng đối với tôn giáo, và được đặt trong các không gian phù hợp để tạo ra cảm giác thanh tịnh và sự sáng tạo.

Cách bố trí tại Chính điện

Chính điện, nơi chứa những bức tượng quan trọng nhất trong chùa, thường được bố trí một cách cân đối và phối hợp hài hòa. Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni thường được đặt ở vị trí trung tâm, là biểu tượng của sự giác ngộ và lãnh đạo tinh thần. Xung quanh Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, có thể thấy các tượng Bồ Tát và các vị thần trợ lực như Quan Thế Âm Bồ Tát và Cát Đại Quan Thế Âm.Các tượng Bồ Tát và vị thần trợ lực như Đại Thế Chí Bồ Tát và Văn Thù Sư Thích Thanh Tịnh thường được đặt ở các hướng khác nhau để biểu thị sự giúp đỡ và bảo hộ từ các vị thần cao cả. Ngoài ra, những tượng Đức Phật khác như Di Lặc và Vạn Thọ Thần được đặt ở những vị trí nhất định để mang lại sự may mắn và tài lộc cho người đến thăm.Tất cả những tượng Phật và vị thần trong chùa được bố trí một cách cẩn thận và tỉ mỉ, tạo nên một không gian tôn giáo đầy ý nghĩa và thanh tịnh. Việc thăm chùa và nhìn ngắm những bức tượng này không chỉ giúp con người tìm kiếm sự bình an tâm linh mà còn giúp truyền cảm hứng và niềm tin vào cuộc sống.

Các câu hỏi về ý nghĩa tượng thờ trong chùa

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ý nghĩa tượng thờ trong chùa hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ý nghĩa tượng thờ trong chùa ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ý nghĩa tượng thờ trong chùa Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ý nghĩa tượng thờ trong chùa rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ý nghĩa tượng thờ trong chùa

Các hình ảnh về ý nghĩa tượng thờ trong chùa đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm báo cáo về ý nghĩa tượng thờ trong chùa tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu nội dung chi tiết về ý nghĩa tượng thờ trong chùa từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/


Cụm từ khóa: các vị phật trong chùa các phật trong chùa các tượng phật trong chùa tên các vị phật trong chùa hình ảnh các vị phật trong chùa ảnh phật trong chùa các tượng phật và ý nghĩa tượng phật trong chùa các tượng phật tên các tượng phật trong chùa tên các phật trong chùa 3 tượng phật trong chùa trong chùa thờ những ai hình phật trong chùa các loại tượng phật tên các tượng phật tượng trong chùa chùa thờ những ai các tượng trong chùa trong chùa thờ những vị phật nào ý nghĩa các bức tượng trong chùa sơ đồ bố trí tượng phật trong chùa miền bắc các tượng thờ trong chùa các vị phật trong phật giáo ý nghĩa các ban thờ trong chùa các vị phật hình ảnh và tên các vị phật ý nghĩa các tượng phật trong chùa 12 vị bồ tát trong phật giáo hình các vị phật ảnh các vị phật hình ảnh các vị phật bố trí tượng phật trong chùa ảnh 3 vị phật hình ảnh các phật cac vi phat các phật các vị phật và bồ tát hình ảnh của các vị phật ảnh trong chùa các bộ tượng trong phật giáo các vị phật thờ trong chùa phật trong chùa trong chùa thường thờ những ai chùa thờ phật hình ảnh các tượng phật trong chua ajahn tong hatyai các ban trong chùa các vị phật, bồ tát cách sắp xếp tượng phật trong nhà tên các vị bồ tát tên các vị phật và bồ tát tên của phật

Loading

Related Posts

About The Author