BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC TỘI PHẠM – Tài liệu text

Bài viết BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC TỘI PHẠM – Tài liệu text thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC TỘI PHẠM – Tài liệu text trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC TỘI PHẠM – Tài liệu text”

Xem thêm :

Đánh giá về BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC TỘI PHẠM – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (330.31 KB, 55 trang )

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dục

CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤVÀ PHƯƠNG PHÁP CỦATÂM LÝ HỌC TỘI PHẠM1. Sơ lược lịch sử phát triển của tâm lý học tội phạmCuối thế kỷ XIX, cùng với sự ra đời của khoa học nghiên cứu về tội phạm,tâm lý học tội phạm, một chuyên ngành tâm lý học chuyên nghiên cứu vềtâm lý của những người phạm tội cũng đã được hình thành. Kể từ đó đếnnay, tâm lý học tội phạm luôn được quan tâm nghiên cứu và không ngừngphát triển, nhất là ở các nước phương Tây. Kết quả của các nghiên cứu vềtâm lý người phạm tội, tác nhân tâm lý của tội phạm, cơ chế hành viphạm tội…đã được ứng dụng rộng rãi trong công tác phòng ngừa, phát hiệnvà điều tra, xử lý tội phạm nhằm giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toànxã hội.Trải qua các giai đoạn phát triển, tâm lý học tội phạm trở thành một ngànhkhoa học độc lập nghiên cứu các hiện tượng tâm lý nảy sinh ở người phạmtội; những vấn đề, những quy luật tâm lý liên quan đến hoạt động của tộiphạm.Tâm lý học tội phạm là khoa học nghiên cứu những hiện tượng tâm lýnảy sinh trong quá trình hoạt động phạm tội của các tội phạm nhằm phòngngừa, phát hiện và đấu tranh chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốcgia, trật tự an toàn xã hội.

2. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lý học tội phạm2.1. Đối tượng nghiên cứu của tâm lý học tội phạmĐối tượng nghiên cứu của tâm lý học tội phạm là các vấn đề cơ bảnsau đây:- Nghiên cứu các hiện tượng,các đặc điểm và những khía cạnh tâm lý nảysinh trong quá trình hoạt động phạm tội. Việc nghiên cứu, phân tích tâm lýhoạt động phạm tội có ý nghĩa quan trọng, giúp làm rõ các yếu tố liên quanđến quá trình thực hiện tội phạm như: động cơ, mục đích cũng như diễn biến

và hậu quả tâm lý ở cá nhân khi thực hiện một hành vi phạm tội cụ thể.- Nghiên cứu nhân cách người phạm tội: các đặc trưng tâm lý trong nhâncách người phạm tội; các kiểu nhân cách người phạm tội với những đặctrưng riêng biệt; những lệch lạc trong nhân cách người phạm tội và các yếu1

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dục

tố tác động làm suy thoái nhân cách dẫn cá nhân đến con đường phạm tội.Những nghiên cứu này giúp cho việc đánh giá tội phạm một cách kháchquan, làm cơ sở cho việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa,điều tra, xét xửvà giáo dục cải tạo người phạm tội, giúp họ tái hòa nhập với xã hội có hiệuquả.- Nghiên cứu về tâm lý nhóm tội phạm: tâm lý hoc tội pham còn nghiên cứunhững đặc điểm tâm lý của tội phạm hoạt động theo nhóm, của tội phạm cótổ chức. Việc nghiên cứu tâm lý nhóm tội phạm có ý nghĩa to lớn góp phầnphát hiện những nguyên nhén, điều kiện dẫn đến tình trạng gia tăng tội phạmcó tổ chức; tìm ra cơ chế phạm tội theo nhóm; con đường hình thành nhómtội phạm…nhằm phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa cácnhóm tội phạm, nhất là loại tội phạm có tổ chức.- Nghiên cứu xác định các nguyên nhân tâm lý – xã hội của tội phạm: Tộiphạm là một hiện tượng mang tính chất xã hội – lịch sử phức tạp. Việc pháthiện, đấu tranh, ngăn chặn nhằm loại trứ tận gốc tội phạm không thể tiếnhành một cách có hiệu quả nếu không nghiên cứu đầy đủ những điều kiệnkhách quan và chủ quan, các yếu tố tâm lý và xã hội làm cơ sở cho sự phátsinh, phát triển tội phạm hay một hành vi phạm tội cụ thể.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lý học tội phạmXuất phát từ đối tượng nghiên cứu, tâm lý học tội phạm có các nhiệm vụ

sau:- Làm rõ các quy luật hình thành và phát triển các phẩm chất tâm lý tiêu cựcdẫn cá nhân đi vào con đường phạm tội. Trên cơ sở đó xác định phươnghướng phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi phạm tội, ngănngừa tội phạm xảy ra trong xã hội ở từng lĩnh vực cũng như ở mỗi giai đoạnkhác nhau.- Giáo dục cho mội công dân ý thức tuân thủ pháp luật, đề cao tinh thần cảnhgiác và chủ động tham gia vào công tác phòng ngừa, phát hiện và đú tranhchống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.- Nghiên cứu cơ sở tâm lý của các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và đấutranh chống tội phạm. Trên cơ sở đó, làm rõ được các quy luật diễn biến tâmlý của người phạm tội trước, trong và sau khi phạm tội sẽ giúp cho việc đề ranhững chỉ dẫn về phương diện tâm lý phục vụ công tác phòng ngừa, điều tra,khám phá và xử lý tội phạm có hiệu quả.2

Ketnooi.com vỡ s nghip giỏo dc

– Xõy dng cac phng phap nghiờn cu tõm ly, tac ụng tõm ly phuc vucho hoat ụng phong nga, phat hiờn va õu tranh chụng tụi pham. Trongqua trinh xõy dng cac phng phap nghiờn cu va tac ụng tõm ly cõn chuy ờn c iờm tõm ly cua ngi pham tụi; c iờm tõm ly cua cac nhom tụipham; mụi quan hờ gia cac nhõn tụ xa hụi va tõm ly trong viờc hinh thanhcac c iờm tõm ly tiờu cc dõn ca nhõn i vao con ng pham tụi.- Gop phõn hoan thiờn hờ thụng ly luõn cua tõm ly hoc nụi chung, tõm ly hocphap ly va chuyờn nganh tõm ly hoc tụi pham noi riờng, nhm ap ngnhng yờu cõu oi hoi ngay cang cao cua hoat ụng bao vờ phap luõt. Bngnhng tri thc tich luy c, tõm ly hoc tụi pham co nhiờm vu bụ sung, lamro hn cac khai niờm nh: nhõn cach, hanh vi, hoat ụng, giao tiờpcung

nh cac phng phap nghiờn cu tõm ly ca nhõn, tõm ly nhom. Kờt quanghiờn cu tõm ly cac loai tụi pham se gop phõn lam phong phu nụi dung,phng phap cua tõm ly hoc phap ly nh: tõm ly hoc t phap, tõm ly hocgiao duc cai tao pham nhõn

3. Cỏc phng phỏp nghiờn cu ca tõm lý hc ti phmờ thc hiờn c cac nhiờm vu trờn, tõm ly hoc tụi pham s dung hờ thụngcac phng phap chung cua tõm ly hoc nh: phng phap quan sat, phngphap tro chuyờn, phng phap phong võn, phng phap khai quat hoa cacnhõn xet ục lõpBờn canh o, tõm ly hoc tụi pham co s dung mụt sụphng phap c trng nh:3.1. Phng phỏp quan sỏtQuan sát là sự tri giác có chủ định các biểu hiện bề ngoài của con ngờinh hành động, cử chỉ, ánh mắt, nét mặt, cách nói năng, cách ăn mặc…nhằmnhận xét, phán đoán các đặc điểm tâm lý của họ.Phơng pháp quan sát đợc sử dụng một cách thường nhật trong hoạt độngtố tụng. Phơng pháp này giúp bạn có thể phán đoán đợc các diễn bến nội tâmcủa đối tợng. Chẳng hạn, thông qua quan sát cách biểu cảm trên nét mặt củabị cáo và các biểu hiện hành vi của họ, bạn có khả năng phán đoán thái độ của họđối với hành vi mà họ đã thực hiện. Phơng pháp này cũng có khả năng dùng đểphán đoán về đặc điểm tâm lý của đối tợng. Khi ta quan sát hành vi, cách nóinăng, ăn mặc của một ngời, ta có thể đoán, họ là ngời nh thế nào, tính cách,trình độ nhận thức của họ ra sao…

3

Ketnooi.com vỡ s nghip giỏo dc

Trong vận hành pháp lý, phơng pháp quan sát có một số đặc điểm

đặc thù sau:- Chủ thể tiến hành quan sát cũng có thể trở thành đối tợng bị quan sát.Có nghĩa là, khi ta tiếp xúc với một đối tợng để thu thập thông tin, thì họ(đặc biệt là bị can, bị cáo) cũng rất muốn biết ta đang nghĩ gì, muốn gì ở họ .Vì vậy, họ cũng tiến hành quan sát ta để có đợc những thông tin cần thiết vềchủ thể đang quan sát mình- Việc dùng phơng pháp quan sát có khả năng gặp những trở ngại nhấtđịnh, vì đối tợng của quan sát có thể có những động tác giả để che đậy nộitâm của mình. Đây là đặc điểm đặc thù của vận hành t pháp. Đối với ngờiphạm tội hoặc những ngời có thái độ không thành khẩn thì khi tiếp xúc vớingời cán bộ t pháp, họ luôn có ý thức che dấu những diễn biến nội tâm củamình. Họ có khả năng sử dụng những động tác giả bên ngoài để đánh lạc hớng chủthể quan sát. Chẳng hạn, một bị cáo tại phiên toà có khả năng khóc nức nở và thểhiện sự hối hận một cách rất nghệ thuật mặc dù thật tâm anh ta không hềhối cải.- Điều kiện của vận hành t pháp có khả năng gây ra những tác động lớn đốivới tâm lý của các chủ thể tham gia. Vì vậy, tâm lý của họ thờng bộc lộ dớirất thường xuyên sắc thái khác nhéu. Chẳng hạn, cũng là thái độ khai báo của ngờilàm chứng, khi khai báo tại cơ quan điều tra, họ có khả năng tích cực và chủ động.Nhng tại phiên toà, sự chú ý của nhiều ngời có khả năng gây cho ngời làm chứngtâm lý e ngại, làm cho họ trở nên thụ động hơn khi khai báo.Từ những đặc thù trên, khi sử dụng phơng pháp này, ta cần chú ýnhững vấn đề sau:- Xác định rõ mục đích, nội dung và kế hoạch quan sát. Phơng phápquan sát thờng đạt hiệu quả cao khi ta đã có những giả thiết nhất định về đốitợng, và quan sát là để kiểm tra giả thiết đó.- nhớ đừng nên để lộ cho đối tợng bị quan sát biết đợc mục đích của ngờiquan sát. Nếu họ biết đợc mục đích của ngời quan sát, họ có khả năng mất tựnhiên, không thoải mái, thậm chí giả tạo, đóng kịch.- Sự biểu hiện của tâm lý là rất phong phú và phụ thuộc vào tình huống.do đó, ta cần tiến hành quan sát đối tợng nhiều lần trong những tình huốngkhác nhau.

4

Ketnooi.com vỡ s nghip giỏo dc

– Ghi chép kết quả quan sát một cách chi tiết, khách quan và không đợc có định kiến khi đánh giá đối tợng.3.2. Phng phỏp phng vn cỏ nhõnPhong võn la phng phap thu thõp thụng tin vờ ngi pham tụi bng cachtrng cõu y kiờn miờng.Hai hinh thc phụ biờn nhõt cua phong võn la t do ( khụng tuyờn bụ chu ờva hinh thc am thoai ) va chõn mc hoa ( vờ hinh thc gõn giụng vi loaiiờu tra bng bang hoi ).Khi tiờn hanh phong võn cõn cuy y ờn mụt sụ yờu cõu nh:- Ngi tiờn hanh phong võn nờn a ra nhng cõu hoi ranh mach, ro rang.- Trong trng hp cõn thiờt cõn tao ra mụt khụng khi thng thn va tintng ờ tranh thu s hp tac cua nhng ngi c hoi.3.3. Phng phỏp nghiờn cu vn bn, ti liu, h sTrong tõm ly hoc tụi pham cung nh nhiờu khoa hoc khac thng s dungnghiờn cu vn ban, tai liờu, hụ s. Vờ thc chõt õy la phng phap timhiờu tõm ly ngi pham tụi thụng qua viờc hờ thụng hoa cac thụng tin vờquan hờ, vờ mụi trng sụng, hoat ụng cua ngi pham tụi yờu tụ co ynghia quyờt inh nụi dung, phõm chõt tõm ly ngi pham tụi.Vi võy viờcnghiờn cu nay giup ta co c s ờ phat hiờn cac phõm chõt tõm ly cua ngipham tụi nh: trinh ụ hoc võn, khinh nghiờm, nghờ nghiờp, vụn sụng xa hụi, quan iờm chụng ụi3.4. Phng phỏp thc nghimThực nghiệm là phơng pháp mà chủ thể chủ động tạo ra tình huống

nhằm làm xuất hiện ở đối tợng những hiện tợng tâm lý cần quan tâm, tiếnhành đo đạc, định lợng chúng một cách khách quan.Ví dụ: Để nghiên cứu sự ảnh hởng của áp lực nhóm đối với cá nhân,ngời ta yêu cầu 5 đối tợng đứng cách đêù hai đoạn thẳng có độ dài khácnhau (sự khác nhau về độ dài của hai đoạn thẳng có thể nhận thấy đợc từ vịtrí của mỗi ngời). Sau đó yêu cầu họ đa ra ý kiến của mình về độ dài của haiđoạn thẳng đó. Bốn ngời trả lời trớc, do đợc nhà nghiên cứu bí mật thốngnhất trớc, đều đặn nhận xét là hai đoạn thẳng đó bằng nhéu. Ngơì thứ 5 trả lời saucùng, dới áp lực của nhóm, cũng theo bạn mình nhận xét về sự bằng nhau

5

Ketnooi.com vỡ s nghip giỏo dc

của hai đoạn thẳng. Trong trờng hợp này, chúng ta đã dùng phơng phápthực nghiệm.Tình huống đợc tạo ra trong phơng pháp thực nghiệm có vai trò quantrọng. Chúng là điều kiện để hình thành những hiện tợng tâm lý mà chúng tacần quan tâm. Thực chất các tình huống này là những vấn đề, những bàitoán mà nhà thống kê đặt ra cho các đối tợng và căn cứ vào cách giảiquyết của họ để xác định đặc điểm của đối tợng nghiên cứu.Ngời ta phân biệt nhiều loại thực nghiệm khác nhau:- Thực nghiệm tự nhiên là thực nghiệm dựa vào những điều kiện hoàncảnh trong đời sống và vận hành của đối tợng. Trong hoạt động tố tụng cácthực nghiệm điều tra chủ yếu thuộc loại này. Ví dụ: thực nghiệm diễn lạihành động, việc làm nhằm kiểm tra lời khai của bị can, ngời bị tạm giữ, ngờilàm chứng …- Thực nghiệm giáo dục là loại thực nghiệm nhằm phát triển, rèn luyệnhoặc uốn nắn những phẩm chất tâm lý nào đó ở đối tợng. Loại thực nghiệm

này đợc sử dụng trong quy trình giam giữ cải tạo phạm nhân.- Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm là những thực nghiệm nhằmthống kê những đặc điểm tâm lý nhất định, đợc tiến hành trong nhữngphòng đợc bố trí đặc biệt với những máy móc, thiết bị tinh vi.Để kết quả rút ra từ phơng pháp thực nghiệm có đủ độ tin cậy, cần tiếnhành thực nghiệm nhiều lần và phối hợp với các phơng pháp khác.3.5. Phng phỏp iu tra bng hi cỏ nhõnPhng phap iờu tra bang hoi ca nhõn la dung mụt sụ cõu hoi nhõt loat tra cho mụt sụ ln ụi tng nghiờn cu nhm thu thõp y kiờn chu quan cuaho vờ mụt võn ờ nao o.S dung phng phap nay co thờ trong mụt thi gian ngn thu thõp cmụt sụ y kiờn cua nhiờu ngi, nhng la y kiờn chu quan. e co tai liờutng ụi chinh xac, cõn soan ky ban hng dõn iờu tra ( ngi se phụ biờnbang cõu hoi iờu tra cho cac ụi tng ) vi nờu nhng ngi nay phụ biờnmụt cach tuy tiờn thi kờt qua se rõt khac nhau va se khụng co gia tri khoahoc.Da vao cac phiờu iờu tra, se giup ta nghiờn cu nhng nguyờn nhõn tõm lyxa hụi cua hanh vi pham tụi cu thờ, c iờm tõm ly nhõn cach cua ngipham tụi.6

Mọi Người Xem :   Hoa bách nhật: Nguồn gốc, đặc tính và ý nghĩa hoa

Ketnooi.com vỡ s nghip giỏo dc

3.6. Phng phỏp nghiờn cu sn phm ca hot ngTâm lý con ngời đợc biểu hiện trong vận hành, đợc chất chứa vàocác sản phẩm hoạt động, trở thành những hiện tợng tâm lý tiềm tàng, tíchđọng trong đó.Vì vậy, dựa vào việc phân tích kết quả, sản phẩm vận hành có thể rútra những kết luận về tâm lý nhân cách của ngời đã làm ra danh mục đó.

Chẳng hạn, Chúng Tôi có thể thông qua bài thi của một học viên mà phánđoán một số nét về tâm lý của họ nh: thái độ đối với môn học, hiểu biết xãhội, có khả năng t duy…õy la phng phap nghiờn cu tõm ly cua ngi pham tụi bng cachphõn tich cac mt hoat ụng, cac cụng viờc nao o ma ngi pham tụi athc hiờn. Hanh vi pham tụi va hõu qua cua no cung cõn c phõn tich,nghiờn cu õy u. Phõn tich hõu qua cua hanh vi pham tụi, mc ụ hoanthanh, diờn biờn cua qua trinh thc hiờn hanh vi pham tụico thờ cho biờttrinh ụ, kha nng, kinh nghiờm, cac ky nng, thoi quen, tinh cach, ụng ccung nh cac phõm chõt y chi cua ngi pham tụi.3.7. Phng phỏp trc nghimPhng phap trc nghiờm la phng phap chõn oan tõm ly, co s dungnhng cõu hoi va bai tõp c chuõn hoa ( cac test ) theo nhng thang nhõtinh.Trc nghiờm cho phep vi ụ chinh xac nhõt inh, xac inh c mc ụhiờn tai cac hiờu biờt va c iờm nhõn cach cua ngi pham tụi.Qua trinh trc nghiờm co thờ chia ra lam ba giai oan:- La chon trc nghiờm ( xac inh muc ich trc nghiờm va mc ụ tin cõyva ụ xac thc cua test )- Tiờn hanh trc nghiờm.- X ly kờt qua thu c3.8. Phng phỏp phõn tớch trng hp in hỡnhPhng phap nghiờn cu trng hp iờn hinh la phng phap tim hiờu sõurụng mụt ca nhõn hoc mụt nhom it ngi.Theo phng phap nay, nginghiờn cu phai thc hiờn mụt trc nghiờm tõm ly, trong o ngi nghiờncu s dung mụt loat cõu hoi c soan thao cõn thõn ờ tim hiờu sõu sccac c iờm tõm ly cõn thiờt cua ngi pham tụi

4. V trớ, vai trũ ca tõm lý hc ti phm7

Ketnooi.com vỡ s nghip giỏo dc

4.1. V trớ ca tõm lý hc ti phmTõm ly hoc tụi pham co vi tri quan trong trong hờ thụng cac khoa hocphap ly. No la mụt bụ phõn cõu thanh cua tõm ly hoc phap ly, nghiờn cutõm ly ngi pham tụi cung nh cac võn ờ, cac khia canh tõm ly nay sinhtrong hoat ụng pham tụi cua tụi pham nhm giup cho hoat ụng iờu tra,xet x va cai tao giao duc ngi pham tụi co kờt qua.Tõm ly hoc tụi pham cung co mụi quan hờ cht che vi tụi pham hoc va khoahoc iờu tra hinh s.Tõm ly hoc tụi pham cung co mụi quan hờ cht che vi tõm ly hoc nhõncach, tõm ly hoc hoat ụng No c nghiờn cu, xõy dng da trờn lyluõn cua cac nganh tõm ly hoc noi trờn.4.2. Vai trũ ca tõm lý hc ti phmTõm ly hoc tụi pham co vai tro to ln trong cụng tac õu tranh,phong nga tụi pham. Nhng kờt qua nghiờn cu cac võn ờ, cac quy luõttõm ly nay sinh trong hoat ụng pham tụi cua tụi pham a gop phõn nõngcao hiờu qua cua cac mt hoat ụng nay. Trên cơ sở thống kê, làm rõtác nhân, khó khăn phạm tội, tâm lý học tội phạm giúp các cơ quan cóthẩm quyền đa ra đợc những chủ trơng, những biện pháp đúng đắn và có hiệuquả trong việc phòng ngừa tội phạm, loại bỏ những yếu tố là nguyên nhânphát sinh tội phạm trong lối sống của cá nhân và cộng đồng.Viờc nghiờn cu, lam ro c iờm tõm ly cua ngi pham tụi, nhng quy luõttõm ly biờu hiờn trong hoat ụng pham tụi luụn la c s quan trong cho viờcinh ra cac phng phap, chiờn thuõt cua hoat ụng iờu tra, xet x va caitao, giao duc ngi pham tụi. nghiên cứu làm rõ đặc điểm tâm lý, nhâncách của bị can, bị cáo, của phạm nhân trong thời gian chấp hành án phạt tùtại trại giam, ảnh hởng của điều kiện, hoàn cảnh sống ở trại giam đối với

phạm nhân cho phép ngời tiến hành tố tụng, giám thị và quản giáo trại giamxây dựng chơng trình, những biện pháp ảnh hưởng phù hợp, đảm bảo cho việchiện thực hoá mục đích của hoạt động giáo dục trong giai đoạn điều tra, xétxử và đặc biệt là trong giai đoạn thi hành án.Tõm ly hoc tụi pham giup cho cac can bụ iờu tra co cn c ờ apdung cac phng phap tac ụng tõm ly trong qua trinh iờu tra vu an co hiờuqua. Hiện tại, ở nhiều nớc trên thế giới đã có những trung tâm phân tích vàxây dựng chân dung tâm lý ngời phạm tội, nghĩa là xác định những nét đặc8

Ketnooi.com vỡ s nghip giỏo dc

trng về lứa tuổi, giới tính, dân tộc, tính cách, thói quen, xu hớng… của ngờiphạm tội trên cơ sở của các thông tin đã có. vận hành của các trung tâm nàyđã thu đợc những kết quả khả quan. nhiều tội phạm nguy hiểm bị phát hiệnvà bị bắt giữ, thường xuyên vụ án phức tạp đợc khám phá.Viờc nghiờn cu, hoan thiờn ly luõn cua tõm ly hoc tụi pham gop phõn quantrong cho s xõy dng, bụ sung ly luõn mụn khoa hoc iờu tra hinh s vakhoa hoc tõm ly phap ly

9

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dục

CHƯƠNG 2.NHÂN CÁCH NGƯỜI PHẠM TỘI1. Khái niệm nhân cách người phạm tộiCác nhà khoa học thường nói nhân cách là một cấu tạo tâm lí. Việc xác định đúng

và đầy đủ các thành phần cấu trúc của nó là một bắt buộc về lí luận và phương pháp. Cóthường xuyên quan điểm khác nhéu của các tác giả trong và ngoài nước về khái niệm, cấu trúcnhân cách. mặc khác, đến nay vẫn chưa có ý kiến thống nhất ngay cả trong cùng mộttrường phái tâm lý học. Dù xem xét ở góc độ nào, chúng ta cũng phải dựa vào quan điểmmác xít về bản chất xã hội của nhân cách. Nhân cách là thước đo mặt xã hội trong sự pháttriển cá thể của con người. Nó biểu hiện chi tiết thông qua mức độ tham gia của con ngườivào nền văn hóa xã hội.Nhân cách là tổ hợp những thuộc tính tâm lý của một con người biểu hiện ở bảnsắc và tổng giá trị xã hội của người đó. Khi xem xét nhân cách có khả năng xem xét trong các quanhệ xã hội lịch sử cụ thể, vị trí của cá nhân trong hệ thống các mối quan hệ xã hội, địa vịcủa họ trong cơ cấu xã hội. Từ đó, có thể chia nhân cách làm 2 loại:- Nhân cách hợp chuẩn: Nhân cách phục vụ được các chuẩn mực xã hội. Đây lànhững nhân cách có các thuộc tính, phẩm chất phục vụ được các yêu cầu, đòi hỏi của xãhội, thích ứng với các chuẩn mực đạo đức, pháp luật, phù hợp với quy trình phát triển xãhội. Đó là những con người, những công dân bình thường hiểu được trách nhiệm và nghĩavụ công dân, hành động đúng pháp luật.- Nhân cách không hợp chuẩn là những nhân cách có các đặc điểm, thuộc tínhkhông phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, các quy phạm pháp luật không đáp ứng đòihỏi của xã hội, những nhân cách này dễ bị xã hội đào thải.Vậy nhân cách người phạm tội là gì ?Nhân cách người phạm tội là tổ hợp các phẩm chất, các thuộc tính tâm lý cánhân thể hiện chiều hướng chống đối xã hội và thái độ tiêu cực đối với các lợi ích, cácquan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ, luôn lựa chọn ý đồ và thực hiện hànhvi phạm tội.Đây là một điển hình của nhân cách không hợp chuẩn, nhân cách có sự lệch lạctrong định hướng tổng giá trị xã hội, với nhận thức, quan điểm sai trái, tình cảm tiêu cực và cóhành vi xâm phạm đến các quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ. Những khiếm

10

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dụckhuyết trong nhân cách người phạm tội có thể là hệ lụy của quy trình chịu tác độngcủa thường xuyên nhân tố xã hội tiêu cực, của quy trình tham gia vào các nhóm, các quan hệ xãhội không lành mạnh nhưng cùng lúc ấy cũng là hệ quả tất yếu của sự buông lỏng, khôngchịu rèn luyện bản thân của cá nhân.2. Cấu trúc nhân cách người phạm tộiNếu xem nhân cách là một tổ hợp phức hợp của những yếu tố như xu hướng, tínhcách, tiềm lực và khí chất thì đều thấy sự suy thoái, sự phát triển lệch hướng của các yếutố này trong nhân cách người phạm tội.xu hướng nói lên chiều hướng phát triển của nhân cách, nhân cách phát triển từđâu, theo chiều hướng nào là do chiều hướng qui định. chiều hướng bao gồm mong muốn, hứngthú, lý tưởng, thế giới quan, niềm tin.nhu cầu và sự thỏa mãn nhu cầu của cá nhân là động lực thúc đẩy hoạt động, điềuchỉnh hành vi của cá nhân. nhu cầu của con người rất đa dạng và phong phú. Nó gắn liềnvới điều kiện lịch sử, sự phát triển sản xuất và sự phân phối các giá trị vật chất, tinh thần.mong muốn và sự thỏa mãn mong muốn là vô tận, hay nói khác đi con người không bao giờ thỏamãn hết mọi nhu cầu của mình. Khi mong muốn được nhận thức và so sánh nó với nhữngkhó khăn, công cụ, con đường thỏa mãn mong muốn thì đó là lợi ích. Con người chỉ thực sựhành động khi có lợi ích. Người phạm tội hướng tới những lợi ích mà những lợi ích đóđối lập với lợi ích xã hội, xâm phạm tới lợi ích chính đáng và hợp pháp của người khác.Trong nhân cách của người phạm tội thiếu sự cân bằng giữa những loại nhu cầu vàhứng thú là một đặc trưng cơ bản. nhu cầu và hứng thú vật chất cao hơn, chiếm ưu thếhơn so với nhu cầu tinh thần và nhu cầu xã hội. Nói cách khác trong nhân cách của họmong muốn cấp thấp phát triển hơn mong muốn cấp cao và chiếm vị trí chủ đạo, lấn át nhu cầutinh thần và xã hội. Đây là đặc điểm đặc trưng biểu hiện ở sự suy thoái nhân cách ở ngườiphạm tội.Trong nhu cầu và hứng thú ở người phạm tội cũng thường xuất hiện tính chấtkhông bình thường. một số mong muốn, hứng thú của người phạm tội bị suy thoái, biến chấtmang theo tính sinh vật, bản năng, như: thích ăn chơi, hưởng lạc, ham thích vật chất tầm

thường. gần như ở họ không có nhu cầu lao động, mong muốn học tập nâng cao trình độ hiểubiết để đáp ứng xã hội, không có nhu cầu đóng góp phần mình cho sự phát triển xã hội vìlợi ích chung.

11

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dụcPhương thức thỏa mãn nhu cầu, hứng thú của người phạm tội trái với các chuẩnmực đạo đức, vi phạm các quy tắc xử sự pháp luật, xâm hại lợi ích xã hội. Những ngườiphạm tội không có khả năng giải quyết mâu thuẫn nội tại trong con người làm động lựccho sự phát triển nhân cách. Đó là mâu thuẫn giữa đòi hỏi của nhu cầu cá nhân và sự đápứng của xã hội. Người phạm tội luôn đối lập các lợi ích cá nhân với lợi ích xã hội, xâmphạm tới quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người khác. Vì tiền hay vì các nhucầu thấp hèn khác, người phạm tội có thể vì bất cứ thủ đoạn nào để chiếm đoạt, sẵn sàngđâm chém, cướp, giết hay dụ dỗ lừa đảo để thỏa mãn mong muốn của mình.Qua nhiều công trình thống kê cho thấy rằng cội nguồn của hành vi phạm tội khôngphải ở bản thân nhu cầu mà là ở sự ý thức sai về nhu cầu và con đường thỏa mãn nhu cầu.mong muốn của người phạm tội thường nghiêng về vật chất, vụ lợi với phương thức thỏamãn lệch chuẩn xã hội. Thế giới quan của người phạm tội đa số cũng lệch lạc và u tối,đặc biệt là sự xuyên tạc đối với chân lý. Ví như nhìn thế giới khép kín trong những “vậtchất” tầm thường, vụ lợi. Người phạm tội sẵn sàng vì đồng tiền, danh lợi, bất chấp hậuquả nguy hiểm cho xã hội, thậm chí cho cả bản thân do hành vi phạm tội của chúng gâyra. Vì mục đích chính trị phản động, chúng sẵn sàng đặt bom nơi đông người qua lại, bấtchấp hậu quả sát thương thường xuyên quần chúng để cốt gây ra tiếng vang…Thế giới quan, niềm tin ở người phạm tội phát triển lệch lạc khác với ở con ngườibình thường trong xã hội. Thế giới quan của người phạm tội được hình thành trên cơ sởcác quan niệm, quan điểm, nhận thức lệch lạc sai trái. Người phạm tội thường có lối sốngkém lành mạnh, tôn thờ chủ nghĩa vật chất ích kỷ, mang nặng chủ nghĩa cá nhân. Quanniệm sống dễ dàng mang đầy mầu sắc hưởng thụ đã chi phối, điều chỉnh mục tiêu sống

của người phạm tội.Chẳng hạn: các đối tượng lưu manh, trộm cắp, những tên tội phạm chuyên nghiệp,tái phạm nguy hiểm… thường tôn thờ chủ nghĩa hiện sinh, sống ngày hôm nay không biếtngày mai, sống để hưởng lạc để vui thú.Niềm tin đã mất hết ý nghĩa đúng đắn và thiêng liêng giữa con người với nhau(hầu như trong các bản tự thuật của người phạm tội đều đặn nói lên sự mất mát tình thương,bản thân họ không còn tin ai, kể cả người ruột thịt). Niềm tin đã phát triển lệch lạc, tinvào sức mạnh bạo lực, sức mạnh của đồng tiền. Nói một cách khác, ở họ đã mất hết niềmtin vào những giá trị nhân bản của xã hội, vào mối quan hệ trong sáng, cao đẹp và thiêngliêng của con người. Những người phạm tội như vậy không có lý tưởng theo đúng nghĩa

12

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dụccủa nó. Như vậy trong hầu hết các biểu hiện của chiều hướng nhân cách đều phát triển lệchchuẩn.Tính cách: Đó là hệ thống thái độ biểu hiện qua hệ thống hành vi quen thuộc.Tính cách người phạm tội, nhất là của những đối tượng phạm tội chuyên nghiệp, tái phạmnguy hiểm thường bao gồm các nét xấu xa, tiêu cực. Thái độ của người phạm tội đối vớixã hội thường là lệch lạc. Họ sống chà đạp lên đạo đức và dư luận xã hội, bị chi phối vàđiều chỉnh bởi các mục đích phản xã hội. Sống buông thả, tự do, coi thường đạo đức, coithường pháp luật, sẵn sàng chà đạp lên dư luận, bất chấp lẽ phải, kỷ cương.Chẳng hạn:Ở các đối tượng phạm tội chuyên nghiệp, tội phạm về ma túy, cướp của, giếtngười… thường lười biếng, vô kỉ luật nhưng thích ăn chơi, hưởng thụ, tham lam, hám lợi,hám danh và ích kỷ hay thay đổi ngay lật lọng, coi thường người khác, nhẫn tâm, tàn bạo, cóthái độ thù địch chống đối, ác cảm với chính quyền, với chế độ biểu hiện ở các mức độkhác nhéu tùy theo từng loại tội phạm. Để đạt mục đích người phạm tội sẵn sàng chà đạplên tất cả, kể cả tính mạng và nhân phẩm con người, cũng như lợi ích xã hội, lợi ích quốc

Mọi Người Xem :   Các hình thức vay ngân hàng phổ biến hiện nay | khoalichsu.edu.vn

gia.Ở các đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, về kinh tế thường có thái độ và hành viđi ngược lại lợi ích chung của xã hội, trốn tránh nghĩa vụ công dân.Ở các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia lại có hành vi và có thái độ thù địch,tuyên truyền quan điểm sai trái, chống chế độ hoặc nhen nhóm, thành lập các tổ chứcphản động, vận hành nhằm lật đổ chính quyền, câu kết với nước ngoài làm gián điệp, taysai chống lại Tổ quốc, chống lại nhân dân.Tính cách của người phạm tội là kết quả của quy trình thực hiện các hoạt độngphạm tội (thể hiện rõ nhất ở loại tội phạm “chuyên nghiệp”). Cho nên ở người phạm tộisự “bình tĩnh” mang tính chất thủ đoạn nhằm tránh tội khi khai báo. “Bản lĩnh” mangnặng tính chất lì lợm nhằm hạn chế đến mức tối đa những sơ hở trong quy trình “hànhnghề”. Hơn bất kì lĩnh vực nào khác, những “tính cách giả” xuất hiện ở cá nhân khi mớigia nhập nhóm sẽ chuyển thành tính cách thật khi có sự phát triển và ảnh hưởng của nhómkhông chính thức tiêu cực tới cá nhân trong một thời gian khá dài. Do vậy, không phải ngẫunhiên trong các trại giam phải rất công phu, dày công thực hiện tổng thể các biện phápnhằm hồi phục các nét tính cách tốt cho phạm nhân.

13

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dụcVề tiềm lực: Hệ thống kĩ năng, kĩ xảo thể hiện tập trung, biểu hiện rõ nhất nănglực cá nhân – thành tố trong cấu trúc của nhân cách. Trong lĩnh vực kĩ năng, kĩ xảo, ngườita còn nói đến các yếu tố sở trưởng, sở đoản của cá nhân. năng lực của cá nhân phát triểntheo xu hướng để đạt hiệu quả trong vận hành phạm tội, cho nên năng lực của ngườiphạm tội phát triển ở cả những lĩnh vực liên quan tới vận hành phạm tội. Đối với hoạtđộng phạm tội thì kĩ năng, kĩ xảo phạm tội rất phát triển, vì thế những hành vi phạm tộiđược thực hiện chuẩn xác mau lẹ, kín đáo và thuần thục.Do bị chi phối bởi chiều hướng của hành động phạm tội, nên ở người phạm tộithường phát triển năng lực với các kỹ năng, kỹ xảo hành động phạm tội. Chúng thường

có khả năng nhanh chóng quan sát các tình huống phạm tội và nhạy cảm với các hoạtđộng của cơ quan điều tra. Có tiềm lực ngụy trang đóng vai để thực hiện hành độngphạm tội và che giấu tội phạm, trốn tránh pháp luật. năng lực giao tiếp ứng xử phát triểnthể hiện ở các kỹ năng tiếp xúc, làm quen, gây ra thiện cảm, tác động tâm lý thu thập thôngtin phục vụ cho hoạt động phạm tội. tiềm lực này biểu hiện rõ ở các đối tượng phạm tộichuyên nghiệp, phạm tội lừa đảo, trộm cắp, lợi dụng tín nhiệm, hối lộ… Tùy theo từngloại tội phạm chi tiết, ở người phạm tội phát triển các thuộc tính, các kỹ năng phù hợp, cấuthành năng lực chuyên biệt giúp họ thực hiện các hành động phạm tội chi tiết.Về tình cảm và ý chí: Khác với những người bình thường, cuộc sống tình cảm củangười phạm tội thường nghèo nàn, các tình cảm cao cấp như tình cảm đạo đức, tình cảmthẩm mĩ và tình cảm trí tuệ kém phát triển. Trong đó tình cảm đạo đức bị suy thoáinghiêm trọng, mất chức năng động cơ đẩy nhanh các hành vi xã hội và hoạt động tích cựccủa con người. Các đối tượng phạm tội luôn có ác cảm với cácc lực lượng chuyên chính,thù ghét chế độ… Cái thiện bị thay thế dần dần bởi cái ác. Các phẩm chất ý chí tích cực ởngười phạm tội kém phát triển bị lấn át bởi các phẩm chất ý chí tiêu cực.mặc khác trong các hành động phạm tội, ở các đối tượng phạm tội luôn thể hiệntính mục đích cao, tính quyết đoán, sự kiên trì và nỗ lực ý chí lớn. Tất cả các đặc điểm đóđã giúp đối tượng khắc phục điều kiện, quyết tâm thực hiện hành động phạm tội để đạtđược mục đích của mình. Khi bị bắt, bị giam giữ điều tra, bọn chúng thường ngoan cố, lìlợm, có đối tượng sẵng sàng chấp nhận hi sinh , tù tội để bảo vệ tổ chức, bảo vệ đồngbọn…Thành tố cuối cùng làm hoàn thiện bộ mặt tổng thể của cấu trúc nhân cách chínhlà khí chất. Khí chất vốn được xem là yếu tố liên quan chặt chẽ với kiểu thần kinh của

14

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dụccon người. Tính ổn định tương đối của khí chất đã làm cho nó ít chịu ảnh hưởng trước hoàncảnh bên ngoài. mặc khác trong quy trình thực hiện phạm tội với những tình huống

“căng thẳng” cản trở việc thực hiện mục đích, nhiều cá nhân phải “điều tiết” liên tục hệthần kinh, khí chất vốn có của mình cho phù hợp với hiện thực. Bởi thế, có những trườnghợp người phạm tội lại có những hành vi “hình như khác xa với hành vi, bản tính”thường ngày mà mọi người hoặc các bậc cha mẹ hiểu và quá quen thuộc với con emmình.Tóm lại: Trên đây là những thành phần chủ yếu trong nhân cách người phạm tội.Không có một thành phần nào, ngay cả yếu tố được coi là ổn định nhất của cấu trúc nhâncách người phạm tội lại không bị suy thoái hoặc thoát khỏi tình trạng chệch hướng.mặc khác, đối mỗi loại tội phạm cụ thể lại có những nét tâm lí riêng, khác biệthoặc giữ vị trí khác nhéu trong cấu trúc nhân cách của họ. Nắm vững và hiểu sâu sắc vềnhân cách người phạm tội có ý nghĩa quan trọng, giúp ta có căn cứ để phân loại tội phạmđúng đắn, lựa chọn phương pháp, chiến thuật phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tácđiều tra, xử lý tội phạm. Việc thống kê đặc điểm nhân cách người phạm tội còn có ýnghĩa to lớn trong việc tác động giáo dục, phòng ngừa tội phạm có hiệu quả.3. Các kiểu nhân cách người phạm tộiCó thường xuyên cách phân loại khác nhau:Cách thứ nhất theo A.I.Đôngôva thì có 3 loại:- Loại hình nhân cách phạm pháp có hệ thống: Người có nhân cách loại này, họkhông những lợi dụng hoàn cảnh mà còn tự bản thân tạo ra hoàn cảnh, vượt qua mọi trở ngạiđể thực hiện âm mưu tội lỗi, hành vi phạm tội đã trở thành tập tính xử sự ở họ.- Loại hình nhân cách phạm pháp do chuẩn mực đạo đức, pháp luật lỏng lẻokhông nghiêm. Lối sống đã hình thành trước đây trong sự tác động với tình huống chuẩnmực đạo đức, pháp luật lỏng lẻo, không nghiêm đã dẫn đến hành vi phạm tội- Loại hình nhân cách bối cảnh: Người có nhân cách loại này thường có hành viphạm tội xảy ra trong hoàn cảnh xung đột. Ở đây hành vi phạm tội xảy ra tựa như kíchthích phản ứng (song sự thực không phải kích thích – phản ứng vì tuy hoàn cảnh có xungđột nhưng cá nhân có phạm tội hay không còn phụ thuộc vào đặc điểm nhân cách củangười đó lúc tiến hành hành vi)

15

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dụcCách chia thứ hai: Căn cứ vào mức độ của những đặc điểm, phẩm chất tâm lý tiêucực để phân loại về nội dung và cách chia cũng tương tự như trên:- Nhân cách “tội phạm toàn thể”: Người có nhân cách thuộc loại này thường cóthái độ xấu với xã hội, hành vi phạm tội được định hình, cuộc sống không ngoài tộiphạm, thường xuyên gắn liền với tính toán, vận hành phạm tội, không dao động ngảnghiêng trong vận hành phạm tội (thường thấy ở tội phạm lưu manh chuyên nghiệp, táiphạm nhiều lần…)- Nhân cách “tội phạm cục bộ” có sự phân đôi các phẩm chất, vừa có nhữngphẩm chất hợp chuẩn, vừa có phẩm chất không hợp chuẩn (thường thấy ở những ngườiphạm tội tham ô, hối lộ, buôn lậu…)- Nhân cách “tội phạm tiểu cục bộ”: Trong nhân cách loại này có vài phẩm chấttâm lý tiêu cực mà trong tình huống nhất định đã đẩy nhanh cá nhân phạm tội (phạm tội dothúc đẩy của cảm xúc tình huống ghen tuông, tức giận thách đố, xúc phạm danh dự củanhau)Cách chia thứ ba: Căn cứ theo khách thể bị xâm hại và đặc điểm hành vi phạm tộicó thể chia thành 3 loại sau đây:Nhân cách người phạm tội vụ lợi: Đây là loại nhân cách có định hướng sống thểhiện rõ tính vụ lợi trong hoạt động, giao tiếp, quan hệ, ứng xử. Thường xử dụng thủ đoạntinh vi, xảo quyệt trong vận hành phạm tội và trong cuộc sống mỗi ngày. xu hướng vụlợi là nhân tố nòng cốt của hành vi cá nhân. nguyên nhân của loại tội phạm này khôngnên tìm ở động cơ vụ lợi mà ở các nhân tố hình thành tâm thế vụ lợi của nhân cách. Loạinhân cách này thường có kiểu hành vi đặc biệt, đó là sự lệ thuộc tình huống của hành vi.Nhân cách người phạm tội bạo lực: Đây là loại nhân cách với các phẩm chất điểnhình như tính ích kỉ cao, không có thái độ dung hòa khi lợi ích cá nhân bị va chạm, tínhquyết đoán cao,nhẫn tâm, tàn bạo, coi thường người khác, thường dùng bạo lực tronggiải quyết xung đột, mâu thuẫn, có khả năng kiềm chế, ổn định cảm xúc kém, đời sống tìnhcảm nghèo nàn, đặc biệt là các tình cảm cấp cao như: tình cảm đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ.

Nhân cách người phạm tội vụ lợi- bạo lực: Đây là loại nhân cách có sự pha trộn,kết hợp các đặc điểm nhân cách của những loại trên.Cách chia thứ tư: Căn cứ vào ý thức trong vận hành phạm tội có khả năng chia thành 2loại sau

16

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dụcNhân cách người phạm tội chuyên nghiệp, tái phạm: Người phạm tội chuyênnghiệp thông thường cũng là những người tái phạm tội. Những người thuộc kiểu nhâncách tái phạm tội luôn coi thường pháp luật, hành vi phạm tội luôn được tiến hành bằngcác phương pháp thuần thục và trở nên quen thuộc, ổn định. Do bị kết án thường xuyên lần nênsức khỏe và tâm lí của họ bị Giảm sút, cấu trúc động cơ thấp hèn ngày càng chiếm vị trí rõnét (suy đồi đạo đức nặng nề, lệch lạc tính cách, hành vi không thích ứng, biến dạng vaitrò xã hội).Phần lớn những người tái phạm tội có rối loạn, lệch lạc tâm lí. Hành vi có dấu ấncủa sự buông thả, dễ phát khùng, tục tằn thù địch với những người xung quanh. Điều kiệnsống bất lợi, cùng với quá khứ tù tội dễ làm họ mất đi cảm giác sự hãi bị trừng phạt.Những khiếm khuyết về có khả năng tự điều chỉnh kết hợp với các định hướng chống đối xãhội, sự lệ thuộc vào tình huống là đặc điểm tâm lí cơ bản của nhân cách người tái phạmtội. Hành vi của họ nhiều khi đối lập ới ý nghĩa thông thương, với lợi ích của chính họ.Mục đích không phù hợp với phương thuận tiện, quyết định không hợp lí, hành động thiếu chínchắn, không dự báo được kết quả gần nhất của hành động. một trong số những biểu hiệntâm lý thường nhật của đa số nhứng người tái phạm tội là sự thờ ơ với khả năng bị trừngphạt, với dư luận xã hội.Nhân cách người phạm tội vô ý: Trái ngược với những phạm tội chuyên nghiệp,người tái phạm tội, những người vô ý phạm tội lại không có động cơ, mục đích phạm tội.Nhìn chung họ là những công dân bình thường, không cố ý phạm tội, nhưng là nhữngngười thiếu tự giác, tuân thủ kỷ luật, kém khả năng kiềm chế, tự chủ. Trong tình huống

phạm tội, các phẩm chất tâm lý của nhân cách bộc lộ rõ như: tính chủ quan, cẩu thả, sự lệthuộc vào tình huống. Tính chủ quan thường đưa họ đến các vi phạm các quy tắc phòngngừa, không nhận thấy hệ lụy tiêu cực có thể xảy ra trong hành vi của mình. Cũng cóthể các hành động của họ xảy ra trong tình huống vô ý, bất cẩn hoặc có sự quá tải tâm,sinh lí, trạng thái xúc cảm tiêu cực, say rượu…4. Các yếu tố gây ảnh hưởng sự hình thành nhân cách người phạm tộiSự hình thành nhân cách người phạm tội, những khiếm khuyết trong nhân cáchngười phạm tội có thể là hậu quả của một quy trình hình thành những nét tâm lý lệch lạchoặc là hệ quả của quy trình suy thoái nhân cách.

17

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dụcTừ một người bình thường trở thành một người phạm tội ít khi là hiện tượng, sựkiện bất ngờ mà thường là quy trình suy thoái nhân cách. Có 2 quy luật của sự suy thoáinhân cách:Quy luật thứ 1: Sự phát triển tâm lý hành vi tiêu cực theo hướng dao động dần.một vài vi phạm chuẩn mực này thông thường làm cho những vi phạm chuẩn mựckhác đơn giản hơn theo xu hướng ngày càng xấu đi. Hoặc ngay trong cùng một loạichuẩn mực, mức độ vi phạm của cá nhân cũng theo xu hướng ngày một tăng.Quy luật thứ 2: Sự phát triển tâm lý hành vi tiêu cực theo tuyến. Những tâm lýhành vi tiêu cực hình thành theo một xu hướng, thể hiện thống nhất trong các hoàncảnh khác nhéu, với sự gia tăng phương thức thủ đoạn phạm tội, nhất là khi phải “khắcphục” trở ngại, khó khăn của hoàn cảnh để phạm tội. Ví dụ: Người có tâm lý tham lam thìtrong vị trí công tác, hoàn cảnh nào cũng đều tìm cách trục lợi, thủ đoạn ngày càng tinhvi: từ chỗ lợi dụng hoàn cảnh theo kiểu mượn gió bẻ măng, tăng dần đến chỗ tạo ra hoàncảnh, vấn đề, thậm chí bất chấp hoàn cảnh để trục lợi.Sự suy thoái nhân cách của mỗi người phạm tội có khả năng theo một hoặc cả hai quyluật trên, nhưng thường cả hai quy luật đan xen ảnh hưởng.

Sự suy thoái nhân cách của người phạm tội thể hiện cụ thể như sau:quá trình suy thoái nhân cách có biểu hiện quan trọng đầu tiên là sự suy thoái đạođức vì sự phát triển đạo đức của cá nhân là một trong số những chuẩn mực nói lên sự pháttriển nhân cách, ý thức đạo đức nói lên mối liên lạc của con người với những tổng giá trị xãhội. Con người chỉ tích cực hành động khi gắn với một hệ giá trị nhất định. Hệ tổng giá trị đóđược cá nhân hóa và nó sẽ xác định tính lựa chọn, tích cực của tâm lý con người. Do vậy,có những cái quan trọng với cuộc sống của người này lại không có hoặc có ít tổng giá trị vớingười khác. Cũng giống như những hành vi có ý thức khác, hành vi phạm tội đều đặn đượcđịnh hướng bởi một hệ tổng giá trị nhất định. Hệ tổng giá trị của người phạm tội chủ yếu mang tínhtiêu cực, không phù hợp với hệ tổng giá trị của đông đảo tầng lớp nhân dân. do đó, làm rõnhững giá trị xã hội mà cá nhân phủ định sẽ xác định được mức độ suy thoái của nhâncách.mặc khác cũng cần nhận thức rằng: Khi ít thường xuyên nhận thức được hành vi phản xãhội của mình, người phạm tội thường đưa ra lý do tự bào chữa, và bình thường hóa nhữnggiá trị cản trở quy trình đạt tới mục đích phạm tội. Những nguyên nhân của hành vi phạm

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa cờ và quốc huy 1 số quốc gia

18

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dụctội được chúng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác chứ không thấy đó là những biểuhiện tiêu cực của chính mình, không công nhận ở mình những nét tâm lý bị xã hội lên án.có khả năng gọi vấn đề này là sự tự biện hộ và tự vệ về mặt tâm lý của người phạm tội. Bởi vì,ít khi người phạm tội lên án chân thực những hành động của mình. Việc vạch ra lỗi củabản thân chỉ thấy trong lời khai của rất ít những người phạm tội giết người, trộm cướp,còn bọn côn đồ và tham ô lại càng ít hơn. Trách nhiệm đối với hành vi phạm tội đượcchúng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác đến khi trách nhiệm được xác định thì ngườiphạm tội giở các thủ thuật khác nhéu: Gạt bỏ sự thú nhận những yếu tố không hợp ýmuốn chủ quan của mình, “hợp lý hóa” chúng và đổ cho những người khác.Nói chung, sự suy thoái nhân cách của người phạm tội thường gắn liền với những

đổ vỡ của hệ chuẩn mực giá trị xã hội trong tâm lý của họ, mà hình thành nên hệ tổng giá trịmang tính chất chủ nghĩa cá nhân, có tính chất tiêu cực.TLH tội phạm cho rằng, hành vi phạm tội của một người là do sự chi phối của cácyếu tố bên trong và bên ngoài khác nhau. Trước hết hành vi phạm tội của họ là do nhữngyếu tố tâm lý tiêu cực bên trong với tư cách là động cơ chi phối thúc đẩy. Nói cách khácchính những phẩm chất tâm lí tiêu cực đã hình thành ở cá nhân là cơ sở cho việc phát sinhđộng cơ, mục đích phạm tội và trong những điều kiện nhất định sẽ dẫn cá nhân đến thựchiện hành động phạm tội. Các yếu tố tâm lí tiêu cực phát sinh do ảnh hưởng của những quanhệ xã hội không phù hợp, là hệ lụy của quy trình tham gia vào các vận hành tiêu cựctương đương những thiếu sót trong quá trình xã hội hóa con người.Như vậy, các yếu tố xã hội là cơ sở của việc hình thành các yếu tố tâm lí. Các yếutố tâm lí là cơ sở để hình thành mục đích, động cơ phạm tội. Và nhân tố hoàn cảnh, tìnhhuống là khó khăn để cá nhân thực hiện hành động phạm tội.4.1.Các yếu tố bẩm sinh di truyềnYếu tố bẩm sinh di truyền ở đây được hiểu là các đặc điểm về cấu tạo, chức nănggiải phẫu sinh lý của con người, chủ yếu là não bộ, hệ thần kinh và các giác quan.Yếu tố bẩm sinh di truyền có vai trò là cơ sở, là tiền đề vật chất cho sự hình thànhvà phát triển nhân cách nói chung và nhân cách người phạm tội nói riêng. Chính nhữngđặc điểm tâm lí này dưới ảnh hưởng của môi trường xã hội và trong những khó khăn nhấtđịnh có thể nảy sinh thành động cơ và chi phối hành vi phạm tội của con người.

19

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dụctuy nhiên trong khoa học pháp lí, sinh học và tâm lí học vẫn tồn tại những quanđiểm cực đoan, tuyệt đối hóa vai trò của yếu tố sinh vật. một vài người cho rằng, tội phạmgắn liền và được định sẵn trong chương trình phát triển của cơ thể.Chẳng hạn: C.Lômbroso, nhà tội phạm học người Ý quan niệm, tác nhânhàng đầu của tội phạm chính là ở trong con người và coi những dị dạng về sinh lý, giải

phẫu bẩm sinh là tác nhân có tính chất quyết liệt dẫn cá nhân đi vào con đườngphạm tội…Trong thực tế, hành vi phạm tội, luôn được nghiên cứu trong mối quan hệ phối hợp”môi trường – người phạm tội”. Nhưng khi đó, yếu tố nào trong số hai yếu tố trên sẽ đóngvai trò hàng đầu và quyết định nhất đối với nguồn gốc nảy sinh tội phạm? Vấn đề nàyđược giải quyết khác nhéu:- Vào thế kỷ thứ XIX đã diễn ra cuộc tranh luận quyết liệt giữa hai quan điểm đối lậpnhau: quan điểm thứ nhất được thể hiện khá đầy đủ trong các công trình của Lômbôrôđơ.Lômbôrôđơ cho rằng tác nhân hàng đầu của tội phạm chính là ở trong con người vàcoi những dị dạng về sinh lý giải phẫu bẩm sinh và những đặc tính tâm lý của ngườiphạm tội là tác nhân có tính chất quyết liệt. Lômbôrôđơ viết: Đối với những trẻ emđã có “vết nhơ di truyền” thì “việc giáo dục sẽ là vô ích”. Quan điểm thứ hai đối lập vớiquan điểm thứ nhất do Lakasan đề xướng.- Hai nhà nghiên cứu Sen-đôn và Elêôragơluo đã nghiên cứu 67 yếu tố tâm lý sinhhọc và 42 yếu tố văn hóa xã hội đối với 500 người phạm tội và 500 người không phạmtội. Họ đi đến kết luận rằng, các dấu hiệu văn hóa xã hội rất tác động tới những ngườithuộc dạng trung bình, có nội tâm và ngoại hình khác nhéu.- Các công trình nghiên cứu ở Anh, Mỹ, úc và ở một vài nước tư bản khác đã cho thấy rằngrằng, tỷ lệ biến dị nhiễm sắc thể giữa những người phạm tội được nghiên cứu cao hơn sovới nhóm người được khảo sát.Ngày nay, các KHPL và Tliên hệ tội phạm khẳng định rằng: Không phải con ngườisinh ra đã là tội phạm, tội phạm không có sẵn trong gen di truyền. Khoa học tâm lý vàpháp lí phê phán nghiêm khắc ý đồ sinh vật hóa hành vi phạm tội và các tác nhân củahành vi phạm tội. Thực chất vấn đề là ở chỗ, không thể tách rời đặc điểm về sinh vật củacon người ra 1 dạng thuần túy nào đó và cũng không thể đặt vấn đề tách rời mặt xã hội vàsinh vật. Cái sinh vật và cái xã hội tạo nên nhân tố sinh vật – xã hội có hệ thống quy địnhhành vi con người.

20

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dụcCác hành vi lệch chuẩn không do yếu tố di truyền quy định. Đặc điểm di truyềncủa cá nhân không phải là tác nhân biệt lập của hành vi phạm tội nhưng có khả năng quyđịnh sự tương tác của cá nhân với các yếu tố xã hội. Ảnh hưởng xã hội trong hành vi conngười luôn có quan hệ chặt chẽ với yếu tố tự nhiên.Chẳng hạn: Tính hung bạo của cá nhân, là cơ sở của nhiều tội phạm, bị quy địnhbởi tổ hợp các nhân tố sinh vật – xã hội. Sự hung bạo có thể mang tính chất hẫng hụt, bộtphát và kích động. Đây là một nét nhân cách ổn định hình thành trong sự phát triển tâm líbất lợi của nhân cách.Trong các công trình nghiên cứu tội phạm gần đây, các nhà Tliên hệ tội phạm(A.Bukhanôpxki. V.L.Vaxiliep…) đã chứng minh rằng có sự liên quan chặt chẽ giữa yếutố sinh vật với môi trường xã hội trong việc hình thành nhân cách người phạm tội.Chẳng hạn: Đối với một vài người phạm tội, nhất là những người phạm tội bạo lựcnhư: giết người hàng loạt, giết người với những tình tiết man rợ… đều là những người cósự rối loạn nhân cách mà nguyên nhân gây ra sự rối loạn đó luôn gắn chặt với yếu tố bẩmsinh, chẳng hạn bộ não có những khiếm khuyết nhất định…Các công trình nghiên cứu vềlệch lạc tâm lí (bệnh thái nhân cách, tính cách trội lệch, chậm phát triển trí tuệ, nhiễu tâm,lệch lạc tính dục) đã cho thấy tự thân các lệch lạc tâm – sinh lí không phát sinh tội phạm,nhưng trong những khó khăn nhất định của cuộc sống cá nhân chúng có khả năng đóng vai trò làkhó khăn của hành động phạm tội.Như vậy, yếu tố sinh vật có tác động nhất định đến những đặc điểm tâm lí trongnhân cách người phạm tội, là cơ sở, tiền đề của hành vi phạm tội nhưng không quyết liệthành vi phạm tội của cá nhân. Đây là vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận trong nghiêncứu đánh giá tâm lí, nhân cách người phạm tội.4.2. Các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách người phạm tộiNhân cách người phạm tội khác với các nhân cách tích cực khác trong xã hội, đólà một nhân cách lệch chuẩn điển hình. tuy nhiên nhân cách nói chung và nhân cáchngười phạm tội nói riêng đều được hình thành trong quá trình vận hành thông qua sự tácđộng qua lại tích cực giữa cá nhân và môi trường sống. Trong quy trình đó 1 số người

phát triển lệch lạc, hình thành những phẩm chất tâm lí tiêu cực không phù hợp với các giátrị xã hội như: sự ích kỉ, tính tham lam, sự ham muốn vật chất tầm thường, lòng đó kị hayquan điểm sai lầm, ảo tưởng, tình cảm hận thù, chống đối… Tliên hệ gọi là sự suy thoái nhâncách. do đó việc phân tích các yếu tố xã hội gây ảnh hưởng sự hình thành những đặc

21

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dụcđiểm tâm lí tiêu cực có thể dẫn cá nhân đến con đường phạm tội có ý nghĩa rất quantrọng.Trước hết là sự ảnh hưởng, ảnh hưởng của tàn dư chế độ cũ, nhất là tàn dư của hệ tưtưởng phản động của giai cấp bóc lột cũ, hệ tư tưởng lạc hậu, cực đoan của những loại tôngiáo…. Tàn dư của chế độ cũ của xã hội luôn là một nhân tố xã hội ảnh hưởng, tác độnglâu dài đến các mặt của đời sống xã hội, là yếu tố khách quan làm phát sinh tư tưởng, tìnhcảm và những phẩm chất tâm lí tiêu cực nào đó ở một vài người, nhất là những người vốncó quan hệ, gắn bó với chế độ cũ, những người không có bản lĩnh vững vàng, bất mãn,hoài nghi…Sự ảnh hưởng thường xuyên mặt của những thế lực thù địch từ bên ngoài: “Diễn biến hòabình”, chiến tranh tâm lí, bao vây, ảnh hưởng, can thiệp, gây sức ép về kinh tế, chính trị… lànguyên nhân bên ngoài quan trọng đưa đến các hoạt động phạm tội. Đây cũng là nhữngảnh hưởng gây ra ra sự thay đổi trong nhận thức, tình cảm, làm xói mòn lòng tin, hay xuấthiện tư tưởng tiêu cực, chống đối ở 1 số người. Nó cũng gây ra ra cho các đối tượng, cácphần tử vốn có tư tưởng bất mãn, chống đối chế độ… tâm lí hi vọng trông chờ sự giúp đỡtừ bên ngoài.Ảnh hưởng của khiếm khuyết trong môi trường nhỏ hẹp là nhân tố xã hội trực tiếplàm phát sinh các phẩm chất tâm lý tiêu cực trong nhéâ cách người phạm tội. Đó là môitrường sống chi tiết của cá nhân với những nhân tố lạc hậu, tiêu cực, không phù hợp vớiđạo đức và sự tiến bộ xã hội, không thuận lợi cho sự phát triển nhân cách… Đặc biệt làảnh hưởng không lành mạnh từ gia đình như bầu không khí không thuận hòa, có người

phạm tội, nếp sống thiếu văn hóa, giáo dục sai lầm, hoàn cảnh kinh tế thiếu thốn, khókhăn, thiếu việc làm… tác động của gương xấu của bạn bè và những người xung quanh.tác động tiêu cực của đường phố, làng xã, nơi cư trú. ảnh hưởng tiêu cực của sách báo,phim ảnh và các loại văn hóa đồi trụy khác. tác động xấu của hoàn cảnh xung đột, bấthòa, do đụng chạm về quyền lợi và do quan hệ ứng xử không lành mạnh. ảnh hưởng chínhcủa các hiện tượng phạm tội, phạm pháp và các tệ nạn đang mỗi ngày xảy ra trong xãhội…ngoài ra, những thiếu sót trong vận hành quản lý nhà nước, quản lý xã hội cũng lànhân tố gây ảnh hưởng nhân cách của người phạm tội. Đất nước ta đang trong quy trìnhđổi mới, pháp luật chưa hoàn thiện, chồng chéo và còn có nhiều sơ hở. Sự thực thi phápluật của các cơ quan pháp hành có nơi, có lúc chưa nghiêm, nhất là của những người có

22

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dụcquyền lực trong các bộ phận bảo vệ pháp luật. vận hành của các bộ phận điều tra, xét xử,thi hành án còn nhiều bất cập… đã tạo ra những kẻ hở để một số người đi vào con đườngphạm tội.Những nhân tố xã hội trên đây đã tác động Giảm hay làm mất đi những phẩm chấttích cực của cá nhân như: thiếu ý thức trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng; không cótinh thần đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực; Giảm có khả năng tu dưỡng, rèn luyện bảnthân… Nó cũng ảnh hưởng, tác động và dần dần hình thành ở cá nhân những đặc điểmtâm lý tiêu cực như: mong muốn không lành mạnh, nhu cầu làm giàu bất chính; sự phảnkháng; tính tự do, vô kỉ luật; ý thức coi thường đạo đức, coi thường pháp luật… Đâychính là tác nhân tâm lý được hình thành từ những ảnh hưởng của xã hội dẫn một vàingười đi vào con đường phạm tội.4.3 Những thiếu sót trong quá trình xã hội hóa cá nhânTừ khi nảy sinh con người dần dần hòa nhập vào môi trường xã hội thông quanhững vận hành sống và sự tiếp xúc với xung quanh. Trong quá trình đó nhân cách con

người được hình thành và phát triển. Nhân cách con người là chủ thể của hoạt động xãhội của mình. Nhưng cùng lúc ấy môi trường xã hội cũng có tác động trở lại nhất định đếnnhân cách, đó là quy trình xã hội hóa con người.

Xã hội hóa cá nhân là quy trình một con người cụ thể chuyển biến thành mộtthành viên của xã hội Hiện tại, tiếp nhận, kế tục và phát triển các giá trị vănhóa xã hội, các quy phạm đạo đức xã hội cũng như lĩnh hội ngôn ngữ và cáckỹ năng thiết yếu trong sự tác động giữa cá nhân và xã hội. Nghĩa là quátrình thích nghi nhiều của con người với điều kiện xã hội.quy trình xã hội hóa cá nhân được điều chỉnh bằng các quy phạm pháp luật. Quátrình này rất phức tạp, kéo dài trong cả đời người và được biểu hiện qua các mặt cơ bảnsau:- Thực hiện vai trò xã hội;- Tiếp thu kinh nghiệm xã hội;- Thực hiện hệ thống giao tiếp;- Thích nghi xã hội.quy trình xã hội hóa cá nhân được Nhà nước, xã hội quan tâm, dự đoán, điều chỉnh

23

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dụcvà kiểm tra. tuy nhiên vẫn tồn tại những thiếu sót, lệch lạc nhất định trong quá trình này.Những thiếu sót đó theo các nhà tâm lý học và xã hội học là nguyên nhân phát sinh tổ hợpcác phẩm chất tâm lý tiêu cực của cá nhân, từ đó gây ảnh hưởng sự hình thành nhân cáchngười phạm tội.

*Thứ nhất, những thiếu sót khi thực hiện vai trò xã hội của cá nhân đặc biệt

là vai trò trong vận hành nghề nghiệp.Trong quá trình thực hiện vai trò xã

hội có khả năng xuất hiện những thiếu sót do những tác nhân:- Cá nhân không có đủ những phẩm chất tâm lý cần thiết mà vai trò xã hội đòi hỏi ởhọ.- Cá nhân không có đầy đủ tri thức, kỹ năng, kỹ xảo rất cần thiết để hoàn thành vai trò xãhội.- Cá nhân không ý thức được đầy đủ hoặc có thái độ tiêu cực đối với vai trò xã hộicủa bản thân.Những thiếu sót trên làm hạn chế tính tích cực của cá nhân khi thực hiện vai trò xã hội,họ không quan tâm, không chú ý đến công việc của mình, không sáng tạo, cẩu thả, thờ ơ,chán nản trong công việc. Coi nhẹ trách nhiệm của bản thân, làm nảy sinh tính vô kỷ luật,thiếu ý thức lao động, lường biếng, thô lỗ, cục cằn, dễ bị kích động, hay cáu gắt, ra rời tậpthể v.v.. Làm thay đổi ngay cấu trúc nhân cách, như hạn chế hứng thú, mong muốn, thiếu ý chí.

* Thứ hai, những thiếu sót trong hệ thống giao tiếpTrong hệ thống giao tiếp có hai loại thiếu sót: thiếu sót về hình thức giao tiếp (ví dụ:giao tiếp trong gia đình mà bố mẹ ly hôn, gia đình không có bố hoặc mẹ…) và thiếu sót vềnội dung giao tiếp.tác nhân của những thiếu sót trong giao tiếp:- Do hệ thống giao tiếp không thực hiện đầy đủ chức năng của mình. Ví dụ: trong tậpthể thiếu sự phê bình, tự phê bình.- Giao tiếp trong nhóm có mục đích chống đối xã hội nhằm thoả mãn những mong muốnkhông lành mạnh, không phù hợp với các chuẩn mực xã hội.Những thiếu sót trong hệ thống giao tiếp làm phá vỡ những quan hệ giao tiếp tốt đẹpsẵn có, củng cố thêm những phẩm chất tâm lý tiêu cực như chủ nghĩa cá nhân, bất mãnvới xã hội, đưa con người đến chỗ phủ nhận các chuẩn mực xã hội, làm tích cực hóa hành

24

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dục

vi phạm tội.

*Thứ ba, những thiếu sót trong quá trình tiếp thu kinh nghiệm xã hộiKinh nghiệm xã hội được cá nhân tiếp thu thông qua nhiều con đường khác nhau:thông qua giao tiếp, học tập, vận hành thực tiễn của bản thân; thông qua các phương tiệnthông tin đại chúng như sách báo, phim ảnh, vô tuyến…Những tác nhân của thiếu sóttrong quy trình tiếp thu kinh nghiệm:- Cá nhân không tự giác tiếp thu kinh nghiệm xã hội.- Thiếu sót trong kinh nghiệm xã hội của nhóm, tập thể sẽ tác động trực tiếp đến việctiếp thu kinh nghiệm của cá nhân.- Do cá nhân chỉ quan tâm tiếp thu những kinh nghiệm nhằm phục vụ mong muốn củabản thân. Điều này dẫn đến hệ thống kinh nghiệm của cá nhân không đầy đủ, phiến diện.Từ những thiếu sót trên dẫn cá nhân đến việc không thực hiện được vai trò xã hộicủa mình. Không thể tham gia tích cực vào cuộc sống xã hội, làm hạn chế các mối quan hệgiữa cá nhân với xã hội, làm phát sinh tính ích kỷ hẹp hòi, chủ nghĩa cá nhân.

* Thứ tư, những thiếu sót trong quá trình thích nghi xã hộiquy trình thích nghi xã hội phụ thuộc vào những yếu tố sau:- Mức độ và tốc độ biến đổi của xã hội.- Đặc điểm tâm lý của cá nhân như khí chất, tính cách, xu hướng, tiềm lực.- Ý chí, kiến thức, hiểu biết của cá nhân.Những thiếu sót trong quy trình thích nghi xã hội, làm cho cá nhân không thể thíchnghi với khó khăn mới, làm xuất hiện thêm những bất đồng và mâu thuẫn giữa cá nhânvới xã hội. dẫn đến tích cực hóa hành vi chống đối xã hội của cá nhân.Trên đây là những thiếu sót trong quá trình xã hội hóa cá nhân, nó góp phần ảnh hưởngđến quá trình hình thành nhân cách người phạm tội.

25

 

Các câu hỏi về ý nghĩa tâm lý tội phạm

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ý nghĩa tâm lý tội phạm hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ý nghĩa tâm lý tội phạm ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ý nghĩa tâm lý tội phạm Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ý nghĩa tâm lý tội phạm rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ý nghĩa tâm lý tội phạm

Các hình ảnh về ý nghĩa tâm lý tội phạm đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm kiến thức về ý nghĩa tâm lý tội phạm tại WikiPedia

Bạn nên xem nội dung về ý nghĩa tâm lý tội phạm từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại💝 Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment