Phương pháp, phương pháp luận và vai trò của phương pháp luận Triết học Mác Lênin

Bài viết Phương pháp, phương pháp luận và vai trò của phương pháp luận Triết học Mác Lênin thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu Phương pháp, phương pháp luận và vai trò của phương pháp luận Triết học Mác Lênin trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Phương pháp, phương pháp luận và vai trò của phương pháp luận Triết học Mác Lênin”Xem thêm :  

Đánh giá về Phương pháp, phương pháp luận và vai trò của phương pháp luận Triết học Mác Lênin

Xem nhanh
Vai trò của ý thức đối với vật chất và ý nghĩa phương pháp luận (ý thức tác động lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người)

Kênh Youtube Triết học123
Người đại diện: Tiến sỹ Lê Văn Hùng và TS. Hà Thị Bắc
Trân trọng cảm ơn các bạn đã xem, có những nhận xét, động viên để tôi có những video tốt hơn. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
Mong các bạn chia sẻ để mọi người biết nhiều hơn về kênh, đăng kí để kênh đạt mốc 10 nghìn người đăng kí.
Trân trọng,
#Hùng Lê - Lý luận chính trị và xã hội
#Sử Việt
#Triết học 123

ThS. Trần Thiên TúPhó Trưởng khoa LL M-LN, TT HCM`

Ngoài chức năng thế giới quan, phương pháp luận là một trong hai chức năng cơ bản nhất của triết học, nó định hướng cho con người xác định, lựa chọn, dùng phương pháp trong nhận thức và vận hành thực tiễn một cách hiệu quả. tuy nhiên, Hiện tại, do chưa nghiên cứu sâu, có thường xuyên người vẫn hiểu chưa đúng và chưa phân biệt giữa phương pháp luận với phương pháp luận triết học; mặt khác, họ còn đồng nhất phương pháp với phương pháp luận, phương pháp luận với phương pháp hệ, phương pháp luận với phương pháp luận triết học. Việc nhầm lẫn này sẽ đánh giá không đúng vị trí, vai trò của triết học trong đời sống tương đương hạ thấp chức năng của triết học.Hiểu đúng về phương pháp luận nói chung và phương pháp luận triết học nói riêng sẽ có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là đối với hoạt động dạy và học lý luận. Trong giảng dạy lý luận, đặc biệt là triết học, giảng viên sẽ phải chú trọng thường xuyên hơn đến phần ý nghĩa phương pháp luận; trong quy trình học tập, học viên sẽ hiểu sâu phần này hơn; trong vận hành thực tiễn, con người sẽ biết vận dụng sáng tạo, triệt để hơn lý luận vào thực tế. Tất cả những điều này sẽ giúp con người hiệu quả hơn trong hoạt động cải tạo tự nhiên và xã hội.Với tầm quan trọng như trên, con người phải được trang bị lý luận về phương pháp luận, đặc biệt là phương pháp luận triết học. Để hiểu đúng về phương pháp luận, chúng ta phải hiểu về khái niệm phương pháp, phương pháp luận, phương pháp hệ; các cấp độ của phương pháp và phương pháp luận; vai trò của phương pháp luận triết học.1. Phương pháp, phương pháp hệ, phương pháp luậna. Phương pháp (methos): Có các cách hiểu về phương pháp như sau:

Mọi Người Xem :   Máy tăm nước tiếng anh là gì

– Phương pháp là hình thức thống kê, nhìn nhận các hiện tượng của một cách tự nhiên và cuộc sống xã hội, ví dụ: phương pháp biện chứng, phương pháp so sánh thực nghiệm.

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa tên phạm gia bảo

– Phương pháp là hệ thống các cách dùng để tiến hành một vận hành nào đó, ví dụ: phương pháp học tập, làm việc có phương pháp.

Theo phạm vi tác động, có khả năng phân phương pháp thành các cấp độ sau:- Phương pháp riêng (ngành): là các phương pháp chỉ dùng trong các ngành riêng biệt. Mỗi khoa học đều có các phương pháp đặc thù, chỉ dùng riêng trong ngành mình, không thể sử dụng cho ngành khác; ví dụ: ẩn dụ, thậm xưng, … trong văn học; log, tích phân, … trong toán học.- Phương pháp chung: là các phương pháp có thể được áp dụng trong nhiều ngành khác nhéu; ví dụ: quy nạp, diễn dịch, phân tích, tổng hợp, điều tra xã hội học, xác suất nghiên cứu, …- Phương pháp chung nhất: là các phương pháp có thể dùng cho tất cả các ngành khoa học, đó là cách của triết học.b. Phương pháp hệ (Methodica): là nhóm các phương pháp được dùng phối hợp trong một lĩnh vực khoa học hay một đề tài chi tiết; là hệ thống các thủ thuật hoặc biện pháp để thực hiện có tuần tự, có hiệu quả một công trình nghiên cứu khoa học. sử dụng phối hợp các phương pháp là phương pháp tốt nhất phát huy các điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của từng phương pháp. Đồng thời chúng hỗ trợ, bổ sung, kiểm tra lẫn nhéu trong quá trình thống kê và để khẳng định tính xác thực của các luận điểm khoa học. Như vậy, thì phương pháp hệ thống nhất với nghĩa thứ 2 của “phương pháp” và được dùng trong nghiên cứu khoa học.c. Phương pháp luận (Methodology): Hiện tại, có thường xuyên cách hiểu gần giống nhéu về phương pháp luận. Có ba cách hiểu phổ biến nhất:

  • Luận về một phương pháp
  • Hệ thống các phương pháp
  • Khoa học hoặc lý thuyết về phương pháp

Nếu xác định vị trí, thì phương pháp luận “là một bộ phận của logic học, nhằm thống kê một cách hậu nghiệm về các phương pháp”[1]. Phương pháp luận không đề xuất, tạo ra các phương pháp, nó chỉ chọn lọc hoặc tổng hợp những phương pháp. “Đứng trước những con đường khác nhéu kéo theo cùng một mục tiêu, phương pháp luận sẽ chỉ cho ta con đường nào là con đường ngắn nhất, tốt nhất”[2].Như vậy, phương pháp luận được hiểu là hệ thống các nguyên lý, quan điểm (trước hết là những nguyên lý, quan điểm liên quan đến thế giới quan) làm cơ sở, có công dụng chỉ đạo, xây dựng các phương pháp, xác định phạm vi, khả năng áp dụng các phương pháp và hoạch định cho việc thống kê tìm tòi tương đương việc lựa chọn, vận dụng phương pháp. Nói cách khác thì phương pháp luận chính là lý luận về phương pháp, bao hàm hệ thống các phương pháp, thế giới quan và nhân sinh quan của người sử dụng phương pháp và các nguyên tắc để giải quyết các vấn đề đã đặt ra có hiệu quả cao nhất.tương đương phương pháp, có thể phân ra các cấp độ phương pháp luận. Phương pháp luận có nhiều cấp độ khác nhéu: phương pháp luận ngành là phương pháp luận của các ngành khoa học chi tiết; phương pháp luận chung là các quan điểm, nguyên tắc chung hơn cấp độ ngành, sử dụng để xác định phương pháp hay phương pháp luận của nhóm ngành có đối tượng nghiên cứu chung nào đó; phương pháp luận chung nhất (phương pháp luận triết học) khái quát các quan điểm, nguyên tắc chung nhất làm cơ sở cho việc xác định các phương pháp luận ngành, chung và các phương pháp hoạt động cụ thể của nhận thức và thực tiễn. Vì phương pháp luận mang tính lý luận cao nên nó có màu sắc triết học, tuy nhiên, không thể đồng nhất phương pháp luận và phương pháp luận triết học. Phương pháp luận của Triết học Mác – Lênin đáp ứng những đòi hỏi của nhận thức khoa học hiện đại tương đương hoạt động cải tạo và xây dựng thế giới mới.Qua phân tích các khái niệm, phương pháp chính là cách thức con người sử dụng để đạt được những mục đích đặt ra; phương pháp hệnhóm các hình thức con người dùng để hoàn thành những nhiệm vụ, thông thường nó liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học. Phương pháp và phương pháp hệ gắn trực tiếp với quá trình vận hành thực tiễn. Còn phương pháp luậnlý luận về phương pháp, nghĩa là nó gắn liền với quá trình tư duy, không trực tiếp đến vận hành thực tiễn được đề ra. Điểm phân biệt giữa phương pháp luận và phương pháp luận triết học chính là phân loại cấp độ.2. Vai trò của phương pháp luận triết học Mác – LêninVai trò của phương pháp luận triết học đối với nhận thức và thực tiễn thể hiện ở chỗ nó chỉ đạo sự tìm kiếm, xây dựng; lựa chọn và vận dụng các phương pháp để thực hiện vận hành nhận thức và thực tiễn; đóng vai trò hoạch định trong quá trình tìm tòi, lựa chọn và vận dụng phương pháp.Với tư cách là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vị trí, vai trò của con người trong thế giới đó, triết học đóng vai trò là hạt nhân lý luận của thế giới quan. Triết học giữ vai trò định hướng cho quá trình củng cố và phát triển thế giới quan của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng trong lịch sử. Trang bị thế giới quan đúng đắn mới chỉ là một mặt của triết học Mác – Lênin. Với tư cách là hệ thống tri thức chung nhất của con người về thế giới và vai trò của con người trong thế giới đó, triết học thực hiện chức năng phương pháp luận chung nhất. Phương pháp luận của triết học Mác – Lênin đã góp phần quan trọng chỉ đạo, định hướng cho con người trong nhận thức và vận hành thực tiễn.Chính vì những điều trên, trong quy trình giảng dạy triết học, giảng viên cần phải chú trọng hơn vào phần ý nghĩa phương pháp luận, tập trung làm rõ nội dung ý nghĩa phương pháp luận.Trong kết cấu, phần ý nghĩa phương pháp luận nằm ở cuối bài, ngay sau phần nội dung. Phần này định hướng cho học viên áp dụng kiến thức lý luận đã học vào trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Theo logic thì đây chính là phần cần thiết nhất, đáp ứng trực tiếp cho người học. Học viên cần phải nắm vững và ghi nhớ phần này. Để làm được điều đó, giảng viên cần phải chỉ rõ cơ sở lý luận để rút ra ý nghĩa phương pháp luận đó, như thế học viên mới có cơ sở để thừa nhận ý nghĩa phương pháp luận đó bằng sự hiểu biết có cơ sở khoa học chứ không phải bằng sự áp đặt. Cơ sở của ý nghĩa thường nằm ở phần nội dung, chẳng hạn cơ sở của quan điểm khách quan chính là tính thứ nhất của vật chất, cơ sở của quan điểm toàn diện là ở mối LH phổ biến. Vì vậy, giảng viên cần phải chỉ ra mối liên lạc giữa nội dung và phần ý nghĩa, qua đó, họ viên có sự liên tưởng logic hơn.Khi giảng nội dung ý nghĩa phương pháp luận, giảng viên cần lấy ví dụ để làm rõ nội dung. Từ một hiện tượng, nhiệm vụ cụ thể, giảng viên phải chỉ ra trong nhận thức học viên cần phải như thế nào, và có những hành động gì để hiện thực hóa lý luận đã học. Ví dụ: từ nguyên lý về mối liên lạc phổ biến, giảng viên phải chỉ cho học viên quan điểm toàn diện và lịch sử chi tiết trong nhận thức, cùng lúc ấy phải có những tác động vào từng mối liên hệ, có trọng tâm trọng điểm, tránh cào bằng, dàn trãi trong hành động. Đồng thời với đó, giảng viên chỉ ra những quan điểm đối lập, những Giảm cần phải khắc phục trong nhận thức và vận hành thực tiễn. Ví dụ: trong khi nhấn mạnh vai trò của thực tiễn thì phải chỉ ra cách phòng chống bệnh kinh nghiệm, đề cao vai trò lý luận thì phải tránh bệnh giáo điều, …Những luận điểm trên đã minh chứng phải hiểu đúng và phương pháp và phương pháp luận, từ đó có thái độ đúng đắn với phương pháp luận triết học Mác – Lênin, cùng lúc ấy giúp học viên học chương trình Trung cấp LLCT-HC ở các trường chính trị có cách nhìn các sự vật, hiện tượng trong đời sống kinh tế – xã hội và có cách giải thích, giải quyết hợp lý, cách biến tư duy thành hành động, biến lý luận khoa học thành thực tiễn cải tạo một cách tự nhiên, xã hội.


Mọi Người Xem :   Đề Xuất 8/2022 # Tên Con Nguyễn Phúc Khánh Có Ý Nghĩa Là Gì # Top Like

[1] Lê Tử Thành: Logic học và phương pháp luận thống kê khoa học, NXB. Trẻ, TP.Hồ Chí Minh, 1996, tr.18.

[2] Sđd, tr.19

 

Các câu hỏi về ý nghĩa phương pháp luận là gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ý nghĩa phương pháp luận là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ý nghĩa phương pháp luận là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ý nghĩa phương pháp luận là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ý nghĩa phương pháp luận là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ý nghĩa phương pháp luận là gì

Các hình ảnh về ý nghĩa phương pháp luận là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm báo cáo về ý nghĩa phương pháp luận là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem thêm thông tin chi tiết về ý nghĩa phương pháp luận là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại💝 Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/
Mọi Người Xem :   [CHUẨN NHẤT] Yếu tố miêu tả là gì?

🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

Related Posts

About The Author

Add Comment