Phát triển là gì? Nguyên lý về sự phát triển theo Mác – Lênin?

Bài viết Phát triển là gì? Nguyên lý về sự phát triển theo Mác – Lênin? thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu Phát triển là gì? Nguyên lý về sự phát triển theo Mác – Lênin? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Phát triển là gì? Nguyên lý về sự phát triển theo Mác – Lênin?”

Xem thêm:  

Đánh giá về Phát triển là gì? Nguyên lý về sự phát triển theo Mác – Lênin?

Xem nhanh
Mến chào các bạn. Trong phép biện chứng duy vật của triết học Mác-Lênin thì có hai nguyên lý cơ bản của đó là nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển.
Ở video trước thì tui đã chia sẻ với các bạn nguyên lý về mối liên hệ phổ biến còn trong video này tui sẽ chia sẻ với các bạn nguyên lý về sự phát triển.
Tui đảm bảo là khi xem hết video, các bạn sẽ hiểu về vấn đề này một cách ngon lành luôn.
0:00 Giới thiệu
1:00 Khái niệm của sự phát triển và ví dụ
2:01 Tính chất của sự phát triển và ví dụ
3:51 Ý nghĩa của Nguyên lý về sự phát triển
4:40 Ví dụ về sự phát triển và ứng dụng vào cuộc sống
Xem thêm video về Triết học Mác-Lê Nin:
- Khái quát về Triết học Mác-Lê Nin và phép biện chứng duy vật https://youtu.be/qw_U8Hb_aK4
- Vật chất và ý thức https://youtu.be/nlmtgzotDBc
- Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến https://youtu.be/JmBGkW6vhZs
- Nguyên lý về sự phát triển https://youtu.be/JqgBTk93tNs
- Quy luật lượng-chất https://youtu.be/I7aj5tjiqA4
- Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập https://youtu.be/Oln9jtLVUw0
- Quy luật phủ định của phủ định https://youtu.be/MTDE40AaBSM
- Cặp phạm trù Nguyên nhân và Kết quả https://youtu.be/wcXvDbS5Ulo
- Cặp phạm trù Cái riêng và Cái chung https://youtu.be/ig4Sx3ZGLiU
- Cặp phạm trù Tất nhiên và Ngẫu nhiên https://youtu.be/MqaCs9i67hY
- Cặp phạm trù Nội dung và Hình thức https://youtu.be/o7QYP-3IFUM
- Cặp phạm trù Bản chất và Hiện tượng https://youtu.be/kjaFeVLu8Tg
- Cặp phạm trù Khả Năng và Hiện Thực https://youtu.be/-E6p0Qeqtng

Phát triển (Development) là gì? Phát triển tên tiếng Anh là gì? Phân tích nội dung nguyên lý về sự phát triển theo chủ nghĩa Mac- Lenin?

Trong đời sống, mọi sự vật hiện tượng luôn vận động, phát triển và tồn tại theo một quy luật nhất định. Sự phát triển gắn liền với tính phổ thông của mọi sự vật, sự việc, hiện tượng. Trong phép biện chứng duy vật, nguyên lý về sự phát triển là một trong hai nguyên lý quan trọng, là cơ sở hình thành quan điểm toàn diện. Phát triển là đặc trưng thường nhật, phát triển là một tất yếu khách quan. Vậy phát triển là gì? Nguyên lý về sự phát triển theo Triết học Mác – Lenin được hiểu và có ý nghĩa như thế nào?

Mục lục bài viết

  • 1 1. Phát triển là gì?
  • 2 2. Nguyên lý về sự phát triển theo Triết học Mác – Lenin:
    • 2.1 2.1. Tính chất của phương pháp luận:
    • 2.2 2.2. Ý nghĩa phương pháp luận:

1. Phát triển là gì?

Có nhiều quan điểm về “phát triển”, theo đó:

– Theo quan niệm biện chứng sự phát triển là một quá trình tiến lên từ thấp đến cao. quy trình đó diễn ra dần dần, nhảy vọt đưa tới sự ra đời của cái mới thay thế cái cũ, không phải lúc nào sự phát triển cũng diễn ra theo đường thẳng, mà rất quanh co, phức tạp, thậm chí có những bước lùi tạm thời. Theo quan điểm biện chứng, sự phát triển là kết quả của quá trình thay đổi dần dần về lượng kéo theo sự thay đổi về chất, là quy trình diễn ra theo đường xoáy ốc và hết mỗi chu kì sự vật lặp lại dường như sự vật ban đầu nhưng ở cấp độ cao hơn. Quan điểm biện chứng cũng khẳng định nguồn gốc của sự phát triển nằm trong bản thân sự vật.

– Theo quan điểm siêu hình phát triển chỉ là sự tăng lên, hạn chế thuần túy về lượng, không có sự thay đổi gì về mặt chất của sự vật; hoặc nếu có sự thay đổi ngay nhất định về chất thì sự thay đổi ấy cũng chỉ diễn ra theo một vòng khép kín, chứ không có sự sinh thành ra cái mới với những chất mới. Những người theo quan điểm siêu hình xem sự phát triển như là một quá trình tiến lên liên tục, không có bước quanh có, phức tạp.

 Phát triển cũng là quy trình nảy sinh và giải quyết mâu thuẫn khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng; là quá trình thống nhất giữa phủ định các nhân tố tiêu cực và kế thừa, nâng cao nhân tố tích cực từ sự vật, hiện tượng cũ trong hình thái của sự vật, hiện tượng mới.

Mọi Người Xem :   Khái niệm “tấm” trong xây dựng, xây nhà 1 tấm bao nhiêu tiền?

Phát triển tên tiếng Anh là: “Development“.

✅ Mọi người cũng xem : thồm lồm ăn tai là gì

2. Nguyên lý về sự phát triển theo Triết học Mác – Lenin:

✅ Mọi người cũng xem : xăm chữ ý nghĩa về gia đình cho nam

2.1. Tính chất của phương pháp luận:

Theo quan điểm duy vật biện chứng, phát triển có 4 tính chất cơ bản: tính khách quan, tính thường nhật và tính phong phú, phong phú.

–  Tính khách quan của sự phát triển được biểu hiện trong nguồn gốc của sự vận động và phát triển. Đó là quá trình bắt nguồn từ bản thân của sự vật, hiện tượng là quá trình giải quyết mâu thuẫn của sự vật, hiên tượng đó. Tính chất này là thuộc tính tất yếu không phụ thuộc vào ý thức con người.

Ví dụ: Hạt lúa, hạt đầu khi có nước, đất, chất dinh dưỡng, ánh sáng dù không có con người nhưng nó vẫn phát triển.

– Tính phổ biến của sự phát triển được thể hiện ở các quá trình phát triển diễn ra trong một lĩnh vực một cách tự nhiên, xã hội và tư duy; trong tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong quá trình, mọi giai đoạn của sự vật hiện tượng đó. Trong mỗi quá trình biến đổi đã có khả năng bao hàm có khả năng dẫn đến sự ra đời phù hợp với quy luật khách quan.

Xem thêm: Lực lượng sản xuất là gì? Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam Hiện tại

 + Trong một cách tự nhiên : Tăng cường có khả năng thích nghi cơ thể trước sự biến đổi của môi trường

Ví dụ: Người ở Miền Nam ra công tác làm việc ở Bắc thời gian đầu với khí hậu thay đổi họ sẽ khó chịu nhưng dần họ quen và thích nghi.

+ Trong xã hội: cải thiện tiềm lực chinh phục một cách tự nhiên, cải tạo xã hội, tiến tới mức độ ngày càng cao trong sự nghiệp phóng ra con người.

Ví dụ:  Mức sống của dân cư xã hội sau lúc nào cũng cao hơn so với xã hội trước.

+ Trong tư duy : khả năng nhận thức ngày càng sâu sắc, đầy đủ, đúng đắn hơn với một cách tự nhiên và xã hội. Ví dụ: Trình độ hiểu biết của con người ngày càng cao so với trước đây.

– Tính đa dạng, phong phú của sự phát triển được thể hiện ở chỗ: phát triển là khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng song mỗi sự vật hiện tượng lại có quy trình phát triển không giống nhéu, tồn tại ở những thời gian, không gian khác nhéu, chịu những tác động khác nhau và sự tác động đó có khả năng làm thay đổi chiều hướng quy trình phát triển của sự vật, đôi khi có khả năng làm sự vật, hiện tượng thụt lùi tạm thời.

Đồng thời trong quy trình phát triển của mình, sự vật còn chịu sự tác động của các sự vật, hiện tượng khác, của rất nhiều yếu tố, điều kiện. Sự ảnh hưởng đó có khả năng đẩy nhanh hoặc kìm hãm sự phát triển của sự vật, đôi khi có khả năng làm thay đổi xu hướng phát triển của sự vật, thậm chí làm cho sự vật thụt lùi.

Chẳng hạn, nói chung, ngày nay trẻ em phát triển nhanh hơn cả về thể chất lẫn trí tuệ so với trẻ em ở các thế hệ trước do chúng được thừa hưởng những thành quả, những điều kiện thuận lợi mà xã hội đem lại. Trong thời đại Hiện tại, thời gian công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước của các quốc gia chậm phát triển và kém phát triển sẽ ngắn hơn nhiều so với các quốc gia đã thực hiện chúng do đã thừa hưởng kinh nghiệm và sự hỗ trợ của các quốc gia đi trước. Song vấn đề còn ở chỗ, sự vận dụng kinh nghiệm và tận dụng sự hỗ trợ đó như thế nào lại phụ thuộc rất lớn vào những nhà lãnh đạo và nhân dân của các nước chậm phát triển và kém phát triển.

Xem thêm: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Để khái quát nên tính chất biến hóa của sự vật, hiện tượng, Ăng-ghen đã viết rằng:” Tư duy của nhà siêu hình chỉ dựa trên những phản đề tuyệt đối không thể dung nhau được, họ nói có là có, không là không. Đối với họ, một sự vật hoặc tồn tại hoặc không tồn tại, một hiện tượng không thể vừa là chính nó lại là vừa cái khác, cái khẳng định và cái phủ định tuyệt đối bài trừ nhau…. Ngược lại tư duy biện chứng là một tư duy mềm dẻo linh động, không còn biết đến những đường ranh giới tuyệt đối nghiêm ngặt, đến những cái “hoặc là”…. “hoặc là”… “vô điều kiện” nữa (kiểu như: “hoặc là có, hoặc là không”, hoặc tồn tại, hoặc không tồn tại”). Tư duy biện chứng thừa nhận trong những trường hợp rất cần thiết bên cạnh cái “hoặc là”… hoặc là” còn có cả cái “vừa là…. Vừa là” nữa. Chẳng hạn, theo quan điểm biện chứng, một vật hữu hình trong mỗi lúc vừa là nó, vừa không phải là nó, một cái tên đang bay trong mỗi lúc vừa ở vị trí A lại vừa không ở vị trí A, cái khẳng định và cái phủ định vừa loại trừ nhéu vừa không thể lìa nhau được

Theo Lênin: Muốn thực sự hiểu được sự vật cần phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, các mối liên lạc và “quan hệ gián tiếp” của sự vật đó và ông cũng cho rằng: Phép biện chứng đòi hỏi người ta phải chú ý đên tất cả các mặt của mối quan hệ trong sự phát triển cụ thể của những mối quan hệ đó.

Mọi Người Xem :   Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 5: Công xã Pa-ri 1871.

2.2. Ý nghĩa phương pháp luận:

Nguyên lý về sự phát triển là cơ sở lý luận khoa học để định hướng việc nhận thức thế giới và cải tạo thế giới. Theo nguyên lý này, trong mọi nhận thức và thực tiễn cần phải có quan điểm phát triển. Theo V.I.Lênin, “… Lôgích biện chứng đòi hỏi phải xét sự vật trong sự phát triển, trong “sự tự vận động”…, trong sự biển đổi của nó”. Quan điểm phát triển đòi hỏi phải khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, định kiến, đối lập với sự phát triển.

–  Nguyên lý về sự phát triển chính là cơ sở lý luận khoa học để có thể định hướng được việc nhận thức thế giới và cải tạo thế giới.

Theo như nguyên lý này thì trong mọi nhận thức và trong thực tiễn cần phải có quan điểm về sự phát triển. Để có thể phát triển được thì cần phải khắc phục được những tư tưởng bảo thủ, trì trệ, lạc hậu, định kiến, đối lập với sự phát triển.

– Nguyên lý về sự phát triển cho thấy rằng trong hoạt động nhận thức và trong vận hành thực tiễn của con người cần phải tôn trong quan điểm phát triển phát triển. Quan điểm này đòi hỏi khi nhận thức tương đương khi giải quyết một vấn đề nào đó thì con người cần phải đặt chúng ở trạng thái động và nằm trong khuynh hướng chung của sự phát triển.

– Để nhận thức và giải quyết được bất cứ những vấn đề gì trong thực tiễn thì một mặt cần phải đặt sự vật theo khuynh hướng đi lên của nó. Phải nhận thức được tính quanh co, phức tạp trong quy trình phát triển (tức là phải có quan điểm lịch sự chi tiết trong nhận thức và giải quyết các vấn đề của thực tiễn, phù hợp với tính chất phong phú, phong phú phức tạp của nó).

– Với tư cách là những nguyên tắc phương pháp luận, là quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển góp phần hoạch định, chỉ đạo vận hành nhận thức cũng như vận hành thực tiễn cải tạo chính bản thân của con người.

Xem thêm: Quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác – Lênin và vận dụng quan điểm toàn diện

– Xem xét sự vật theo quan điểm phát triển còn phải biết phân chia thành các quy trình phát triển của sự vật thành những giai đoạn. Trên cơ sở này tìm ra phương pháp nhận thức và những cách ảnh hưởng phù hợp nhằm thúc đẩy sự vật tiến triển nhanh hơn hoặc là kìm hãm sự phát triển của nó tùy thuộc vào sự phát triển đó có lợi hay là có hại đối với cuộc sống của con người.

– Vận dụng quan điểm về sự phát triển vào hoạt động thực tiễn nhằm mục đích đẩy nhanh các sự vật phát triển theo đúng như quy luật vốn có của nó đòi hỏi chúng ta cần phải tìm ra được những mâu thuẫn của sự vật qua vận hành thực tiễn từ đó giải quyết được mâu thuẫn và tìm ra được sự phát triển. Phải khắc phục từ tư tưởng bảo thủ, định kiến, trì trệ,.. Phải đặt sự vật, hiện tượng theo khuynh hướng đi lên.

Quan điểm phát triển góp phần khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, định kiến trong vận hành nhận thức và hoạt động thực tiễn. Với tư cách là những nguyên tắc phương pháp luận, quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử – cụ thể, quan điểm phát triển góp phần định hướng, chỉ đạo vận hành nhận thức và hoạt động thực tiễn cải tạo hiện thực, cải tạo chính bản thân con người. Song để thực hiện được chúng, mỗi người cần nắm chắc cơ sở lý luận của chúng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển, biết vận dụng chúng một cách sáng tạo trong vận hành của mình.

Từ đó có  thể rút ra được những bài học về sự phát triển như sau:

– Thứ nhất, cần tích cực, chủ động nghiên cứu tìm ra được những mâu thuẫn trong mỗi sự vật, sự việc, hiện tượng để từ đó xác định được định hướng phát triển và những biện pháp giải quyết phù hợp.

– Thứ hai, khi xem xét các sự vật, hiện tượng thì cần đặt sự vật hiện tượng đó trong sự vận động và phát triển. Bởi sự vật không chỉ như là cái mà nó đang có, đang hiện hữu trước mắt mà còn cần phải nắm được và hiểu rõ được khuynh hướng phát triển, có khả năng chuyển hóa của nó.

– Thứ ba, cần phải có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan đối với sự vật hiện tượng, không được dao động trước những quanh co, những phức tạp của sự phát triển ở trong thực tiễn.

– Kế thừa những thuộc tính, những bộ phận còn hợp lý của cái cũ nhưng cùng lúc ấy cũng phải kiên quyết loại quả những cái đã quá lạc hậu cản tở và gây gây ảnh hưởng sự phát triển. Vì trong phát triển có sự kế thừa do đó cần phải chủ động phát hiện, cổ vũ những cái mới, cái phù hợp từ đó có khả năng tìm cách đẩy nhanh để phát triển cái mới, để cái mới chiếm đóng vai trò chủ đạo.

Xem thêm: Lý luận về hàng hóa sức lao động của C. Mác với thị trường sức lao động Việt Nam

Xem thêm: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Thông tin hữu ích
Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

tìm hiểu về khách quan? Tồn tại khách quan là gì? Tồn tại khách quan là tồn tại thế nào? Sự khác nhau giữa chủ quan và khách quan là gì? Các tính chất và công dụng của tính khách quan?

Nội dung là gì? hình thức là gì? Quan điểm nội dung và hình thức trong Triết học?

Phép biện chứng duy vật là gì? Các giai đoạn phát triển của phép biện chứng duy vật? Đặc trưng cơ bản và vai trò của phép biện chứng duy vật? Quy luật cơ bản của phép duy vật biện chứng?

Chủ nghĩa duy tâm là gì? Chủ nghĩa duy tâm được dịch với tên tiếng Anh là gì? Nguồn gốc của chủ nghĩa duy tâm?

nghiên cứu định tính là gì? thống kê định tính có tên trong tiếng Anh là gì? các loại phương pháp nghiên cứu định tính và các ví dụ? So sánh với thống kê định lượng?

Phản ánh là gì? Phản ánh được dịch sang tiếng Anh là gì? Khái niệm phản ánh trong Triết học Mác Lênin?

Những khó khăn một cách tự nhiên, kinh tế xã hội cho sự ra đời của Triết học Mác? Những tiền đề về lý luận, tiền đề về khoa học một cách tự nhiên cho sự ra đời của Triết học Mác?

Điều kiện ra đời, phát triển và nét đặc thù của triết học phương Tây hiện đại? một vài nội dung triết học phương Tây hiện đại?

Điều kiện ra đời, phát triển và nét đặc thù của triết học cổ điển Đức? một vài nội dung cơ bản của triết học cổ điển Đức?

Phương pháp trong triết học là gì? Phương pháp siêu hình tiếng Anh là gì? Siêu hình là gì? Phương pháp luận siêu hình trong Triết học?

Quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong vận hành thủy sản/ Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản?

Chính sách đầu tư của nhà nước đối với vận hành thủy sản? Chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động Thủy sản ở nước ta?

Đặc điểm của đấu thầu hàng hóa, dịch vụ? Lấy ví dụ và phân tích ví dụ về đấu thầu hàng hóa, sản phẩm? Trình tự đấu thầu hàng hóa, sản phẩm?

Quy định về ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và xuất nhập khẩu? Xử phạt vi phạm về ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và xuất nhập khẩu?

Phải làm thế nào khi bị người khác dọa đánh? Bị người khác dọa đánh thì tố cáo ở đâu?

Phân biệt giấy chứng nhận quyền dùng đất do sở tài nguyên và môi trường cấp và ủy ban nhân dân? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ đỏ? tổng giá trị pháp lý của sổ hồng và sổ đỏ?

Mức tiền lương viên chức trong Doanh nghiệp TNHH 100% vốn nhà nước? Nguyên tắc xác định, trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng?

xin phép xác nhận của cơ quan công an trên tờ khai xin cấp hộ chiếu? Làm tờ khai điện tử xin cấp hộ chiếu như thế nào?

Phụ cấp đối với kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp? Nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp? Nội dung cơ bản của kế toán hành chính sự nghiệp?

Yếu tố lỗi trong luật hình sự? Có các loại hình thức lỗi nào?

Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thực hiện pháp luật? Các cách thức thực hiện pháp luật?

Độ tuổi tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi? Hướng dẫn tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi? Kế hoạch của một buổi lễ mừng thọ?

Sổ đỏ không thể hiện đường đi có khả năng bổ sung vào sổ đỏ không? Sơ đồ thửa đất trên sổ đỏ gồm các thông tin gì?

Ý chí là gì? Mối quan hệ giữa ý chí với nhận thức và tình cảm?

Mẫu bản kiểm điểm của cán bộ quản lý khi được bổ nhiệm lại là gì? Mẫu bản kiểm điểm của cán bộ quản lý khi được bổ nhiệm lại để làm gì? Mẫu bản kiểm điểm của cán bộ quản lý khi được bổ nhiệm lại 2022? Hướng dẫn làm Mẫu bản kiểm điểm của cán bộ quản lý khi được bổ nhiệm lại?

Thành ngữ là gì? công dụng của thành ngữ? Lấy ví dụ minh họa? Phân biệt thành ngữ và tục ngữ?

Mẫu hợp đồng dân sự là gì? Mẫu hợp đồng dân sự để làm gì? Mẫu hợp đồng dân sự thông dụng? Hướng dẫn làm hợp đồng dân sự?

Mẫu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ công đoàn là gì? Mẫu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ công đoàn để làm gì? Mẫu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ công đoàn 2022? Hướng dẫn làm mẫu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ công đoàn?

Mẫu ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ khẩu là gì? Mẫu ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ H.K để làm gì? Mẫu ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ khẩu 2022? Hướng dẫn làm mẫu ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ khẩu? Trình tự Thủ tục tách khẩu?

Tương tư là gì? Tương tư tiếng Anh là gì? Dấu hiệu khi bạn đang tương tư một người? Cách chưa bệnh tương tư?

 

Các câu hỏi về ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển

Các hình ảnh về ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm dữ liệu, về ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển tại WikiPedia

Bạn nên xem thêm thông tin chi tiết về ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Loading

Related Posts

About The Author

Add Comment