Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930

Bài viết Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930”

Đánh giá về Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930


Xem nhanh
Ý nghĩa của sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930)

Bối cảnh ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam? Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930?

Đảng cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất của đất nước. Mỗi chúng ta đều có thể khẳng định rằng sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam chính là một bước ngoặt có ý nghĩa và vai trò to lớn trong lịch sử cách mạng của toàn dân tộc Việt Nam. Đảng ra đời có tính chất quyết liệt đến sự phát triển của dân tộc tương đương thắng lợi của cuộc cách mạng toàn dân. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhéu tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930?

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Bối cảnh ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam:
  • 2 2. Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:
  • 3 3. Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930:

1. Bối cảnh ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam:

Vào năm 1917, với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga thì chủ nghĩa Mác – Lênin từ lý luận đã trở thành hiện thực, từ đó thì cũng đã mở ra một thời đại mới trên toàn thế giới. Đó là thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng Mười Nga diễn ra cũng đã nêu tấm gương sáng trong việc phóng ra đối với các dân tộc hiện đang bị áp bức.

Cùng với đó là sự ra đời của Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) vào tháng 3 năm 1919 đã góp phần quan trọng giúp thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cộng sản và làm công nhân quốc tế, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) đã trở thành ngọn đuốc lớn soi đường cho cách mạng Việt Nam sau này. Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có ý nghĩa to lớn và vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và góp phần thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về chính trị thì thực dân Pháp đã áp đặt chính sách cai trị thực dân, thực dân Pháp cũng đã tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn và tiến hành chia Việt Nam thành ba xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ tương đương thực hiện ở mỗi kỳ đó là một chế độ cai trị riêng. Thực dân Pháp cũng đã cấu kết với giai cấp địa chủ trên đất nước ta để nhằm mục đích dễ dàng bóc lột kinh tế và áp bức chính trị đối với nhân dân Việt Nam.

Khi đứng trước sự xâm lược của thực dân Pháp, các phong trào yêu nước của nhân dân ta nhằm mục đích để chống thực dân Pháp diễn ra liên tục và sôi nổi nhưng lại đều không mang lại kết quả. Phong trào Cần Vương là một phong trào yêu nước theo ý thức hệ phong kiến, do giai cấp phong kiến lãnh đạo đã chấm dứt ở cuối thế kỷ XIX với cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng (năm 1896).

Sang đầu thế kỷ XX, khuynh hướng này cũng đã không còn là khuynh hướng tiêu biểu nữa. Phong trào nông dân, tiêu biểu đó là cuộc khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám tuy đã kéo dài mấy chục năm nhưng rồi cũng đã thất bại vào năm 1913. Tiếp theo đó là các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản do các sĩ phu yêu nước chi tiết như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh lãnh đạo thì cũng đã rơi vào bế tắc. Sau đó thì cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Nguyễn Thái Học lãnh đạo cũng bị thất bại.

Mọi Người Xem :   8 câu chuyện cuộc sống là những bài học sâu sắc trong cuộc đời

Ta thấy được rằng: liên tiếp các phong trào yêu nước diễn ra từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX cũng chính là sự tiếp nối của truyền thống yêu nước, bất khuất của toàn dân tộc ta và điều này đã được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Nhưng bởi vì nguyên nhân là do nhân dân ta đã thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng cần thiết nên các phong trào đó tuy diễn ra mạnh mẽ những đã lần lượt thất bại. Cách mạng Việt Nam cũng vì thế mà chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa hình xăm đôi

2. Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:

Vào năm 1929 phong trào dân tộc dân chủ của các quốc gia trên thế giới cũng đang ngày càng phát triển, kết thành một làn sóng mạnh mẽ. Đặc biệt đó chính là sự phát triển mạnh mẽ của phòng trào cách mạng. Việc này thì cũng đã vượt quá có khả năng lãnh đạo của các tổ chức cách mạng. Đặc biệt đó chính là sự xuất hiện các tổ chức cộng sản bao gồm:

Xem thêm: Phân tích nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

– Thứ nhất: Đông Dương Cộng sản Đảng:

Vào tháng 3 năm 1929, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Bắc Kỳ đã tiến hành họp tại số nhà 5Đ, phố Hàm Long (Hà Nội), và cũng từ đó mà lập ra Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Chi bộ này có 7 Đảng viên và đã mở cuộc vận động lập Đảng cộng sản. Từ ngày 01 đến 09/05/1929, tại Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được tổ chức tại Hương Cảng (Trung Quốc), đoàn đại biểu Bắc Kỳ cũng đã đặt vấn đề thành lập Đảng Cộng sản tuy nhiên tình trạng này lại không được chấp nhận nên bỏ về nước.

Vào 17/6/1929 đại biểu cộng sản miền Bắc cũng đã tiến hành họp tại nhà số 312, phố Khâm Thiên (Hà Nội) và quyết liệt thành lập Đông Dương cộng sản đảng, thông qua Tuyên ngôn, điều lệ Đảng, ra báo Búa Liềm, và cũng đã cử ra Ban chấp hành Trung ương Đảng.

– Thứ hai: An Nam Cộng sản Đảng:

Vào tháng 8/1929: Những chủ thể là các cán bộ tiên tiến trong Tổng bộ và kỳ bộ Việt Nam cách mạng thanh niên ở Nam kỳ đã thành lập An Nam cộng sản đảng, ra tờ báo Đỏ là cơ quan ngôn luận.

– Thứ ba: Đông Dương cộng sản liên đoàn:

Vào tháng 9/1929: một số đảng viên tiên tiến của Tân Việt lập ra Đông Dương cộng sản liên đoàn.

mặc khác với sự ra đời của ba tổ chức cộng sản thì điều này trên thực tế cũng đã không tránh khỏi sự phân tán về lực lượng và tổ chức, dẫn đến việc không thể thống nhất về tư tưởng và hành động. Trách nhiệm lịch sử của đất nước trong giai đoạn này đó là cần phải thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất, chấm dứt đối với tình trạng chia rẽ phong trào Cộng sản ở Việt Nam.

Xem thêm: Mẫu đơn và giấy tờ xin ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam năm 2022

Từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã được họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản.Tham dự Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm các đồng chí sau: Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh (đại biểu của Đông Dương Cộng sản đảng), Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu (đại biểu của An Nam Cộng sản đảng).

Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập một đảng, lấy tên gọi chung là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản cũng đã thông qua các văn kiện bao gồm: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến các chủ thể là những làm công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức, bóc lột nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa tên nhã hân

3. Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930:

Hội nghị đã hợp nhất các tổ chức đảng cộng sản ở Việt Nam giai đoạn đó thành một Đảng Cộng sản duy nhất và đó chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đi theo một đường lối chính trị đúng đắn, việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước, tất cả đều đặn hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Mọi Người Xem :   Thiết kế công việc trong Quản trị nguồn nhân lực - Tài liệu text

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cũng chính là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân tại Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn đó. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cũng được đánh giá là sự kiện lịch sử có ý nghĩa cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng to lớn và quan trọng trong lịch sử của cuộc cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là danh mục của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin cùng với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện gắn liền với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

Ta thấy được rằng, sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và việc ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã có Cương lĩnh chính trị để xác định đúng đắn con đường cách mạng đó là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính là cơ sở quan trọng để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã có khả năng nắm được ngọn cờ lãnh đạo đối với phong trào cách mạng Việt Nam. Việc này cũng góp phần quan trọng giúp giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, từ đó mà đã mở ra con đường và phương hướng cụ thể để phát triển mới cho đất nước Việt Nam.

Chính đường lối được Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành này là cơ sở để có khả năng đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc ta đều đặn cùng chung tư tưởng và hành động để nhằm có khả năng tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành được những thắng lợi to lớn ở giai đoạn sau này. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là khó khăn cơ bản quyết liệt đối với phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cùng với việc Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, việc này cũng đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại từ đó giúp dân tộc ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. bên cạnh đó thì cách mạng Việt Nam cũng đã góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân trên phạm vi toàn thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Xem thêm: Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng cộng sản Việt Nam (Mẫu 3-KNĐ) mới nhất năm 2022

Xem thêm: Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất năm 2022

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Giáo dục phổ thông

✅ Mọi người cũng xem : chuỗi cửa hàng nhượng quyền là gì

Bài viết được thực hiện bởi: phamthithutra
image

chức vụ: Đang cập nhật …

Lĩnh vực tư vấn: Đang cập nhật …

Trình độ đào tạo: Đang cập nhật …

Số năm kinh nghiệm thực tế: Đang cập nhật …

Tổng số bài viết: 196 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Đảng Cộng sản là gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? Vai trò của Đảng Cộng sản? Danh sách Đảng Cộng sản trên thế giới?

Hoàn cảnh lịch sử nước ta năm 1929? thuật ngữ tiếng Anh? quy trình thành lập ba tổ chức cộng sản? Ý nghĩa sự ra đời của ba tổ chức cộng sản?

Đảng cộng sản Việt Nam là gì? thuật ngữ tiếng Anh? Hoàn cảnh ra đời của Đảng? Ý nghĩa sự ra đời của Đảng? Tính tất yếu ra đời Đảng Cộng sản?

quy trình Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Quản lý, dùng của cải/tài sản tại cơ quan Đảng? Quản lý và sử dụng tài sản tiếng Anh. Nguyên tắc dùng của cải/tài sản tại Cơ quan của Đảng.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là gì? Hoàn cảnh ra đời của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Ý nghĩa cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

Khái quát chung về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam? Nội dung của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa của việc chấp hành nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam?

Nội chính là gì? Cơ quan nội chính là gì? Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Các quy định về Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam?

Quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong vận hành thủy sản/ Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản?

Chính sách đầu tư của nhà nước đối với vận hành thủy sản? Chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động Thủy sản ở nước ta?

Đặc điểm của đấu thầu hàng hóa, sản phẩm? Lấy ví dụ và phân tích ví dụ về đấu thầu hàng hóa, sản phẩm? Trình tự đấu thầu hàng hóa, sản phẩm?

Quy định về ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và xuất nhập khẩu? Xử phạt vi phạm về ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và xuất nhập khẩu?

Phải làm thế nào khi bị người khác dọa đánh? Bị người khác dọa đánh thì tố cáo ở đâu?

Phân biệt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do sở tài nguyên và môi trường cấp và ủy ban nhân dân? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ đỏ? tổng giá trị pháp lý của sổ hồng và sổ đỏ?

Mức tiền lương viên chức trong Doanh nghiệp TNHH 100% vốn nhà nước? Nguyên tắc xác định, trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng?

xin xác nhận của cơ quan công an trên tờ khai xin cấp hộ chiếu? Làm tờ khai điện tử xin cấp hộ chiếu như thế nào?

Phụ cấp đối với kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp? Nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp? Nội dung cơ bản của kế toán hành chính sự nghiệp?

Yếu tố lỗi trong luật hình sự? Có những loại hình thức lỗi nào?

Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thực hiện pháp luật? Các hình thức thực hiện pháp luật?

Độ tuổi tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi? Hướng dẫn tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi? Kế hoạch của một buổi lễ mừng thọ?

Sổ đỏ không thể hiện đường đi có thể bổ sung vào sổ đỏ không? Sơ đồ thửa đất trên sổ đỏ gồm các thông tin gì?

Ý chí là gì? Mối quan hệ giữa ý chí với nhận thức và tình cảm?

Mẫu bản kiểm điểm của cán bộ quản lý khi được bổ nhiệm lại là gì? Mẫu bản kiểm điểm của cán bộ quản lý khi được bổ nhiệm lại để làm gì? Mẫu bản kiểm điểm của cán bộ quản lý khi được bổ nhiệm lại 2022? Hướng dẫn làm Mẫu bản kiểm điểm của cán bộ quản lý khi được bổ nhiệm lại?

Thành ngữ là gì? tác dụng của thành ngữ? Lấy ví dụ minh họa? Phân biệt thành ngữ và tục ngữ?

Mẫu hợp đồng dân sự là gì? Mẫu hợp đồng dân sự để làm gì? Mẫu hợp đồng dân sự thông dụng? Hướng dẫn làm hợp đồng dân sự?

Mẫu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ công đoàn là gì? Mẫu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ công đoàn để làm gì? Mẫu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ công đoàn 2022? Hướng dẫn làm mẫu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ công đoàn?

Mẫu ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ H.K là gì? Mẫu ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ H.K để làm gì? Mẫu ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ H.K 2022? Hướng dẫn làm mẫu ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ khẩu? Trình tự hồ sơ tách khẩu?

Tương tư là gì? Tương tư tiếng Anh là gì? Dấu hiệu khi bạn đang tương tư một người? Cách chưa bệnh tương tư?Các câu hỏi về ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập đảng cộng sản việt nam


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập đảng cộng sản việt nam hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập đảng cộng sản việt nam ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập đảng cộng sản việt nam Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập đảng cộng sản việt nam rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập đảng cộng sản việt nam


Các hình ảnh về ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập đảng cộng sản việt nam đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm dữ liệu, về ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập đảng cộng sản việt nam tại WikiPedia

Bạn hãy xem nội dung về ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập đảng cộng sản việt nam từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

Leave a Reply