NGHI THỨC LẠY SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT – Chùa Hưng Sơn

Bài viết NGHI THỨC LẠY SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT – Chùa Hưng Sơn thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu NGHI THỨC LẠY SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT – Chùa Hưng Sơn trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “NGHI THỨC LẠY SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT – Chùa Hưng Sơn”

Xem thêm:

Đánh giá về NGHI THỨC LẠY SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT – Chùa Hưng Sơn

 • Trang chủ
 • Chưa phân mục
 • NGHI THỨC LẠY SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT

NGHI THỨC LẠY SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT

NGHI THỨC LẠY SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT

Trích: từ Kinh Đại Bảo Tích Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Sám hối nghiệp chướng là hạnh thứ tư trong Thập nguyện mà Đức Phổ Hiền Bồ Tát tuyên thuyết nơi Hoa Nghiêm đại hội. Và cũng là pháp tu thiết yếu mà hàng Phật Tử thời mạt pháp phải nghiêm cẩm hành trì. Kinh dạy: “Nếu nghiệp ác mà có hình tướng thiệt, thời tất cả hư không cũng không thể dung chứa cho hết”. Há có thể lơ là được chăng ?

NGHI THỨC LẠY SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT

Con tên là… nếu có pháp danh… quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật không đoạ địa ngục Quy pháp không đoạ ngạ quỷ Quy y tăng không đoạ súc sanh

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật???? Nam mô Kim Cương Bất Hoại Phật???? Nam mô Bảo Quang Phật???? Nam mô Long Tôn Vương Phật???? Nam mô Tinh Tấn Quân Phật???? Nam mô Tinh Tấn Hỉ Phật???? Nam mô Bảo Hỏa Phật???? Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật???? Nam mô Hiện Vô Ngu Phật???? Nam mô Bảo Nguyệt Phật???? Nam mô Vô Cấu Phật???? Nam mô Dũng Thí Phật???? Nam mô Thanh Tịnh Phật???? Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật???? Nam mô Ta Lưu Na Phật???? Nam mô Thủy Thiên Phật???? Nam mô Kiên Đức Phật???? Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật???? Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật???? Nam mô Quang Đức Phật???? Nam mô Vô Ưu Đức Phật???? Nam mô Na La Diên Phật???? Nam mô Công Đức Hoa Phật???? Nam mô Tịnh Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật???? Nam mô Liên Hoa Du Hí Thần Thông Phật???? Nam mô Tài Công Đức Phật???? Nam mô Đức Niệm Phật???? Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật???? Nam mô Hồng Diệm Đế TràngVương Phật???? Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật???? Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật???? Nam mô Thiện Du Bộ Phật???? Nam mô Châu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật???? Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật???? Nam mô Tu Di Sơn Vương Phật????

Mọi Người Xem :   Dont Make Love: Làm chuyện ấy nghĩa là bị ăn thịt, bạn dám không?

Tất cả thế giới chư Phật Thế Tôn hi hữu như vậy thường tại ở đời. Chư Thế Tôn ấy nên thương nhớ con. Hoặc con ở đời nầy hoặc con ở đời trước từ đời vô thỉ sanh tử đến nay đã tạo những tội: hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, thấy làm tùy hỉ; hoặc vật của tháp, hoặc vật của Tăng, vật tứ phương Tăng, hoặc tự mình lấy; hoặc bảo người lấy, thấy lấy tùy hỉ; năm tội vô gián hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, thấy làm tùy hỉ; những tội đã làm, hoặc có che giấu, đáng đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, các ác đạo khác biên địa hạ thuận tiện và kẻ ác kiến, bao nhiêu những tội đã làm như vậy nay đều sám hối. Nay chư Thế Tôn nên chứng biết con nên ghi nhớ con, con lại ở trước chư Phật Thế Tôn bạch lời như vầy: Hoặc con ở đời này hoặc con ở đời khác từng làm bố thí hoặc giữ tịnh giới nhẫn đến thí cho súc sanh thiếu đói chừng một vắt cơm, hoặc tu tịnh có những thiện căn, thành tựu chúng sanh có những thiện căn, tu hành Bồ Đề có những thiện căn và trí vô thượng có những thiện căn, tất cả hội họp so đếm tính lường thảy đều hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề, như chư Thế Tôn quá khứ vị lai và Phật Hiện tại hồi hướng như vậy.

Các tội đều sám hối Các phước đều đặn tùy hỉ Và công đức chư Phật Nguyện thành trí vô thượng Khứ lai hiện nay Phật Tối thắng trong chúng sanh Biển vô lượng công đức Nay con quy mạng lễ.

Nguyện đem công đức này Hồi hướng khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo.

Cảm ơn công đức bạn Dolma LHano gửi bộ ảnh 35 vị Phật cho Om Ah Hum

Om Ah Hum ứng dụng và trì chú & cộng tu Nguồn: Trí Tàng Sơn

 • Tweet bài viết này
 • Giấy phép nhập khẩu là gì? 2
Bài viết khác
 • Làm gì cho thân nhân đã mất khi họ ra đi
 • Oán Linh Động Vật
 • NẾU TA ĐỪNG HẸN…!!!
 • BỐN ĐIỀU CHẮC THẬT
 • BA THỨ QUÝ GIÁ TRONG ĐỜI…!!!
 • PHẬT DẠY :
 • TRƯỚC KHI QUA ĐỜI MỘT THIỀN SƯ ĐỂ LẠI 7 ĐIỀU CHO CHÚNG ĐỆ TỬ
 • 26 CÁCH TẠO PHƯỚC CĂN BẢN
 • PHƯỚC HỮU LẬU , PHƯỚC VÔ LẬU….!!!!
 • TRIẾT LÝ Ở ĐỜI CHỈ MONG LÀ BIẾT SỚM HƠN…
 • HÃY LÀM PHƯỚC KHI VẪN CÒN HƠI THỞ
 • SƯ BÀ HẢI TRIỀU ÂM KỂ VỀ LOÀI VẬT
 • PHẬT DẠY 4 HẠNG NGƯỜI ĐÁNG THÂN
 • THỨ GÌ THUỘC VỀ MÌNH
 • KHI LƯƠNG THIỆN BẠN SẼ CÓ MỌI TRÁI TIM…!!!
 • MUỐN THẤY PHẬT KHÔNG HỀ KHÓ
 • TỰ TẠI
 • HẠNH PHÚC…!
 • Đại tướng Võ NGUYÊN GIÁP – Người cư sỹ tại gia đáng kính
 • xin ĐỪNG NGỘ nhẹ́̂N THÁNG 7 LÀ THÁNG CÔ HỒN…!!!
 • DÂM DỤC VÀ CƠ THỂ
 • ???? NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý KHI PHẬT TỬ TU HỌC TẠI GIA
 • TỤNG KINH TẠI NHÀ
 • TỤNG KINH ĐỊA TẠNG, QUỶ THẦN PHÒ TRỢ BẠN, SỢ GÌ VIỆC LÀM KHÔNG THÀNH CÔNG CHỨ
 • ????MUỐN BÌNH YÊN THÌ BẠN PHẢI BIẾT ĐỦ !
 • ĐÁNH THỨC Ý NGHĨA nhé̂N SINH.
 • CÓ ĐI CHUNG VỚI nhéU LÂU ĐÂU
 • HUNG THẦN NƠI CỬA PHẬT
 • YÊU THƯƠNG VONG LINH
 • ????NHỎ VÀ LỚN
 • TÂM ĐẸP THÌ SẼ CÓ GƯƠNG MẶT ĐẸP
 • CHỊU LÉP LÀ CÓ PHƯỚC
 • NGÀY TỐT, NGÀY XẤU
 • TỪ – BI – HỶ – XẢ
 • CHÚ ĐẠI Bi
 • ĐI VỚI AI
 • NHÌN THẤY LỖI NGƯỜI CHÍNH LÀ BẢN THÂN MÌNH PHẠM LỖI
 • AI LÀ NGƯỜI THƯƠNG YÊU MÌNH NHẤT…?
 • TỰ MÌNH
 • SỰ THẬT
 • HÃY BIẾT MÌNH CÓ PHÚC!
 • THÔNG MINH VÀ TRÍ TUỆ
 • DẤU HIỆU CỦA HẾT PHƯỚC
 • PHẬT DẠY: 10 ÂN HUỆ MÀ NGƯỜI MẸ ĐÃ DÀNH CHO CON.
 • VÌ SAO TA KHỔ
 • TẠI SAO BẠN KHÔNG BIẾT TRÂN TRỌNG…??
 • NGƯỜI HAY CHIA SẺ PHẬT PHÁP SẼ CÓ ĐƯỢC PHƯỚC BÁU GÌ
 • THẦN CHÚ DƯỢC SƯ
 • CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐỂ THAY ĐỔI VẬN MỆNH LÀ HÀNH THIỆN, TÍCH ĐỨC
 • MUỐN DỨT TRỪ TÂM GIẾT HẠI PHẢI TẬP PHÓNG SANH
 • NGHI THỨC LẠY SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT
 • KIẾP NÀY NẾU KHÔNG GIÁC NGỘ THÌ HÃY LÀ NGƯỜI BIẾT SỐNG THÔNG MINH
 • MỘT NGÀY ĂN CHAY, MỘT KIẾP GIẢM NỢ TRẢ MẠNG
 • SỰ KHAM NHẪN VÀ KIÊN TRÌ
 • LƯƠNG THIỆN KHÓ HƠN THÔNG MINH
 • TỘI VÀ PHƯỚC
 • Gia Bình: Tín Chủ Cúng Cửa Võng Cung Mẫu Chùa Song Quỳnh
 • SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI
 • BẢY CÂU TRẢ LỜI SÂU SẮC CỦA MỘT VỊ THÁNH
 • TÂM THƯ
 • Thơ
 • Mấy bài Thơ Nở trong mùa dịch – 19 của QH
 • ĐIỂM SÁNG THỨC TRONG MÙA DỊCH COVID-19 GIA BÌNH
 • Thơ không ngại covid – 19, sẵn sàng ra sức phòng chống dịch covid
 • Chung Tay Làm Phật Sự Phòng Chống Covid – 19 của Chùa Hưng Sơn & Song Quỳnh
 • Còn Duyên Thì Về
 • Sám Cầu Siêu Hương Linh Chết Nước
 • Thơ Đạo Thơ Đời
 • THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI THÂN (Hỏa tốc tìm cháu ruột)
 • Tin hót Bất động sản: Bán Đất Ở Khánh Hoà
 • Cẩn Thận
 • Đợi Sớ
 • Clb Thơ VN Huyện Gia Bình Tổng kết năm 2020
 • CLB Thơ VN huyện GB tặng thơ Thư Viện Song Quỳnh
 • Phật giáo Huyện Gia Bình tổng kết Phật sự cuối năm 2020
 • Tính Không nét đặc sắc của Tu Viện Vĩnh Nghiêm TP HCM
 • Phong Độ
 • Sắp Lễ Nhập Trạch Từ Đường – Nhà Mới
 • Thơ Về Hội Thảo Lào Cai
 • Thư Mời Cất Nóc Chùa Cổ Giả Hải Phòng & Khuyên Công Đức
 • Bắc Ninh: Lịch Giao lưu bóng chuyền hơi và Khiêu Vũ Song Quỳnh
 • Năm Phật Tử Quy Y tam Bảo Chùa Hưng Sơn (Diềm)
 • Danh Sách Ủng Hộ Miền Trung Của Đoàn Thiện Nguyện Chùa Hưng Sơn – Chùa Song Quỳnh và một vài Nơi Khác
 • Bóng Chuyền Miền Quan Họ Bắc Ninh – Hải Phòng
 • Khởi Công Động Thổ Cải Tạo Nâng Cấp Đường GTNT Thôn Song Quỳnh
 • Song Quỳnh kỷ niệm ngày 20.10
 • Hưng Sơn Tự: Thông Báo Hoả Tốc Cứu Trợ và Duy Trì Từ Thiện
 • Bắc Ninh: Lễ ra mắt CLB Bóng chuyền hơi thôn Phú Ninh
 • Thư khuyến công Đức Sơn lầu Quán Âm làng Diềm
 • Truyện bút bất tiện
 • Xuân: Thơ người ở lại
 • Ninh Bình: Hội thảo khoa học Phật giáo nhập thế ngày thứ 2
 • Bắc Ninh: Phim 3D Nhà Hát Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh
 • Y ĐỨC THỜI KIM TIỀN
 • Hà Nội: Phân ưu, cầu nguyện giác linh sư cô Thích Nữ Diệu Thông vãng sinh an lạc quốc
 • Đại hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022
 • Cáo phó Hoà Thượng Thích Hạnh Nghiêm trưởng ban Trị sự PG tỉnh Nam Định viên tịch
 • Phật giáo cùng cơ quan thành phố Cẩm Phả tổ chức lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ
 • Vài nét nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • phật pháp
 
Mọi Người Xem :   Top những hình xăm chữ tiếng anh ý nghĩa về gia đình

Các câu hỏi về ý nghĩa lạy sám hối 35 vị phật

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ý nghĩa lạy sám hối 35 vị phật hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ý nghĩa lạy sám hối 35 vị phật ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ý nghĩa lạy sám hối 35 vị phật Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ý nghĩa lạy sám hối 35 vị phật rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ý nghĩa lạy sám hối 35 vị phật

Các hình ảnh về ý nghĩa lạy sám hối 35 vị phật đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm thông tin về ý nghĩa lạy sám hối 35 vị phật tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm nội dung chi tiết về ý nghĩa lạy sám hối 35 vị phật từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

Mọi Người Xem :   Nước hoa Intense là gì - ⚡Top 5⚡ nước hoa nồng nàn quyến rũ nhất cho bạn

Related Posts

About The Author

Add Comment