Vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Bài viết Vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam”

Đánh giá về Vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam


Xem nhanh
Câu hỏi: Dân tộc/khái niệm/sự hình thành dân tộc Việt Nam khác gì với phương Tây
Kênh Youtube: Hùng Lê - Lý luận chính trị và xã hội
✔️Người đại diện: Tiến sỹ Lê Văn Hùng
✔️Tôi luôn mong muốn được chia sẻ những kiến thức ít ỏi mình biết và học hỏi thêm những tri thức mới, những đóng góp, chia sẻ của tất cả mọi người.
✔️ Tôi xin cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ Kênh. Mọi câu hỏi, thắc mắc, đóng góp hoặc liên hệ có thể gửi về email qua địa chỉ: levanhungdhnn@gmail.com
Kính chúc mọi người luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công!
Trân trọng,

Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước.

có thể nói, từ xưa đến nay, vấn đề dân tộc, quan hệ dân tộc vốn là những vấn đề lớn, phức tạp và rất nhạy cảm đối với hầu hết các quốc gia. Do việc giải quyết các vấn đề dân tộc theo thường xuyên quan điểm khác nhau, nên nhiều cuộc xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, can thiệp, lật đổ, khủng bố đã xảy ra, ảnh hưởng lớn đến an ninh chính trị, ổn định chính trị – xã hội ở thường xuyên quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mọi Người Xem :   Uống tại chỗ tiếng Anh là gì

Tình hình trên cũng tác động ít thường xuyên đến Việt Nam. nhiều lý do về dân tộc, quan hệ dân tộc đang đặt ra đòi hỏi phải được nghiên cứu, giải quyết một cách đúng đắn, phù hợp, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề dân tộc vào khó khăn cụ thể của Việt Nam.

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, bao gồm 54 dân tộc anh em. Trong đó, dân tộc Kinh chiếm 86% dân số được gọi là dân tộc đa số; 53 dân tộc còn lại chiếm 14% dân số được gọi là các dân tộc thiểu số. Các dân tộc ở Việt Nam có truyền thống đoàn kết trong đấu tranh dựng nước và giữ nước, với mục tiêu xây dựng một cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất.

Các dân tộc sống xen kẽ là chủ yếu, không có dân tộc nào có lãnh thổ riêng, nhưng có sự chênh lệch khá lớn về trình độ phát triển giữa các dân tộc. Các dân tộc thiểu số Việt Nam chỉ chiếm 14% dân số, nhưng lại cư trú trên một diện tích rộng lớn của đất nước (khoảng 3/4 diện tích), chủ yếu tập trung ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Đây là những nơi có vị trí chiến lược quan trọng, đặc biệt là về an ninh quốc phòng. Các dân tộc Việt Nam đều đặn có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng văn hóa Việt Nam.

Một điều phải khẳng định, vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng nước ta. thường xuyên văn kiện của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã nhấn mạnh tầm quan trọng, vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc. Bởi vì, đây là cơ sở để động viên nguồn lực con người, tài trí của tất cả các dân tộc; đảm bảo ổn định chính trị – xã hội cho sự phát triển; thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; vượt qua được những thách thức, tận dụng được thời cơ; quyết liệt đến thành bại sự nghiệp cách mạng trước đây, hiện nay cũng như tương lai.

mặt khác, trong bối cảnh chính trị-xã hội thế giới diễn biến rất phức tạp như hiện nay, các thế lực thù địch đang lợi dụng các đặc điểm trong quan hệ dân tộc-tộc người, nhất là lợi dụng tính nhạy cảm của tâm lý dân tộc, tâm lý tôn giáo, những điều kiện trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số nhằm kích động chia rẽ đoàn kết các dân tộc, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. do đó, việc nhận thức đầy đủ về các đặc điểm trong quan hệ dân tộc-tộc người có ý nghĩa rất lớn trong định hướng và thực hiện đúng chính sách dân tộc ở nước ta Hiện tại.

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là gì? - Lê Nhi

Nhận thức vấn đề dân tộc và giải quyết mối quan hệ giữa các dân tộc có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cách mạng Việt Nam, nên Đảng ta đã xây dựng chính sách dân tộc, coi đó là một bộ phận hữu cơ trong chính sách của Đảng.

Vận dụng cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác-Lênin vào khó khăn cụ thể của Việt Nam, Đảng đã nêu ra nguyên tắc giải quyết vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc nước ta là: bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhéu cùng phát triển. Theo các nguyên tắc đó, trong quy trình giải quyết vấn đề dân tộc, cho đến nay, nước ta đã được những thành tựu cơ bản. Đó là, tập trung để phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi, thông qua nhiều chính sách đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng, xã hội.

tuy nhiên, thực tế hiện nay cũng đang đòi hỏi đất nước ta cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc tập trung vào một số nhiệm vụ cấp bách, chi tiết để thực hiện tốt chính sách dân tộc và đoàn kết dân tộc. Đó là, chính sách dân tộc phải dần được chi tiết hóa thành những nội dung chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, quốc phòng.

Thực hiện công bằng xã hội giữa các dân tộc, giữa miền núi và miền xuôi, đặc biệt quan tâm vùng gặp nhiều khó khăn, vùng trước đây là căn cứ cách mạng và kháng chiến. Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế – xã hội các vùng dân tộc và miền núi một cách phù hợp. Tích cực thực hiện chính sách ưu tiên trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số; động viên, phát huy vai trò của người tiêu biểu, có uy tín trong dân tộc và ở địa phương.

Mọi Người Xem :   yếu lược nghĩa là gì?

Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị. Thực hiện chính sách dân tộc gắn liền với cuộc đấu tranh chống kỳ thị, chia rẽ dân tộc; chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan; khắc phục tư tưởng tự ti, mặc cảm dân tộc.

Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc. Thực hiện bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhéu cùng phát triển giữa các dân tộc – tộc người trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là tư tưởng chủ đạo, hoạch định cho định hướng và thực hiện những nội dung chi tiết của chính sách dân tộc. Mọi tư tưởng kỳ thị, hẹp hòi, dân tộc cực đoan hay tự ti, mặc cảm dân tộc đều trái với quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết các quan hệ dân tộc và đoàn kết dân tộc.Các câu hỏi về ý nghĩa hình thành dân tộc việt nam


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ý nghĩa hình thành dân tộc việt nam hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ý nghĩa hình thành dân tộc việt nam ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ý nghĩa hình thành dân tộc việt nam Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ý nghĩa hình thành dân tộc việt nam rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ý nghĩa hình thành dân tộc việt nam


Các hình ảnh về ý nghĩa hình thành dân tộc việt nam đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm dữ liệu, về ý nghĩa hình thành dân tộc việt nam tại WikiPedia

Bạn hãy xem thêm thông tin về ý nghĩa hình thành dân tộc việt nam từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/


Loading

Related Posts

About The Author

Add Comment