HỎI ĐÁP VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Bài viết HỎI ĐÁP VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu HỎI ĐÁP VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “HỎI ĐÁP VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”

Đánh giá về HỎI ĐÁP VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI


Xem nhanh
Laocaitv.vn - Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà luôn thể hiện được vai trò nòng cốt trong thực hiện các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội địa phương.

#tintuc #TruyenhinhLaoCai #TintucLaoCai #THLC
Subscribe kênh để theo dõi các tin tức mới nhất: http://popsww.com/LaoCaiTV
-----
Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai
► Website: http://laocaitv.vn
► Đăng ký theo dõi kênh Youtube: http://popsww.com/LaoCaiTV
► Like Fan Page chính thức: http://facebook.com/laocaitv.vn

BBQ là gì? Những điều thú vị bạn cần biết về BBQ - Trí Việt Phát 2

       Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển nông thôn toàn diện, bao gồm nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị ở cơ sở và an ninh trật tự xã hội ở nông thôn.

       Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những chương trình trọng tâm đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020).

       Để thực hiện thắng lợi chương trình trọng tâm và chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020); xã Quảng Vinh  quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018; Nhằm quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về những quan điểm và tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện trong thời gian tới, UBND xã  đã chỉ đạo Bộ phận Văn hóa- thông tin  phối hợp Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã và các ban ngành đoàn thể xã soạn  một số tài liệu cơ bản về “ hỏi – đáp về xây dựng NTM”.

       Ban biên tập Cổng TTĐT xã xin trân trọng giới thiệu cùng toàn thể bà con nhân dân!

Câu 1

 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là gì?

Trả lời: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế – xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng. Với mục tiêu toàn diện: xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn từng bước hiện đại; xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xây dựng nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh – trật tự; tăng cường hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Mọi Người Xem :   Những hình xăm KÝ TỰ với ý nghĩa vô cùng đặc biệt

Câu 2

Vì sao phải tiến hành xây dựng nông thôn mới?

Trả lời: Xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng và cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, xã khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ một cách toàn diện; có nếp sống văn hoá, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, nhiều thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Kết cấu hạ tầng nông thôn như: điện, đường, trường, trạm, chợ, thủy lợi còn nhiều yếu kém; sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, chất lượng nông sản còn thấp, bảo quản chế biến chưa gắn với thị trường tiêu thụ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với cơ cấu lao động, ứng dụng khoa học công nghệ còn chậm. Thu nhập của nông dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; kinh tế hộ, kinh tế trang trại, hợp tác xã còn nhiều yếu kém; đời sống tinh thần của nhân dân còn hạn chế, nhiều nét văn hoá truyền thống đang có nguy cơ mai một; môi trường và an ninh nông thôn còn nhiều vấn đề bức xúc…

Nước ta đang phấn đấu trở thành nước công nghiệp, một nước công nghiệp không thể để nông nghiệp, nông thôn lạc hậu, nông dân nghèo khó. Vì vậy, phải tiến hành xây dựng xã nông thôn mới.

Câu 3

Ai giữ vai trò nòng cốt, chủ thể trong xây dựng nông thôn mới?

Trả lời: Xây dựng nông thôn mới nhằm không ngừng nâng cao đời sống cho nông dân. Vì vậy, người nông dân và cộng đồng dân cư giữ vai trò là chủ thể, nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới. Họ được biết, được bàn, được quyết định, tự làm, tự giám sát và được thụ hưởng. Đóng góp công sức, tiền của để chỉnh trang nơi ở của gia đình mình, đầu tư cho sản xuất, đóng góp xây dựng các công trình công cộng của thôn, xã.

Cấp ủy, chính quyền xã, chi ủy, trưởng thôn là người trực tiếp tổ chức, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Nhà nước giữ vai trò định hướng, ban hành các tiêu chí, quy chuẩn, đặt ra các cơ chế, chính sách hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tổ chức thi đua gắn với khen thưởng.

Câu 4

Vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới được thể hiện như thế nào?

Mọi Người Xem :   Cầy hương là gì? Giá bao nhiêu tiền hiện nay

Trả lời: Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM được thể hiện như sau:

– Tham gia ý kiến vào đề án xây dựng nông thôn mới và đồ án quy hoạch nông thôn mới cấp xã; tham gia lập kế hoạch thực hiện Chương trình ở thôn, xã.

– Tham gia và lựa chọn những công việc gì cần làm trước và việc gì làm sau thật thiết thực và phù hợp với khả năng, điều kiện của địa phương.

– Quyết định mức độ đóng góp trong xây dựng các công trình công cộng của thôn, xã.

– Trực tiếp tổ chức thi công hoặc tham gia thi công xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội của xã, thôn theo kế hoạch hàng năm.

– Cử đại diện (Ban giám sát) để tham gia quản lý và giám sát các công trình xây dựng của xã, thôn.

– Tổ chức quản lý, vận hành và bảo dưỡng các công trình sau khi hoàn thành.

Câu 5

Xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo những nguyên tắc nào?

Trả lời: Có 4 nguyên tắc xây dựng nông thôn mới như sau:

Một là, xây dựng nông thôn mới theo phương châm phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương là chính, Nhà nước đóng vai trò định hướng, ban hành các tiêu chí, quy chuẩn, đặt ra các chính sách, cơ chế hỗ trợ và hướng dẫn. Các hoạt động cụ thể do chính cộng đồng người dân ở thôn, xã bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện.

Hai là, thực hiện trên cơ sở kế thừa và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác đang triển khai ở nông thôn; có cơ chế, chính sách khuyến khích mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế; huy động đóng góp của các tầng lớp dân cư.

Ba là, được thực hiện gắn với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của mỗi địa phương; có quy hoạch và cơ chế đảm bảo cho phát triển theo quy hoạch.

Bốn là, Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cấp uỷ Đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện; hình thành cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới” do Mặt trận Tổ quốc chủ trì cùng các tổ chức chính trị – xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong việc xây dựng nông thôn mới.

Câu 6

Thực hiện xây dựng nông thôn mới phải làm những gì?

Trả lời: Xây dựng nông thôn mới gồm 19 tiêu chí, có 5 nhóm công việc cần phải làm đó là:

1) Tuyên truyền, vận động, lập quy hoạch, đề án, kế hoạch xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả.

2) Chỉnh trang khu dân cư, nhà ở, khuôn viên, vườn ao, tường rào… để có cảnh quan đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn.

3) Huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống.

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa các con số từ 0 đến 9 khi kết hợp với nhau - Blog Sim Thăng Long

4) Phát triển sản xuất, có nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác.

5) Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hoá và đảm bảo an ninh nông thôn.

Câu 7

Để được công nhận xã nông thôn mới căn cứ vào những tiêu chí nào?

Trả lời: Để được công nhận xã nông thôn mới căn cứ vào 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Tiêu chí 1: Quy hoạch

Tiêu chí 2: Giao thông

Tiêu chí 3: Thủy lợi

Tiêu chí 4: Điện

Tiêu chí 5: Trường học

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa

Tiêu chí 7: Chợ nông thôn

Tiêu chí 8: Bưu điện

Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư

Tiêu chí 10: Thu nhập

Tiêu chí 11: Hộ nghèo

Tiêu chí 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên

Tiêu chí 13: Hình thức tổ chức sản xuất

Tiêu chí 14: Giáo dục

Tiêu chí 15: Y tế

Tiêu chí 16: Văn hóa

Tiêu chí 17: Môi trường

Tiêu chí 18: Hệ thống chính trị xã hội vững mạnh

Tiêu chí 19: An ninh trật tự xã hội.

Câu 8

Xã Quảng Vinh Ninh đề ra mục tiêu phấn đấu trong xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 như thế nào?

Trả lời:

Xã Quảng Vinh phấn đấu về đích nông thôn mới cuối năm 2018.

       Trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM, 19 tiêu chí đều có mối quan hệ khắng khít và tác động qua lại lẫn nhau. Để đạt chuẩn bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới cần có sự đồng lòng, vào cuộc của nhân dân và của cả hệ thống chính trị; trong đó nhân dân là nòng cốt, là chủ thể có vai trò quyết định. Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc;Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Vinh quyết tâm xây dựng thành xã nông thôn mới cuối năm 2018, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp./.Các câu hỏi về ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới


Các hình ảnh về ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm tin tức về ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thêm nội dung về ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment