Vai trò tổ chức công tác kế toán trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam

Bài viết Vai trò tổ chức công tác kế toán trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Vai trò tổ chức công tác kế toán trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Vai trò tổ chức công tác kế toán trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam”

Đánh giá về Vai trò tổ chức công tác kế toán trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam


Xem nhanh
Giới thiệu về tổ chức công tác kế toán
ACMAN - Nghề kế toán chuyên nghiệp là kênh cung cấp các khóa học Online về kỹ năng và nghiệp vụ kế toán được xây dựng và phát triển bởi Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ ACMAN
Xem thêm tại: https://www.acman.vn
Tham gia Group hỗ trợ Quyết toán thuế: https://bitlylink.com/1VpMr
Khóa đào tạo Tổ chức công tác kế toán: https://bitlylink.com/FZx7u
Khóa đào tạo Kỹ năng quyết toán thuế GTGT: https://bitlylink.com/Efiid
Khóa đào tạo Kỹ năng quyết toán thuế TNDN: https://bitlylink.com/gxlsn
Khóa đào tạo kỹ năng quyết toán thuế TNCN: https://bitlylink.com/DkkcA
Hướng dẫn đọc và phân tích báo cáo tài chính, quyết toán thuế: https://bitlylink.com/eJRIW

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

mặc khác, vai trò quan trọng của kế toán chỉ được phát huy khi đơn vị kế toán tổ chức công tác kế toán một cách khoa học và hiệu quả. Đặc biệt, đối với các tập đoàn kinh tế thì tổ chức công tác kế toán càng có vai trò quan trọng.

Để phát huy chức năng, vai trò quan trọng của kế toán trong công tác quản lý các hoạt động sản xuất, buôn bán cũng như các vận hành khác trong các tập đoàn kinh tế thì đòi hỏi phải tổ chức công tác kế toán một cách khoa học, hợp lý nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của các đối tượng sử dụng thông tin.

Khái quát về tổ chức công tác kế toán trong Doanh nghiệp

Tổ chức công tác kế toán là một trong số những nội dung quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả quản lý tại Doanh nghiệp (DN). Để phát huy vai trò của công tác này, đòi hỏi mỗi DN phải có sự thích ứng, linh động với khó khăn về quy mô, đặc điểm tổ chức sản xuất buôn bán gắn với những yêu cầu quản lý cụ thể tại đơn vị mình.

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 của Quốc hội, các nghị định của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định chi tiết các nội dung cơ bản liên quan đến tổ chức công tác kế toán tại DN.

– Tổ chức bộ máy kế toán: Là sự sắp xếp, phân công công việc cho từng kế toán viên và tổ chức luân chuyển chứng từ trong phòng kế toán của DN. Một bộ máy kế toán được tổ chức tốt sẽ giúp cho các giấy tờ hành chính của DN vận hành hiệu quả (đúng giấy tờ hành chính, tiết kiệm chi phí thuế DN…).

– Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán: Khi có các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến vận hành của mình, DN phải tổ chức lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán là tài liệu gốc có tính bằng chứng, tính pháp lý và là thông tin quan trọng trong công tác kế toán của DN.

– Tổ chức hệ thống sổ kế toán: Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các thông tin về nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán. DN phải tuân thủ các quy định chung về sổ kế toán được quy định tại Luật Kế toán. Trường hợp DN ghi sổ kế toán bằng máy vi tính, thì cũng phải thực hiện các quy định về sổ kế toán tại Luật Kế toán và chế độ sổ sách kế toán hiện hành. Sau khi khóa sổ kế toán trên máy vi tính phải in sổ kế toán ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng thời kỳ kế toán.

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa số seri tiền polime không phải ai cũng biết

– Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán: Tài khoản kế toán là phương thuận tiện để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt. Một DN bình thường sử dụng rất nhiều tài khoản kế toán khác nhau, tạo nên một hệ thống tài khoản kế toán.

– Lập và phân tích báo cáo kế toán: Đây là nội dung quan trọng trong hoạt động kế toán của DN. Nhà nước đã quy định thống nhất về nội dung, phương pháp, thời gian lập và gửi đối với các báo cáo kế toán định kỳ, đó là các báo cáo tài chính (BCTC), cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm, dùng thông tin kế toán với những mục đích khác nhéu để đưa ra các quyết liệt phù hợp. Ngoài BCTC, hệ thống báo cáo kế toán của DN còn bao gồm các báo cáo kế toán quản trị, không mang tính chất yêu cầu, nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu quản lý nội bộ ngành, nội bộ đơn vị. Do vậy, nội dung, cách thức trình bày, kỳ báo cáo kế toán được quy định tùy theo yêu cầu quản trị trong từng DN cụ thể.

– Tổ chức công tác kiểm tra kế toán: Công tác kiểm tra kế toán trong nội bộ DN thường do giám đốc và kế toán trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo. Trong bộ máy kế toán của DN nên cơ cấu riêng bộ phận kiểm tra kế toán hoặc nhân viên chuyên trách kiểm tra kế toán. Việc kiểm tra có khả năng được tiến hành với các nội dung hoặc từng nội dung riêng biệt, theo định kỳ hay đột xuất. Việc tổ chức công tác kiểm tra kế toán nhằm đảm bảo cho công tác kế toán trong các DN thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ và chức năng của mình trong công tác quản lý.

– Ứng dụng công nghệ xử lý thông tin trong công tác kế toán: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán của DN không những giải quyết được vấn đề xử lý và cung cấp thông tin nhanh chóng, thuận tiện, mà nó còn làm tăng năng suất lao động của bộ máy kế toán, tạo cơ sở để tinh Giảm bộ máy, cải thiện hiệu quả hoạt động của công tác kế toán.

Khái quát về tập đoàn kinh tế và đặc điểm của tập đoàn kinh tế

hiện nay, quan niệm về tập đoàn kinh tế (TĐKT) và nhận diện về loại hình TĐKT ở các nước trên thế giới là rất đa dạng. Quan niệm về TĐKT có sự thay đổi và khác nhéu theo thời gian, điều kiện, trình độ phát triển kinh tế, sự phân công chuyên môn hoá, hợp tác hoá giữa các DN, cách tiếp cận và mục tiêu quản lý ở mỗi nước.

tuy nhiên, phần lớn các quan niệm đều đặn đồng ý với cách hiểu sau: “TĐKT là tổ hợp các DN vận hành trong một hay nhiều lĩnh vực khác nhau, ở phạm vi một nước hay nhiều nước, trong đó có một DN (công ty mẹ) nắm quyền lãnh đạo, chi phối vận hành của các DN khác (công ty con) về mặt tài chính và chiến lược phát triển. TĐKT là một cơ cấu tổ chức vừa có chức năng kinh doanh, vừa có chức năng kết nối kinh tế nhằm tăng cường tích tụ, tập trung, cải thiện có khả năng cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận trong vận hành sản xuất kinh doanh”.

Việc thống kê đặc điểm của các TĐKT có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì chính những đặc vị trí này có ý nghĩa quyết định đến việc tổ chức công tác kế toán tại TĐKT. Đặc điểm của TĐKT thể hiện ở những nội dung sau:

Thứ nhất, về tính chất pháp lý. TĐKT không có tư cách pháp nhân mà chúng chỉ là tập hợp của những công ty có tư cách pháp nhân. Như vậy, mỗi công ty trong tập đoàn là một pháp nhân độc lập và đều bình đẳng với nhau trước pháp luật. Dưới góc độ pháp lý, nếu một công ty thành viên trong tập đoàn vi phạm pháp luật thì cũng không tác động thường xuyên đến Doanh nghiệp mẹ và các Doanh nghiệp con khác. Mỗi Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về các vận hành của mình trước pháp luật theo điều lệ của tập đoàn và theo quyết định của hội đồng quản trị.

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu Hệ quan điểm và phương pháp - Tài liệu text

Thứ hai, về phạm vi vận hành. TĐKT có phạm vi hoạt động lớn, không chỉ trong một quốc gia mà còn vươn ra nhiều quốc gia khác nhéu. Các Tập đoàn lớn thường có thường xuyên chiến lược linh động trong đầu tư, việc sản xuất và phân phối danh mục không những bó hẹp trong phạm vi nhỏ mà vươn ra ở nhiều vùng địa lý khác nhau.

Thứ ba, về quy mô vận hành. TĐKT thường có quy mô lớn. Quy mô của TĐKT thể hiện cụ thể ở những chỉ tiêu như nguồn vốn, số lượng lao động, doanh thu hay tổng tài sản. Thực chất, quy mô vận hành ngày càng lớn mạnh của các Tập đoàn chính là sự đáp ứng linh động với môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Thứ tư, về ngành nghề và lĩnh vực buôn bán. Các TĐKT thường vận hành đa ngành nghề, đa lĩnh vực để phân tán rủi ro, lại tận dụng được hết các tiềm năng về vật chất và lao động của tập đoàn. Tuy vận hành đa ngành nghề, đa lĩnh vực, nhưng tập đoàn nào cũng có một lĩnh vực được gọi là chủ đạo, then chốt. Hầu hết các TĐKT tại Việt Nam đều là những tổ hợp có quy mô lớn, giữ vai trò nòng cốt trong những ngành nghề, lĩnh vực then chốt đối với nền kinh tế quốc dân như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí quốc gia, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam. Bên cạnh các tập đoàn hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực thì cũng có những tập đoàn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tương đối hẹp để tận dụng và khai thác triệt để thế mạnh về chuyên môn và kỹ thuật công nghệ.

Thứ năm, về hình thức sở hữu. Các TĐKT đều đặn tồn tại dưới hình thức đa chế độ sở hữu. công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn có thể tồn tại dưới cách thức DN Nhà nước, công ty cổ phần, Doanh nghiệp TNHH, công ty hợp danh, Doanh nghiệp liên doanh với Doanh nghiệp nước ngoài… Vì vậy, tương ứng với từng cách thức sở hữu thì các Doanh nghiệp này sẽ vận hành theo luật tương ứng, theo điều lệ của riêng mỗi công ty và theo điều lệ chung của công ty mẹ – công ty con. 

Thứ sáu, về cơ cấu tổ chức của tập đoàn. Các tập đoàn đều đặn có đặc điểm chung là thực hiện quản lý theo mô hình khối, trong đó có một DN giữ vai trò trụ cột. Mối quan hệ của DN này với các thành viên trong tập đoàn không phải là quan hệ cấp trên, cấp dưới hay quan hệ hành chính mà là mối quan hệ gắn kết về đầu tư tài chính và lợi ích kinh tế. Không có bộ máy quản lý cho cả Tập đoàn mà các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đều đặn có tư cách pháp nhân riêng, có quyền lực riêng và tổ chức bộ máy quản lý riêng.

Thứ bảy, về quan hệ quản lý vốn. Sự kết nối chủ yếu giữa các thành viên trong tập đoàn là thông qua quan hệ đầu tư về vốn. Bản chất của TĐKT là mối quan hệ về vốn giữa Doanh nghiệp mẹ và công ty con. Vốn của tập đoàn được hình thành từ thường xuyên nguồn khác nhéu và được sử dụng để đầu tư vào những công ty, những dự án có hiệu quả cao. Với các tập đoàn được hình thành theo mô hình công ty mẹ – Doanh nghiệp con thì Doanh nghiệp mẹ đầu tư toàn bộ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối ở các Doanh nghiệp con thông qua việc đầu tư vốn.

Đặc điểm của tập đoàn kinh tế ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức công tác kế toán?

Đặc điểm của các TĐKT có ý nghĩa quyết định đến việc tổ chức công tác kế toán tại TĐKT, chi tiết:

Thứ nhất, TĐKT không có tư cách pháp nhân, mà chỉ là tổ hợp của các pháp nhân kinh tế. Vì vậy, không thể coi tổ chức công tác kế toán TĐKT như là tổ chức công tác kế toán của một DN độc lập cho dù bỏ qua tính pháp lý của nó.

Mọi Người Xem :   Thực phẩm là gì? Phân loại thực phẩm?

Thứ hai, trong TĐKT, các thành viên của nó đều đặn thực hiện hạch toán độc lập, tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị thành viên có khả năng chịu sự chi phối ảnh hưởng khác nhau bởi các quy chế tài chính và chế độ kế toán đặc thù tương ứng với loại hình DN của từng đơn vị thành viên đó.

Thứ ba, trong TĐKT, các đơn vị thành viên là các pháp nhân kinh tế, thực hiện hạch toán độc lập và phải lập báo cáo tài chính (BCTC) theo luật định, các BCTC này gọi là các BCTC riêng. tuy nhiên, mong muốn dùng thông tin của các đối tượng quan tâm không chỉ dừng lại ở phạm vi từng đơn vị riêng lẻ mở rộng ra phạm vi toàn tập đoàn.

Do vậy, ngoài việc các đơn vị trong tập đoàn phải lập BCTC riêng như các DN thông thường khác thì toàn bộ tập đoàn phải lập một BCTC chung để cung cấp thông tin tổng hợp về toàn bộ hoạt động của tập đoàn.

Vấn đề trọng tâm của tổ chức công tác kế toán trong TĐKT là việc phân công trách nhiệm lập BCTC hợp nhất và thiết lập mối quan hệ về hạch toán, tổ chức hướng dẫn kế toán của Doanh nghiệp mẹ với Doanh nghiệp con; kiểm tra, kiểm soát kế toán trong việc tổ chức thu nhận, xử lý, cung cấp những thông tin cần thiết đáp ứng việc lập BCTC hợp nhất.

Thứ tư, công ty mẹ không phải là cấp trên của công ty con mà chỉ là người đầu tư, kiểm soát công ty con và có địa vị pháp lý bình đẳng với công ty con. Việc lập BCTC hợp nhất có thể thuộc trách nhiệm của kế toán ở Doanh nghiệp mẹ, nhưng không có nghĩa là phòng kế toán ở Doanh nghiệp mẹ trở thành phòng kế toán trung tâm của cả tập đoàn.

Thứ năm, về tổ chức bộ máy kế toán trong tập đoàn. Một TĐKT gồm các Doanh nghiệp mẹ và các Doanh nghiệp con không có tư cách pháp nhân, mà mỗi đơn vị trong đó là một pháp nhân độc lập. Do vậy, không có một bộ máy kế toán nào được thiết lập cho cả một TĐKT. Trong mỗi đơn vị thành viên cần bố trí nhân viên kế toán phù hợp để theo dõi các thông tin đáp ứng cho việc lập BCTC.

Kết luận

Những đặc điểm đã được phân tích ở trên cho thấy rằng, tổ chức công tác kế toán tại các TĐKT ở Việt Nam có vai trò rất quan trọng. Do mỗi TĐKT có một đặc thù riêng nên việc thống kê các điểm đặc thù của từng tập đoàn để tổ chức công tác kế toán tại từng TĐKT một cách khoa học và có hiệu quả đang là một mong muốn bức thiết để đáp ứng được mong muốn quản lý tại các TĐKT, cũng như đáp ứng được mong muốn thông tin của các đối tượng dùng thông tin bên trong và bên ngoài TĐKT.

Tài liệu tham khảo:

1. Quốc hội (2015), Luật Kế toán số 88/2015/QH13;

2. Chính phủ (2016), Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một vài điều của Luật Kế toán năm 2015;

3. Bộ Tài chính (2014), Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp;

4. Bộ Tài chính (2016), Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa;

5. Nguyễn Thanh Thủy (2017), Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính;Các câu hỏi về ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán


Các hình ảnh về ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected]. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu báo cáo về ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán tại WikiPedia

Bạn hãy xem thông tin về ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/


Loading

Related Posts

About The Author

Add Comment