Trình bày ý nghĩa của việc học tập và nghiên cứu môn triết học Mác – Lênin của bản thân

Bài viết Trình bày ý nghĩa của việc học tập và nghiên cứu môn triết học Mác – Lênin của bản thân thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Trình bày ý nghĩa của việc học tập và nghiên cứu môn triết học Mác – Lênin của bản thân trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Trình bày ý nghĩa của việc học tập và nghiên cứu môn triết học Mác – Lênin của bản thân”Xem thêm :  

Đánh giá về Trình bày ý nghĩa của việc học tập và nghiên cứu môn triết học Mác – Lênin của bản thân

Xem nhanh
Vì sao ở Việt Nam phải học về chủ nghĩa Mác - Lênin? Ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu.
Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền:
https://www.youtube.com/channel/UC9fk3hs49I1s5VCxI438svQ/join

Kênh Youtube: Hùng Lê - Lý luận chính trị và xã hội
✔️Người đại diện: Tiến sỹ Lê Văn Hùng
✔️Tôi luôn mong muốn được chia sẻ những kiến thức ít ỏi mình biết và học hỏi thêm những tri thức mới, những đóng góp, chia sẻ của tất cả mọi người.
✔️ Tôi xin cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ Kênh. Mọi câu hỏi, thắc mắc, đóng góp hoặc liên hệ có thể gửi về email qua địa chỉ: levanhungdhnn@gmail.com
Kính chúc mọi người luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công!
Trân trọng,

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ với chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh về lý luận chính trị – hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội… Công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới  đất nước theo hoạch định xã hội chủ nghĩa. Để đáp ứng tốt bắt buộc đặt ra, việc dạy và học các môn khoa học Mác – Lênin đóng vai trò quan trọng, đồng thời chiếm phần lớn nội dung chương trình và trở thành một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị, được thể hiện trên những khía cạnh sau:

Thứ nhất, dạy và học các môn khoa học Mác – Lênin là trang bị cho học viên thế giới quan duy vật biện chứng, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa và phương pháp luận khoa học

Mỗi ngành khoa học đều đặn góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho người học ở mức độ khác nhau. Thế giới quan là toàn bộ những nguyên tắc, quan điểm, niềm tin quy định phương hướng hành động và quan hệ của từng người, của một tập đoàn xã hội, của một giai cấp hay một xã hội nói chung đối với thực tại. Nói cách khác, thế giới quan là toàn bộ hệ thống tri thức, những quan niệm của con người về thế giới và về vị trí của chính con người trong thế giới đó.

Việc dạy và học các môn khoa học Mác – Lênin ở trường Chính trị Hoàng Văn Thụ có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thế giới quan khoa học – thế giới quan duy vật biện chứng, xây dựng nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa cho học viên. Bởi vì các môn khoa học Mác – Lênin đặc biệt là triết học Mác – Lênin nghiên cứu những quy luật thường nhật nhất của một cách tự nhiên, xã hội và tư duy, cung cấp cho học viên một cách nhìn khoa học đối với hiện thực khách quan và khẳng định vai trò, vị trí của con người trong việc nhận thức và cải tạo thế giới. Từ đó giúp cho mỗi học viên có thái độ đúng đắn, khoa học đối với hiện thực, có lập trường chính trị vững vàng, có thể nhận biết, phân tích các vấn đề mới phát sinh trên tinh thần lập trường của chủ nghĩa Mác – Lênin. ngoài ra, để bồi dưỡng và cải thiện nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa, giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin giúp học viên có nhận thức rõ ràng những quan điểm trái với những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học, trái với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, mạnh dạn, kiên quyết đấu tranh chống lại chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa giáo điều, đứng vững trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Mọi Người Xem :   Ý NGHĨA CỦA TỐI ƯU HÓA (NÓ LÀ GÌ, KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA) - BIỂU THỨC - 2021 - khoalichsu.edu.vn

Giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin không những cung cấp cho học viên thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa mà còn cung cấp cho họ phương pháp nhận thức và hành động một cách khoa học đó là cách biện chứng. có thể khẳng định, thông qua giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin cho học viên, ở các góc độ, khía cạnh khác nhau của mỗi môn học, tạo ra cho họ những điều kiện thuận lợi trong việc học tập, thống kê các môn khoa học chuyên ngành và các môn khoa học khác. Cho nên phải giáo dục cho họ hệ thống tri thức lý luận cơ sở vững chắc cho sự hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học Mác – Lênin từ đó giúp họ cải thiện nhận thức lý luận, ý thức chính trị, làm cho họ nhạy bén với thực tiễn, xử lý tốt các tình huống xảy ra trong thực tiễn, sống có lý tưởng, có ước mơ để học tập và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Thứ hai, dạy và học các môn khoa học Mác – Lênin ở trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là góp phần tích cực vào quy trình xây dựng những phẩm chất đạo đức cách mạng cho học viên.

Giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin nhằm xây dựng những phẩm chất đạo đức cách mạng cho học viên là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của công tác đào tạo lý luận chính trị. Chủ nghĩa Mác – Lênin không những là vũ khí lý luận để cải tạo thế giới mà còn là vũ khí lý luận để cải tạo con người. Xét về bản chất nhân văn, chủ nghĩa Mác – Lênin là khoa học làm người, là khoa học góp phần hình thành phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống mới cho con người. Điều này càng có ý nghĩa hơn với thực tiễn, khi nói về những hạn chế còn tồn tại trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII cho rằng: “Việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của một số cán bộ đảng viên chưa nhiều, nền nếp, vẫn còn tình trạng nói không đi đôi với làm; không tuân thủ nguyên tắc của Đảng, quan liêu tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ nghĩa … việc đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về đạo đức lối sống chưa mạnh mẽ. Tự phê bình và phê bình ở một vài nơi còn hình thức; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở thường xuyên nơi”[1]

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa các con số từ 1 đến 9 có thể bạn chưa biết

Học tập các môn khoa học Mác – Lênin ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ giúp hình thành trong mỗi học viên những tư tưởng chính trị kiên định là yếu tố nổi trội để hình thành phẩm chất đạo đức cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: phải quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng; ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng; đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình; hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc; ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để cải thiện tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ.

Thứ ba,dạy và học các môn khoa học Mác – Lênin làgóp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn và có phẩm chất chính trị vững vàng

Dạy và học các môn khoa học Mác – Lênin là công tác giáo dục con người, tác động đến tư tưởng, tình cảm đạo đức của học viên, giúp họ cải thiện trình độ chính trị, tinh thần tự giác và tính tích cực trong công tác. Trang bị cho học viên một cách tương đối hệ thống, lôgic và đầy đủ những nguyên tắc cơ bản của phép biện chứng duy vật, giúp cho họ hình thành năng lực trong nghề nghiệp một cách đơn giản. Trên cơ sở đó, học viên biết dựa vào những quy luật khách quan vốn có của thực tiễn trong quy trình nhận thức và thống kê. Học viên biết lựa chọn những tri thức cần chiếm lĩnh trong mối quan hệ biện chứng với các tri thức khác làm cho họ biết gắn lý luận với thực tiễn để kiểm tra tính chân lý của những tri thức vừa khám phá. Nhờ vậy, tư duy của học viên ngày càng phát huy khả năng sáng tạo, linh hoạt trong quá trình nhận thức và hoạt động công tác của mình. quy trình vận dụng sáng tạo những tri thức của chủ nghĩa Mác – Lênin đã học vào giải quyết những vấn đề sinh ra trong thực tiễn của mỗi học viên cũng chính là quy trình biểu hiện năng lực trong nghề nghiệp của họ. Từ đó, tạo ra những đội ngũ cán bộ có kiến thức chuyên môn, có tư tưởng chính trị vững vàng với tiềm lực tư duy độc lập để giải quyết những vấn đề đặt ra trong công tác. Nhờ có lý luận và phương pháp trong học tập các môn khoa học Mác – Lênin đã góp phần hình thành ở học viên tiềm lực vận dụng sáng tạo các nguyên lý, phạm trù khoa học của phép biện chứng duy vật vào nhận thức và vận hành thực tiễn. Mỗi học viên tiếp nhận hệ thống những quy tắc, các biện pháp và biến nó thành công cụ, phương tiện để nhận thức, khám phá tri thức mới, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn để đạt mục đích chuyên môn của mình.

Muốn làm được điều đó người cán bộ không những giỏi về chuyên môn mà phải có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhénh chóng, phức tạp, khó lường, Đại hội Đại biểu khắp cả nước lần thứ XIII của Đảng rất chú trọng tăng cường giáo dục, cải thiện bản lĩnh chính trị tiềm lực trí tuệ cho cán bộ, đảng viên cả về mặt nhận thức lý luận lẫn vận hành thực tiễn. tuy nhiên, vẫn còn “một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một vài ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác –  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng”[2]

Mọi Người Xem :   Top 9 hoa nước là loại hoa gì mới nhất năm 2022 - Máy Ép Cám Nổi | Dây Chuyền Sản Xuất Thức Ăn Thủy Sản Tối Ưu

Để khắc phục được những Giảm đó, những người được coi là cán bộ, trước hết là đảng viên phải là những người đại biểu tiên tiến nhất của quần chúng về lập trường chính trị, hiểu biết nhiệm vụ xã hội một cách khoa học, có ý thức làm chủ xã hội, làm chủ công việc, có đời sống trong sạch và lành mạnh; có tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội gây mất ổn định xã hội, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống;  tiên phong, gương mẫu trong công tác. Thực tế đó càng cho thấy rằng vai trò của việc dạy và học các môn khoa học Mác – Lênin để giữ vững niềm tin, phẩm chất chính trị cho học viên ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Thứ tư, dạy và học các môn khoa học Mác – Lênin ở trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là góp phần hình thành nhân cách người cán bộ cách mạng

Với tư cách là vũ khí lý luận để cải tạo con người chủ nghĩa Mác-Lênin còn là khoa học làm người, là khoa học góp phần hình thành nhân cách người cách mạng. Nhân cách học viên ở đây được hiểu một cách toàn diện là đức và tài, năng lực thể chất và tiềm lực trí tuệ; là trạng thái tinh thần, tình cảm của mỗi người gồm: nhận thức, tình cảm, hành động, phong thái, tính khí, lối sống của mỗi người. Đó là sự thống nhất giữa mặt cá nhân và mặt xã hội, là thái độ ứng xử hiện thực đời sống của mỗi con người cụ thể. Như vậy, nhân cách là tư cách và phẩm chất con người. Để hình thành nhân cách con người cách mạng ở học viên không thể một sớm một chiều mà phải thông qua quá trình rèn luyện, tu dưỡng, thông qua thực tiễn của cuộc sống, thông qua quy trình giáo dục. Trong đó giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin đóng vai trò nền tảng như những viên gạch nền móng góp phần quan trọng để hình thành nhân cách con người cách mạng ở học viên để họ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tự lập, tự chủ, năng động và sáng tạo.

Thông qua thực tiễn cuộc sống xã hội, qua học tập rèn luyện, nhất là thông qua học tập các môn khoa học Mác – Lênin học viên sẽ được trang bị thêm thế giới quan duy vật biện chứng, phương pháp luận khoa học, những tri thức xã hội và nhân văn cơ bản. Trên cơ sở đó giúp họ cải thiện tình cảm, ý chí, đạo đức cách mạng và có lập trường chính trị vững vàng, có ý thức tự giác tham gia các phong trào chính trị xã hội, tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, sống có niềm tin và hoài bão, lý tưởng cộng sản cùng lúc ấy xác định được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII./.

ThS. Lê Thị Thảo

Khoa Lý luận cơ sở

[1] Báo cáo tổng kết Công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

[2] Báo cáo tổng kết Công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Các câu hỏi về ý nghĩa của việc học tập chủ nghĩa mác

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ý nghĩa của việc học tập chủ nghĩa mác hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ý nghĩa của việc học tập chủ nghĩa mác ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của việc học tập chủ nghĩa mác Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của việc học tập chủ nghĩa mác rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ý nghĩa của việc học tập chủ nghĩa mác

Các hình ảnh về ý nghĩa của việc học tập chủ nghĩa mác đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm tin tức về ý nghĩa của việc học tập chủ nghĩa mác tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm nội dung chi tiết về ý nghĩa của việc học tập chủ nghĩa mác từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Loading

Related Posts

About The Author

Add Comment