ý nghĩa của việc phấn đấu giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm – Tài liệu text

Bài viết ý nghĩa của việc phấn đấu giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm – Tài liệu text thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Khoa Lịch Sử tìm hiểu ý nghĩa của việc phấn đấu giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm – Tài liệu text trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “ý nghĩa của việc phấn đấu giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm – Tài liệu text”

Đánh giá về ý nghĩa của việc phấn đấu giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm – Tài liệu text


Xem nhanh
Hướng dẫn tính Giá thành sản phẩm - Phần 1 [Kế toán quản trị - Ôn thi CPA Môn kế toán]
Ủng hộ: https://tuonthi.com/ho-tro/
Website: https://tuonthi.com/dang-bai-tinh-gia-thanh-san-pham-p-1/
Các bạn đừng quên Share u0026 Like để ủng hộ bọn mình nhé!
© Copyright by Tuonthi.com ☞ Do not Reup
Nguồn hình ảnh: Pixabay.com

– Quản lý chi phí là hợp lý hoá các khoản chi phí trong quy trình hoạt động của doanh nghiƯp. Chi phÝ cđa doanh nghiƯp ph¸t sinh kh¸ch quan nhằmđảm bảo vận hành sản xuất buôn bán đợc thờng xuyên liên tục. Nh vậy quản lý chi phí giúp tăng cờng hiệu quả mỗi đồng chi phí bỏ ra hay chính là việcnâng cao hiệu quả dùng vốn. – Quản lý chi phí là chìa khoá quan trọng dể công ty Giảm đợc haophí cá biệt trong vận hành sản xuất kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận siêu ngạch. Bởi muốn tồn tại trong môi trờng cạnh tranh của thị trờng, doanhnghiệp phải phấn đấu có mức chi phí cá biệt thấp hơn hoặc bằng mức hao phí xã hội. Để làm đợc điều này, công ty phải thực hiện tốt công tác quản lýchi phí. – Quản lý chi phí giúp công ty tồn tại và đứng vững trong môi tr-ờng của nền kinh tế hàng hoá. Cạnh tranh bằng chi phí là một chiến lợc cạnh tranh cơ bản của công ty, với chi phí thấp, giá bán hạ và chất lợng tơngđơng Doanh nghiệp sẽ có đủ sức mạnh để chiến thắng. Trong công tác quản lý, Doanh nghiệp có thể thông qua tình hình thựchiện kế hoạch giá thành, kế hoạch chi phí để biết đợc tình hình sản xuất kinh doanh, biết đợc tác động và hiệu quả của các biện pháp tổ chức kỹ thuật màDoanh nghiệp đã áp dụng. Từ đó kịp thời đề ra các quyết liệt phù hợp với sự phát triển kinh doanh nhằm mục tiêu cuối cùng là đạt đợc lợi nhuận cao nhất.

1.3.3. ý nghĩa của việc phấn đấu hạn chế chi phí, hạ giá thành sản phẩm

Nhìn chung ở các Doanh nghiệp hiện nay việc quản lý chi phí còn lãng phí làm tăng giá thành sản phẩm. tuy nhiên vận hành trong nền kinh tế mangđầy tính cạnh tranh nh ngày nay đòi hỏi các công ty phải quản lý tiết kiệm chi phí, tính đúng tính đủ chi phí vào giá thành danh mục. Bởi vì:- Hạ giá thành giúp công ty giành đợc lợi thế trong cạnh tranh hạn chế đợc giá bán để tiêu thụ nhanh sản phẩm, đẩy nhénh tốc độ quay vòngvốn.- Hạ giá thành là cơ sở cho Doanh nghiệp giảm đi lợng vốn lu động đã dùng vào sản xuất, tiết kiệm đợc chi phí nguyên vật liệu, chi phí tiền lơng,chi phí quản lý. Nghĩa là với khối lợng sản xuất nh cũ công ty chỉ cần một lợng vốn ít hơn hoặc với lỵng vèn nh cò doanh nghiƯp cã t hĨ më rộng quymô sản xuất. – Hạ giá thành trực tiếp làm tăng lợi nhuận, nếu giá thành sản phẩm thấpthì lợi nhuận thu đợc trên một đơn vị sản phẩm càng cao. mặt khác, giá thành sản phẩm thấp Doanh nghiệp có thể hạ giá bán, tăng khối lợng tiêu thụ và tấtyếu thu đợc nhiều lợi nhuận.1.4. Các nhân tố chủ yếu ảnh hởng đến chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm.Để đa ra những biện pháp đúng đắn trong quản lý chi phí sản xuất kinh doanh, nhà quản lý phải thấy đợc các nhân tố ảnh hưởng đến sự nảy sinh chiphí. Có thường xuyên nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hởng đến sự tăng Giảm chiphí, song có khả năng quy lại ë mét sè nh©n tè chđ u sau: Nh©n tè tiÕn bé khoa häc kü thuËtKhoa häc kü thuËt vµ công nghệ ngày càng phát triển thì nó ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ tới chi phí sản xuất buôn bán. Do sự phát triển của khoahọc kỹ thuật những máy móc thiết bị hiện đại ngày càng thường xuyên và cho năng suất lao động tăng lên, làm Giảm lợng chi phí cho một đơn vị sản phẩm vớitrình độ chuyên môn hoá tự động hoá cao, không những có chi phí tiền lơng đợc hạ thấp mà còn hạ thấp cả mức tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất ra danh mục.thường xuyên loại vật liệu mới ra đời với tính năng công dụng lớn hơn, giá rẻ hơn cũng làm cho chi phí nguyên vật liệu làm hạn chế đáng kĨ.Thùc chÊt nh©n tè tiÕn bé khoa häc kü tht và công nghệ là nhân tố khách quan nhng xét theo góc độ nhà quản lý thì nó đem lại tính chủ quan.Bởi lẽ nhân tố này có ảnh hưởng tích cực tới việc Giảm chi phí hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự vận dụng nhénh nhạy của nhà quản lý. Vấn đề đặt raDoanh nghiệp phải lựa chän thµnh lùu khoa häc nµo vµ trong thêi điểm nào làphù hợp nhất với điều kiện Doanh nghiệp Cã nh vËy doanh nghiƯp míi h¹ thÊp chi phÝ và giá thành sản phẩm mà vẫn nâng cao chất lợng sản phẩm của mình.Nhân tố tổ chức sản xuất và lao động. Tổ chức sản xuất là khâu đầu tiên cần giải quyết khi công ty đivào hoạt động. công ty phải trả lời đợc ba câu hỏi sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, và sản xuất nh thế nào. Việc bố trí khâu sản xuất hợp lý, dâychuyền sản xuất khoa học sẽ giúp Doanh nghiệp Giảm sự lãng phí nguyên vật liệu động lực, Giảm thấp tỷ lệ phế phẩm và chi phí ngừng sản xuất.mặt khác, tổ chức lao động khoa học sẽ tạo ra sự kết hợp các yếu tố sản xuất hợp lý, loại trừ đợc tình trạng lãng phí lao động, lãng phí giờ máy, thúcđẩy nâng cao năng suất lao động kéo theo Giảm chi phí, hạ giá hệ thốngành sản phẩm. Đặc biệt bộ máy quản lý phải là những có trình độ chuyên môn, có nănglực quản lý, năng động sáng tạo để giúp cho Doanh nghiệp xác định đa phơng án sản xuất tối u. Bố trí lao động đúng ngành, đúng tiềm lực sẽ làm tăng năngsuất lao động, tăng hiệu quả kinh tế, góp phần tích cực vào việc hạ giá thành danh mục.Nhân tố tổ chức quản lý tài chính Doanh nghiệp. Để tiến hành sản xuất buôn bán, các Doanh nghiệp phải có một lợngvốn tiền tệ nhất định. Việc quản lý và sử dụng hiệu quả các loại vốn là một trong những vận hành tài chính chủ yếu của Doanh nghiệp. Tổ chức dùngvốn hợp lý, đáp ứng kịp thời mong muốn về vật t tránh đợc các chi phí gián đoạn sản xuất do thiếu vật t hoặc vật t không đúng chủng loại quy cách Nếu pháthuy tốt chức năng giám đốc tài chính, Doanh nghiệp có thể đẩy nhanh quá trìnhluân chuyển vốn, bớt chi phí tiền vay, do đó hạ thấp đợc giá thành sảnphẩm. Trên đây là nhóm nhân tố chủ yếu ảnh hởng đến công tác quản lý chiphí và giá thành danh mục. Nhà quản lý cần xem xét, nghiên cứu từng nhân tố và căn cứ vào điều kiện tình hình của Doanh nghiệp mình để đa ra các phơng h-ớng, biện pháp quản lý phù hợp.1.5. một số phơng hớng biện pháp chủ yếu ®Ĩ qu¶n lý hiƯu qu¶ chi phÝ s¶n xt kinh doanh.Lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanhLập kế hoạch chi phí là việc xác định toàn bộ mọi chi phí công ty chia ra để sản xuất và tiêu thụ danh mục của kỳ kế hoạch. Thông qua việc lậpkế hoạch, công ty có thể kiểm tra tình hình dùng chi phí, phát hiện khả năng tiết kiệm chi phí để thúc đẩy cải tiến biện pháp quản lý kinh doanh.Lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiƯm vơ tiÕt kiƯm chi phÝ cđa doanh nghiƯp. V× lập kế hoạch chi phí nghĩa làđã xây dựng cho công ty một mục tiêu để phấn đấu. Khi sản xuất kinh doanh mục tiêu này luôn đợc công ty cố gắng thực hiện và cùng lúc ấycũng đợc Doanh nghiệp tìm tòi khai thác tiềm năng hạ thấp chi phí và giá thành sản phẩm.Chú trọng tới trang thiết bị máy móc công nghệ của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải luôn theo dõi tình trạng máy móc thiết bị, dâychuyền kỹ thuật. Đối mới máy móc đi đôi với tiết kiệm nguyên vật liệu, tiết kiệm điện năng, cải thiện năng suất lao động dẫn tới hạn chế chi phí hạ giáthành. Tuy vậy công ty phải cần xem xét một cách chiến lợc hiệu quảcủa sự đầu t đem lại.Quản lý và sử dụng lao động hiệu quả. Muốn Giảm chi phí tiền lơng và tiền công cần tăng năng suất lao độngcải tiến tổ chức lao động, đào tạo cải thiện trình độ tay nghề, hoàn thiện định mức lao động, tăng cờng kỷ luật lao động. Đồng thời áp dụng các cách thức th-ởng phạt vật chất để ngời lao động gắn bó và có trách nhiệm với công việc. Đặc biệt, để xem xét chi phí tiền lơng có hợp lý tiết kiệm hay khôngDoanh nghiệp cần nắm vững tình hình tăng năng suất lao động, mối quan hệ giữa tăng năng suất lao động và tốc độ tăng tiền lơng bìnhg quân, sự ảnh hưởngcủa hình thức trả lơng với việc tăng năng suất lao động. Tổ chc bố trí các khâu sản xuất buôn bán hợp lý.Nhà quản lý cần tổ chức các khâu trong toàn bộ hoạt động sản xuất buôn bán từ khâu sản xuất đến lu thông tiêu thụ danh mục một cách nhịp nhàngăn khớp. Làm nh vậy nhằm tiết chi phí gián tiếp, hạn chế các chi phí sinh ra không rất cần thiết, dùng mỗi đồng vốn bỏ ra một cách tiết kiệm và đạt hiệuquả cao nhất. Tăng cờng phát huy vai trò của tài chính trong quản lý chi phí sản xuấtbuôn bán và hạ giá thành sản phẩm. Quản lý chi phí sản xuất buôn bán hiệu quả đòi hỏi sự quan tâm chú ývào tất cả các khâu trong quy trình hoạt động của công ty ở khậu sản xuất, cần đặc biƯt chó ý tíi chi phÝ nguyªn vËt liƯu, chi phí nhân công vì bộphận này chiếm tỷ trọng cao trong giá thành danh mục sản phẩm. ở khâu tiêu thụ cần xem xét hiệu quả đem lại do đầu t vào việc quảng cáo tiếp thị sảnphẩm quản lý chi phí quản lý công ty cần tập trung kiểm tra đánh giá việc thực hiện định mức dự toán cho tõng u tè chi phÝ ®Ị ra trong kÕ hoạch.Tóm lại, quản lý chi phí sản xuất buôn bán là một đòi hỏi tất yếu khách quan đối với mäi doanh nghiƯp. ViƯc qu¶n lý cã hiƯu qu¶ hay khônghoàn toàn phụ thuộc vào bộ máy quản lý. Đầu tiên là lập kế hoạch dự toán chi phí. Dự toán có hợp lý sát sao thì công ty mới có cơ sở để tiến hànhtheo dõi và phát hiện có khả năng tiềm tàng để tiết kiệm chi phí. Việc kiểm tra quá trình thực hiện, chấp hành kế hoạch dự toán cũng hết sức quan trọng.Kiểm tra thờng xuyên, phân tích, đánh giá sự biến động của chi phÝ trong tõng thêi kú, doanh nghiƯp míi cã cơ hội để tìm tòi những biện pháp quản lý chi tiếtthích ứng với từng thời kỳ vận hành của công ty. Có nh vậy các biện pháp này mới phát huy đợc hết tác dụng trong hạ thấp chi phí và giá thành sảnphẩm.Chơng II Thực trạng về quản lý chi phí sản xuất kinhdoanh và giá thành sản phÈm cđa xÝ nghiƯp 24 2.1. Kh¸i qu¸t chung vỊ tình hình sản xuất kinh doanh2.1.1. quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp công ty 22 là DNNN thuộc tổng cục hậu cần đợc thành lập theo thôngbáo số 1119ĐMDN ngày 13 -3 – 1996 của văn phòng Chính phủ và quyết định số 568BQP ngày 2241996 cđa Bé trëng BQP, Q§ sè 78Q§ cđa chđ nhiƯmTCHC trên cơ sở đổi tên xí nghiệp chế biến thực phẩm 2, sáp nhập thễmn 24 thuộc cục quân lơng và bổ sung ngành nghề buôn bán.Ngày 271996 công ty 22 TCHC đợc cấp lại giấy phép kinh doanh mang số hiệu 110747 có phạm vi hoạt động trong cả nớc. Ngành nghề kinhdoanh mà Doanh nghiệp đợc phép kinh doanh gồm: – Sản xuất chế biến lơng thực, thực phẩm nh lơng khô, khẩu phần ăn,bánh kẹo, bia nớc ngọt do xí nghiệp 22 đảm trách. – Sản xuất các mặt hàng quân trang, quân dụng, dụng cụ cấp dỡng, trangbị bếp ăn cho các đơn vị quân đội, sao vạch, hình quân, binh chủng. Đây là ngành nghề xí nghiệp 24 đợc phép sản xuất kinh doanh.Doanh nghiệp có 2 xí nghiệp thành viênlà xí nghiệp 22 và xí nghiệp 24. Trong đó xí nghiệp 24 có địa điểm hoạt động xa văn phòng Doanh nghiệp, trụ sở thị trấnCầu Diễn – Hà Nội. Qua 4 năm vận hành, một khoảng thời gian không dài để đa ra mộtđánh giá tuyệt đối với sự lỡn mạnh của công ty, điều đó lại càng khó hơn đối với xí nghiệp có đặc điểm đặc biệt nh xí nghiệp 24. tuy nhiên xí nghiệp 24 đãbớc đầu khẳng định đợc mình là một xí nghiệp không ngừng vơn lên trên đà tiến bộ chung của nền kinh tế trong thời kỳ mở cửa. Điều này đang đợc chứngminh qua việc sản phẩm của xí nghiệp đang chiếm lĩnh chỉ phạm vi quân đội mà trên cả khắp cả nước.

Mọi Người Xem :   Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 5: Công xã Pa-ri 1871.

2.1.2. Chức năng – nhiệm vụ – Đặc điểm sản xuất buôn bánCác câu hỏi về ý nghĩa của việc hạ giá thành sản phẩm


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ý nghĩa của việc hạ giá thành sản phẩm hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ý nghĩa của việc hạ giá thành sản phẩm ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của việc hạ giá thành sản phẩm Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của việc hạ giá thành sản phẩm rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ý nghĩa của việc hạ giá thành sản phẩm


Các hình ảnh về ý nghĩa của việc hạ giá thành sản phẩm đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo kiến thức về ý nghĩa của việc hạ giá thành sản phẩm tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thêm thông tin chi tiết về ý nghĩa của việc hạ giá thành sản phẩm từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/


Mọi Người Xem :   Cảnh bảo vệ quyền riêng tư Wifi trên iPhone là gì

🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

Loading

Related Posts

About The Author

Add Comment