Quản trị công ty là gì? – Hoa tiêu tri thức

Bài viết Quản trị công ty là gì? – Hoa tiêu tri thức thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu Quản trị công ty là gì? – Hoa tiêu tri thức trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Quản trị công ty là gì? – Hoa tiêu tri thức”

Đánh giá về Quản trị công ty là gì? – Hoa tiêu tri thức


Xem nhanh
Chủ đề thuộc nội dung Chương 3: Pháp luật về mô hình quản trị công ty

Liên hệ giảng viên: Phan Đăng Hải - [email protected]
Website: phandanghai.webnode.vn
Facebook: https://www.facebook.com/hai.phan.7796

Không có một khái niệm duy nhất về Quản trị công ty (quản trị điều hành) có khả năng áp dụng cho mọi trường hợp và mọi thể chế. Những khái niệm khác nhéu về quản trị Doanh nghiệp (QTCT) hiện hữu phần nhiều phụ thuộc vào các tác giả, thể chế cũng như quốc gia hay truyền thống pháp lý.

một số trường phái thống kê lập luận rằng trách nhiệm của một công ty trước hết là hướng tới tối đa hóa lợi ích của cổ đông (Friedman, 1970; Sundaram, AK. & Inkpen, AC, 2004) trong lúc đó các trường phái khác cho rằng một Doanh nghiệp có trách nhiệm bắt buộc, không chỉ đối với cổ đông, mà còn đối với tất cả các bên liên quan mà sự đóng góp của họ là rất cần thiết đối với sự thành công của Doanh nghiệp (Donaldson, 1983; Freeman, 1984). Những định nghĩa dưới đây phản ánh phần nào những trường phái trên.

Theo IFC, Quản trị Doanh nghiệp là “những cơ cấu và những quá trình để định hướng và kiểm soát công ty”. Vào năm 1999, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã xuất bản một tài liệu mang tên “Các Nguyên tắc Quản trị công ty ” (OECD Principles of Corporate Governance), trong đó đưa ra một định nghĩa chi tiết hơn về QTCT như sau: “Quản trị Doanh nghiệp là những biện pháp nội bộ để điều hành và kiểm soát Doanh nghiệp […], liên quan tới các mối quan hệ giữa Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và các cổ đông của một Doanh nghiệp với các bên có quyền lợi liên quan.

Mọi Người Xem :   Cây Bồ Quân - Và những điều bạn chưa biết.

Quản trị công ty cũng tạo ra một cơ cấu để đề ra các mục tiêu của Doanh nghiệp, và xác định các phương tiện để đạt được những mục tiêu đó, tương đương để giám sát kết quả vận hành của Doanh nghiệp. Quản trị Doanh nghiệp chỉ được cho là có hiệu quả khi khích lệ được Ban giám đốc và Hội đồng quản trị theo đuổi các mục tiêu và lợi ích của Doanh nghiệp và của các cổ đông, tương đương phải tạo khó khăn thuận lợi cho việc giám sát vận hành của công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích Doanh nghiệp dùng các nguồn lực một cách tốt hơn”.

mặc khác, quản trị Doanh nghiệp được xem xét với ngụ ý rộng lớn hơn có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội, ổn định và công bằng xã hội. Cadbury (2000) định nghĩa: Quản trị Doanh nghiệp quan tâm tới việc duy trì sự cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và xã hội, và giữa mục tiêu cá nhân và cộng đồng. Khuôn khổ quản trị là để khuyến khích việc sử dụng hiệu quả nguồn lực và yêu cầu trách nhiệm giải trình đối với nhà quản lý của những nguồn lực đó. Mục tiêu là để cân bằng tốt nhất có khả năng lợi ích của cá nhân, công ty và xã hội. Lợi ích với Doanh nghiệp là đạt được mục tiêu tổng thể của họ và hấp dẫn đầu tư. Lợi ích đối với quốc gia là phát triển nền kinh tế và hạn chế gian lận và quản lý yếu kém.

Rezaee (2009) đã định nghĩa quản trị công ty như “một quá trình trong đó các cổ đông điều khiển nhà quản lý hành động vì lợi ích của họ, tăng mức độ tự tin rất cần thiết cho thị trường vốn hoạt động một cách hiệu quả.

Theo Investopedia thì Quản trị công ty là hệ thống các quy tắc, thông lệ và quá trình mà một công ty được chỉ đạo và kiểm soát. Quản trị công ty về cơ bản liên quan đến việc cân bằng lợi ích của nhiều bên liên quan của công ty, chẳng hạn như cổ đông, giám đốc điều hành cấp cao, khách hàng, nhà cung cấp, nhà tài chính, chính phủ và cộng đồng.

Nhìn chung, phần lớn các định nghĩa lấy bản thân công ty làm trung tâm (góc nhìn từ bên trong) đều có một vài điểm chung và có khả năng được tóm lược lại như sau:

Quản trị Doanh nghiệp là một hệ thống các mối quan hệ, được xác định bởi các cơ cấu và các quy trình: Chẳng hạn, mối quan hệ giữa các cổ đông và Ban giám đốc bao gồm việc các cổ đông cung cấp vốn cho Ban giám đốc để thu được lợi suất mong muốn từ khoản đầu tư (cổ phần) của mình. Về phần mình, Ban giám đốc có trách nhiệm cung cấp cho các cổ đông các báo cáo tài chính và các báo cáo vận hành thường kỳ một cách minh bạch. Các cổ đông cũng bầu ra một thể chế giám sát, thường được gọi là Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát để đại diện cho quyền lợi của mình. Trách nhiệm chính của thể chế này là đưa ra hoạch định chiến lược cho Ban giám đốc và giám sát họ. Ban giám đốc chịu trách nhiệm trước thể chế này, và thể chế này lại chịu trách nhiệm trước các cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông (GMS – General Meeting of Shareholders). Các cơ cấu và các quy trình xác định những mối quan hệ này thường xoay quanh các cơ chế quản lý năng lực vận hành và các cơ chế báo cáo khác nhéu.

Mọi Người Xem :   Giấy nhận nợ là gì? Quy định về giấy nhận nợ, khế ước nhận nợ của ngân hàng?

Những mối quan hệ này thường xuyên khi liên quan tới các bên có các lợi ích khác nhau, đôi khi là những lợi ích xung đột: Sự khác biệt về lợi ích cóthể tồn tại ngay giữa các cơ quan quản trị chính của công ty, tức là giữa Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, và/hoặc Tổng giám đốc (hoặc các bộ phận điều hành khác). Điển hình nhất là những xung đột lợi ích giữa các chủ sở hữu và các thành viên Ban giám đốc, thường được gọi là vấn đề Ông chủ – Người làm thuê (Principal – Agent Problem).

Xung đột lợi ích cũng có thể tồn tại ngay trong mỗi bộ phận quản trị, chẳng hạn giữa các cổ đông (đa số và thiểu số, kiểm soát và không kiểm soát, cá nhân vàtổ chức) và các thành viên Hội đồng quản trị (điều hành và không điều hành, bên trong và bên ngoài, độc lập và phụ thuộc). Các công ty cần phải xem xét và đảm bảo sự cân bằng giữa những lợi ích xung đột này.

Tất cả các bên đều liên quan tới việc hoạch định và kiểm soát Doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông, đại diện cho các cổ đông, đưa ra các quyết định quan trọng, ví dụ về việc phân chia lãi lỗ. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và giám sát chung, đề ra chiến lược và giám sát Ban giám đốc. Cuối cùng, Ban giám đốc điều hành nhữnghoạt động mỗi ngày, chẳng hạn như thực hiện chiến lược đã đề ra, lên các kế hoạch buôn bán, quản trị nhân sự, xây dựng chiến lược marketing, bán hàng và quản lý tài sản.

Mọi Người Xem :   Cúc Bách Nhật, đặc điểm và lưu ý khi trồng - Bách thảo

Tất cả những điều này đều đặn nhằm phân chia quyền lợi và trách nhiệm một cách phù hợp – và qua đó làm gia tăng giá trị dài lâu của các cổ đông: Chẳng hạn như làm thế nào để các cổ đông nhỏ lẻbên ngoài có thể ngăn chặn việc một cổ đông kiểm soát nào đó tư lợi thông qua các giao dịch với các bên liên quan, giao dịch ngầm hay các thủ đoạn tương tự.

Hệ thống quản trị Doanh nghiệp cơ bản và các mối quan hệ giữa những thể chế quản trị trong Doanh nghiệp được mô tả trong Hình minh họa dưới đây:

Hoa triệu chuông là hoa gì? Ý nghĩa phong thủy hoa triệu chuông 2

Hình minh họa Hệ thống Quản trị công ty. Nguồn: IFC (2010)

Tham khảo

  1. Lê Quốc Minh (2017). Hoàn thiện và ứng dụng bộ chỉ số đánh giá quản trị điều hành của các NHTM Việt Nam. Học viện Hậu Cần, Hà Nội.
  2. Friedman, M. (1970). Social reponsibility of Business is to Increase profits. New York Times Magazine.
  3. Sundaram, AK. & Inkpen, AC. (2004). The Corporate objective revisited. Organization Science, 350 – 363.
  4. Donaldson, T. (1983). Constructing a Social Contract for Business. Ethical Issues in Business.
  5. Freeman, R. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman Publishing.
  6. Investopedia. Corporate Governance


Các câu hỏi về ý nghĩa của quản trị công ty


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ý nghĩa của quản trị công ty hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ý nghĩa của quản trị công ty ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của quản trị công ty Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của quản trị công ty rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ý nghĩa của quản trị công ty


Các hình ảnh về ý nghĩa của quản trị công ty đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu báo cáo về ý nghĩa của quản trị công ty tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thêm nội dung chi tiết về ý nghĩa của quản trị công ty từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment