Phát triển bền vững là gì? Tiêu chí, vai trò và nội dung phát triển bền vững?

Bài viết Phát triển bền vững là gì? Tiêu chí, vai trò và nội dung phát triển bền vững? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Khoa Lịch Sử tìm hiểu Phát triển bền vững là gì? Tiêu chí, vai trò và nội dung phát triển bền vững? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Phát triển bền vững là gì? Tiêu chí, vai trò và nội dung phát triển bền vững?”

Đánh giá về Phát triển bền vững là gì? Tiêu chí, vai trò và nội dung phát triển bền vững?Phát triển bền vững là gì? Phát triển bền vững tiếng Anh là gì? Các nguyên tắc cho phát triển bền vững? Tiêu chí, vai trò và nội dung phát triển bền vững? Tình hình phát triển bền vững ở Việt Nam?

Tiêu chí, vai trò và nội dung phát triển bền vững

 • 1 1. Phát triển bền vững là gì?
 • 2 2. Phát triển bền vững tiếng Anh là gì? 
 • 3 3. Các nguyên tắc cho phát triển bền vững
 • 4 4. Tiêu chí, vai trò và nội dung phát triển bền vững
 • 5 5. Tình hình phát triển bền vững ở Việt Nam

Đối với một quốc gia, nền kinh tế luôn có một vai trò rất quan trọng, tăng trưởng kinh tế chính là thể hiện cho một quốc gia thịnh vượng và phát triển. Tuy nhiên, để duy trì được sự phát triển bền vững này lại là một bài toán khó. Vậy, phát triển bền vững là gì? Tiêu chí, vai trò và nội dung phát triển bền vững là gì? Hy vọng, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về vấn đề nêu trên.

✅ Mọi người cũng xem : tên diệp chi có ý nghĩa gì

1. Phát triển bền vững là gì?

Thuật ngữ “phát triển bền vững” xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1980 trong ấn phẩm Chiến lược bảo tồn Thế giới (do Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (International Union for Conservation of Nature – IUCN công bố) với nội dung rất đơn giản: “Sự phát triển của nhân loại không thể chỉ chú trọng tới phát triển kinh tế mà còn phải tôn trọng những nhu cầu tất yếu của xã hội và sự tác động đến môi trường sinh thái học” [158]

Tuy nhiên, khái niệm phát triển bền vững đã được phổ biến rộng rãi vào năm 1987 bởi Ủy ban thế giới về môi trường và phát triển (WCED – World Commission on Environment and Development) còn được biết đến là Ủy ban Brundtland. Ủy ban Brundland đã có những đóng góp đáng ghi nhận vào quá trình phát triển bền vững:

 • Thứ nhất, WCED đề ra trách nhiệm của thế hệ hiện tại phải đảm bảo những cơ hội và lựa chọn phát triển của các thế hệ tương lai thông qua việc bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 • Thứ hai, WCED đặt ra mục tiêu giảm nghèo ở các nước đang phát triển như là một trục chính mà các nước cần phải vượt qua.
 • Thứ ba, WCED đúc kết lại việc theo đuổi phát triển bền vững trong bối cảnh nền kinh tế quốc tế bằng cách nhận ra rằng cần phải sắp xếp lại mô hình thương mại quốc tế và dòng vốn cũng như phải đảm bảo được các nước đang phát triển sẽ có ảnh hưởng lớn hơn trong các quan hệ kinh tế đó [189].

Như vậy, phát triển bền vững là một phương thức phát triển tổng hợp đa ngành, liên ngành, thành chương trình hành động với nhiều tiêu chí ngày càng được cụ thể và rõ nét. Phát triển bền vững, mang tính tất yếu và là mục tiêu cao đẹp của quá trình phát triển. Là quá trình vận hành đồng thời ba bình diện phát triển: kinh tế tăng trưởng bền vững, xã hội thịnh vượng, công bằng, ổn định, văn hoá đa dạng và môi trường được trong lành, tài nguyên được duy trì bền vững. Do vậy, hệ thống hoàn chỉnh các nguyên tắc đạo đức cho phát triển bền vững bao gồm các nguyên tắc phát triển bền vững trong cả “ba thế chân kiềng” kinh tế, xã hội, môi trường.

✅ Mọi người cũng xem : giấy phép đầu tư tiếng anh là gì

2. Phát triển bền vững tiếng Anh là gì? 

Phát triển bền vững tiếng Anh là Sustainable Development

Các thuật ngữ pháp lý liên quan:

Phát triển bền vữngSustainable Development
Kinh tếEconomy
Nguyên tắcRule
Tăng trưởngGrowth
Ổn địnhStability

3. Các nguyên tắc cho phát triển bền vững

Phát triển bền vững là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý hài hòa giữa ba mặt: kinh tế, xã hội và môi trường với nội dung cụ thể như sau:

 • Phát triển bền vững về kinh tế: là quá trình đạt được tăng trưởng kinh tế ổn định và đều đặn, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô như lạm phát, lãi suất, nợ chính phủ, đảm bảo cân đối cán cân thương mại, đầu tư có chất lượng, có năng suất cao thông qua việc nâng cao hàm lượng khoa học và công nghệ trong sản xuất, không làm phương hại đến xã hội và môi trường.
 • Phát triển bền vững về xã hội: là phát triển nhằm đảm bảo sự công bằng trong xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo người dân có cơ hội được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục nhưng không làm phương hại đến kinh tế và môi trường.
 • Phát triển bền vững về môi trường: là việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, duy trì một nền tảng nguồn lực ổn định, tránh khai thác quá mức các hệ thống nguồn lực tái sinh. Phát triển bền vững về môi trường cần duy trì sự đa dạng sinh học, sự ổn định khí quyển và các hoạt động sinh thái khác, cần hạn chế vấn đề nhiễm môi trường bao gồm cả ô nhiễm đô thị và khu công nghiệp, cần phải quản lý và xử lý tốt chất thải rắn, chất thải nguy hại, có khả năng ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai.
Mọi Người Xem :   c) Trừu tượng hóa và khái quát hóa - Tài liệu text

Ngoài ra, phát triển bền vững về môi trường cần phải hướng được các doanh nghiệp từng bước thay đổi mô hình sản xuất, hướng doanh nghiệp đến các công nghệ sản xuất sạch hơn, thân thiện với môi trường hơn. Phát triển bền vững về môi trường phải đảm bảo không làm phương hại đến kinh tế và xã hội.

✅ Mọi người cũng xem : sau nhà trần là nhà gì

4. Tiêu chí, vai trò và nội dung phát triển bền vững

Thứ nhất, tiêu chí phát triển bền vững về kinh tế

Phát triển bền vững về kinh tế là phát triển nhanh và an toàn, chất lượng. Phát triển bền vững về kinh tế đòi hỏi sự phát triển của hệ thống kinh tế trong đó cơ hội để tiếp xúc với những nguồn tài nguyên được tạo điều kiện thuận lợi và quyền sử dụng những nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các hoạt động kinh tế được chia sẻ một cách bình đẳng.

Xem thêm: Các Mục tiêu Phát triển Bền vững là gì? Mục tiêu Phát triển Bền vững của Việt Nam?

Yếu tố được chú trọng ở đây là tạo ra sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người, không chỉ tập trung mang lại lợi nhuận cho một số ít, trong một giới hạn cho phép của hệ sinh thái cũng như không xâm phạm những quyền cơ bản của con người.

Khía cạnh phát triển bền vững về kinh tế gồm một số nội dung cơ bản:

Một là, giảm dần mức tiêu phí năng lượng và các tài nguyên khác thông qua công nghệ tiết kiệm và thay đổi lối sống;

Hai là, thay đổi nhu cầu tiêu thụ không gây hại đến đa dạng sinh học và môi trường;

Ba là, bình đẳng trong tiếp cận các nguồn tài nguyên, mức sống, dịch vụ y tế và giáo dục;

Bốn là, xóa đói, giảm nghèo tuyệt đối; Năm là, công nghệ sạch và sinh thái hóa công nghiệp (tái chế, tái sử dụng, giảm thải, tái tạo năng lượng đã sử dụng).

 • Nền kinh tế được coi là bền vững cần đạt được những yêu cầu sau:

– Có tăng trưởng GDP và GDP đầu người đạt mức cao. Nước phát triển có thu nhập cao vẫn phải giữ nhịp độ tăng trưởng, nước càng nghèo có thu nhập thấp càng phải tăng trưởng mức độ cao. Các nước đang phát triển trong điều kiện hiện nay cần tăng trưởng GDP vào khoảng 5%/năm thì mới có thể xem có biểu hiện phát triển bền vững về kinh tế.

– Cơ cấu GDP cũng là tiêu chí đánh giá phát triển bền vững về kinh tế. Chỉ khi tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP cao hơn nông nghiệp thì tăng trưởng mới có thể đạt được bền vững.

Xem thêm: Sản xuất và tiêu dùng bền vững là gì? Đặc trưng và mục tiêu sản xuất?

– Tăng trưởng kinh tế phải là tăng trưởng có hiệu quả cao, không chấp nhận tăng trưởng bằng mọi giá.

Thứ hai, Tiêu chí phát triển bền vững về xã hội

Phát triển bền vững về xã hội được đánh giá bằng các tiêu chí, như HDI, hệ số bình đẳng thu nhập, các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, hưởng thụ văn hóa.

Ngoài ra, bền vững về xã hội là sự bảo đảm đời sống xã hội hài hòa; có sự bình đẳng giữa các giai tầng trong xã hội, bình đẳng giới; mức độ chênh lệch giàu nghèo không quá cao và có xu hướng gần lại; chênh lệch đời sống giữa các vùng miền không lớn.

Công bằng xã hội và phát triển con người, chỉ số phát triển con người (HDI) là tiêu chí cao nhất về phát triển xã hội, bao gồm: thu nhập bình quân đầu người; trình độ dân trí, giáo dục, sức khỏe, tuổi thọ, mức hưởng thụ về văn hóa, văn minh.

Phát triển bền vững về xã hội chú trọng vào sự công bằng và xã hội luôn cần tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực phát triển con người và cố gắng cho tất cả mọi người cơ hội phát triển tiềm năng bản thân và có điều kiện sống chấp nhận được.

 • Phát triển bền vững về xã hội gồm một số nội dung chính:
 • Một là, ổn định dân số, phát triển nông thôn để giảm sức ép di dân vào đô thị;
 • Hai là, giảm thiểu tác động xấu của môi trường đến đô thị hóa;
 • Ba là, nâng cao học vấn, xóa mù chữ;
 • Bốn là, bảo vệ đa dạng văn hóa;
 • Năm là, bình đẳng giới, quan tâm tới nhu cầu và lợi ích giới;
 • Sáu là, tăng cường sự tham gia của công chúng vào các quá trình ra quyết định.

Thứ ba, tiêu chí phát triển bền vững về môi trường

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nông nghiệp, du lịch; quá trình đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới,… đều tác động đến môi trường và gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, điều kiện tự nhiên.

Mọi Người Xem :   "Biểu Tượng" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Xem thêm: Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam là gì? Nội dung liên quan

Bền vững về môi trường là khi sử dụng các yếu tố tự nhiên đó, chất lượng môi trường sống của con người phải được bảo đảm. Đó là bảo đảm sự trong sạch về không khí, nước, đất, không gian địa lý, cảnh quan. Chất lượng của các yếu tố trên luôn cần được coi trọng và thường xuyên được đánh giá kiểm định theo những tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế.

Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng môi trường sống. Phát triển bền vững về môi trường đòi hỏi chúng ta duy trì sự cân bằng giữa bảo vệ môi trường tự nhiên với sự khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ lợi ích con người nhằm mục đích duy trì mức độ khai thác những nguồn tài nguyên ở một giới hạn nhất định cho phép môi trường tiếp tục hỗ trợ điều kiện sống cho con người và các sinh vật sống trên trái đất.

 • Phát triển bền vững về môi trường gồm những nội dung cơ bản:
 • Một là, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo;
 • Hai là, phát triển không vượt quá ngưỡng chịu tải của hệ sinh thái;
 • Ba là, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ tầng ôzôn;
 • Bốn là, kiểm soát và giảm thiểu phát thải khí nhà kính;
 • Năm là, bảo vệ chặt chẽ các hệ sinh thái nhạy cảm; Sáu là, giảm thiểu xả thải, khắc phục ô nhiễm (nước, khí, đất, lương thực thực phẩm), cải thiện và khôi phục môi trường những khu vực ô nhiễm…

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa tên khả như

5. Tình hình phát triển bền vững ở Việt Nam

Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển bền vững nhằm mục tiêu tăng trưởng bền vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Về kinh tế, cần duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững; bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; phát triển bền vững các vùng và địa phương. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 đạt trung bình 7%/năm, nâng mức thu nhập bình quân đầu người hằng năm tính theo GDP tăng lên 3.200 – 3.500 USD (so với mức 2.100 USD năm 2015). Lạm phát giữ ở mức dưới 5%.

Về xã hội, tập trung đẩy mạnh công tác giảm nghèo theo hướng bền vững; tạo việc làm bền vững; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 2%/năm, riêng các huyện nghèo giảm trên 4%/năm. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; năm 2014 đã có 1,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, trên 8,5 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 72% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Đời sống nhân dân được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.052 USD/người (2014). Tuổi thọ trung bình đạt 73,5 tuổi (2015). Hoàn thành nhiều mục tiêu Thiên niên kỷ. Ổn định quy mô, cải thiện và nâng cao chất lượng dân số; phát triển văn hoá hài hoà với phát triển kinh tế, xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam; phát triển bền vững các đô thị, xây dựng nông thôn mới, phân bố hợp lý dân cư và lao động theo vùng; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo để nâng cao dân trí và trình độ nghề nghiệp thích hợp với yêu cầu của sự phát triển đất nước, vùng và địa phương;…

Về tài nguyên và môi trường, chống thoái hoá, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất; bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước; khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản; bảo vệ môi trường biển, ven biển, hải đảo và phát triển tài nguyên biển; bảo vệ và phát triển rừng; giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn ở các đô thị lớn và khu công nghiệp…

Trên đây, là nội dung tư vấn của Luật Dương Gia về phát triển bền vững là gì, tiêu chí, vai trò và nội dung phát triển bền vững. Trường hợp có thắc mắc xin vui lòng liên hệ để được giải đáp cụ thể.

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

Chức vụ: Giám đốc điều hành

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 8.208 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững là gì? Mục tiêu Phát triển Bền vững của Việt Nam?

Sản xuất và tiêu dùng bền vững là gì? Đặc trưng và mục tiêu sản xuất?

Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam là gì? Nội dung liên quan?

Doanh nghiệp xanh là gì? Các bước để trở thành doanh nghiệp xanh?

Chiến lược Phát triển bền vững Quốc gia là gì? Đặc điểm của chiến lược Phát triển bền vững Quốc gia? Lợi ích của chiến lược phát triển bền vững Quốc gia? Giải pháp phát triển bền vũng cho Việt Nam?

Quản trị nghiên cứu – phát triển là gì? Đặc điểm và vai trò?

Tính bền vững là gì? Đặc điểm và những thách thức xung quanh?

Bốn con hổ Châu Á là gì? Đặc điểm của bốn con hổ Châu Á? Vai trò trong thúc đấy nền kinh tế khu vực của bốn con hổ Châu Á?

Về phát triển không bền vững? So sánh giữa phát triển không bền vững và phát triển bền vững?

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 1907/TCT-CS về việc tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 1904/TCT-CS về việc chính sách về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 1898/TCT-TTr về việc xác định quỹ lương năm 2006 cho Công ty cao su Lộc Ninh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 4315/BGDĐT-GDTrH về việc nội dung báo cáo tổng kết giáo dục trung học năm học 2007-2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 3202/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình thuộc Khu di tích Cụ Phan Đình Phùng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 743/TTg-QHQT về việc dự án “Hỗ trợ thương mại đa biên” giai đoạn III (MUTRAP III) do Ủy ban châu Âu (EC) viện trợ không hoàn lại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 742/TTg-QHQT về việc dự án giảm thất thoát nước thành phố Đà Nẵng sử dụng ORET Hà Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 3191/VPCP-KTN về việc dự án nhà máy điện tại Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 2301/TCHQ-KTTT về việc xử lý xóa nợ thuế truy thu của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu rau quả Thanh Hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 3210/VPCP-ĐP về việc giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 3218/VPCP-KTTH về việc chống đầu cơ tăng giá một số mặt hàng thiết yếu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 3207/VPCP-KTTH về việc kinh phí để thực hiện dự án “Trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát cơ động” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 1897/TCT-CS về việc chi phí hợp lý do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 1906/TCT-CS về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 1908/TCT-CS về việc sử dụng chứng từ đối với khoản tiền tài trợ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 744/TTg-KTTH về việc vốn thực hiện Chương trình 135 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 1905/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 3734/VPCP-KTN về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 2650/TCHQ-KTTT về việc hỗ trợ giá tính thuế ôtô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 2665/TCHQ-GSQL về việc nhập số liệu vào chương trình đa chức năng số liệu hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hànhCác câu hỏi về ý nghĩa của phát triển bền vững


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ý nghĩa của phát triển bền vững hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ý nghĩa của phát triển bền vững ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của phát triển bền vững Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của phát triển bền vững rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ý nghĩa của phát triển bền vững


Các hình ảnh về ý nghĩa của phát triển bền vững đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm dữ liệu, về ý nghĩa của phát triển bền vững tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo nội dung chi tiết về ý nghĩa của phát triển bền vững từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/


Loading

Related Posts

About The Author

Add Comment