Ý nghĩa của việc ban hành Luật Du lịch trong bối cảnh hiện nay? | Vatgia Hỏi & Đáp

Bài viết Ý nghĩa của việc ban hành Luật Du lịch trong bối cảnh hiện nay? | Vatgia Hỏi & Đáp thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu Ý nghĩa của việc ban hành Luật Du lịch trong bối cảnh hiện nay? | Vatgia Hỏi & Đáp trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : Vatgia Hỏi & Đáp”

Đánh giá về Ý nghĩa của việc ban hành Luật Du lịch trong bối cảnh hiện nay? | Vatgia Hỏi & Đáp


Xem nhanh
#luat #luatvietnam #luatxuatnhapcanh #haingoai #hochieu #xuatcanh #nhapcanh #nuocngoai #maybay #dulich #duhoc #daisuquan #yeutonuocngoai
#dulich
#Phuquoc
#nhatrang
#vungtau
#hagiang
#halong
#samson
#cualo
#danang
#hoian
#culaocham
#khanhhoa
#hue
#langco
#ninhthuan
#sapa
#taybac
#dulich
#luatdulich
#huongdandulich
#thuyettrinh
#vietnam
#thamquan
1.1 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1.2 Điều 2. Đối tượng áp dụng
1.3 Điều 3. Giải thích từ ngữ
1.4 Điều 4. Nguyên tắc phát triển du lịch
1.5 Điều 5. Chính sách phát triển du lịch
1.6 Điều 6. Sự tham gia của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch
1.7 Điều 7. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp về du lịch
1.8 Điều 8. Bảo vệ môi trường du lịch
1.9 Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch
2 Chương II. KHÁCH DU LỊCH
2.1 Điều 10. Các loại khách du lịch
2.2 Điều 11. Quyền của khách du lịch
2.3 Điều 12. Nghĩa vụ của khách du lịch
2.4 Điều 13. Bảo đảm an toàn cho khách du lịch
2.5 Điều 14. Giải quyết kiến nghị của khách du lịch
3 Chương III. TÀI NGUYÊN DU LỊCH, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÀ QUY HOẠCH VỀ DU LỊCH
4 Mục 1. TÀI NGUYÊN DU LỊCH
4.1 Điều 15. Các loại tài nguyên du lịch
4.2 Điều 16. Điều tra tài nguyên du lịch
4.3 Điều 17. Trách nhiệm quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch
5 Mục 2. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH
5.1 Điều 18. Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch
5.2 Điều 19. Phát triển du lịch cộng đồng
6 Mục 3. QUY HOẠCH VỀ DU LỊCH
6.1 Điều 20. Nguyên tắc lập quy hoạch về du lịch
6.2 Điều 21. Nội dung quy hoạch về du lịch
6.3 Điều 22. Lập, quản lý và thực hiện quy hoạch về du lịch
7 Chương IV. ĐIỂM DU LỊCH, KHU DU LỊCH
7.1 Điều 23. Điều kiện công nhận điểm du lịch
7.2 Điều 24. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận điểm du lịch
7.3 Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch
7.4 Điều 26. Điều kiện công nhận khu du lịch
7.5 Điều 27. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch cấp tỉnh
7.6 Điều 28. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia
7.7 Điều 29. Quản lý khu du lịch
8 Chương V. KINH DOANH DU LỊCH
8.1 Mục 1. DỊCH VỤ LỮ HÀNH
8.2 Điều 30. Phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành
8.3 Điều 31. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành
8.4 Điều 32. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
8.5 Điều 33. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
8.6 Điều 34. Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành
8.7 Điều 35. Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành
8.8 Điều 36. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành
8.9 Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành
8.10 Điều 38. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ lữ hành
8.11 Điều 39. Hợp đồng lữ hành
8.12 Điều 40. Kinh doanh đại lý lữ hành
8.13 Điều 41. Hợp đồng đại lý lữ hành
8.14 Điều 42. Trách nhiệm của bên giao đại lý lữ hành
9 Mục 2. VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH
9.1 Điều 45. Kinh doanh vận tải khách du lịch
9.2 Điều 46. Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch
9.3 Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch
10 Mục 3. LƯU TRÚ DU LỊCH
10.1 Điều 48. Các loại cơ sở lưu trú du lịch
10.2 Điều 49. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch
10.3 Điều 50. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
10.4 Điều 51. Công bố, kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch
10.5 Điều 52. Thu hồi quyết định công nhận hạng, thay đổi hạng cơ sở lưu trú du lịch
10.6 Điều 53. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch
11.4 Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
12 Chương VI. HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
12.1 Điều 58. Hướng dẫn viên du lịch, thẻ hướng dẫn viên du lịch
12.2 Điều 59. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
12.3 Điều 60. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
12.4 Điều 61. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
12.5 Điều 62. Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
12.6 Điều 63. Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
12.7 Điều 64. Thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch
12.8 Điều 65. Quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch
12.9 Điều 66. Trách nhiệm quản lý hướng dẫn viên du lịch
13 Chương VII. XÚC TIẾN DU LỊCH, QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
14 Mục 1. XÚC TIẾN DU LỊCH
14.1 Điều 67. Nội dung xúc tiến du lịch
14.2 Điều 68. Hoạt động xúc tiến du lịch
14.3 Điều 69. Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực
15 Mục 2. QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
15.1 Điều 70. Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
15.2 Điều 71. Mục đích của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
15.3 Điều 72. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Du lịch Việt Nam đang phát triển nhanh chóng thu hút sự tham gia của thường xuyên tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư, nhiều loại hình sản phẩm du lịch mới ra đời, sự cạnh tranh trong nước và khu vực ngày càng trở nên gay gắt, bắt buộc về phát triển bền vững, vấn đề bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch ngày càng trở nên bức xúc, trước xu thế hội nhập quốc tế mạnh mẽ của Việt Nam đòi hỏi phải bổ sung, điều chỉnh nhiều nội dung chưa được quy định trong Pháp lệnh Du lịch hoặc đã trở nên bất cập, cần nâng tầm của văn bản lên thành Luật Du lịch. Việc ban hành Luật Du lịch đã đáp ứng được bắt buộc thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tương đương phục vụ được mong muốn phát triển thực tiễn và tiến trình hội nhập của Việt NamCác câu hỏi về ý nghĩa của luật du lịch


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ý nghĩa của luật du lịch hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ý nghĩa của luật du lịch ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của luật du lịch Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của luật du lịch rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!
Mọi Người Xem :   Thủ Đô Của Campuchia Là Gì, Giới Thiệu Tổng Quan Về Campuchia

Các Hình Ảnh Về ý nghĩa của luật du lịch


Các hình ảnh về ý nghĩa của luật du lịch đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu kiến thức về ý nghĩa của luật du lịch tại WikiPedia

Bạn hãy xem thông tin về ý nghĩa của luật du lịch từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/


Loading

Related Posts

About The Author

Add Comment