Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc

Bài viết Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc”

Đánh giá về Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc


Xem nhanh

Mục lục bài viết

Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, lấy lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Đây là cuộc chiến tranh chính nghĩa, tự vệ cách mạng, nhằm bảo vệ độc lập tự do của dân tộc, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và mọi thành quả của cách mạng.

Trong bài viết này, Chúng Tôi sẽ chia sẻ các thông tin về Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc, mời Quý vị theo dõi:

Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc

1/ Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc lấy lực lượng vũ trang nhân dán làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực

– Vị trí: Đây là quan điểm cơ bản xuyên suốt, thể hiện tính nhân dân sâu sắc trong chiến tranh. Cuộc chiến là cuộc chiến của dân, do dân và vì dân với tinh thần đầy đủ nhất. Là điều kiện để phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến tranh.

– Nội dung thể hiện:

 + Đảng ta không chỉ dựa vào lực lượng vũ trang mà phải dựa vào sức mạnh của toàn dân, tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc…

+ Động viên toàn dân đánh giặc và tổ chức quần chúng cùng lực lượng vũ trang nhân dân trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống lại chiến tranh xâm lược của kẻ thù. Đánh giặc bằng mọi thứ vũ khí. Lực lượng nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân: dân quân tự vệ, bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực.

+ Tiến hành chiến tranh toàn dân, đó là truyền thống, đồng thời là quy luật giành thắng lợi trong chiến tranh của dân tộc ta chống những kẻ thù xâm lược lớn mạnh hơn ta thường xuyên lần. Từ xưa đến nay Việt Nam trải qua bao cuộc chiến tranh lớn nhỏ khác nhéu và giành chiến thắng. Ngày nay, vừa kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc lên một trình độ mới phù hợp với khó khăn mới, thực hiện chiến tranh toàn dân đánh thắng cuộc tiến công xâm lược của địch.

Mọi Người Xem :   Thẻ tín dụng Shinhan Bank và những thông tin bạn cần biết - khoalichsu.edu.vn

 – Biện pháp thực hiện:

 + Tăng cường giáo dục quốc phòng an ninh cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nói chung và sinh viên nói riêng.

+ Không ngừng chăm lo xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đặc biệt là chất lượng chính trị.

+ Không ngừng thống kê nghệ thuật quân sự, nghiên cứu các cuộc chiến tranh gần đây ở trên thế giới để phát triển nghệ thuật quân sự lên một tầm cao mới. Xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc…

2/ Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá và tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết liệt để giành thắng lợi trong chiến tranh.

– Vị trí: Quan điểm trên có vai trò quan trọng, vừa mang tính chỉ đạo và hướng dẫn hành động cụ thể để giành thắng lợi trong chiến tranh.

– Nội dung:

+ Chiến tranh của nước ta là một cuộc chiến tranh chính nghĩa, tự vệ, cách mạng. Cuộc chiến ấy cần chúng ta phải đánh địch trên tất cả các mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế văn hoá tư tưởng. Mỗi mặt trận đấu tranh đều có vị trí quan trọng của nó.

+ Các mặt trận đấu tranh cần kết hợp chặt chẽ, hỗ trợ cho nhéu và tạo điều kiện cho đấu tranh quân sự giành thắng lợi trên chiến trường và cùng với đấu tranh quân sự tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn giành thắng lợi cho cuộc chiến tranh.

+ Truyền thống và kinh nghiệm của cuộc chiến tranh phóng ra và giữ nước trong lịch sử ông cha ta cũng như dưới sự lãnh đạo của Đảng đấu tranh với địch trên thường xuyên mặt nhưng chủ yếu đã đánh địch và thắng địch trên mặt trận quân sự giành được thắng lợi, giữ nền độc lập dân tộc.

 – Biện pháp:

+ Đảng phải có đường lối chiến lược, sách lược đúng, tạo thế và lực cho từng mặt trận đấu tranh tạo nên sức mạnh, trước mắt đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của địch. Động viên sức mạnh của toàn dân tiến hành đấu tranh trên các mặt trận khi kẻ thù phát động chiến tranh xâm lược.

+ Phải vận dụng sáng tạo nhiều cách thức và biện pháp đấu tranh thích hợp trên từng mặt; cùng lúc ấy có nghệ thuật chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ các mặt trận đấu tranh trong từng giai đoạn tương đương quá trình phát triển của chiến tranh. Song, phải luôn quán triệt, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để kết thúc chiến tranh.

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa tên Mộc Miên là gì? Số phận tên Mộc Miên theo thần số học

3/ Chuẩn bị mọi mặt trên cả nước tương đương từng khu vực để đủ sức đánh được dài lâu, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt.

– Xác định kẻ thù lớn mạnh và dựa vào sức mạnh quân sự ưu thế áp đảo; Đảng chỉ ra thực hiện “đánh nhanh, giải quyết nhanh” theo học thuyết tác chiến “không – bộ – biển” nhằm đạt mục đích chiến tranh xâm lược.

– Đảng chỉ ra phải chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực đủ sức đánh được lâu dài. bên cạnh đó ra sức tạo thời cơ, nắm vững thời cơ, chủ động đối phó và giành thắng lợi trong thời gian cần thiết. ngoài ra cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để thắng địch trong điều kiện chiến tranh mở rộng.

4/ Kết hợp kháng chiến với xây dựng, vừa kháng chiến vừa xây dựng, ra sức sản xuất thực hành tiết kiệm giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta càng đánh càng mạnh. Đây là một kinh nghiệm cũng như là truyền thống chống giặc ngoại xâm trước kia cũng như cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Nếu chiến tranh xảy ra, chúng ta phải tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, cuộc chiến đó sẽ diễn ra quyết liệt ngay từ đầu.

Trong chiến tranh ta phải: vừa kháng chiến, vừa duy trì và đẩy mạnh sản xuất bảo đảm mong muốn vật chất kĩ thuật cho chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân. Ta phải thực hành tiết kiệm trong xây dựng và trong chiến tranh, lấy của địch đánh địch, giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta, không ngừng tăng thêm tiềm lực của chiến tranh, càng đánh càng mạnh.

5/ Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây ra bạo loạn

– hiện nay kẻ địch đang đẩy mạnh chiến lược “ Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ để chống phá cách mạng nước ta. Nếu chiến tranh nổ ra, địch sẽ tăng cường đánh phá ta bằng thường xuyên biện pháp: tiến hành chiến tranh tâm lí, chiến tranh gián điệp, lợi dụng dân tộc, tôn giáo, các tổ chức phản động chống đối để kích động, chia rẽ, làm mất ổn định chính trị, gây ra rối loạn lật đổ ở hậu phương ta để phối hợp lực lượng tiến công từ ngoài vào.

– Vì vậy, đi đôi với đấu tranh quân sự trên chiến trường, ta phải kịp thời trấn áp mọi âm mưu và hành động phá hoại của địch ở hậu phương ta, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc hâu phương, giữ vững sự chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng.

Mọi Người Xem :   50+ Bài thơ tình ngọt ngào hay nhất mọi thời đại!

6/ Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới.

 – Cuộc chiến tranh xâm lược của địch là tàn bạo và vô nhân đạo sẽ bị nhân dân tiến bộ trên thế giới không đồng ý.

– Đoàn kết mở rộng quan hệ, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân yêu chuông hoà bình trên thế giới, kể cả nhân dân nước có quân xâm lược.

Mách bạn cách làm đậu phụ bằng nước chua ngon bất bại!!! 2

✅ Mọi người cũng xem : bốn biển một nhà là gì

Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ Tổ quốc

Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm chung của tất cả công dân Việt Nam không loại trừ ai. Đối với học sinh, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, để thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc thì mỗi cá nhân cần:

Luôn nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách và đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khoẻ, bảo vệ tổ quốc không những những việc to lớn mà từ những việc nhỏ bé nhất;

Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự, an ninh trong trường học và nơi cư trú.

Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự, đồng thời tích cực vận động thân nhân trong gia đình thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Tham gia các vận hành đền ơn đáp nghĩa ở địa phương như tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, các chú thương binh, bệnh binh, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày kỉ niệm thương binh, liệt sĩ 27-7 hàng năm; chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ;…

Mong rằng những chia sẻ của công ty chúng tôi về Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc đã giúp Quý độc giả có thêm những thông tin hữu ích. Rất mong nhận được những chia sẻ, đóng góp về bài viết, trân trọng!Các câu hỏi về ý nghĩa của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ý nghĩa của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ý nghĩa của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ý nghĩa của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc


Các hình ảnh về ý nghĩa của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo dữ liệu, về ý nghĩa của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thông tin chi tiết về ý nghĩa của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/


Loading

Related Posts

About The Author

Add Comment