Ý nghĩa của 100 quẻ xăm nhất định bạn phải đọc qua một lần

Bài viết Ý nghĩa của 100 quẻ xăm nhất định bạn phải đọc qua một lần thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu Ý nghĩa của 100 quẻ xăm nhất định bạn phải đọc qua một lần trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Ý nghĩa của 100 quẻ xăm nhất định bạn phải đọc qua một lần

Xem thêm:

Đánh giá về Ý nghĩa của 100 quẻ xăm nhất định bạn phải đọc qua một lần

Xem nhanh
Gieo Quẻ Xin Xâm là một trong những cách gieo Quẻ thông dụng nhất có từ thời xa xưa, được nhiều người tin vào sự linh ứng nhất.
100 quẻ xâm Quan Thánh được sưu tầm từ sách cổ, dịch sang tiếng Việt .
Xăm Quan Thánh từ số 01-100 rất hiển linh.
Đây là quẻ xâm từ số 76-80.
Để xem lời xâm, lời giải 100 quẻ xâm của Quan Thánh mời các bạn đăng ký để theo dõi đầy đủ. Mong các bạn bấm vào like, share, subscribe để ủng hộ. Cám ơn!

Giải Quẻ Xăm – XĂM SỐ 1

Đại Kiết Xâm chữ: Ngụy ngụy độc lộ hương vận giang Ngọc điện thiên quan đệ nhứt ban Phú quý vinh hoa thiên phú nhữ Phước như Đông Hải, thọ Nam San. Nghĩa: Một mình cao bước tới mây giang Đền ngọc thiên quan nhứt phẩm hàng Phú quý vinh hoa trời đã định Phước như Đông Hải, thọ Nam San. Thánh ý: Công danh toại, phước lộc toàn, kiện đắc lý, bệnh mau mạnh, hôn nhơn hạp, thai sanh trai, hành nhơn chậm. *Chiếu nghiệm: có người học trò đi thi, đặng quẻ xâm này đậu được hai khoa, làm quan ngồi hoài một chỗ chớ không đi xa. *Cổ nhân: Hớn Cao Tổ nhập quan tranh với ông Hạng Võ. Lời bàn của dịch giả Người phước đức, người làm quan hoặc anh học trò xin được xâm này thì tốt, người thường nhơn, người ít phước đức chiếm được quẻ xâm này không tốt, chiếm xâm này cầu công danh thì được, một mình hơn người ta và chắc thi đậu, còn cầu tài thì không đặng, không có tài.

XĂM SỐ 2

Thượng Kiết Xâm chữ: Vinh hư tiêu trưởng tổng thiên thời Tại thử quân đương bá sự nghi Nhược vấn tiền trình qui túc địa Cánh tu phan thốn hảo tu vi.

Nghĩa: Nên hư đắc thất tại nơi trời Trăm việc từ đây đặng gặp thời Muốn hỏi tiền trình nơi kết quả Tu tâm dè dặt toại danh đời. Thánh ý: Kiện tụng phải hòa, bệnh phải cầu khẩn, công danh có, cầu tài ít, hôn nhơn tốt, thai sanh gái. *Chiếu nghiệm: Một người thiếu niên bịnh hoạn, chiếm được xâm này, đau rồi tới chết. Một người đi đường xa hỏi, chiếm được quẻ xâm này ít bữa về tới. *Cổ nhân: Trương Tử Phòng đi chơi nơi chỗ xích tòng. Lời bàn của dịch giả Tuy xâm thượng kiết chớ không tốt, người chiếm được xâm này phải tích đức tu nhơn, còn muốn làm việc gì thì phải chậm rãi, đừng lật đật, cuộc phú quí tại trời định phải làm lành mới được, như việc làm có âm đức thì trời mới cho mình được việc, còn việc tổn đức thì bỏ đi.

XĂM SỐ 3

Trung Kiết Xâm chữ: Y thực tự nhiên sanh xứ hữu Khuyến quân bất dụng khổ lao tâm Bần năng hiếu để tồn trung tín Phước lộc lai thành họa bất xâm. Nghĩa: Cơm áo đâu đâu có tự nhiên Khuyên người chớ có nhọc lòng phiền Gìn lòng hiếu để cùng trung tín Phước lộc đến rồi họa phải thuyên.

Thánh ý: Danh lợi ít, kiện phải hòa thì tốt, bịnh chậm mạnh, cầu tài bình bình, hôn nhân phải cẩn thận thì sau khỏi lo. *Chiếu nghiệm: Một người chiếm quẻ xâm này đi thi nghề nghiệp, đem cái tài của mình ra mà tranh đấu thì được việc và có y lộc tại xứ mình chẳng cần lo lắng nhiều. *Cổ nhân: Cổ Nghi gặp ông Hớn Văn Đế. Lời bàn của dịch giả Tuy xâm trung kiết chớ không tốt, ý xâm bảo phải thủ phận tùy duyên, mình có lo đến hết sức rồi cũng vô ích. Giàu sang trời định trước, có cầu cũng không được. Bằng cầu quá càng thêm đau rầu, cứ làm theo lẽ trời thì trời mới giúp cho mình, tự nhiên phước đến thì họa phải đi.

Xem thêm:

XĂM SỐ 4

Hạ Hạ Xâm chữ: Khứ niên bá sự khả tương nghi Nhược đáo kim niên thời vận suy Hảo bả biện lương cao thần Phật Mạc giao phước tọa hối vô tri. Nghĩa: Năm rồi trăm việc đặng tươn nghi Sánh lại năm nay thời vận suy Đốt nén hương nguyền trời với Phật Kẻo tiêu phước hối muộn thì nguy. Thánh ý: Công danh không đặng, tài lộc ít, hôn nhơn khó thành, kiện thất, bệnh khó mạnh, đi đường ít may, muốn cầu kiết phải khẩn nguyện trời Phật. *Chiếu nghiệm: Một người bệnh nhẹ hứa đi nguyện hương mà chưa đi, sau đau nặng, chiếm quẻ xâm này, rồi chưa kịp cúng hương, kế chết. *Cổ nhân: Tiểu Tần Vương ba lần qua sông.

Lời bàn của dịch giả Ý xâm bảo mình phải thối, việc cầu đây chớ để sau rồi ăn năn không kịp, nếu không lo xa tránh thì hối ngộ không kịp, vận suy rồi phải tu và lạy trời Phật rồi mới có tiền hung hậu kiết.

XĂM SỐ 5

Trung bình Xâm chữ: Tử hữu tam ban bất tự do Môn đình tiêu tác lãnh như thu Nhược phùng ngưu, thử giao thừa nhựt Vạn sự hồi xuân bất dụng ưu. Nghĩa: người nay ba việc chẳng bằng lòng Vắng lạnh mùa thu vận bất thông Bằng nếu gặp nhằm ngày Tý, Sửu Phỉ tình muôn việc thảy đều xong. Thánh ý: Tài hao, công danh chậm, kiện thưa tiền hung hậu kiết, bệnh gặp thầy, hôn nhơn phải xét đi xét lại, hành nhơn gần về, gặp ngày Tý, ngày Sửu xấu hóa tốt, làm quan có điềm dời chỗ, y thực có văn thơ động, qua đầu mùa xuân thì tốt. *Chiếu nghiệm: Một người học trò đi thi hội, chiếm quẻ xâm này đi thi ba lần ba nơi mới thi đậu, nhằm ngày Tý hay ngày Sửu. *Cổ nhân: Lữ Mông chánh thủ khổn. Lời bàn của dịch giả Ý xâm bảo đừng có bôn chôn, lật đật vì tại mạng của mình phải đợi thời muôn việc mới đặng tốt. Khi vận tới thì hạnh thông, chừng thời vận tới thì có phong thơ hoặc tờ giấy chi đem lại, thì là thời đỏ và phát, không cầu cũng đặng, như việc mình làm không hợp ý mình thì thôi, phải nhẫn nại, nhịn thua rồi sau mới

Mọi Người Xem :   Toả sáng là gì?Tỏa sáng như thế nào cho đúng đắn?

tốt và có nhiều điều lợi, nếu như nhằm ngày Tý, Sửu hoặc tháng Tý, Sửu thì đặng hanh thông

XĂM SỐ 6

Hạ Hạ Xâm chữ: Hà lao cổ sắc cánh suy sanh Thốn bộ như đăng vạn lý tình Bỉ thử hoài nghi bất tương tính Hữu tương tư ý ức mang tình. Nghĩa: To nhỏ tiếng đờn cũng nhọc công Bước đường muôn dặm mõi càng trông Đó đây chưa chắc sao nên việc Mưu vọng bất thành có chớ mong. Thánh ý: Công danh không có, tài hao, bịnh khó mạnh, sanh sản e có lo sợ, hôn nhơn khó thành, kiện còn lâu, phải hòa, người đi đường chậm về. *Chiếu nghiệm: công danh thì có nhiều việc không bằng lòng, không vừa ý, phàm muốn việc gì cũng trắc trở. *Cổ nhân: Tương Như quờn bích qui Triệu. Lời bàn của dịch giả Xâm xấu, xin nhằm xâm này phải biết hết các việc, đừng có hỏi, đừng có làm nữa, các mưu sự gì cũng khó thành, phải dè dặt lắm mới đặng, làm sự gì phải cẩn thận, kín đáo mới khỏi uổng công mình. Chiếm đặng xâm này nếu đi thi sẽ rớt, trăm chuyện gì cũng đừng nghe ai hết, mình muốn hiệp mà nó không hiệp, muốn tròn mà nó không tròn, mình phải luôn luôn giữ mình, đừng tin người khác mà bị gạt, đừng rối trí, phải bình tĩnh đừng làm gì nữa, phải thôi, phải nghỉ.

XĂM SỐ 7

Đại Kiết Xâm chữ: Tiên phong đạo cốt bổn thiên sanh Hựu ngộ chơn tiên vi chủ manh Chỉ nhục đơn thành tọa nham cốc Nhứt triều dẫn lãnh hướng thiên hành. Nghĩa: Tiên phong đạo cốt vốn trời sanh Lại gặp tiên gia chỉ dẫn rành Luyện thuốc trường sanh trong động đá Một mai nhẹ buớc tới mây xanh. Thánh ý: Công danh toại chí, cầu tài đặng tài, bịnh vô hại, hành nhơn về, cầu con đặng, kiện đặng. Thổ mộ ông bà yên tốt, hôn nhơn hạp. *Chiếu nghiệm: Đời vua Thái Tôn có hai tên Võ Sĩ và Đoàn Trọng Văn, chiếm xâm này thì sau thi đậu tới Thuợng Thơ. *Cổ nhân: Ông Lữ Đồng Tân luyện linh đơn thành tiên. Lời bàn của dịch giả Xâm tốt, hỏi về công danh phú quí thì tốt, có thần trợ lực, học trò thi thì chắc đậu, người buôn bán thì chắc có người hảo tâm dìu dắt xin đi tu thì tốt lắm, hỏi về bệnh thì khò, phải rước thầy giỏi mới trị được, người bệnh là người có nhiều phước đức mới qua khỏi, nội trong ba ngày gặp thầy giỏi thì mới mạnh được, bằng không ắt khó mạnh, không có sự huyền hoặc không chắc đâu, có quí nhơn giúp đỡ sợ cũng không được lâu dài.

XĂM SỐ 8

Thượng Thượng Xâm chữ:

Niên lai canh giá khổ vô thâu Kim tuế điền thù định hữu thu Huống ngộ thái bình vô sự nhựt Sĩ nông công cổ bá vô ưu. Nghĩa: Năm rồi cày đất thất mùa màng Thu định năm nay ruộng mở mang Lại gặp thái bình vô sự cả Sĩ nông công cổ được an nhàn. Thánh ý: Công danh toại chí, mùa thu đặng, kiện thì hòa, hành nhơn về, cầu con sẽ đặng con trai, việc chi cũng khá, qua mùa thu tốt, có việc mừng đến, gặp ngày hoặc tháng Dậu, Tuất, Hợi thì tốt nhưng không trọn lắm. *Chiếu nghiệm: Muốn làm việc gì để qua mùa, đến mùa thu thì tốt và đặng việc. *Cổ nhân: Ông Thuấn cày ruộng trên Lịch sơn trúng mùa. Lời bàn của dịch giả Xâm này tiền hung hậu kiết, công danh và kiện thưa qua tới mùa thu mới được việc. Bấy lâu nay thời vận dỡ dang, nay gặp việc tốt, nhưng mình phải gìn giữ và thủ thành thì mới có khá, còn bệnh coi nặng nhưng trước lo sau mừng được yên.

XĂM SỐ 9

Đại Kiết Xâm chữ: Vọng cừ tiêu tức hướng Tràng An Thường bả lăng hoa tử tế khán Kiến thiết văn thơ tương nhập cảnh Kim chiêu hỉ sắc thượng my đoan. Nghĩa:

Mỏi trông tin tức ngóng Tràng An Hằng năm nhánh hoa xem kỷ càng Trông thấy văn thơ đã đến cửa Mặt mày vui vẻ rất hân hoan. Thánh ý: Danh lợi không đặng, kiện được, bệnh phải cầu khẩn, thai sanh trai, hôn nhơn hạp, hành nhơn trong 100 ngày mới về, làm việc gì trong ba ngày mới có tin tức. *Chiếu nghiệm: có người đàn bà muốn hỏi tin chồng chừng nào về, khi chiếm được quẻ xâm này trong ba ngày có tin về. *Cổ nhân: Tống Thái Tổ trần kiều tức vị. Lời bàn của dịch giả Tuy xâm đại kiết chớ thật không tốt, cầu danh không đặng, buôn bán không đặng, về ban đầu thì tốt, sau rốt là chuyện bất thành, hữu danh vi vô thực, có tiếng mà không thiệt, không chắc, như có cầu lắm thì phải cẩn thận mới được, mà mưu sự gì còn lâu mới gặp..

Học trò đi thi mà chiếm được xâm này thi không đậu. Xâm này chủ ý chỉ có một việc là hỏi thăm tin tức người đi xa thì trong ba ngày sẽ có tin về., còn làm một việc gì đã lâu rồi mà lòng hết sức mong đợi thì có tin mừng.

XĂM SỐ 10

Hạ Hạ Xâm chữ: Bệnh hoạn thời thời mạng kiểu suy Hà tu tỏa ngỏa cộng toản qui Trực giao tùng kiến nhựt dương phục Thi khải cầu thần tượng Phật trì. Nghĩa:

Bệnh hoạn liên miên mạng vận suy Nào cầu bói hỏi nữa làm chi Chờ qua Đông chí hay tin đến Cầu khẩn mới nhờ Phật hộ trì. Thánh ý: danh chưa toại, đừng tham cầu, tài lộc thất, kiện khó xong, hành nhơn chậm về, bệnh qua tháng 10 mới mạnh, còn không mạnh ắt khó sống phải cầu thần giúp. *Chiếu nghiệm: Một người học trò thi không đậu. *Cổ nhân: tên Nhiễm Bá Ngưu mang bệnh tật. Lời bàn của dịch giả Xâm xấu, chiếm được xâm này cứ việc cũ mà làm, đừng thay đổi chi hết, phải thủ cựu thì hay, vận mạng có nhiều sự rủi ro, bệnh tật liên miên, nên phải cẩn thận tỉnh táo cầu khẩn, phó thác cho trời Phật chờ qua mùa Đông thì mưu vọng mới đặng thành. Người ác nhơn hiểm độc, mưu kế gian tham nếu chiếm được xâm này thiò phải mau mau cải lỗi bằng không ắt có họa đến.

XĂM SỐ 11

Hạ Hạ Xâm chữ: Kim niên hảo sự nhứt phiên tân Phú quý vinh hoa cốt nhữ thân Thùy đạo cơ quan nan liệu sử Đáo đầu độc lập chuyển thương thần. Nghĩa: Mọi việc năm nay trước tốt tươi Vinh hoa phú quí hiển thân người Cơ trời xoay đổi nào ai biết Sau rốt khổ tâm cũng tại trời. Thánh ý: Công danh không đặng, tài lộc ít, kiện bất lợi, bệnh hung, hành

nhơn trắc trở chưa về, việc chi cũng đừng bàn tính với ai, e phản phúc, hôn nhơn không đặng tốt, mạng vận dầu cò tốt cũng không vừa ý, có sự hung ẩn ở trong. *Chiếu nghiệm: Học trò đi thi mà chiếm được quẻ xâm này thì không đậu, trở về không có xe cộ nên phải đi bộ về nhà. *Cổ nhân: Hàn Tín công lao bất cữu Lời bàn của dịch giả Xâm xấu, chiếm được xâm này thì phải dè dặt, cẩn thận việc chi xảy ra thì thấy họa, có được việc cũng khổ tâm mà không ích chi cho mình hết. Nếu như cố công làm việc ấy thì nữa đường ắt bị phế bỏ, vậy phải canh cải mới có tài

Mọi Người Xem :   Dầm nhà là gì? Khái niệm và phân loại dầm nhà

lộc, và muốn làm gì thì đừng cho người khác biết công việc của mình làm, cầu công danh thì hưởng không được lâu dài. Xuất hành bất lợi, cầu bịnh không tốt.

Xem thêm:

XĂM SỐ 12

Trung bình Xâm chữ: Vinh quy kỳ vọng tại xuân tiền Thùy liệu thu lai hựu bất nhiên Trực ngộ thành gian quới công tử Nhứt sanh hoạt kế thỉ an toàn. Nghĩa: Mùa đông vọng tính việc vinh sang Ngờ lại thu sang chẳng vẹn toàn Bằng gặp quới nhơn người giúp đở Toan lo mới được trọn đời an. Thánh ý: Công danh chậm, tài chưa có, bịnh phải đổi thầy, kiện phải thôi,

hành nhơn về, thai sinh trai, làm ăn buôn bán thì phải dùng người bán lân cận với mình, kiện thưa thì qua tới mùa thu mới thấy tin tức, chớ nghe kẻ nói xàm, có người quế nhơn ở giúp mình thì mới khá được, làm việc chi lớn phải đợi qua xuân tới. *Chiếu nghiệm: Một anh học trò hỏi việc trọn đời, chiếm được xâm này lâu rồi mà chưa được danh phận, sau qua quận Hoài thăm một ông quan kia mới gặp một người khách ở phương Tây nhà Đại Thanh dang tay giúp đỡ mới được công danh. *Cổ nhân: Tô Võ chăn dê. Lời bàn của dịch giả Xâm xấu, cầu gì cũng vô ích, khó khăn phải cẩn thận chờ thời, mưu vọng rất mới đặng thông.

XĂM SỐ 13

Trung bình Xâm chữ: Quân kim Canh Giáp vị hanh thông Thả hướng giang đầu tác điếu ông Ngọc thố tùng sanh ưng phát tích Vạn nhơn đầu thượng sánh anh hùng. Nghĩa: Gặp Canh Giáp vận chưa hanh thông Câu cá đợi thời tựa bực sông Ngày Mẹo là ngày người phát đạt Trước muôn người rõ mặt anh hùng. Thánh ý: Ngày Canh, ngày Giáp thì không khá, ngày Mẹo thì phát đạt lợi và danh, bịnh chậm mạnh, kiện đặng mà lâu, hành nhơn về, gặp ngày Mẹo thì tốt, gặp ngày Canh và ngày Giáp thì chẳng hay chút nào. *Chiếu nghiệm: Một người đi thi chiếm được xâm này thi không đậu lại còn

mắc tai họa mà chết, anh học trò đi thi gặp năm Giáp ngũ, hoặc tháng tuổi Giáp ngũ thì đoán rằng thi đậu. *Cổ nhân: Ông Khương Thượng câu cá sông Vị. Lời bàn của dịch giả Xâm không tốt phải chờ thời, chờ năm tháng ngày giờ Mẹo thì tốt, phải giữ mình cẩn thận thì khỏi họa mà gặp phước. Thời chưa tới phải thủ cựu, chờ sau rất lâu rồi mới có người giúp đở đặng việc. Mình đừng tham, đừng giận, đừng ghét, để tự nhiên mới có phước. Ý xâm nói người quân tử bị nạn 15 năm rồi sau mới phát đạt.

XĂM SỐ 14

Hạ Hạ Xâm chữ: Nhứt kiến giai nhơn tiện hỉ hoan Thùy tri khứ hậu hữu đa đoan Nhơn tình lãnh hưỡn quân hưu nhã Lịch hiệp ứng tri hành bộ nan. Nghĩa: Vừa thấy giai nhơn đã đẹp lòng Nào hay sau có việc long đong Nhơn tình lãnh hoãn người đừng với Đường khó từng đi mới rõ thông. Thánh ý: Bịnh chưa an, kiện phản phúc, có thai sanh gái, hành nhơn chưa về e gặp việc trắc trở, trước hiệp sau tan, trước mừng sau buồn, trước dễ sau khó, danh lợi thất. *Chiếu nghiệm: Một anh học trò vì cha mẹ muốn cầu hôn xin quẻ xâm này sau bị chuyện giàu nghèo mà tương cách nhau, bởi không tiền nên chưa đủ 6 lễ, anh học trò ăn năn. *Cổ nhân: Quách Què mến chị Dương Nguyệt Anh.

Lời bàn của dịch giả Xâm xấu, cầu danh không được, cầu hòa không được, bệnh sợ chết phải uống thuôc nhiều mới được. Muôn việc đều trước dễ sau khó, việc chi làm ra rồi nữa chừng cũng hư, chiếm được quẻ xâm này e trong nhà có chuyện rầy rà họa tai tới luôn, bà con nó cũng muốn gia oán cho mình. Thánh ý nói, khác nào như cái bông rụng mà làm sao nó nguyên lại được. Thế tình nhiều chuyện

phản phúc mình phải cẩn thận dè dặt là cái mưu của mình. Đừng tin người ta hối ngộ không kịp, phải lo sợ.

XĂM SỐ 15

Trung bình Xâm chữ: Lưỡng gia môn hộ các tương đương Bất thị nhơn duyên mạc đáo lương Trực đáo xuân phong hảo tiêu tức Khước điều cầm sắc hướng loan phòng Nghĩa: Đôi bên nhà cửa sánh cùng nhau Chẳng phải nhơn duyên chớ ước ao Chỉnh đợi mùa xuân điềm ứng tốt Vợ chồng hòa thuận hiệp cùng nhau. Thánh ý: Hôn nhơn chưa hiệp, kiện chưa xử, danh lợi chậm, phòng khẩu thiệt, có thai đẻ khó, đợi qua mùa xuân làm việc chi cũng khá. *Chiếu nghiệm: Một người đi buôn qua nước Sở buôn bán, chiếm được quẻ xâm này thì tính qua mùa thu ắt trở về đến nơi, không dè mắc việc cản trở nên qua mùa xuân mới về đến nhà. *Cổ nhân: Trương Quan Thoại mến chị Lan Anh.

Lời bàn của dịch giả Chiếm được quẻ xâm này thì phải chờ thời vì trăm việc khó hòa, khó nên phòng ngày sau có chuyện lo rầu nó tới mà e có sự rủi ro, phòng khẩu thiệt, thị phi, e trong cốt nhục có sự lộn xộn. Muốn việc chi thì danh bất thành, lợi bất tựu, dầu mình làm lớn mà khổ thân vô ích, chờ vật đổi sao dời thì mới được việc. Chỗ mình muốn mà không

đặng, đợi có việc khác thì được. Đợi qua năm Dần, Mẹo, mùa thu xấu, qua mùa xuân mới nên việc.

XĂM SỐ 16

Hạ Hạ Xâm chữ: Vạn sự vưu vưu nan biện minh Bất như túc liễu thả qui canh Bàn nhơn phiến hoặc quân hưu thính Thử sự đương mưu thân đệ huynh. Nghĩa: Quan sự gay go khó rõ hay Chẳng bằng thôi dứt trở về cày Người ngoài xúi giục đừng tin tưởng Huynh đệ trong thân phải tỏ bày. Thánh ý: Kiện khó nên, hòa là quí, danh lợi không có, hôn nhơn khó thành, bệnh phải cầu khẩn, tài chớ tham phòng người gạt. *Chiếu nghiệm: Một người học trò chiếm được quẻ xâm này thi rớt, sau người em thi đậu nói giùm cho người anh mới nên việc. *Cổ nhân: Vương Tường hiếu thảo, xuống tuyết kiếm cá cho mẹ ăn. Lời bàn của dịch giả

Xâm xấu, bình địa nổi phong ba (không có mà nó làm cho có vì nó âm mưu làm loạn), đừng nghe lời người ta nói, nếu mình tin thì mắc lưới rập, mau phải bỏ việc mình muốn làm, trăm việc làm cũng không đặng, mau phải kêu anh em lại một hội mà tính giùm cho mình, đừng than thân trách phận, phải dè dặt, phải đợi thời chờ chừng nào gặp thật là quí nhơn dìu dắt mới đặng.

Mọi Người Xem :   Nấc, khi nào cần can thiệp?

XĂM SỐ 17

Hạ Hạ Xâm chữ: Điền viên gia quán hảo thương lương Sự đáo công đình bỉ thử thương Túng thử cơ quan đồ đắc thắng Đinh vi hậu thế tử tôn vương. Nghĩa: Ruộng vườn thiệt giá phải lo lường Gặp kiện đến quan khó tỏ tường Dầu tính cơ mưu toan đặng thắng Thì sau con cháu bị tai ương. Thánh ý: Kiện thất lý, danh lợi không có, hành nhơn chưa về e có trắc trở, bịnh phải cẩn thận và cầu khẩn, cứ ngay thật mà ở. *Chiếu nghiệm: Người buôn bán gạo gặp năm sụt giá. *Cổ nhân: Thạch Sùng bị nạn. Lời bàn của dịch giả Xâm xấu lắm muôn việc đều trắc trở, có sự ngăn cản, có kẻ lập mưu kế hại mình. Công việc chi cũng bỏ đi đừng làm nữa, phải thối bộ lại, phải giữ mình, thủ phận thì mới được bình an, còn như rán sức mà làm được việc đi nữa thì ngày sau con cháu sẽ bị thiệt hại.

XĂM SỐ 18

Trung bình Xâm chữ: Tri quân chỉ nghỉ thị không hoa Để sự mang mang vi hữu nhai Lao bã khước ngần đạp thật địa Thiện vi thiện ứng vĩnh vô sai. Nghĩa: Người đừng toan nghỉ chuyện mênh mông Những chuyện mịt mờ chớ có trông Gắng chí nương theo đường lối cũ Làm lành lành trả luật thiên công. Thánh ý: Danh lợi khó cầu, phải làm lành rốt sau mới có, bịnh cầu thầy, đừng kiện thưa, hành nhơn chậm về. *Chiếu nghiệm: Đạo sĩ gặp giặc, muốn trốn giặc, chiếm được quẻ xâm này bèn ẩn trong đám cỏ đặng ẩn giặc nên khỏi bị bắt. Người bị kiện chiếm được quẻ xâm này thì ắt chẳng phải ra chốn nha môn thưa kiện liền liền. *Cổ nhân: Mạnh Thường Quân chiêu hiền. Lời bàn của dịch giả Chiếm được quẻ xâm này thì phải chờ thời và phải làm lành đặng cầu phước, phải ở ngay thẳng chậm rãi ngày sau tốt, bằng dục tốc thì bất đạt, bổn phận phải dè dặt, chớ vọng tưởng sự gì quấy mà bị tai họa. Danh lợi thất thì mau, còn nên thì khó, tài chưa đặng nếu có cầu nhọc công vô ích, bịnh phải cầu thần mới được mạnh.

XĂM SỐ 19

Thượng Kiết Xâm chữ: Tha tử tùng lai vị đắc thời

Kim niên trình vận khoa tương nghi Đinh cầu động tác đồ như ý Hòa hiệp hôn nhơn đặng quý nhi Nghĩa: Buổi trước thương người chẳng gặp thời Năm nay vận tốt đã đến nơi Việc làm sắp đặt đều như ý Chồng vợ hiệp hòa con cháu đông. Thánh ý: Danh lợi toại, hôn nhơn hạp, kiện đắc lý, thai sanh trai, hành nhơn về, bình yên qua mùa thu cầu chi đặng nấy. *Chiếu nghiệm: Một anh học trò chiếm được quẻ xâm này thi rớt *Cổ nhân: Lưu Trí Viễn gặp vợ (là bà Nhạc Thị). Lời bàn của dịch giả Xâm tầm thưòng, làm việc chi nhỏ thì được tốt, việc lớn thì khó nên, e không đặng. Bằng làm việc chi nhỏ mà công bình thì ban đầu khó một chút sau dễ lắm và được toại ý. Ngày mà mình đắc ý thì không được, cái chỗ mình vô ý mà đặng việc. Trăm việc chi đừng luận là cao thấp, hoặc sang hèn thì mới có hòa hiệp được. Đợi qua mùa thu thì vô quan đắc quan, vô tử đắc tử. Buôn bán được, cầu hôn được, công danh còn xa, bịnh được an. Đi thi sợ rớt, phải dè dặt lắm mới được.

XĂM SỐ 20

Hạ Hạ Xâm chữ: Nhứt sanh tâm sự hướng thi luân Thập bát nan đầu thuyết dữ quân Thế sự tận cùng lưu thủy khứ Công danh phú quý đẳng phù vân. Nghĩa:

Một đời tâm sự luận cùng ai Mười tám nạn đầu nói gã hay Thế sự đời này như bọt nước Công danh phú quý tợ mây bay. Thánh ý: Kiện khó, đừng kiện thì tốt, danh lợi khó cầu, đi đường sông, đường biển sợ bị chết trôi, hành nhơn chưa về, bịnh phải cầu thầy, phải lựa thầy giỏi và cần uống thuốc, khó mạnh, hôn nhơn nghi ngại, muốn làm việc chi phải chờ thời. *Chiếu nghiệm: Một người chủ chiếm quẻ xâm này sau tôi tớ đi hết. *Cổ nhân: Nghiêm Tử Lăng đăng đàng bái tướng làm quân sư sau đi tu. Lời bàn của dịch giả Xâm không có quí nhơn giúp, việc chi cũng phải dè dặt cẩn thận, trăm việc dù có đặng đi nữa rồi sau nó cũng khó thành được, sợ e có hung sự, nếu có người quới nhơn giúp thì hung sự mới được an. Thánh ý nói chẳng khác nào đi tới chỗ hung địa, có nhiều chuyện phản phúc, trắc trở lắm, vậy thì phải lo làm lành làm phước, rồi thủng thẳng sau mới có thần phò trợ.

XĂM SỐ 21

Hạ Hạ Xâm chữ: Giả quân túc tích kiết thành oan Kim nhựt tương phùng na đắc duyên Hảo bả kinh văn đa phúng tụng Kỳ cầu hộ nôi bảo thuyền quyên. Nghĩa: Vì người kiếp trước kết oan khiên Tuy gặp mặt nào đâu phải duyên Kinh tụng cho nhiều lo niệm Phật Cầu cho con mạnh vợ chồng yên.

Thánh ý: Làm không nên việc, bệnh có oan nghiệt, phải cầu thuốc cầu thần thì đặng mạnh, kỵ xuất hành, kiện đắc lý, người đi chưa về, cầu tài chưa đặng, hôn nhơn khó hiệp. Trước nữa tháng là từ ngày mùng 4 đến ngày 14 mà xin nhằm xâm này thì khó nên việc mà gặp nhiều điều thị phi với đàn bà. Sau nữa tháng là ngày 15 tới 30 chiếm được xâm này thì được bình an vô sự. *Chiếu nghiệm: Có một chủ tiệm cầm đồ vợ có bệnh chiếm được quẻ xâm này, người vợ bịnh thình lình nói rằng: Ta đời trước là người ăn trộm được của gửi cho người, nên nay đến đây mà hưởng của người, người mau đốt hương cầu trời thì tự nhiên bịnh lành. *Cổ nhân: Tôn Tẩn, Bàng Quyên đấu trí kết nên cừu. Lời bàn của dịch giả Xâm xấu không đặng gì hết, việc hay biến rối loạn, phải dè dặt e sau có bệnh ngặt nghèo, phải phòng có sự hao tài tốn của lại thêm có chuyện buồn rầu.

XĂM SỐ 36 ĐẾN 40

XĂM 61 ĐẾN XĂM 70

XĂM 91 ĐẾN XĂM 100

Các câu hỏi về ý nghĩa của 100 quẻ xăm

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ý nghĩa của 100 quẻ xăm hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ý nghĩa của 100 quẻ xăm ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của 100 quẻ xăm Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ý nghĩa của 100 quẻ xăm rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ý nghĩa của 100 quẻ xăm

Các hình ảnh về ý nghĩa của 100 quẻ xăm đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm thông tin về ý nghĩa của 100 quẻ xăm tại WikiPedia

Bạn hãy xem thông tin về ý nghĩa của 100 quẻ xăm từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/


100 quẻ xâm quan thánh giải xăm quan thánh 100 quẻ quan thánh đế 100 quẻ xâm quan thánh pdf xin xăm quan thánh xăm quan thánh quẻ quan thánh xam quan thanh xin xam quan thanh lý giải quẻ xâm 100 quẻ xăm dịch nghĩa quẻ xâm 100 quẻ xăm quan âm xăm ông quan thánh quẻ xâm số 18 quan thánh quẻ xăm 100 100 quẻ xâm bà chúa xứ xem quẻ quan thánh quẻ xăm trung kiết là gì xin quẻ quan thánh xin xăm ông quan thánh giải quẻ xăm que quan thanh giải quẻ xăm số 01 xin xăm quan thánh – 100 quẻ quán thánh cực linh nghiệm xin xăm quan thánh đế quân quẻ xăm quan thánh xin xam quan thánh xăm trung kiết xăm thượng kiết xăm trung kiết là gì gieo quẻ quan thánh xăm thượng kiết là gì 100 xăm quan thánh giải nghĩa quẻ xâm số 100 xâm trung kiết là tốt hay xấu xin xam quan thanh de quan emthi bói quẻ quan thánh sách giải xâm giải nghĩa quẻ số 27 thái bình xin xâm quan thánh 100 quẻ xăm quan âm pdf quẻ thượng kiết xem quẻ xăm bói quan thánh sách giải xăm phụ kiện điếu bát điếu cày thuỷ tinh quẻ xăm gieo quẻ khổng minh cấy que tránh thai ở quy nhơn thượng kiết là tốt hay xấu cách thảo luận về nợ nần với vợ/chồng của bạn bích trâm vợ nguyễn chánh tín thái ất thần quẻ thâu trọn gió xuân tuphuong ciem vietnam máy hàn que ngày cúng tổ nghề phun xăm rãnh cười nhân tướng học trường tiểu học võ trường toản quận 10

thứ tự các quẻ xăm xăm trung bình tốt hay xấu quẻ xăm trung bình là gì các loại quẻ xăm ý nghĩa 100 quẻ xâm dịch xăm dịch quẻ xăm giải 100 quẻ thẻ 100 quẻ đền cờn người đi trong quẻ xăm là gì giải các quẻ xăm xin xăm số các quẻ xăm quẻ xăm nào tốt nhất giải mã quẻ xăm quẻ xăm trung bình xăm trung bình kiện thưa đắc lý là gì ý nghĩa các quẻ xăm xăm trung bình là gì giải sâm có bao nhiêu quẻ xăm giải xăm số 1 giải nghĩa xăm luận xăm giải mã xăm giải xăm ông quẻ xăm tốt nhất

Loading

Related Posts

About The Author

Add Comment