Tứ Thiền Bát Định Nghĩa Là Gì? – Giác Ngộ – Giải Thoát

Bài viết Tứ Thiền Bát Định Nghĩa Là Gì? – Giác Ngộ – Giải Thoát thuộc Toppic về Tử vi số mệnh thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Tứ Thiền Bát Định Nghĩa Là Gì? – Giác Ngộ – Giải Thoát trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Tứ Thiền Bát Định Nghĩa Là Gì? – Giác Ngộ – Giải Thoát”

Đánh giá về Tứ Thiền Bát Định Nghĩa Là Gì? – Giác Ngộ – Giải Thoát


Xem nhanh
TĐ:1550-“Tứ thiền bát định” đột phá “chiều không gian”{có phụ đề}
Danh sách phát:1401~1600]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfq0BlyA1NTwPHOWR5IkT77ou0026disable_polymer=true
Danh sách phát:1201~1400]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpp9swy_I652Im566UwYf8Wu0026disable_polymer=true
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
Danh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
Danh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Danh sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Danh sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDUu0026list=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrWiWdvFOql5MiLNDPPgimq
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpjQ4ciTMj6SGbNjBxTSeoJ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 085
Thời gian từ: 00h17:18:10 – 00h26:27:23
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5ku0026id=1611C15B57B62EB0%21307u0026cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5ku0026id=1611C15B57B62EB0%21306u0026cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://adblockplus.org {Có thể chặn quảng cáo video - ngay cả trên Facebook và YouTube}
BẠN MUỐN CHẶN QUẢNG CÁO VÀ TẮT THEO DÕI TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG?
ỨNG DỤNG TRÌNH DUYỆT ADBLOCK
https://adblockplus.org/en/chrome

http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
Quý vị phải biết Tứ Thiền, Bát Định được nói trong kinh Phật chẳng phải là Phật giáo. Tứ Thiền, Bát Định là Bà La Môn giáo, cũng là Hưng Đô giáo (Hinduism) hiện thời, cũng có người gọi Bà La Môn giáo là Ấn Độ giáo. Lầu ba ở phía dưới chúng ta là Ấn Độ giáo. Đối với lịch sử của bọn họ, do tôi có qua lại với họ, những trưởng lão của họ bảo tôi: Tôn giáo của họ phải có lịch sử lâu hơn một vạn năm. Tôi tin tưởng điều đó, Ấn Độ giáo không coi trọng lịch sử, mà chú trọng tu hành. Vì sao không coi trọng lịch sử? Thời gian và không gian là giả, chẳng thật! Đã chẳng thật, cớ gì cứ phải chấp trước nó? Đó là lý do vì sao họ không xem trọng lịch sử, mà coi trọng Thiền Định. Người đang trong Thiền Định có thể đột phá các chiều không gian, khoa học gia biết điều này. Các khoa học gia cận đại đã thật sự chứng thực có những chiều không gian khác nhau trong thế gian này. Nói theo lý luận, các chiều không gian khác nhau không có ngằn mé, chẳng biết có bao nhiêu [chiều không gian khác nhau]. Khoa học gia đã thật sự chứng minh, mọi người thừa nhận chứng minh ấy là xác thực, tối thiểu có mười một chiều không gian khác nhau. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ bảo chúng tôi chuyện này, cụ học khoa học, học vô tuyến điện, trong đại học dạy những khoa mục ấy, Ngài cho tôi biết một số kiến thức thuộc về phương diện khoa học tương ứng với Phật pháp.
Chúng tôi học Phật đã nhiều năm như thế, thấu hiểu ít nhiều về vấn đề chiều không gian, chiều không gian do đâu mà có? Do phân biệt, chấp trước mà có. Chư vị hãy nghĩ xem, mỗi cá nhân chúng ta có bao nhiêu phân biệt, chấp trước? Khởi tâm động niệm đều là phân biệt, chấp trước, nên tạo thành các không gian có chiều khác nhau. Huống chi trên thế giới này, người lại đông ngần ấy, mỗi cá nhân đều khởi tâm động niệm, cho nên chiều không gian cũng rất phức tạp, đúng là chẳng có cách nào [để nhận biết], chẳng có số lượng, nhưng trong Thiền Định có thể đột phá.
Đọc thêm ...

Tứ Thiền Bát Định

Mọi Người Xem :   Quẻ Ly

Đây là bốn cấp thiền và tám cấp định trong thiền môn. Giải thích phần này có thường xuyên cách. Giải thích theo thiền có dụng công thì như sau:

Tứ thiền gồm:

Thứ nhất: Sơ thiền.

Thứ hai: Nhị thiền.

Thứ ba: Tam thiền.

Thứ tư: Tứ thiền.

Bát định: gồm 3 định chính:

Định tưởng.

Định tâm.

Định thân.

Căn bản 8 định trên gồm:

  • Mắt, Tai, Mũi, Miệng, ý, Thân, Tâm và chấp.

Tám thứ định tên là những thứ dụng công tu để được định. Vì vậy, các thứ định này là định trong luân hồi, không giải thoát được!

Vì sao vậy?

Vì người tu “Tứ thiền” và “Bát định” này là dụng công ép cho thân và tâm vật lý của mình được định, giống như người ở thế giới này muốn ngăn gió vậy.

Muốn cho thân mình không cho gió chạm vào bị lạnh, nên sử dụng thường xuyên thứ ngăn gió, khi bỏ những thứ ngăn, tức khắc gió liền chạm vào mình.

Đức Phật dạy: 

  • Phong luân là một trong 5 thứ duy trì sự sống của một hành tinh hay một cá thể. Dù chúng ta có ép cho những thứ ấy đứng yên một chỗ, chúng ta chỉ ép được một phần thật nhổ thôi. Khi chúng ta không ép nữa, tức khắc nó đi theo dòng luân hồi của nói ngay.

Đức Phật dạy “Tứ thiền” và “Bát định” này như sau:

  • Thiền này, Như Lai dạy sử dụng thân và tâm vật lý tu, có thành quả trong vật lý nên không giải thoát được.
Mọi Người Xem :   Cách hóa giải hướng nhà không hợp tuổi 1991

Vì sao không giải thoát được?

Vì có thành quả, các ông phải giữ lấy nên không giải thoát.

Đức Phật xếp “Tứ thiền bát định” này là “Phàm phu thiền”.

Còn Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn dạy 8 thứ định của tâm vật lý như sau:

1-Tham. 2-Sân. 3- Si. 4- Mạn. 5- Nghi. 6- Ác. 7- Kiến thường. 8- Kiến kiến đoạn.

Tám thứ trên, người tu mà diệt được thì gọi là định tâm. Cái định tâm này người tu ép cho những thứ trong vật lý được định. Ngũ tổ Hoàng Nhẫn dạy, các ông làm chuyện phí công vô ích!

Còn định thân, Tứ Tổ Đạo Tín dạy như sau: 

Thân người tu bị hoàn cảnh hay tác động của người khác đem đến thân, tâm vẫn không lay động, vẫn hay, vẫn biết như: 

1- Được lợi không mừng. 2- Được danh không vui. 3- Bị suy sụp không buồn. 4- Bị người khác sỉ nhục không rầu. 5- Bị thất bại không khổ. 6- Bị người khác hiềm thù không sợ. 7- Bị người khác chê bai không dao động. 8- Bị người khác hãm hại không trả thù.

Trên đây là “cây thước đo” bát định của người tu thiền, được như trên mới đúng là người tu theo “Tứ hiền và Bát định” trong vật lý, khi người tu không dụng công nữa, thì đâu rồi cũng trở về đó. Tứ Tổ Đạo Tín lặp lại lời Đức Phật dạy: Các ông đừng đem cát mà nấu để được thành cơm!

Mọi Người Xem :   Gia đình Phật tử Việt Nam là gì? Chi tiết về Gia đình Phật tử Việt Nam mới nhất 2021 | LADIGI

Muốn giác ngộ và giải thoát hoàn toàn thì hãy tìm hiểu thêm sách “Huyền Ký Của Đức Phật Truyền Theo Dòng Thiền Tông” Các câu hỏi về tứ thiền bát định là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tứ thiền bát định là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tứ thiền bát định là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tứ thiền bát định là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tứ thiền bát định là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tứ thiền bát định là gì


Các hình ảnh về tứ thiền bát định là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm kiến thức về tứ thiền bát định là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thêm nội dung chi tiết về tứ thiền bát định là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/phong-thuy/


Loading

Related Posts

About The Author

One Response