Tổng tài sản là gì? Cách tính Vòng quay Tổng Tài sản?

Bài viết Tổng tài sản là gì? Cách tính Vòng quay Tổng Tài sản? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Tổng tài sản là gì? Cách tính Vòng quay Tổng Tài sản? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Tổng tài sản là gì? Cách tính Vòng quay Tổng Tài sản?”

Đánh giá về Tổng tài sản là gì? Cách tính Vòng quay Tổng Tài sản?


Xem nhanh
➤➤➤GIÚP BẠN HIỂU ĐƯỢC VẤN ĐỀ NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH NÊN TÀI SẢN (ko quan tâm đến Việt Nam Đồng)

➡Tham khảo sách Bí quyết tự học kế toán dành cho người chưa biết: http://bit.ly/2IsQbsi

➡Tham khảo Sách bài tập và bài giải xuyên suốt 1 Cty:https://bit.ly/2YbEQER

➡Tham khảo sách Thực hành khai báo thuế bằng hình ảnh minh họa:http://bit.ly/342tzr6

➡Tham khảo sách Lập báo cáo tài chính và thực hành khai báo thuế:http://bit.ly/2m8puA3

➡Tham khảo sách Lập lưu chuyển tiền tệ theo PP Gián Tiếp rất chi tiết và cụ thể tại đây:https://bit.ly/3oIAna9

➡Xem video GIẢI THÍCH CHỈ TIÊU TĂNG GIẢM KHOẢN PHẢI THU. XEM TẠI ĐÂY:https://bit.ly/3PnyKZw

✍LIÊN HỆ VỚI TÔI
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanv...
Fanpage: https://www.facebook.com/sachtuhocketoan
Email: [email protected]
Website Sách kế toán dành cho người chưa biết: http://sachketoan.org/
Website học kế toán online miễn phí:http://tuhocketoan.net/
#tài_sản_tăng
#tài_sản_giảm
#nguồn_hình_thành_nên_tài_sản

Tổng tài sản là gì? Cách tính Vòng quay Tổng tài sản? (5/5) – 66 bình chọn.

30/10/2021 4931

Bài trước đây, Thành Nam đã giới thiệu đến bạn đọc Hướng dẫn Lập và Trình bày Bảng cân đối Kế toán theo Thông tư 200.

Đi vào chi tiết hơn trong Bảng cân đối kế toán, hôm nay Thành Nam sẽ hướng dẫn bạn đọc làm rõ thêm về các khái niệm: Tổng của cải/tài sản là gì? Cách tính Vòng quay Tổng của cải/tài sản? các chỉ tiêu nào trên Bảng cân đối kế toán, Cách trình bày Tổng của cải/tài sản, Đặc điểm của Tổng tài sản:

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa lịch sử ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

mặt khác các bạn có khả năng Tìm hiểu thêm: 

1. Tổng của cải/tài sản là gì?

Tổng tài sản là tất cả các nguồn lực mà một Doanh nghiệp đang kiểm soát và nắm giữ. Thông qua việc sử dụng các tài sản này, công ty có thể thu được các lợi ích kinh tế nhất định trong tương lai.

✅ Mọi người cũng xem : giấy than trắng là gì

2. Tổng tài sản bao gồm những gì?

Từ định nghĩa như trên ta có khả năng thấy Tổng của cải/tài sản sẽ bao gồm toàn bộ các tài sản mà công ty đang sở hữu.

Trên Báo cáo tài chính, chi tiết là trên Bảng cân đối kế toán, Tổng của cải/tài sản sẽ bao gồm: của cải/tài sản ngắn hạn và của cải/tài sản dài hạn.

3. Các tính Tổng của cải/tài sản

Qua định nghĩa của Tổng tài sản, ta có thể thấy được công thức xác định Tổng tài sản sẽ như sau:

Tổng của cải/tài sản = của cải/tài sản ngắn hạn + của cải/tài sản dài hạn

Trong đó:

của cải/tài sản ngắn hạn là tài sản phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản cũng như tiền và các của cải/tài sản ngắn hạn khác có khả năng chuyển đổi thành tiền, có thể bán hay sử dụng trong vòng không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường của công ty tại thời điểm báo cáo.

của cải/tài sản ngắn hạn thường bao gồm:

– Tiền và các khoản tương đương tiền: Như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng,…

– Phải thu khách hàng

– Hàng tồn kho

– Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

tài sản dài hạn là Chỉ tiêu phản ánh trị giá các loại của cải/tài sản không được phản ánh trong chỉ tiêu của cải/tài sản ngắn hạn. của cải/tài sản dài hạn là các tài sản có thời hạn thu hồi hoặc dùng trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo.

Trên Bảng cân đối kế toán, tài sản dài hạn sẽ bao gồm:

– Các khoản phải thu dài hạn

– của cải/tài sản cố định

– Bất động sản đầu tư

– của cải/tài sản dở dang dài hạn

– Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Mọi Người Xem :   Playboy là gì? Ý nghĩa chuẩn xác của từ Playboy thế nào? - Vik News

– của cải/tài sản dài hạn khác

4. Trình bày Tổng của cải/tài sản trên Bảng cân đối kế toán:

TÀI SẢN Mãsố
TÀI SẢN NGẮN HẠN 100
Tiền và các khoản cũng như tiền 110
Tiền  111
Các khoản tương đương tiền 112
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120
Chứng khoán buôn bán 121
Dự phòng hạn chế giá chứng khoán buôn bán 122
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123
Các khoản phải thu ngắn hạn 130
Phải thu ngắn hạn của khách hàng  131
Trả trước cho người bán ngắn hạn 132
Phải thu nội bộ ngắn hạn 133
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 134
Phải thu về cho vay ngắn hạn 135
Các khoản phải thu khác 136
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137
của cải/tài sản thiếu chờ xử lý 139
Hàng tồn kho 140
Hàng tồn kho 141
Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho 149
của cải/tài sản ngắn hạn khác 150
Chi phí trả trước ngắn hạn  151
Thuế GTGT được khấu trừ 152
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154
của cải/tài sản ngắn hạn khác 155
TÀI SẢN DÀI HẠN 200
Các khoản phải thu dài hạn  210
Phải thu dài hạn của khách hàng 211
Trả trước cho người bán dài hạn 212
Vốn buôn bán ở đơn vị trực thuộc 213
Phải thu nội bộ dài hạn 214
Phải thu về cho vay dài hạn 215
Phải thu dài hạn khác 216
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219
tài sản cố định 220
tài sản cố định hữu hình 221
  – Nguyên giá 222
  – giá trị hao mòn luỹ kế 223
của cải/tài sản cố định thuê tài chính 224
  – Nguyên giá 225
  – tổng giá trị hao mòn luỹ kế 226
của cải/tài sản cố định vô hình 227
  – Nguyên giá 228
  – giá trị hao mòn luỹ kế  229
Bất động sản đầu tư 230
  – Nguyên giá 231
  – giá trị hao mòn luỹ kế 232
của cải/tài sản dở dang dài hạn 240
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242
Đầu tư tài chính dài hạn 250
Đầu tư vào công ty con  251
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 254
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255
tài sản dài hạn khác 260
Chi phí trả trước dài hạn 261
tài sản thuế mức thu nhập hoãn lại 262
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263
tài sản dài hạn khác 268
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270
Mọi Người Xem :   Danh Sách 20 Mật Khẩu thường nhật Nhất Thế Giới – Mua Phần Mềm

Trên đây, Thành Nam đã hướng dẫn bạn đọc làm rõ thêm về các khái niệm: Tổng của cải/tài sản là gì? Tổng của cải/tài sản bao gồm các chỉ tiêu nào trên Bảng cân đối kế toán.

Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, hãy đặt câu hỏi cho Thành Nam để được tư vấn miễn phí nha.

Các bạn có khả năng tìm hiểu thêm về: Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán năm theo Thông tư 200

dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - sản phẩm Kế toán


Các câu hỏi về tổng tài sản giảm có ý nghĩa gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tổng tài sản giảm có ý nghĩa gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tổng tài sản giảm có ý nghĩa gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tổng tài sản giảm có ý nghĩa gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tổng tài sản giảm có ý nghĩa gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tổng tài sản giảm có ý nghĩa gì


Các hình ảnh về tổng tài sản giảm có ý nghĩa gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm thông tin về tổng tài sản giảm có ý nghĩa gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thông tin về tổng tài sản giảm có ý nghĩa gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

Leave a Reply