Tổng tài sản là gì? Cách tính Vòng quay Tổng Tài sản?

Bài viết Tổng tài sản là gì? Cách tính Vòng quay Tổng Tài sản? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Tổng tài sản là gì? Cách tính Vòng quay Tổng Tài sản? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Tổng tài sản là gì? Cách tính Vòng quay Tổng Tài sản?”

Đánh giá về Tổng tài sản là gì? Cách tính Vòng quay Tổng Tài sản?


Xem nhanh
➤➤➤GIÚP BẠN HIỂU ĐƯỢC VẤN ĐỀ NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH NÊN TÀI SẢN (ko quan tâm đến Việt Nam Đồng)

➡Tham khảo sách Bí quyết tự học kế toán dành cho người chưa biết: http://bit.ly/2IsQbsi

➡Tham khảo Sách bài tập và bài giải xuyên suốt 1 Cty:https://bit.ly/2YbEQER

➡Tham khảo sách Thực hành khai báo thuế bằng hình ảnh minh họa:http://bit.ly/342tzr6

➡Tham khảo sách Lập báo cáo tài chính và thực hành khai báo thuế:http://bit.ly/2m8puA3

➡Tham khảo sách Lập lưu chuyển tiền tệ theo PP Gián Tiếp rất chi tiết và cụ thể tại đây:https://bit.ly/3oIAna9

➡Xem video GIẢI THÍCH CHỈ TIÊU TĂNG GIẢM KHOẢN PHẢI THU. XEM TẠI ĐÂY:https://bit.ly/3PnyKZw

✍LIÊN HỆ VỚI TÔI
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanv...
Fanpage: https://www.facebook.com/sachtuhocketoan
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website Sách kế toán dành cho người chưa biết: http://sachketoan.org/
Website học kế toán online miễn phí:http://tuhocketoan.net/
#tài_sản_tăng
#tài_sản_giảm
#nguồn_hình_thành_nên_tài_sản

Tổng tài sản là gì? Cách tính Vòng quay Tổng tài sản? (5/5) – 66 bình chọn.

30/10/2021 4931

Bài trước đây, Thành Nam đã giới thiệu đến bạn đọc Hướng dẫn Lập và Trình bày Bảng cân đối Kế toán theo Thông tư 200.

Đi vào chi tiết hơn trong Bảng cân đối kế toán, hôm nay Thành Nam sẽ hướng dẫn bạn đọc làm rõ thêm về các khái niệm: Tổng của cải/tài sản là gì? Cách tính Vòng quay Tổng của cải/tài sản? các chỉ tiêu nào trên Bảng cân đối kế toán, Cách trình bày Tổng của cải/tài sản, Đặc điểm của Tổng tài sản:

Mọi Người Xem :   Tư duy trừu tượng là gì? cho ví dụ cụ thể

mặt khác các bạn có khả năng Tìm hiểu thêm: 

1. Tổng của cải/tài sản là gì?

Tổng tài sản là tất cả các nguồn lực mà một Doanh nghiệp đang kiểm soát và nắm giữ. Thông qua việc sử dụng các tài sản này, công ty có thể thu được các lợi ích kinh tế nhất định trong tương lai.

2. Tổng tài sản bao gồm những gì?

Từ định nghĩa như trên ta có khả năng thấy Tổng của cải/tài sản sẽ bao gồm toàn bộ các tài sản mà công ty đang sở hữu.

Trên Báo cáo tài chính, chi tiết là trên Bảng cân đối kế toán, Tổng của cải/tài sản sẽ bao gồm: của cải/tài sản ngắn hạn và của cải/tài sản dài hạn.

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa hình xăm galaxy

3. Các tính Tổng của cải/tài sản

Qua định nghĩa của Tổng tài sản, ta có thể thấy được công thức xác định Tổng tài sản sẽ như sau:

Tổng của cải/tài sản = của cải/tài sản ngắn hạn + của cải/tài sản dài hạn

Trong đó:

của cải/tài sản ngắn hạn là tài sản phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản cũng như tiền và các của cải/tài sản ngắn hạn khác có khả năng chuyển đổi thành tiền, có thể bán hay sử dụng trong vòng không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường của công ty tại thời điểm báo cáo.

của cải/tài sản ngắn hạn thường bao gồm:

– Tiền và các khoản tương đương tiền: Như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng,…

– Phải thu khách hàng

– Hàng tồn kho

– Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

tài sản dài hạn là Chỉ tiêu phản ánh trị giá các loại của cải/tài sản không được phản ánh trong chỉ tiêu của cải/tài sản ngắn hạn. của cải/tài sản dài hạn là các tài sản có thời hạn thu hồi hoặc dùng trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo.

Trên Bảng cân đối kế toán, tài sản dài hạn sẽ bao gồm:

– Các khoản phải thu dài hạn

– của cải/tài sản cố định

– Bất động sản đầu tư

– của cải/tài sản dở dang dài hạn

– Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

– của cải/tài sản dài hạn khác

✅ Mọi người cũng xem : hôn nhân có ý nghĩa gì

4. Trình bày Tổng của cải/tài sản trên Bảng cân đối kế toán:

TÀI SẢNMãsố
TÀI SẢN NGẮN HẠN100
Tiền và các khoản cũng như tiền110
Tiền 111
Các khoản tương đương tiền112
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn120
Chứng khoán buôn bán121
Dự phòng hạn chế giá chứng khoán buôn bán122
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn123
Các khoản phải thu ngắn hạn130
Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131
Trả trước cho người bán ngắn hạn132
Phải thu nội bộ ngắn hạn133
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD134
Phải thu về cho vay ngắn hạn135
Các khoản phải thu khác136
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi137
của cải/tài sản thiếu chờ xử lý139
Hàng tồn kho140
Hàng tồn kho141
Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho149
của cải/tài sản ngắn hạn khác150
Chi phí trả trước ngắn hạn 151
Thuế GTGT được khấu trừ152
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước153
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ154
của cải/tài sản ngắn hạn khác155
TÀI SẢN DÀI HẠN200
Các khoản phải thu dài hạn 210
Phải thu dài hạn của khách hàng211
Trả trước cho người bán dài hạn212
Vốn buôn bán ở đơn vị trực thuộc213
Phải thu nội bộ dài hạn214
Phải thu về cho vay dài hạn215
Phải thu dài hạn khác216
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi219
tài sản cố định220
tài sản cố định hữu hình221
  – Nguyên giá222
  – giá trị hao mòn luỹ kế223
của cải/tài sản cố định thuê tài chính224
  – Nguyên giá225
  – tổng giá trị hao mòn luỹ kế226
của cải/tài sản cố định vô hình227
  – Nguyên giá228
  – giá trị hao mòn luỹ kế 229
Bất động sản đầu tư230
  – Nguyên giá231
  – giá trị hao mòn luỹ kế232
của cải/tài sản dở dang dài hạn240
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn241
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang242
Đầu tư tài chính dài hạn250
Đầu tư vào công ty con 251
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh252
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác253
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn254
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn255
tài sản dài hạn khác260
Chi phí trả trước dài hạn261
tài sản thuế mức thu nhập hoãn lại262
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn263
tài sản dài hạn khác268
TỔNG CỘNG TÀI SẢN270
Mọi Người Xem :   Nguyễn Bảo Trân: - Ý nghĩa của tên Nguyễn Bảo Trân:

Trên đây, Thành Nam đã hướng dẫn bạn đọc làm rõ thêm về các khái niệm: Tổng của cải/tài sản là gì? Tổng của cải/tài sản bao gồm các chỉ tiêu nào trên Bảng cân đối kế toán.

Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, hãy đặt câu hỏi cho Thành Nam để được tư vấn miễn phí nha.

Các bạn có khả năng tìm hiểu thêm về: Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán năm theo Thông tư 200

dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - sản phẩm Kế toán


Các câu hỏi về tổng tài sản giảm có ý nghĩa gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tổng tài sản giảm có ý nghĩa gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tổng tài sản giảm có ý nghĩa gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tổng tài sản giảm có ý nghĩa gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tổng tài sản giảm có ý nghĩa gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tổng tài sản giảm có ý nghĩa gì


Các hình ảnh về tổng tài sản giảm có ý nghĩa gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé
Mọi Người Xem :   Cây Osaka đỏ: Đặc điểm, hình ảnh, cách trồng và chăm sóc cây ra hoa đẹp

Tìm thêm thông tin về tổng tài sản giảm có ý nghĩa gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thông tin về tổng tài sản giảm có ý nghĩa gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/


Loading

Related Posts

About The Author

Add Comment