Tín hiệu là gì?1.Khái niệm về thông tin, dữ liệu, tín hiệu..

Bài viết Tín hiệu là gì?1.Khái niệm về thông tin, dữ liệu, tín hiệu.. thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Tín hiệu là gì?1.Khái niệm về thông tin, dữ liệu, tín hiệu.. trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Tín hiệu là gì?1.Khái niệm về thông tin, dữ liệu, tín hiệu..”

Đánh giá về Tín hiệu là gì?1.Khái niệm về thông tin, dữ liệu, tín hiệu..


Xem nhanh
Mến chào các bạn. Trong phép biện chứng duy vật của triết học Mác-Lênin thì có ba quy luật cơ bản đó là: Quy luật về lượng chất, Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, Quy luật phủ định của phủ định.
Và ba quy luật này được áp dụng để giải thích về sự phát triển của sự vật, hiện tượng.
Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn Quy luật về lượng và chất để hiểu về cách thức của sự phát triển theo phép biện chứng duy vật của triết học Mác-Lê Nin.
0:00 Giới thiệu về các Quy luật
1:28 Khái quát về Quy luật Lượng Chất
2:35 Chất
3:10 Lượng
4:26 Mối quan hệ giữa Lượng và Chất
8:05 Ý nghĩa Quy luật Lượng Chất
Xem thêm video về Triết học Mác-Lê Nin:
- Khái quát về Triết học Mác-Lê Nin và phép biện chứng duy vật https://youtu.be/qw_U8Hb_aK4
- Vật chất và ý thức https://youtu.be/nlmtgzotDBc
- Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến https://youtu.be/JmBGkW6vhZs
- Nguyên lý về sự phát triển https://youtu.be/JqgBTk93tNs
- Quy luật lượng-chất https://youtu.be/I7aj5tjiqA4
- Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập https://youtu.be/Oln9jtLVUw0
- Quy luật phủ định của phủ định https://youtu.be/MTDE40AaBSM
- Cặp phạm trù Nguyên nhân và Kết quả https://youtu.be/wcXvDbS5Ulo
- Cặp phạm trù Cái riêng và Cái chung https://youtu.be/ig4Sx3ZGLiU
- Cặp phạm trù Tất nhiên và Ngẫu nhiên https://youtu.be/MqaCs9i67hY
- Cặp phạm trù Nội dung và Hình thức https://youtu.be/o7QYP-3IFUM
- Cặp phạm trù Bản chất và Hiện tượng https://youtu.be/kjaFeVLu8Tg
- Cặp phạm trù Khả Năng và Hiện Thực https://youtu.be/-E6p0Qeqtng

Nội dung

 • 1 Tín hiệu là gì?
 • 2 Phân loại tín hiệu
 • 3 Thông tin là gì?
 • 4 Dữ liệu là gì?
 • 5 Truyền dữ liệu và truyền tín hiệu là gì?
  • 5.1 Mã hóa tín hiệu là gì?
  • 5.2 Giải mã tín hiệu là gì?
  • 5.3 Tốc độ truyền và tốc độ bit
  • 5.4 Thời gian bit và chu kỳ bit
  • 5.5 Thời gian lan truyền tín hiệu là gì?

Tín hiệu là gì?

có khả năng định nghĩa, tín hiệu là diễn biến của một đại lượng vật lý chứa đựng tham số thông tin/dữ liệu và có thể truyền dẫn được. Theo quan điểm toán học thì tín hiệu được coi là một hàm của thời gian. Trong các lĩnh vực kỹ thuật, các loại tín hiệu thường dùng là điện, quang, khí nén, thủy lực và âm thanh.

Mọi Người Xem :   Tối ưu hóa website là gì?

Việc trao đổi thông tin (giữa người và người, giữa người và máy) hay dữ liệu (giữa máy và máy) chỉ có khả năng thực hiện được nhờ tín hiệu.

Các tham số sau đây thường được dùng trực tiếp, gián tiếp hay kết hợp để biểu thị nội dung thông tin:

 • Biên độ (điện áp, dòng,…)
 • Tần số, nhịp xung, độ rộng của xung, sườn xung
 • Pha, vị trí xung

✅ Mọi người cũng xem : đắc lộc quẻ là gì

Phân loại tín hiệu

Không phân biệt tính chất vật lý của tín hiệu (điện, quang, khí nén,…), ta có khả năng phân loại tín hiệu dựa theo tập hợp giá trị của tham số thông tin hoặc dựa theo diễn biến thời gian thành những dạng sau:

 • Tương tự: Tham số thông tin có khả năng có một tổng giá trị bất kỳ trong một khoảng nào đó
 • Rời rạc: Tham số thông tin chỉ có thể có một vài tổng giá trị (rời rạc) nhất định.
 • Liên tục: Tín hiệu có ý nghĩa tại bất kỳ thời điểm nào trong một khoảng thời gian quan tâm. Nói theo ngôn ngữ toán học, một tín hiệu liên tục là một hàm liên tục của biến thời gian trong một khoảng xác định.
 • Gián đoạn: Tín hiệu chỉ có ý nghĩa tại những thời điểm nhất định
Tín hiệu là gì một vài loại tín hiệu hay gặp.

Tín hiệu là gì? một vài loại tín hiệu hay gặp.

Khi các giá trị tham số thông tin của một tín hiệu được biểu diễn bằng mã nhị phân, thì dạng tín hiệu đặc biệt này được gọi là tín hiệu số. Nói một cách khác, tín hiệu số sử dụng để truyền tải thông tin đã được dữ liệu hóa.

Với tín hiệu số, ta chỉ cần phân biệt giữa hai trạng thái của tín hiệu ứng với các bit 0 và 1, Vì vậy sẽ hạn chế được một cách hiệu quả sự sai lệch thông tin bởi sự ảnh hưởng của nhiễu.

Thông tin là gì?

Trong đời sống, thông tin là bất kỳ thực thể hoặc cách thức cung cấp câu trả lời cho một câu hỏi nào hoặc giải quyết sự không chắc chắn.

ngoài ra, thông tin là một trong số những khái niệm cơ sở quan trọng nhất trong khoa học kỹ thuật, cũng giống như vật chất và năng lượng. Các đầu vào cũng như các đầu ra của một hệ thống kỹ thuật chỉ có khả năng là vật chất, năng lượng hoặc thông tin.

Một hệ thống xử lý thông tin hoặc một hệ thống truyền thông là một hệ thống kỹ thuật chỉ quan tâm tới các đầu vào và đầu ra là thông tin. mặc khác, đa số các hệ thống kỹ thuật khác thường có các đầu vào và đầu ra hỗn hợp (vật chất, năng lượng và thông tin).

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa núi phú sĩ

Dữ liệu là gì?

Thông tin là một đại lượng khá trừu tượng, Vì vậy cần được biểu diễn dưới một cách thức khác. có khả năng biểu diễn thông tin rất đa dạng, ví dụ qua chữ viết, hình ảnh, cử chỉ, v.v… Dạng biểu diễn thông tin phụ thuộc vào mục đích, tính chất của ứng dụng. Đặc biệt, thông tin có thể được mô tả, hay nói cách khác là được “số lượng hoá” bằng dữ liệu để có thể lưu trữ và xử lý trong máy tính.

Mọi Người Xem :   Hát Trên Những Xác Người - Trịnh Công Sơn và thảm sát mậu thân 1968

Trong trường hợp đó, ta cũng nói rằng thông tin được số hoá dùng hệ đếm nhị phân, hay mã hóa nhị phân. Nói trong ngữ cảnh cấu trúc một bức điện, dữ liệu chính là phần thông tin hữu ích được biểu diễn bằng dãy các bit 1,0.

Truyền dữ liệu và truyền tín hiệu là gì?

Mã hóa tín hiệu là gì?

Thông tin cần trao đổi giữa các đối tác được mã hóa trước khi được một hệ thống truyền dẫn tín hiệu chuyển tới phía bên kia. Trong ngôn từ truyền thông, mã hóa chỉ quy trình biến đổi nguồn thông tin (dữ liệu) cần trao đổi sang một chuỗi tín hiệu thích hợp để truyền dẫn. quy trình này ít nhất thường bao gồm hai bước: mã hóa nguồnmã hóa đường truyền.

Trong quy trình mã hóa nguồn, dữ liệu mang thông tin thực dụng hay dữ liệu nguồn được bổ sung các thông tin phụ trợ cần thiết cho việc truyền dẫn, ví dụ địa chỉ bên gửi và bên nhận, kiểu dữ liệu, thông tin kiểm lỗi, v.v… Dữ liệu trước khi gửi đi cũng có khả năng được phân chia thành nhiều gói dữ liệu bức điện để phù hợp với phương pháp truyền, nén lại để tăng hiệu suất đường truyền, hoặc mã hóa bảo mật. Như vậy, lượng thông tin chứa đựng trong một tín hiệu sẽ nhiều hơn lượng thông tin thực dụng cần truyền tải.

Sau khi đã được mã hóa nguồn, mã hóa đường truyền là quá trình tạo tín hiệu tương ứng với các bit trong gói dữ liệu hay bức điện theo một phương pháp nhất định để phù hợp với đường truyền và kỹ thuật truyền.

Nguyên tắc truyền nhận dữ liệu

Nguyên tắc truyền nhận dữ liệu

Trong truyền thông công nghiệp, mã hóa đường truyền đồng nghĩa với mã hóa bit, bởi tín hiệu do khâu mã hóa từng bit tạo ra cũng chính là tín hiệu được truyền dẫn. Đối với các hệ thống truyền thông khác, quá trình mã hóa đường truyền có thể bao hàm việc điều biến tín hiệudồn kênh, cho phép truyền cùng một lúc thường xuyên nguồn thông tin và truyền tốc độ cao. Việc dồn kênh có khả năng thực hiện theo phương pháp phân chia tần số, phân chia thời gian hoặc phân chia mã.

Ví dụ mã hóa tín hiệu

Ví dụ mã hóa tín hiệu là gì

Giải mã tín hiệu là gì?

quá trình ngược lại với mã hóa là giải mã, tức là chuyển đổi các tín hiệu nhận được thành dãy bit tương ứng và sau đó xử lý, loại bỏ các thông tin bổ sung để tái tạo thông tin nguồn.

Tốc độ truyền và tốc độ bit

Tốc độ truyền hay tốc độ bit được tính bằng số bit dữ liệu được truyền đi trong một giây, tính bằng bit/s hoặc bps ( bit per second). Nếu tần số nhịp được ký hiệu là f và số bit truyền đi trong một nhịp là n, số bit được truyền đi trong một giây sẽ là v = f*n.

Như vậy, có hai cách để đẩy nhanh truyền tải là tăng tần số nhịp hoặc tăng số bit truyền đi trong một nhịp. Nếu mỗi nhịp chỉ có một bit duy nhất được chuyển đi thì v = f. Như vậy, chỉ đối với các phương pháp mã hóa bit dùng hai trạng tín hiệu và trạng thái tín hiệu thay đổi luân phiên sau mỗi nhịp thì tốc độ bit mới cũng như với tốc độ baud, hay 1Baud cũng như với 1bit/s.

Thời gian bit và chu kỳ bit

Trong việc phân tích, đánh giá tính năng thời gian của một hệ thống truyền thông thì thời gian bit là một giá trị hay được sử dụng. Thời gian bit hay chu kỳ bit được định nghĩa là thời gian trung bình cần thiết để chuyển một bit, hay chính bằng giá trị nghịch đảo của tốc độ truyền tải:

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa của hoa Ly và hoa Lily - 10+ điều "bí ẩn" có thể bạn chưa biết

TB = 1/v

TB = 1/f, trường hợp n = 1

Thời gian lan truyền tín hiệu là gì?

Thời gian lan truyền tín hiệu là thời gian cần để một tín hiệu phát ra từ một đầu dây lan truyền tới đầu dây khác, phụ thuộc vào chiều dài và cấu tạo dây dẫn. Tốc độ lan truyền tín hiệu chính là tốc độ truyền sóng điện từ. mặc khác, trong môi trường kim loại hoặc sợi quang học, tổng giá trị này sẽ nhỏ hơn tốc độ truyền sóng điện từ hay tốc độ ánh sáng trong môi trường chân không. Ta có:

TS = l/(k*c)

Trong đó:

 • TS là thời gian lan truyền tín hiệu,
 • l là chiều dài dây dẫn,
 • c là tốc độ ánh sáng trong chân không (300.000.000m/s)
 • k biểu thị hệ số hạn chế tốc độ truyền, được tính theo công thức: k = 1 / căn(ε); với ε là hằng số điện môi của lớp cách ly

Đối với các loại cáp có lớp bọc cách ly là Polyethylen với hằng số điện môi ε = 2.3, ta có hệ số k ≈ 0.67. Hệ số này cũng đúng với môi trường truyền là cáp quang và thường được sử dụng một cách tổng quát để tính toán giá trị tương đối của thời gian lan truyền tín hiệu trong nhiều phép đánh giá. Như vậy TS sẽ chỉ còn phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn:

TS (giây) = l (mét)/200.000.000

Nguồn: “Mạng truyền thông công nghiệp © 2008, Hoàng Minh Sơn – đại họcBK Hà Nội

Bài viết tham khảo: Khái niệm, vai trò và phân loại mạng truyền thông công nghiệp

Chuyên mục tham khảo: Truyền thông công nghiệp

Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay cần tư vấn về thiết bị sản phẩm vui lòng comment phía dưới hoặc LH Chúng Tôi!

Chúng Tôi luôn sẵn sàng đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng!

Youtobe Facebook Twitter

Sẻ chia cùng cộng đồng!


Các câu hỏi về tín hiệu là gì cho ví dụ


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tín hiệu là gì cho ví dụ hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tín hiệu là gì cho ví dụ ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tín hiệu là gì cho ví dụ Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tín hiệu là gì cho ví dụ rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tín hiệu là gì cho ví dụ


Các hình ảnh về tín hiệu là gì cho ví dụ đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm báo cáo về tín hiệu là gì cho ví dụ tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo nội dung về tín hiệu là gì cho ví dụ từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/


Loading

Related Posts

About The Author