Hội thảo trực tuyến: “Phát triển thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản trên đất”

Bài viết Hội thảo trực tuyến: “Phát triển thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản trên đất” thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu Hội thảo trực tuyến: “Phát triển thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản trên đất” trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Hội thảo trực tuyến: “Phát triển thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản trên đất””

Đánh giá về Hội thảo trực tuyến: “Phát triển thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản trên đất”


Xem nhanh
NGUỒN GỐC ĐẤT LÀ GÌ? QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN TỔ CHỨC ỨNG VỚI TỪNG NGUỒN GỐC ĐẤT

Chuyên Mua - Bán BẤT ĐỘNG SẢN đảm bảo AN TOÀN về pháp lý và tài chính BDS.
Tư vấn chuyên sâu về pháp lý BDS: Kiểm tra quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, xin điều chuyển quy hoạch, Mu0026A dự án BDS....
Tư vấn về xu hướng mua bán các loại hình BDS, địa điểm khu vực nên mua và thời điểm nào nên bỏ tiền vào mua để đảm bảo AN TOÀN về tài chính BDS và đạt được mục tiêu đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
-----------------------------------------
☎ Điện Thoại và zalo: 0933308463
✉️ Email: [email protected]
-----------------------------------------
FOLLOW CHÚNG TÔI:
☞ Facebook: https://www.facebook.com/KienThucBatDongSanTV79
☞ Website: https://tanthinhphatgroup.com/
☞ Instagram: https://www.instagram.com/kienthucbatdongsan79/
☞ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC05eY5vW1TLiaqubUCGRNTA
☞ Tik Tok: https://www.tiktok.com/@kienthucbatdongsantv79
-----------------------------------------
© Bản quyền thuộc về Kiến Thức Bất Động Sản
© Copyright Kiến Thức Bất Động Sản u0026 Do not Reup
-----------------------------------------
NGUỒN GỐC ĐẤT LÀ GÌ? QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN TỔ CHỨC ỨNG VỚI TỪNG NGUỒN GỐC ĐẤT
- Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước giao đất) là
việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối
tượng có nhu cầu sử dụng đất.
-Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê
đất) là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu
sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.
-Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà
nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất
xác định.
-Nguồn gốc sử dụng được ghi theo quy định như sau:
a) Trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì ghi
“Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất”;
b) Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (kể cả trường
hợp giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; mua căn hộ chung cư và trường hợp
được Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế giao lại đất và trường hợp được
miễn, giảm nghĩa vụ tài chính) thì ghi “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất”;
c) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
(kể cả trường hợp thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp được
Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế cho thuê đất và trường hợp công nhận
quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê một lần và trường hợp được
miễn, giảm nghĩa vụ tài chính) thì ghi “Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần”;
d) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm (kể cả trường
hợp thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp được Ban quản lý
khu công nghệ cao, khu kinh tế cho thuê đất và trường hợp công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm và trường hợp được miễn,
giảm nghĩa vụ tài chính) thì ghi “Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm”;
đ) Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền
sử dụng đất, kể cả hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp
thuộc chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất
đai nhưng không phải nộp tiền hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính thì ghi
“Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất”;
e) Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thuộc chế độ
giao đất không thu tiền thì ghi “Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất”;
h) Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất mà phải cấp Giấy chứng nhận cho
bên nhận chuyển quyền thì ghi lần lượt hình thức nhận chuyển quyền (như nhận
chuyển đổi; nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế; được tặng cho; nhận góp vốn;
trúng đấu giá; xử lý nợ thế chấp; giải quyết tranh chấp; do giải quyết khiếu nại, tố
cáo; thực hiện quyết định (hoặc bản án) của Tòa án; thực hiện quyết định thi hành
án;...); tiếp theo ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần
đầu và được thể hiện theo quy định tại Thông tư này. Ví dụ: “Nhận chuyển nhượng
đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất”.

CÁC ANH CHỊ CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM THÔNG TƯ 23/2014 BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Tham dự Hội thảo trực tuyến có đại diện lãnh đạo, đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các nhà quản lý, khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế về đất đai.Hội thảo “Phát triển thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản trên đất” nhằm trao đổi, thảo luận về những thành tựu đã đạt được và những mặt tồn tại, hạn chế, trong quy trình triển khai thi hành Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và tìm ra những định hướng phát triển mới cho thị trường quyền dùng đất và bất động sản trên đất.Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát cho biết, Ban Kinh tế trung ương đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và thống kê đề xuất điều chỉnh đáp ứng bắt buộc giai đoạn phát triển mới của đất nước. một trong những nội dung quan trọng là xem xét thiết lập thể chế kinh tế thị trường trong lĩnh vực đất đai đồng bộ với hệ thống thể chế mới của nền kinh tế. Vì vậy cần có sự tổng kết, đánh giá về quyền dùng đất, bất động sản trên đất mà trọng tâm là làm rõ vướng mắc về cách tiếp cận, cơ chế, chính sách đang cản trở làm “méo mó” thị trường, từ đó đề xuất để thị trường hoạt động minh bạch, hiệu quả hơn, trở thành kênh chính để phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực quan trọng hàng đầu của quốc gia.một số định hướng phát triển thị trường quyền sử dụng đấtTheo PGS. TS Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách TN&MT (Bộ TN&MT), thể chế hóa Nghị quyết số 19-NQ/TW, các quan điểm, hoạch định chỉ đạo, đặc biệt là liên quan đến sở hữu đất đai, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,… đã được chế định chi tiết trong Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992) tại Điều 53 và Điều 54.cụ thể, Điều 53 quy định đất đai, tài nguyên nuớc, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các của cải/tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là của cải/tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.Điều 54 Hiến pháp quy định đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được chuyển quyền dùng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật. Quyền dùng đất được pháp luật bảo hộ.Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều đổi mới nhằm tạo khó khăn đẩy nhanh và hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển như: Đã hoàn thiện thể chế cho thị trường sơ cấp giữa Nhà nước và các bên có liên quan thông qua quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để cung đất ra thị trường; quy định điều kiện giao đất, cho thuê đất để lựa chọn nhà đầu tư; việc giao đất theo cách thức đấu giá công khai minh bạch; quy định xác định giá đất chi tiết khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích dùng đất. Đồng thời, hoàn thiện thể chế cho thị trường thứ cấp giữa các chủ thể tham gia là hoàn thiện quy định về các quyền của nguời dùng đất; cải cách hồ sơ hành chính trong thực hiện các quyền; đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận để tạo điều kiện cho đất đai tham gia vào thị trường; thiết lập cơ chế tư vấn định giá đất, hoàn thiện các tổ chức sản phẩm công để hỗ trợ cho vận hành của thị trường.bên cạnh đó, pháp luật về đầu tư, nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về giao dịch bảo đảm, đặc biệt là việc thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, việc xử lý nợ của các công ty mua bán nợ… đã được quan tâm quy định chi tiết nhằm tạo khung pháp lý đầy đủ cho thị trường bất động sản.mặc khác, vẫn còn một số tồn tại, Giảm sự phát triển của thị trường giao dịch quyền dùng đất như: còn nhiều giao dịch chưa được đăng ký, giá giao dịch chưa phản ánh chính xác giá chuyển nhượng thực tế, còn tình trạng đầu cơ, bao chiếm đất đai, chậm đưa đất vào dùng, xử lý của cải/tài sản thế chấp gặp điều kiện.Về đề xuất một vài định hướng phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thời gian tới, Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách TN&MT cho biết, các nước phát triển trên thế giới đều quản lý tài nguyên từ tâm trái đất tới hết tầng khí quyển. Quản lý tài nguyên quốc gia dựa trên dữ liệu không gian (spatial data) dựa trên nền địa lý quốc gia, hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia NSDI (National spatial Data Infrastructure) và nền địa chính quốc gia NDCD (National Digital Cadatral Database). Quyền đối với mọi nguồn tài nguyên quốc gia đều được lưu trữ đặc tính theo cơ sở dữ liệu thuộc tính truyền thống và tọa độ theo cơ sở dữ liệu không gian GIS (Global Information System)Về phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai cần làm rõ chế độ quản lý và dùng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người dùng đất đối với đất đai theo không gian sử dụng bao gồm quyền bề mặt quy định tại Điều 267 Bộ luật dân sự đối với mặt đất, mặt nước, thềm lục địa, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất thuộc chủ quyền lãnh thổ có đối tuợng điều chỉnh là các công trình, tài nguyên trong phạm vi không gian đã được Luật Đất đai và pháp luật khác có liên quan xác định.Cần rà soát thẩm quyền, phân cấp, phân quyền, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung uơng tới địa phương trong công tác quy hoạch, kế hoạch, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giá đất, chính sách điều tiết phần tổng giá trị tăng thêm từ đất để điều chỉnh cho phù hợp với năng lực thực hiện của đối tuợng được phân cấp đáp ứng bắt buộc quản lý thống nhất của nhà nước về quyền đối với đất đai và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nuớc.Tăng cường đầu tư nguồn lực để đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu, cải cách Thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền sở hũu nhà ở và của cải/tài sản khác gắn liền với đất, quyền sử dụng đối với đất có chế độ sử dụng đất hỗn hợp phục vụ mong muốn của nguời dùng đất, thiết lập khung khổ pháp lý cho các quyền đối với đất đai chưa đuợc quy định.Xây dựng hệ thống đăng ký giao dịch quyền đối với đất đai, bất động sản, đăng ký của cải/tài sản thế chấp, đăng ký giá giao dịch, đăng ký quyền dùng hạn chế như khu vực bãi bồi, khu vực đất ngập nuớc theo mùa thuộc công trình thủy lợi, thủy điện; hạ tầng công trình ngầm, cáp điện, khu vực hành lang an toàn đi qua đất giao tổ chức, cá nhân; công trình ngầm hoặc trên không của tổ chức, cá nhân trong phạm vi đất công cộng.Đổi mới cơ chế điều tiết tổng giá trị tăng thêm từ đất bằng cách lập bản đồ giá đất trước khi lập quy hoạch, sau khi lập quy hoạch, sau khi xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông, kinh tế, xã hội, chỉnh trang đô thị, thực hiện thu hồi đất vùng phụ cận, điều chỉnh đất đai, dồn điền, đổi thửa tại đô thị để tăng thu ngân sách nhà nước, đồng thời ưu tiên cho người bị thu hồi đất ở được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi.Hoàn thiện cơ chế tạo quỹ đất, thông qua mô hình ngân hàng đất đai, huy động các nguồn vốn xây dựng các khu dân cư có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ để bố trí chỗ ở mới cho người có đất bị thu hồi trước khi bồi thường, giải tỏa, đảm bảo phuơng thức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để bảo đảm ổn định cuộc sống dài lâu cho nguời có đất bị thu hồi. Cá nhân đang dùng được chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với nhà đầu tư để thực hiện dự án.Ứng dụng công nghệ vào xác định giá đất, tới từng thửa đất, thực hiện đăng ký giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất đấu giá, giá đất đấu thầu, giá đất bồi thường, giá đất tái định cư, giá đất chi tiết, giá đất giao dịch thực tế, và giá đất đăng ký làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về giá đất, từng bước đổi mới phương pháp xây dựng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh theo phương pháp thị trường…Sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng gópTại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vướng mắc trong việc phát triển thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản trên đất và đưa ra các giải pháp nhằm phát triển các thị trường này hoàn thiện hơn.Đồng thời cho rằng, thị trường đất đai bất động sản ngày càng phát triển, mặc khác còn sự phát triển chưa thực sự bền vững, còn tiểm ẩn nguy cơ mất ổn định. do đó, cần có những rà soát thẩm quyền, phân cấp, phân quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước từ trung ương tới địa phương; hoàn thiện hệ thống định giá đất…Kết luận Hội thảo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đánh giá cao các tham luận và ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế đã góp ý vào nội dung phát triển thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản trên đất.Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương nhu cầu các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục có ý kiến góp ý về nội dung này để Ban Kinh tế tổng kết, đánh giá khách quan phục vụ và có những giải pháp, kiến nghị đáp ứng tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW.

Mọi Người Xem :   Gợi ý 30 món quà tặng sinh nhật mẹ ý nghĩa nhất và thiết thực nhất


Các câu hỏi về thị trường quyền sử dụng đất là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thị trường quyền sử dụng đất là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết thị trường quyền sử dụng đất là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết thị trường quyền sử dụng đất là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết thị trường quyền sử dụng đất là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về thị trường quyền sử dụng đất là gì


Các hình ảnh về thị trường quyền sử dụng đất là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu kiến thức về thị trường quyền sử dụng đất là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thông tin về thị trường quyền sử dụng đất là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa lý bí Ngắn gọn có gạch ý câu hỏi 708421 - khoalichsu.edu.vn

Related Posts

About The Author