Bản chất pháp lý của quyền sử dụng đất ở Việt Nam

Bài viết Bản chất pháp lý của quyền sử dụng đất ở Việt Nam thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Bản chất pháp lý của quyền sử dụng đất ở Việt Nam trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Bản chất pháp lý của quyền sử dụng đất ở Việt Nam”

Đánh giá về Bản chất pháp lý của quyền sử dụng đất ở Việt Nam


Xem nhanh
Ở Việt Nam, luật pháp quy định quyền sở hữu đất đai và quyền quyết định giá đất thuộc về nhà nước. Việc luật hoá với các quy đinh bất cập không tuân thủ theo trình độ phát triển của xã hội và quy luật thị trường chính là bản chất tư lợi của giai cấp thống trị, dùng luật pháp để củng cố ngai vị của mình. Từ những quy định bất chấp đó đã tạo lên tình trạng mâu thuẫn xã hội trầm trọng ở Việt Nam hiện nay. Các xung đột xã hội không thể điều hoà được.


Bài học số 12 trong chương trình phổ biến kiến thức luật pháp Việt Nam của Đề Án Dân Quyền Việt Nam do BPSOS tổ chức với sự cộng tác của Liên Minh Chống Tra Tấn - Việt Nam nhằm giúp mọi người hiểu rõ nguyên nhân gây nên vấn nạn và mong muốn cùng nhau đi tìm giải pháp cho thực trạng tồi tệ đó.
Xin mời các bạn xem video tóm lược và đến với buổi thảo luận trên lớp của BPSOS.

NGUYỄN THÀNH LUÂN ( Đoàn 871, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) – Trước khi Hiến pháp năm 1980 ra đời, trong hệ thống pháp luật Việt Nam, khái niệm “quyền dùng đất” chưa được dùng để chỉ những quyền năng của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đối với đất đai mà là khái niệm “quyền sở hữu” được sử dụng. Ngày 18/12/1980, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá VI đã thông qua Hiến pháp năm 1980. Một chế độ sở hữu duy nhất đối với đất đai ở nước ta đã được xác lập, đó là chế độ công hữu dưới tên gọi “sở hữu toàn dân” . Trên cơ sở đó, Luật Đất đai năm 1987 được ban hành và khái niệm “quyền dùng đất” chính thức được dùng. Từ đó cho đến nay, trải qua thường xuyên lần thay thế Hiến pháp và Luật Đất đai, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai tiếp tục được duy trì và khái niệm “quyền sử dụng đất” vẫn được sử dụng. Được ra đời trong bối cảnh như vậy nên “quyền sử dụng đất” là một sự sáng tạo pháp lý nhằm thực hiện sở hữu toàn dân về đất đai ở nước ta và tương đương là một công cụ pháp lý để giúp Nhà nước thực hiện được quyền năng chủ sở hữu của mình.

1.Các quan điểm chưa chính xác và chưa đầy đủ về bản chất pháp lý của quyền dùng đất1.1. Quyền dùng đất là nội dung được tách ra từ sở hữu toàn dân về đất đaiCoi quyền dùng đất là một quyền được tách ra từ quyền sở hữu toàn dân về đất đai[1], đây là quan niệm nhìn nhận về quyền dùng đất dễ dàng dựa trên khái niệm “quyền dùng” được quy định trong Bộ luật Dân sự (Điều 189 Bộ luật Dân sự năm 2015). Về cơ bản, quan niệm này là phiến diện, kém khoa học bởi khi Nhà nước trao quyền dùng đất cho các chủ thể thì không những trao mỗi quyền sử dụng được mà còn cả quyền chiếm hữu đối với đất, nếu không có sự chiếm hữu thì không thể thực hiện khai thác, dùng đất. mặt khác, các chủ thể còn được phép định đoạt quyền dùng đất thông qua các giao dịch (chuyển nhượng, thừa kế, góp vốn, tặng cho quyền dùng đất) hoặc từ bỏ quyền dùng đất (trả lại đất cho Nhà nước). Đồng thời, sẽ không đảm bảo được địa vị của các chủ thể trong mối quan hệ với Nhà nước vốn được luật định là đại diện chủ sở hữu toàn dân. Các chủ thể luôn ở vào vị thế bất bình đẳng vì chỉ có một trong ba quyền năng của quyền sở hữu toàn dân về đất đai, khi đó Nhà nước đơn giản can thiệp bằng các quyết định hành chính vào quyền sử dụng đất của các chủ thể.1.2. Quyền sử dụng đất là quyền tài sảnQuyền sử dụng đất là quyền tài sản cũng là quan điểm của nhiều học giả ở nước ta hiện nay[2]. Về cơ bản, quan điểm này là đúng, mặc khác, khái niệm quyền của cải/tài sản với tiêu chí quyền trị giá được bằng tiền sử dụng để chỉ những của cải/tài sản như quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ… đứng độc lập bên cạnh với những của cải/tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá trong Bộ luật Dân sự nước ta là không phù hợp, bởi vì: “của cải/tài sản được hiểu là khách thể của quyền, nhưng tài sản lại bao gồm cả quyền thì làm tôi thắc mắc”[3]. Đồng thời, về bản chất thì vật hoặc tiền, giấy tờ có giá với quyền tài sản là một “quyền mới là cái tổng giá trị tạo ra tổng giá trị kinh tế, nghĩa là tổng giá trị tiền tệ của vật, chứ bản thân vật với chất liệu hoặc những khái niệm cấu thành, không có được tổng giá trị đó”[4]sự khác biệt đơn thuần chỉ là hai phương diện tiếp cận khác nhéu về tài sản, cụ thể: “… khái niệm vật để chỉ phương diện vật chất, thì khái niệm quyền được sử dụng để chỉ tài sản về phương diện pháp lý”[5]. Như vậy, khái niệm quyền tài sản có nội hàm rất rộng, đúng với mọi loại tài sản mà không những là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ… Vì vậy, nếu chỉ dừng lại ở việc thừa nhận quyền sử dụng đất là quyền của cải/tài sản là chưa đầy đủ và sẽ dẫn đến nhiều bất cập, hạn chế như:Một là, việc chỉ thừa nhận quyền sử dụng đất là một loại quyền của cải/tài sản đơn thuần không cho phép làm rõ mối quan hệ giữa quyền dùng đất với quyền sở hữu toàn dân về đất đai. Quyền dùng đất là một loại quyền phái sinh, tức là được hình thành trên cơ sở quyền sở hữu toàn dân về đất đai. Không có sở hữu toàn dân về đất đai thì sẽ không có quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất là một công cụ pháp lý được Nhà nước sáng tạo ra để qua đó thực hiện được trên thực tế quyền sở hữu toàn dân mà mình giữ vai trò là đại diện chủ sở hữu. do đó, sẽ không thể hiện được tính phái sinh của quyền dùng đất trong mối quan hệ với sở hữu toàn dân về đất đai. mặt khác, cũng sẽ không thể hiện được tính độc lập của quyền sử dụng đất trong mối quan hệ với quyền sở hữu toàn dân về đất đai, vì tuy là phái sinh từ quyền sở hữu toàn dân về đất đai nhưng sau khi đã được trao cho các chủ thể thì quyền sử dụng đất mang tính độc lập tương đối với quyền sở hữu toàn dân về đất đai.Hai là, Giảm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể có quyền sử dụng đất. có thể lấy ví dụ trong trường hợp một cá nhân được Nhà nước trao quyền sử dụng đất đất ở và cá nhân này đã cho người khác thuê đất trong thời hạn 20 năm, trong thời hạn cho thuê xuất hiện người thứ ba có hành vi chiếm đất. Trong trường hợp này, cá nhân được Nhà nước trao cho quyền dùng đất là có quyền tài sản và cùng lúc ấy người thuê đất cũng có quyền của cải/tài sản với đất mà mình đã thuê. Khi đất bị chiếm thì ai trong hai người đều có quyền tài sản này là người có quyền khởi kiện đòi lại đất? Rõ ràng quy định quyền sử dụng đất là quyền của cải/tài sản trong trường hợp này đã không làm rõ được địa vị pháp lý của các chủ thể, thể hiện sự hạn chế trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể có quyền dùng đất.Ba là, việc quan niệm quyền sử dụng đất chỉ đơn thuần là một quyền tài sản gây ra ra rất thường xuyên bất cập, lúng túng trong việc xây dựng và thực thi pháp luật. Pháp luật đất đai hiện hành của nước ta có thường xuyên quy định liên quan đến quyền dùng đất như: Chuyển nhượng quyền dùng đất; cho thuê quyền dùng đất; giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất[6]. Những khái niệm này là không khoa học, rất khó hiểu và mâu thuẫn lẫn nhéu. Ví dụ: Khi nói về định giá quyền dùng đất nhưng trên thực tế thì chúng ta lại định giá từng thửa đất chi tiết với mục đích dùng đất, vị trí, có khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, diện tích, kích thước…[7], khi quy định là “chuyển nhượng quyền sử dụng đất” nhưng trên thực tế lại là việc chuyển nhượng từng thửa đất cụ thể…2. Quyền dùng đất là một vật quyền hạn chếĐể có thể khẳng định một cách chắc chắn quyền dùng đất có thật sự là một vật quyền hạn chế hay không trước hết cần phải làm rõ các nội dung liên quan đến vật quyền hạn chế.Về khái niệm vật quyền, vật quyền hay còn gọi là quyền đối vật là khái niệm pháp lý có nguồn gốc từ Luật La Mã cổ đại. Trải qua quá trình phát triển lâu dài, vật quyền đã chứng minh được vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật của nhiều quốc gia phát triển Hiện tại[8]. Vật quyền theo nghĩa hẹp là quyền dân sự của một chủ thể, cho phép chủ thể này được thực hiện các hành vi một cách trực tiếp và ngay tức khắc lên vật. Vật quyền được vận hành mà không cần phải phụ thuộc vào chủ thể khác, do đó, vật quyền gồm hai yếu tố là chủ thể của quyền (cá nhân, tổ chức) và đối tượng của quyền[9]. Ở phạm vi rộng hơn, vật quyền là một chế định pháp luật bao gồm toàn bộ các quy phạm pháp luật quy định về vật với tư cách là đối tượng của vật quyền, nội dung của những loại vật quyền, căn cứ phát sinh, chấm dứt những loại vật quyền, nguyên tắc thực hiện, bảo vệ vật quyền, các hạn chế mà người có vật quyền phải tuân thủ khi thực hiện các quyền năng của mình…[10]. Đối lập với vật quyền là trái quyền hay còn gọi là quyền đối nhân là quyền dân sự của một chủ thể, cho phép chủ thể có quyền yêu cầu (trái chủ) một chủ thể có nghĩa vụ (thụ trái) phải thực hiện hành vi nhất định để đạt được lợi ích của mình. Vật quyền và trái quyền tuy có sự khác nhau nhưng đều là quyền được trị giá bằng tiền hay nói cách khác đều là quyền tài sản. So với trái quyền, vật quyền có những tính chất đặc trưng sau: (i) Vật quyền mang tính chất tuyệt đối; (ii) Chủ thể có vật quyền có quyền truy đòi (còn được gọi là quyền truy tùy[11] hoặc quyền theo đuổi[12]) và quyền ưu tiên đối với tài sản; (iii) Vật quyền mang tính công khai; (iv) Vật quyền do pháp luật quy định.Về phân loại, có thường xuyên tiêu chí khác nhau để phân loại vật quyền, nếu như dựa trên tiêu chí mối quan hệ giữa vật với chủ thể có vật quyền và cũng như tính chất đủ và trọn vẹn của vật quyền, vật quyền gồm:– Vật quyền chính: Vật quyền chính là cơ sở để sinh ra các vật quyền khác trong hệ thống vật quyền. Vật quyền chính có đầy đủ tính chất của vật quyền nói chung, mặt khác còn có điểm khác biệt với các vật quyền khác đó là tính vĩnh viễn. Vật quyền chính chỉ mất đi khi vật là đối tượng không còn tồn tại hoặc được chuyển giao cho chủ thể khác. Quyền sở hữu là vật quyền chính, quyền sở hữu gồm quyền chiếm hữu, quyền dùng và quyền định đoạt cho phép chủ thể được thực hiện mọi hành vi pháp luật không cấm đối với tài sản để đạt được lợi ích của mình. Quyền sở hữu được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt và tuyệt đối. Tất cả các chủ thể khác phải tôn trọng quyền sở hữu, mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu tùy theo tính chất và mức độ mà phải chịu trách nhiệm pháp lý nhất định.– Vật quyền hạn chế: Vật quyền hạn chế là quyền của chủ thể không phải là chủ sở hữu đối với tài sản. Vật quyền hạn chế được phái sinh từ quyền sở hữu theo ý chí của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật. Trên một tài sản có khả năng tồn tại nhiều loại vật quyền hạn chế khác nhau, trong khi chỉ có một vật quyền chính tồn tại trên của cải/tài sản. Vật quyền hạn chế cũng mang đầy đủ những đặc điểm của vật quyền nhưng so với vật quyền chính thì không có tính vĩnh viễn mà phụ thuộc vào thời hạn mà pháp luật quy định hoặc trong thời hạn thỏa thuận với chủ sở hữu[13].Như vậy, có khả năng thấy quyền sử dụng đất ở nước ta có đầy đủ tính chất của một vật quyền Giảm. Điều này được thể hiện cụ thể như sau:Thứ nhất, quyền sử dụng đất có đối tượng là vật Một là, đất đai là một bộ phận của thế giới vật chất khách quan. Vật theo cách hiểu thông dụng nhất là “cái có hình khối, tồn tại trong không gian, có thể nhận biết được”[14]. Như vậy, bất cứ một thứ gì để được coi là vật phải được tồn tại hiện hữu trên thực tế với hình dạng, kích thức nhất định và bằng giác quan thông thường bất cứ ai cũng có khả năng nhận biết được mà không cần phải thông qua tư duy trừu tượng phức tạp. “Đất như là một thực thể một cách tự nhiên có nguồn gốc và lịch sử phát triển riêng, là thực thể với những quá trình phức tạp và phong phú diễn ra trong nó”[15]. Với đặc tính như vậy đất là vật. tuy nhiên, nếu chỉ đất đứng tách biệt và riêng rẽ với các yếu tố khác của tự nhiên thì đất đơn thuần là đối tượng thuộc lĩnh vực thống kê của các ngành khoa học như địa chất, hóa học, môi trường… mà chưa phải là đối tượng mà các chủ thể hướng đến bởi không đem lại lợi ích thỏa mãn nhu cầu của các chủ thể. Đất đai cũng là khái niệm chỉ đất nhưng ở phạm vi rộng hơn, trong đó không chỉ có đất mà bao hàm thường xuyên yếu tố khác của một cách tự nhiên cụ thể: “Đất đai là khoảng không gian có giới hạn, theo chiều thẳng đứng, gồm: Khí hậu của bầu khí quyển, lớp phủ thổ nhưỡng, thảm thực vật, động vật, diện tích mặt nước”[16]. Như vậy, đất đai tồn tại trên thực tế một cách khách quan, hữu hình, đó là một chỉnh thể có khả năng nhận biết bằng giác quan thông thường nên hoàn toàn có thể khẳng định đất đai là vật.Hai là, đất có tính có ích và mọi hoạt động của con người đều phải thực hiện trên đất và tác động vào đất. Tính có ích của đất thể hiện ở việc đất có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người. Trước tiên là mong muốn cư trú rồi đến các nhu cầu sản xuất – buôn bán, văn hóa – xã hội… của con người, đất là yếu tố vật chất không thể thiếu và cũng không có gì thay thế được. Chính vì điều này mà việc được tiếp cận, sử dụng đất đai đã được coi là quyền con người cơ bản trong lĩnh vực kinh tế – xã hội[17]. Đất có tính có ích nhưng không phải là tự nhiên mà đất sản phát sinh lợi ích cho các chủ thể, các chủ thể phải bằng hành vi của mình ảnh hưởng vào đất bằng nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào mục đích mà mình nhu cầu hoặc do quy định yêu cầu của pháp luật đối với loại đất đó, có khả năng là trồng cây, đào ao, xây dựng công trình, chăn thả gia súc, cư trú… trên đất. Nếu như không có những tác động vào đất thì con người không thể thu được lợi ích như nhu cầu. Sự ảnh hưởng vào đất có thể mang tính chất gián tiếp với chủ thể này nhưng với chủ thể khác thì vẫn nhất định phải có sự ảnh hưởng trực tiếp vào đất, như trong trường hợp một chủ thể thu được khoản lợi từ việc cho thuê đất hay cho thuê lại đất, người thu khoản lợi này tuy không tác động trực tiếp vào đất một cách cơ học nhưng để sản sinh ra hoa lợi, lợi tức thì người thuê hoặc người thuê lại vẫn phải có sự ảnh hưởng vào đất đai để thu được lợi ích cho mình từ đó thực hiện nghĩa vụ trả tiền thuê đất. Do vậy, mọi vận hành sinh sống và sản xuất, buôn bán của con người đều gắn liền với đất và thực hiện trên đất nên tính chất đối vật của quyền dùng đất là không thể phủ nhận.Thứ hai, quyền sử dụng đất do pháp luật quy địnhCác căn cứ, cách thức làm phát sinh và chấm dứt quyền sử dụng đất của các chủ thể là do pháp luật quy định. Đồng thời, quyền sử dụng đất bao gồm những quyền năng chung như: Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất; được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình…[18]; những quyền năng riêng phụ thuộc vào loại đất cụ thể và hình thức làm phát sinh quyền sử dụng đất như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất… đều do pháp luật quy định rõ ràng, cụ thể.Thứ ba, quyền dùng đất có tính GiảmMột là, quyền dùng đất là quyền phái sinh từ quyền sở hữu toàn dân về đất đai. Quyền sở hữu toàn dân về đất đai là quyền có trước và quyền sử dụng đất là quyền có sau. Từ quyền sở hữu toàn dân về đất đai mà pháp luật quy định, Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu toàn dân thực hiện trao quyền sử dụng đất cho các chủ thể bằng các hình thức giao đất, cho thuê đất và công nhận quyền sử dụng đất thì lúc này mới làm nảy sinh quyền sử dụng đất của các chủ thể. Nếu như Nhà nước không trao quyền dùng đất cho một chủ thể nào đó thì chủ thể này không có quyền sử dụng đất. do đó, quyền sử dụng đất là quyền phái sinh từ quyền sở hữu toàn dân về đất đai.Hai là, quyền sở hữu toàn dân về đất đai là quyền độc lập còn quyền dùng đất là quyền phụ thuộc. Quyền sở hữu toàn dân về đất đai là quyền độc lập nên mang tính đầy đủ, trọn vẹnNhà nước có toàn quyền trong việc quản lý và sử dụng, định đoạt toàn bộ vốn đất đai trong phạm vi lãnh thổ bằng việc quy định nội dung của quyền sử dụng đất, quyết liệt trao quyền sử dụng đất cho các chủ thể, có quyền thu hồi lại quyền sử dụng đất đã trao… trong khi đó, nội dung của quyền dùng đất do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu quy định căn cứ vào loại đất, các hình thức làm sinh ra quyền dùng đất. Quyền sử dụng đất bị Giảm về rất thường xuyên nội dung như không phải chủ thể nào có quyền sử dụng đất nào cũng có đầy đủ các quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền dùng đất; khi được Nhà nước trao quyền dùng đất phải dùng đúng mục đích đất, không được tự ý thay đổi ngay mục đích dùng đất… Đồng thời, quyền sở hữu toàn dân về đất đai chỉ duy nhất do Nhà nước làm đại diện thực hiện mà không có bất kỳ một chủ thể nào khác được phép thực hiện.Ba là, quyền sở hữu toàn dân về đất đai có tính vĩnh viễn trong khi đó quyền sử dụng đất thì không. Tính vĩnh viễn của quyền sở hữu toàn dân về đất đai là không bị giới hạn về mặt thời gian, còn quyền dùng đất lại bị giới hạn trong thời hạn dùng đất đối với từng loại đất cụ thể như thời hạn dùng đối với đất xây dựng trụ sở của cơ quan tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao là không quá 99 năm hoặc thời hạn dùng đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê là trong vòng 50 năm… khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được Nhà nước gia hạn thì quyền dùng đất của các chủ thể bị chấm dứt.Như vậy, hoàn toàn có thể khẳng định quyền sử dụng đất trong pháp luật nước ta là một loại vật quyền Giảm và có thể đưa ra khái niệm về quyền dùng đất như sau: “Quyền sử dụng đất là một loại vật quyền hạn chế thực hiện trên đất, được phát sinh từ vật quyền chính là quyền sở hữu toàn dân về đất đai thông qua việc Nhà nước là đại diện chủ sở hữu toàn dân trao cho các chủ thể bằng các hình thức giao đất, cho thuê đất và công nhận quyền dùng đất. Chủ thể có quyền dùng đất được quyền thực hiện quyền chiếm hữu, dùng, định đoạt đất và được sự bảo hộ của Nhà nước theo quy định của pháp luật”.

Mọi Người Xem :   Đặc điểm của satsuma, loại cam quýt ngọt nhất

Theo http://tcdcpl.moj.gov.vn


[1] Xem thêm: Lê Hồng Hạnh, Bản chất pháp lý của quyền sử dụng đất trong pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 8/2017, tr. 23; Lưu Quốc Thái, Những vấn đề pháp lý về thị trường quyền dùng đất Việt Nam, Nxb. Hồng Đức, 2016, tr. 28; Sỹ Hồng Nam, Pháp luật về góp vốn bằng quyền sử dụng đất, Luận án tiến sĩ luật học, 2016, tr. 26…

[2] Xem thêm: Lê Hồng Hạnh, Bản chất pháp lý của quyền sử dụng đất trong pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số tháng 8 (305) năm 2017, tr. 24; Nguyễn Thùy Trang (2017), Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Trường đại học Luật Hà Nội, tr. 31; Hồ Quang Huy (2017), Suy nghĩ về khái niệm quyền sử dụng đất của Việt Nam, http://www.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2168…

[3] Phát biểu của Giáo sư Morishima thuộc Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) trong “Báo cáo kết quả tọa đàm những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Dân sự năm 2005” do Vụ pháp luật Dân sự – Kinh tế của Bộ Tư pháp tổ chức ngày 05/9/2010.

[4] Nguyễn Ngọc Điện (2011), Những vấn đề bị bỏ quên liên quan đến chế độ sở hữu trong Bộ luật Dân sự năm 2005, Tạp chí thống kê lập pháp, số 10/2011, tr. 27. Trích dẫn từ tài liệu gốc François Terré và Philippe Simler (1992) , Droit civil – Les biens, Précis Dalloz, Paris, , tr. 11.

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa cây xương rồng trong cuộc sống, tình yêu và phong thủy

[5] Nguyễn Ngọc Điện, một vài vấn đề về quyền tài sản và hướng hoàn thiện, https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/mot-so-van-de-ve-quyen-tai-san-va-huong-hoan-thien.aspx, ngày 26/9/2010.

[6] Khoản 20 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013.

[7] Điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất chi tiết và tư vấn xác định giá đất.

[8] Chủ yếu ở các nước theo truyền thống Civil Law như Pháp, Đức, Nhật Bản…

[9] Nguyễn Ngọc Điện (2011), Lợi ích của việc xây dựng chế định vật quyền đối với việc thực hiện và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài sản, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 03/2011, tr. 92.

[10] Dương Đăng Huệ (2015), Nên sử dụng khái niệm vật quyền trong Bộ luật Dân sự, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, số 13/2015, tr. 5.

[11] Vũ Văn Mẫu (1961), Dân luật khái luận, Nxb. Bộ giáo dục quốc gia, tr. 337.

[12] Nguyễn Ngọc Điện (2013), Xây dựng lại hệ thống pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ trên cơ sở lý thuyết vật quyền và trái quyền, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 05/2013, tr. 39.

[13] Vũ Thị Hồng Yến (2015), Mối quan hệ giữa của cải/tài sản, vật và QTS trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành và hướng sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2005, Tạp chí Luật học, số 8/2015, tr. 68.

[14] Viện Ngôn ngữ học, Từ điển Tiếng Việt, Nxb. Đà Nẵng, tr. 1106.

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa của việc Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long. câu hỏi 418275 - khoalichsu.edu.vn

[15] Krasil’nikov, N.A (1958), Vi sinh vật đất và các thực vật cao hơn hơn, Thư viện trực tuyến Soil & Health, địa chỉ website: www.Soilandhealth.org.

[16] Lương Văn Hinh (chủ biên) (2003), Giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai, Nxb. Nông nghiệp, tr. 06.

[17] Elisabeth Wickeri and Anil Kaliên lạcan (2010), Land Rights Issues in International Human Rights Law, Malaysian Journal on Human Rights, Vol.4, No.10, 2010.

[18] Điều 166 Luật Đất đai năm 2013.Các câu hỏi về quyền sở hữu đất đai là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quyền sở hữu đất đai là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết quyền sở hữu đất đai là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết quyền sở hữu đất đai là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết quyền sở hữu đất đai là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về quyền sở hữu đất đai là gì


Các hình ảnh về quyền sở hữu đất đai là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm dữ liệu, về quyền sở hữu đất đai là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem nội dung chi tiết về quyền sở hữu đất đai là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author