Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự

Bài viết Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Khoa Lịch Sử tìm hiểu Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự”

Đánh giá về Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự


Xem nhanh
Bạn có biết đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

Vậy thì làm đại biểu quốc hội cần có những tiêu chuẩn gì, quyền lợi và trách nhiệm như thế nào? Hãy cùng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tìm hiểu qua video này nhé!

Văn bản được trích dẫn:

- Hiến pháp 2013
Link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx

- Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-va-dai-bieu-Hoi-dong-nhan-dan-2015-282376.aspx

Hãy đăng ký kênh và theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều video clip và cảm nhận nhịp sống pháp lý nhé!

- Website: https://thuvienphapluat.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/ThuVienPhapLuat.vn

#TVPL #ThuVienPhapLuat #QuocHoi

Người có quyền, lợi ích liên quan là gì? Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự?

Trong quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự thì người người tham gia tố tụng được gọi chung là đương sự trong một vụ việc hoặc vụ án dân sự. Theo đó thì đương sự  trong việc dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm người bắt buộc giải quyết việc hoặc vụ án dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Vậy thì đương sự trong tố tụng dân sự bao gồm những ai? Đương sự trong vụ việc dân sự bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc dân sự hoặc vụ án dân sự, người bắt buộc giải quyết việc dân sự. không những thế mà tại Bộ luật này thì pháp luật có quy định về quyền và nghĩa vụ của các đương sự là ngang nhau. Như chúng ta đã biết, nguyên đơn được biết đến là người nộp đơn khởi kiên về một vụ việc nào đó đối với người nào đó thì người bị nguyên đơn kiện đó được gọi là bị đơn, xong, trong một vụ án dân sự thì đa số vụ nào cũng có người có quyền, lợi ích liên quan.

tuy nhiên, pháp luật có quy định người có quyền, lợi ích liên quan là gì? thì chắc hẳn không phải ai cũng hiểu rõ về vấn đề này.

sản phẩm Luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Người có quyền, lợi ích liên quan là gì?
  • 2 2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự:

1. Người có quyền, lợi ích liên quan là gì?

Khái niệm về người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự được quy định theo khoản 4, Điều 68, Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 thì: “Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Như vậy, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án dân sự là người tham gia tố tụng vào vụ án dân sự đã sinh ra giữa nguyên đơn và bị đơn. Việc tham gia tố tụng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự có thể do họ chủ động, theo yêu cầu của đương sự khác hoặc theo bắt buộc của toà án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự không khởi kiện như nguyên đơn, không bị kiện như bị đơn mà là người tham gia tố tụng khi vụ án đã xuất hiện giữa nguyên đơn, bị đơn để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Việc tham gia tố tụng của họ trong vụ án dân sự là do họ có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án dân sự.

Mọi Người Xem :   thì hiện tại đơn giản - chỉ 5 phút để nắm vững kiến thức

Theo đó, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có khả năng là người có yêu cầu đọc lập, họ được tự mình yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích của mình, tách riêng, độc lập và không phụ thuộc với những bắt buộc của đương sự khác tham gia tố tụng. Thường những người này cho đối tượng hay phần đối tượng tranh chấp giữa nguyên đơn, bị đơn là thuộc về mình. Cũng đặc điểm này mà người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đủ điều kiện pháp lý để kiện vụ án dân sự riêng, song vụ án sinh ra giữa nguyên đơn và bị đơn, nên việc tham gia vào vụ án dân sự giữa nguyên đơn và bị đơn tạo khó khăn thuận lợi cho việc Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

ngoài ra, việc tham gia tố tụng của họ có khả năng còn xuất phát từ các căn cứ pháp lý khác. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan còn có khả năng là người có yêu cầu không độc lập, họ không được tự mình yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích cho mình, bắt buộc phụ thuộc vào việc tham giá tố tụng, vào yêu cầu của nguyên đơn hay bị đơn. Chính do đó, họ không thể khởi kiện để Toàn án giải quyết quyền lợi cho riêng họ.

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu canh cải chay

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự:

Trên cơ sở quy định nêu trên về khái niệm của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo như quy định của pháp luật hiện hành khi người này tham gia tố tụng dân sự. Trong quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã có quy định về người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền và nghĩa vụ ngang với hai đương sự khác là nguyên đơn, bị đơn. và cạnh đó thì có quy định 25 quyền và nghĩa vụ của đương sự nói chung và quyền và nghĩa vụ của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo quy định tại Điều 73 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, các quyền và nghĩa vụ sau đây:

“Điều 73. Quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

1. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền, nghĩa vụ sau đây:

Xem thêm: Vụ việc dân sự là gì? Vụ án dân sự là gì? Phân biệt điểm khác nhau?

a) Các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 70 của Bộ luật này;

b) có thể có bắt buộc độc lập hoặc tham gia tố tụng với bên nguyên đơn hoặc với bên bị đơn.

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và yêu cầu độc lập này có liên quan đến việc giải quyết vụ án thì có quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn quy định tại Điều 71 của Bộ luật này. Trường hợp yêu cầu độc lập không được Tòa án chấp nhận để giải quyết trong cùng vụ án thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khởi kiện vụ án khác.

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu tham gia tố tụng với bên nguyên đơn hoặc chỉ có quyền lợi thì có quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn quy định tại Điều 71 của Bộ luật này.

4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu tham gia tố tụng với bên bị đơn hoặc chỉ có nghĩa vụ thì có quyền, nghĩa vụ của bị đơn quy định tại Điều 72 của Bộ luật này”.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và yêu cầu độc lập này có liên quan đến việc giải quyết vụ án thì có quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn quy định tại Điều 71 của Bộ luật này. Trường hợp yêu cầu độc lập không được Tòa án chấp nhận để giải quyết trong cùng vụ án thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khởi kiện vụ án khác.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu tham gia tố tụng với bên nguyên đơn hoặc chỉ có quyền lợi thì có quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn quy định tại Điều 71 của Bộ luật này”.

Như vậy, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án dân sự có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của đương sự tham gia vào vụ án dân sự được quy định đầy đủ tại Điều 73 của Bộ Luật Tố tụng Dân sự. từ quy định nêu ở trên mà có khả năng xác định và phân loại người có quyền và nghĩa vụ liên quan bao gồm: người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có bắt buộc độc lập và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có bắt buộc độc lập. Trong đó: người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có bắt buộc độc lập được biết đến theo quy định của pháp luật hiện hành là người tham gia vào vụ án dân sự đã nảy sinh giữa nguyên đơn và bị đơn, tham gia tố tụng độc lập với nguyên đơn và bị đơn. mặc khác, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập dưới góc độ pháp lý là người tham gia vào vụ án dân sự đã sinh ra giữa nguyên đơn và bị đơn, tham gi tố tụng phụ thuộc vào nguyên đơn hoặc bị đơn.

Mọi Người Xem :   [Giải Đáp] Tặng ví tiền cho bạn trai bạn gái có ý nghĩa gì | Quà Tặng Tân Thế Giới

Xem thêm: Kháng nghị là gì? Quy định về kháng cáo, kháng nghị trong các vụ án dân sự?

Trên cơ sở quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 này thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có bắt buộc độc lập có quyền và lợi ích pháp lý độc lập với cả nguyên đơn và bị đơn trong quá trình tham gia tố tụng dân sự mà từ đó người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có thể tự mình hoặc nhờ người bào chữa đưa ra yêu cầu chống cả nguyên đơn và bị đơn. Bên cạnh quy định này thì  đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập có quyền và lợi ích pháp lý không độc lập nên tham gia tố tụng phụ thuộc vào nguyên đơn hoặc bị đơn, có quyền quyết định trong phạm vi quyền lợi của họ.

Như vậy, có thể thấy rằng, pháp luật này đã có sự quy định rất rạch ròi và rõ ràng đối với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập thì được xác lập các quyền và lợi ích được hưởng là khác nhéu, một bên là phụ thuộc vào nguyên đơn và bị đơn còn một bên là hoạt động một cách độc lập không dựa theo nguyên đơn và bị đơn. Chính vì đều này có khả năng thấy rằng pháp luật này ra đời đã giúp ích rất thường xuyên cho việc giải quyết các vụ án dân sự và vụ việc dân sự mà có liên quan đến người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong quá trình tố tụng dân sự.

và cạnh đó thì trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 cũng có quy định trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án có thể thay đổi địa vị tố tụng nếu xảy ra trường hợp nguyên đơn rút toàn bộ bắt buộc khởi kiện. Liên quan đến vị thế xã hội tố tụng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong trường hợp nguyên đơn rút toàn bộ bắt buộc khởi kiện và bị đơn rút toàn bộ yêu cầu phản tố nhưng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên yêu cầu độc lập thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trở thành 

Xem thêm: Nguyên đơn là gì? Quy định về nguyên đơn trong vụ án dân sự?

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : mắt sợ ánh sáng là bệnh gì

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

cấp bậc: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 13.571 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quyền khởi kiện vụ án dân sự? Kiến nghị thay đổi, hoàn thiện, cải thiện các quy định về bảo đảm khởi kiện trong tố tụng dân sự?

Các quy định của pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự của chủ thể? Các quy định về bảo đảm khởi kiện trong tố tụng dân sự?

Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện khởi kiện vụ án dân sự? 8 yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện khởi kiện vụ án dân sự?

Lịch sử xây dựng, phát triển các quy định về khởi kiện vụ án dân sự? Các quy định về khởi kiện dân sự ở Việt Nam được xây dựng và phát triển qua các thời kỳ thế nào?

Khởi kiện vụ án dân sự là gì? Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của khởi kiện vụ án dân sự? Khái quát chung về khởi kiện vụ án dân sự?

Giải quyết vụ án là gì? Trình tự, Thủ tục giải quyết vụ án dân sự?

Quy định về kháng cáo và đơn kháng cáo nộp ở đâu? Nộp đơn kháng cáo vụ án dân sự?

quyết định cá biệt là gì? Vụ án dân sự là gì? Hủy bỏ quyết định cá biệt trong giải quyết vụ án dân sự?

Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự và hậu quả pháp lý của đình chỉ giải quyết vụ án dân sự? hậu quả pháp lý của đình chỉ giải quyết vụ án dân sự? Thẩm quyền ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự?

Đất trồng cây lâu năm là gì?Thời hạn dùng đất trồng cây lâu năm? hồ sơ gia hạn đất trồng cây lâu năm khi hết hạn sử dụng?    

Dân quân tự vệ là gì? Dân quân tự vệ có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không? Những trường hợp không phải tham gia nghĩa vụ quân sự?

Trợ cấp BHXH một lần là gì? Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần? Hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần?

Đua xe trái phép là gì? ngôn từ tiếng Anh? Đua xe trái phép bị phạt bao nhiêu tiền? Mức phạt khi xử lý hành chính? Xử lý hình sự hành vi đua xe trái phép khi nào?

Rác thải nhựa là gì? Nguồn gốc của rác thải nhựa? nguyên nhân gây ra ô nhiễm rác thải nhựa? Biện pháp khắc phục ô nhiễm rác thải nhựa?

Chất thải rắn là gì? Phân loại chất thải rắn? Phân loại chất thải rắn sinh hoạt? Xử lý chất thải rắn sinh hoạt được quy định như thế nào?

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính là gì? Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính có tên được dịch sang tiếng Anh là gì? hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính gồm những gì? quá trình, Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đúng pháp luật?

Trái phiếu Chính phủ là gì? Mua trái phiếu Chính phủ và xem lãi suất trái phiếu CP ở đâu?

Luận văn là gì? Luận văn được dịch với tên trong tiếng Anh là gì? Hướng dẫn cách trình bày luận văn ấn tượng?

Môi trường học tập là gì? Môi trường học tập với tên trong tiếng Anh là gì? Đặc điểm của môi trường học tập? Vai trò của môi trường học tập?

Chứng từ thông tin ngân hàng là gì? Chứng từ thông tin ngân hàng được dịch với tên tiếng Anh là gì? Nội dung của chứng từ thông tin ngân hàng? Ý nghĩa của chứng từ thông tin ngân hàng?

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là gì? Phiếu đăng ký dự tuyển viên chứcđể làm gì? Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức? Hướng dẫn ghi mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức?

Tự nguyện là gì? Biểu hiện của tự nguyện? Ý nghĩa và ví dụ về tự nguyện?

Khái quát về bảo hiểm y tế? Mua bảo hiểm y tế trước khi sinh bao lâu để được sử dụng?

Mẫu kết luận kiểm định môi trường là gì? Mẫu kết luận kiểm định môi trường? Hướng dẫn sử dụng mẫu kết luận kiểm định môi trường? Quy định của pháp luật về kiểm định môi trường?

Mẫu giấy phép mang vũ khí( VC5) là gì? Mẫu giấy phép mang vũ khí( VC5)? Hướng dẫn sử dụng mẫu giấy phép mang vũ khí( VC5)? Quy định của pháp luật về cấp giấy phép mang vũ khí?

Mẫu quyết liệt chỉ định thầu mua thiết bị là gì? Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị? Hướng dẫn dùng mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị? Quy định của pháp luật về chỉ định thầu mua thiết bị?

Hạnh phúc gia đình là gì? Nền tảng một gia đình hạnh phúc?

quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền là gì? Mẫu quyết định hoãn thi hành quyết liệt phạt tiền? Hướng dẫn mẫu quyết liệt hoãn thi hành quyết liệt phạt tiền?

quyết định gia hạn thời hạn ra quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính là gì? Mẫu quyết định gia hạn thời hạn ra quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính? Hướng dẫn mẫu quyết liệt gia hạn thời hạn ra quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính?Các câu hỏi về quyền lợi là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quyền lợi là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết quyền lợi là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết quyền lợi là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết quyền lợi là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về quyền lợi là gì


Các hình ảnh về quyền lợi là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo báo cáo về quyền lợi là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thêm thông tin chi tiết về quyền lợi là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author