Quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt quyền nào quan trọng nhất?

Bài viết Quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt quyền nào quan trọng nhất? thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu Quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt quyền nào quan trọng nhất? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt quyền nào quan trọng nhất?”

Đánh giá về Quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt quyền nào quan trọng nhất?


Xem nhanh

Nội dung của quyền sở hữu bao gồm những quyền gì? Trong ba quyền chiếm hữu, dùng, định đoạt quyền nào quan trọng nhất? Quyền của người sở hữu quyền nào là tối cao?

Trong xã hội hiện đại khi các quan hệ dân sự và giao lưu dân sự ngày càng được mở rộng thì chế định tài sản và quyền sở hữu lại là chế định cơ bản, được pháp luật ghi nhận là một chế định quan trọng nhất trong Bộ luật Dân sự 2015. Quyền sở hữu tài sản bao gồm quyền chiếm hữu, quyền dùng và quyền định đoạt. Vậy trong ba quyền này đâu được coi là quyền quan trọng nhất?

Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền dùng và quyền định đoạt của cải/tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật.(Điều 158).

Mục lục bài viết

  • 1 1. Quyền chiếm hữu:
  • 2 2. Quyền dùng:
  • 3 3. Quyền định đoạt:
  • 4 4. Quyền nào là quyền quan trọng nhất?

1. Quyền chiếm hữu:

Quyền chiếm hữu bao gồm việc chiếm hữu của chủ sở hữu và chiếm hữu của người không phải là của chủ sở hữu, là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền đối với của cải/tài sản. Việc chiếm hữu của người không phải là chủ sở hữu không thể là căn cứ xác lập quyền sở hữu, trừ trường hợp: Xác lập quyền sở hữu đối với gia cầm bị thất lạc; xác lập quyền sở hữu đối với vật nuôi dưới nước và xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu do chiếm hữu, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật.

Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu; xác lập quyền sở hữu đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy; xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên; xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc; xác lập quyền sở hữu đối với gia cầm bị thất lạc.

Bộ luật dân sự 2015 ghi nhận các cách thức chiếm hữu gồm: chiếm hữu có căn cứ pháp luật, chiếm hữu ngay tình, chiếm hữu không ngay tình, chiếm hữu công khai, chiếm hữu liên tục…

Điều 165 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định thế nào là chiếm hữu có căn cứ pháp luật:

“1. Chiếm hữu có căn cứ pháp luật là việc chiếm hữu của cải/tài sản trong trường hợp sau đây:

a) Chủ sở hữu chiếm hữu của cải/tài sản;

b) Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản;

c) Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp với quy định của pháp luật;

Xem thêm: Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật theo Bộ luật dân sự 2015

d) Người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm phù hợp với khó khăn theo quy định của Bộ luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan;

đ) Người phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước bị thất lạc phù hợp với khó khăn theo quy định của Bộ luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan;

e) Trường hợp khác do pháp luật quy định.

2. Việc chiếm hữu tài sản không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật.”

Việc chiếm hữu tài sản ngay tình và chiếm hữu của cải/tài sản không ngay tình được ghi nhận tại Điều 180, 181 Bộ luật Dân sự năm 2015 theo đó chiếm hữu ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu; Chiếm hữu không ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết hoặc phải biết rằng mình không có quyền đối với của cải/tài sản đang chiếm hữu.

Chiếm hữu công khai là việc chiếm hữu được thực hiện một cách minh bạch, không giấu giếm; của cải/tài sản đang chiếm hữu được sử dụng theo tính năng, công dụng và được người chiếm hữu bảo quản, giữ gìn như tài sản của chính mình. Việc chiếm hữu không công khai không được coi là căn cứ để suy đoán về tình trạng và quyền của người chiếm hữu được quy định tại Điều 184 của Bộ luật Dân sự năm 2015 .

Mọi Người Xem :   Top 8 ý nghĩa hình xăm con mắt trong tam giác 2022

Điều 184. Suy đoán về tình trạng và quyền của người chiếm hữu

1. Người chiếm hữu được suy đoán là ngay tình; người nào cho rằng người chiếm hữu không ngay tình thì phải chứng minh.

Xem thêm: Quy định về quyền chiếm hữu, quyền sở hữu tài sản

2. Trường hợp có tranh chấp về quyền đối với tài sản thì người chiếm hữu được suy đoán là người có quyền đó. Người có tranh chấp với người chiếm hữu phải chứng minh về việc người chiếm hữu không có quyền.

3. Người chiếm hữu ngay tình, liên tục, công khai được áp dụng thời hiệu hưởng quyền và được hưởng hoa lợi, lợi tức mà của cải/tài sản đem lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.”

Trường hợp việc chiếm hữu bị người khác xâm phạm thì người chiếm hữu có quyền bắt buộc người có hành vi xâm phạm phải chấm dứt hành vi, khôi phục tình trạng ban đầu, trả lại của cải/tài sản và bồi thường thiệt hại hoặc bắt buộc Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc người đó chấm dứt hành vi, khôi phục tình trạng ban đầu, trả lại của cải/tài sản và bồi thường thiệt hại.

Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối của cải/tài sản của mình nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội. Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản thực hiện việc chiếm hữu tài sản đó trong phạm vi, theo cách thức, thời hạn do chủ sở hữu xác định. Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản không thể trở thành chủ sở hữu đối với tài sản được giao theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

 Khi chủ sở hữu giao của cải/tài sản cho người khác thông qua giao dịch dân sự mà nội dung không bao gồm việc chuyển quyền sở hữu thì người được giao tài sản phải thực hiện việc chiếm hữu của cải/tài sản đó phù hợp với mục đích, nội dung của giao dịch. Người được giao của cải/tài sản có quyền dùng tài sản được giao, được chuyển quyền chiếm hữu, dùng của cải/tài sản đó cho người khác nếu được chủ sở hữu đồng ý. Người được giao của cải/tài sản không thể trở thành chủ sở hữu đối với tài sản được giao theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

2. Quyền dùng:

Theo Điều 189 Bộ luật Dân sự năm 2015. quy định về quyền sử dụng:

“Quyền sử dụng là quyền khai thác tác dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. Quyền dùng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.”

Chủ sở hữu được dùng của cải/tài sản theo ý chí của mình nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Người không phải là chủ sở hữu được dùng tài sản theo thỏa thuận với chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Quyền chiếm hữu là gì? Phân loại quyền chiếm hữu của cải/tài sản?

Quyen-chiem-huu-su-dung-dinh-doat-quyen-nao-quan-trong-nhét

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự qua tổng đài: 1900.6568

3. Quyền định đoạt:

Điều 192 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

“Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu sử dụng hoặc tiêu hủy tài sản.”

Việc định đoạt tài sản phải do người có năng lực hành vi dân sự thực hiện không trái quy định của pháp luật. Người không phải là chủ sở hữu của cải/tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật. Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu sử dụng, tiêu hủy hoặc thực hiện các cách thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với tài sản.

Quyền định đoạt chỉ bị hạn chế trong trường hợp do luật quy định tại Điều 196 Bộ luật Dân sự năm 2015:

“1. Quyền định đoạt chỉ bị Giảm trong trường hợp do luật quy định.

2. Khi của cải/tài sản đem bán là tài sản thuộc di tích lịch sử – văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì Nhà nước có quyền ưu tiên mua.

Xem thêm: Chiếm hữu là gì? Quy định về quyền chiếm hữu trong Bộ luật Dân sự 2015

Trường hợp cá nhân, pháp nhân có quyền ưu tiên mua đối với của cải/tài sản nhất định theo quy định của pháp luật thì khi bán của cải/tài sản, chủ sở hữu phải dành quyền ưu tiên mua cho các chủ thể đó.”

4. Quyền nào là quyền quan trọng nhất?

Tóm tắt câu hỏi:

Mọi Người Xem :   Ma mị nghĩa là gì?

Luật sư cho tôi hỏi trong 3 quyền chiếm hữu, quyền dùng, quyền định đoạt theo Bộ luật dân sự 2015 thì quyền nào quan trọng nhất? Tôi xin phép cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho công ty TNHH Luật Dương Gia, về vấn đề của bạn công ty chúng tôi xin trả lời như sau:

Quyền sở hữu là một phạm trù pháp lý phản ánh các quan hệ sở hữu trong một chế độ nhất định, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ sở hữu trong xã hội. Về nội dung, quyền sở hữu bao gồm: quyền chiếm hữu, quyền dùng và quyền định đoạt đối với của cải/tài sản của chủ thể sở hữu hặc người không phải chủ sở hữu nhưng được ủy quyền đối với của cải/tài sản. Trong đó:

– Quyền chiếm hữu:

Theo Bộ luật dân sự 2015 thì quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ, quản lý của cải/tài sản. Tùy vào những trường hợp chi tiết mà có thể chia quyền chiếm hữu ra làm 2 trường hợp: người chiến hữu cùng lúc ấy là người sở hữu của cải/tài sản hoặc trường hợp người chiếm hữu không phải chủ sở hữu của tài sản.

Xem thêm: Quyền chiếm hữu đất đai là gì? Phân tích quyền chiếm hữu đất đai của Nhà nước?

– Quyền sử dụng:

Điều 189 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Quyền sử dụng của cải/tài sản là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lời, cổ tức từ của cải/tài sản..Cũng trong những trường hợp chi tiết mà chia ra quyền dùng của cải/tài sản đối với chủ sở hữu hoặc quyền sở hữu đối với người không phải chủ sở hữu tài sản. Như vậy, dùng tài sản là một trong những quyền năng quan trọng và có ý nghĩa thực tế của chủ sở hữu. Chủ sở hữu hoàn toàn có toàn quyền khai thác tác dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức của của cải/tài sản theo hình thức và mục đích sử dụng của cải/tài sản theo ý chí của mình: dùng hoặc không dùng tài sản, trực tiếp khai thác công dụng một cách tự nhiên của tài sản hoặc để cho người khác sử dụng thông qua các giao dịch dân sự như hợp đồng cho thuê, cho mượn.

– Quyền định đoạt: 

Theo Điều 192 Bộ luật Dân sự mới nhất  quy định: quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu hoặc từ bỏ quyền sở hữu đối với tài sản (mua, bán, chuyển quyền sử dụng…). Đây cũng là một trong số những quyền quan trọng mang tính chất quyết liệt về sự tồn tại hay không của tài sản, khẳng định quyền sơ hữu hay không của chủ thể và cũng có khả năng quyết liệt tài sản. Quyền định đoạt không có ý nghĩa tuyệt đối mà trong những trường hợp chi tiết, quyên này vẫn có sự hạn chế nhất định:

Điều 196 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định các trường hợp Giảm quyền định đoạt cụ thể.

Như vậy, Bộ luật Dân sự năm 2015 không quy định trong ba quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt quyền nào là quan trọng nhất. Quyền chiếm hữu, quyền dùng và quyền định đoạt là ba quyền khác nhau và không tách rời nhéu trong suốt quy trình thực hiện quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với của cải/tài sản. do đó, không thể khẳng định quyền nào là quan trọng nhất trong ba quyền, cả ba quyền cùng được thực hiện mới đảm bảo lợi ích cho chủ sở hữu.

Xem thêm: Quyền định đoạt là gì? Quy định quyền định đoạt của cá nhân?

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : cách làm bát nước muối phong thủy

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc Doanh nghiệp

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.212 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Quy định về quyền chiếm hữu, quyền sở hữu tài sản. Người có quyền chiếm hữu không hoàn toàn là người có quyền sở hữu? Quy định về quyền sở hữu của cải/tài sản mới nhất năm 2021.

Quyền chiếm hữu tài sản là gì? Phân loại về chiếm hữu của cải/tài sản quy định tại Bộ Luật Dân sự?

Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật theo Bộ luật dân sự 2015? Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật là việc chiếm hữu đối với một của cải/tài sản mà không dựa trên những căn cứ của pháp luật.

Chiếm hữu là gì? Các cách thức chiếm hữu? Suy đoán về tình trạng và quyền của người chiếm hữu? Bảo vệ việc chiếm hữu như thế nào?

Quyền chiếm hữu đất đai là gì? Chủ thể và khách thể của quyền sở hữu đất đai? Quy định về hồ sơ chuyển nhượng quyền sở hữu đất đai? Làm thế nào để chứng minh quyền sở hữu đất đai? Quy định về quyền định đoạt của chủ sở hữu đất đai?

Tôi có nhặt được ví tiền, trong đó có 8 triệu tiền mặt kèm một vài hồ sơ của người đó. Trong trường hợp của tôi, nếu tôi không trả lại cho người đánh mất số tiền đó thì tôi có phạm tội gì không?

Quy định của pháp luật về quyền của chủ sở hữu đối với của cải/tài sản của mình? Các quyền của chủ sở hữu đối với các tài sản của mình? Về hình thức sở hữu? Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản?

Luật sư tư vấn quyền định đoạt của cải/tài sản của chủ sở hữu. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.

Đất trồng cây lâu năm là gì?Thời hạn dùng đất trồng cây lâu năm? Thủ tục gia hạn đất trồng cây lâu năm khi hết hạn sử dụng?    

Dân quân tự vệ là gì? Dân quân tự vệ có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không? Những trường hợp không phải tham gia nghĩa vụ quân sự?

Trợ cấp BHXH một lần là gì? Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần? Hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần?

Đua xe trái phép là gì? thuật ngữ tiếng Anh? Đua xe trái phép bị phạt bao nhiêu tiền? Mức phạt khi xử lý hành chính? Xử lý hình sự hành vi đua xe trái phép khi nào?

Rác thải nhựa là gì? Nguồn gốc của rác thải nhựa? tác nhân gây ra ô nhiễm rác thải nhựa? Biện pháp khắc phục ô nhiễm rác thải nhựa?

Chất thải rắn là gì? Phân loại chất thải rắn? Phân loại chất thải rắn sinh hoạt? Xử lý chất thải rắn sinh hoạt được quy định như thế nào?

giấy tờ xử phạt vi phạm hành chính là gì? Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính có tên được dịch sang tiếng Anh là gì? hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính gồm những gì? quá trình, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đúng pháp luật?

Trái phiếu Chính phủ là gì? Mua trái phiếu Chính phủ và xem lãi suất trái phiếu CP ở đâu?

Luận văn là gì? Luận văn được dịch với tên trong tiếng Anh là gì? Hướng dẫn cách trình bày luận văn ấn tượng?

Môi trường học tập là gì? Môi trường học tập với tên trong tiếng Anh là gì? Đặc điểm của môi trường học tập? Vai trò của môi trường học tập?

Chứng từ thông tin ngân hàng là gì? Chứng từ thông tin ngân hàng được dịch với tên tiếng Anh là gì? Nội dung của chứng từ thông tin ngân hàng? Ý nghĩa của chứng từ thông tin ngân hàng?

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là gì? Phiếu đăng ký dự tuyển viên chứcđể làm gì? Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức? Hướng dẫn ghi mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức?

Tự nguyện là gì? Biểu hiện của tự nguyện? Ý nghĩa và ví dụ về tự nguyện?

Khái quát về bảo hiểm y tế? Mua bảo hiểm y tế trước khi sinh bao lâu để được dùng?

Mẫu kết luận kiểm định môi trường là gì? Mẫu kết luận kiểm định môi trường? Hướng dẫn dùng mẫu kết luận kiểm định môi trường? Quy định của pháp luật về kiểm định môi trường?

Mẫu giấy phép mang vũ khí( VC5) là gì? Mẫu giấy phép mang vũ khí( VC5)? Hướng dẫn dùng mẫu giấy phép mang vũ khí( VC5)? Quy định của pháp luật về cấp giấy phép mang vũ khí?

Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị là gì? Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị? Hướng dẫn dùng mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị? Quy định của pháp luật về chỉ định thầu mua thiết bị?

Hạnh phúc gia đình là gì? Nền tảng một gia đình hạnh phúc?

quyết định hoãn thi hành quyết liệt phạt tiền là gì? Mẫu quyết liệt hoãn thi hành quyết liệt phạt tiền? Hướng dẫn mẫu quyết liệt hoãn thi hành quyết định phạt tiền?

quyết liệt gia hạn thời hạn ra quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính là gì? Mẫu quyết liệt gia hạn thời hạn ra quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính? Hướng dẫn mẫu quyết định gia hạn thời hạn ra quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính?



Các câu hỏi về quyền chiếm dụng là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quyền chiếm dụng là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết quyền chiếm dụng là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết quyền chiếm dụng là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết quyền chiếm dụng là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về quyền chiếm dụng là gì


Các hình ảnh về quyền chiếm dụng là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm tin tức về quyền chiếm dụng là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo nội dung về quyền chiếm dụng là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author