Nền tảng vững chắc của độc lập dân tộc

Bài viết Nền tảng vững chắc của độc lập dân tộc thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Nền tảng vững chắc của độc lập dân tộc trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Nền tảng vững chắc của độc lập dân tộc”

Xem thêm :

Đánh giá về Nền tảng vững chắc của độc lập dân tộc

Xem nhanh
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong năm môn học theo chương trình mới được Bộ giáo dục và Đào tạo bắt đầu triển khai học đối với sinh viên các trường Đại học và học viện trong cả nước từ năm học 2019-2020!
Trong phần này đề cập tới: vấn đề độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của các dân tộc.
image

TPHT -Thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám đã đưa nhân dân ta thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc lên vị trí làm chủ đất nước. Ngày 2/9/1945, trước gần một triệu đồng bào nhân dân thủ đô Hà Nội đại diện cho hơn 20 triệu đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam mới – nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân và cộng đồng thế giới về quyền độc lập dân tộc Việt Nam cũng như quyền được hưởng nền độc lập đó của nhân dân Việt Nam.

Độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc. Điều này đã được ghi trang trọng trong Tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ và trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền cách mạng Pháp năm 1791 và đã được Hồ Chí Minh trịnh trọng nhắc lại trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945: “Tất cả mọi ngư­ời đều phát sinh có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm đ­ược; trong những quyền ấy, có quyền đ­ược sống, quyền tự do và quyền mư­u cầu hạnh phúc…Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều đặn phát sinh bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung s­ướng và quyền tự do”. Độc lập dân tộc, theo Hồ Chí Minh, là đất nước thực sự thoát khỏi tình cảnh nô lệ, thực sự được tự do, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nhân dân được sống trong hòa bình và thực sự được hưởng thụ các giá trị nhân văn-dân chủ, công bằng và bình đẳng,…

Mọi Người Xem :   Tính Hình Tượng Là Gì? Ví dụ tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật

Khát vọng đã trở thành hiện thực, song các thế lực thù địch thực dân và đế quốc chưa từ bỏ dã tâm trở lại xâm lược, đô hộ nước ta một lần nữa. Để bảo vệ độc lập dân tộc – một quyền thiêng thiêng và bất khả xâm phạm, cả dân tộc Việt Nam không phân biệt già trẻ, gái trai,.. đã hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) lừng lẩy địa cầu, đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ.

Độc lập dân tộc là khát vọng lớn nhất của dân tộc thuộc địa. Hồ Chí Minh nói: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đó là tất cả những điều tôi muốn; đấy là những điều tôi hiểu”.  Độc lập dân tộc là vấn đề sống còn đối với mỗi quốc gia dân tộc. Thực tiễn kinh nghiệm lịch sử đã cho thấy, sự tồn vong và phát triển của mỗi quốc gia – dân tộc đều đặn gắn liền với việc giữ vững nền độc lập và chủ quyền của mỗi quốc gia-dân tộc ấy. Độc lập dân tộc luôn luôn là nguyện vọng chính đáng của mỗi người sống trong cộng đồng dân tộc; vừa là mục tiêu, động lực của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức, bóc lột của kẻ thù xâm lược. Độc lập dân tộc là cơ sở, điều kiện không thể thiếu để thực hiện quan hệ bang giao với các dân tộc khác. Giữ vững độc lập tự chủ luôn là nguyên tắc hàng đầu đảm bảo cho các dân tộc thực hiện chính sách đối ngoại bền vững.

 Theo quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh quyền độc lập dân tộc bao hàm thường xuyên nội dung sâu rộng, vừa kế thừa những quan điểm truyền thống Việt Nam như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi đã nêu, vừa được nâng lên tầm cao mới. Đó là quyền độc lập thực sự, độc lập hoàn toàn bao gồm đầy đủ chủ quyền quốc gia về chính trị, kinh tế, an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ. Quyền độc lập là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm. Do vậy, bất cứ thế lực nào kéo đến xâm lược đều đặn bị giáng trả và trừng trị. Đầu tháng 2 năm 1946, Người trả lời tướng Raun Xalăng và cũng trả lời Chính phủ Pháp “Độc lập câu chữ đối với tôi không quan trọng. Điều quan trọng đối với tôi  là nội dung của nó. công ty chúng tôi muốn sống tự do. Tất nhiên Chúng Tôi muốn có nhiều sự giao lưu kinh tế, các quan hệ văn hóa sâu rộng hơn, muốn cán bộ, kỹ sư Pháp làm việc trong mọi lĩnh vực, nhưng công ty chúng tôi cũng muốn làm chủ nước mình”. Người khẳng định rõ lập trường của mình đối với Chính phủ Mỹ, rằng nền độc lập phải được giữ vững và tăng cường bằng nền an ninh và tự do. Trong thư gửi Tổng thống Mỹ H.Truman, Người viết: “Nhân dân Việt Nam sau bao nhiêu năm bị cướp bóc và tàn phá, mới bắt đầu công cuộc xây dựng, cần phải có an ninh và tự do”…“Nền an ninh và tự do đó chỉ có khả năng được đảm bảo bằng nền độc lập của công ty chúng tôi khỏi mọi cường quốc thực dân, bằng sự hợp tác tự do đối với tất cả các nước khác. Chính Vì vậy công ty chúng tôi bắt buộc Mỹ, với tư cách là những người bảo vệ và những chiến sĩ của công bằng thế giới, có bước quyết liệt ủng hộ nền độc lập của công ty chúng tôi. Chúng Tôi sẽ làm hết sức mình để cho nền độc lập và sự hợp tác đó có lợi cho toàn thế giới”.

Hồ Chí Minh khẳng định quyết tâm của dân tộc Việt Nam: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Với tinh thần đó, trong một phần tư thế kỷ kể từ khi cách mạng Tháng Tám thành công đến những ngày cuối đời, Người đã lãnh đạo Đảng ta và nhân dân ta liên tục tiến hành hai cuộc chiến tranh dài lâu, gian khổ và ác liệt chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ độc lập dân tộc, giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc.

Mọi Người Xem :   TOP 13 bài Nghị luận về vai trò của năng động, sáng tạo

Ngày nay, tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt là tình hình biển Đông đang diễn biến phức tạp việc nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với những nội dung mới, chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra lực lượng lớn mạnh bảo đảm cho Đảng làm tròn nhiệm vụ lịch sử trong giai đoạn cách mạng mới.“Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)” rút ra bài học kinh nghiệm hàng đầu là: “nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội – ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc”.

Kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2 tháng 9, trong tâm thức mỗi người Việt Nam yêu nước vẫn còn vang vọng lời Bác dạy trong bản Tuyên ngôn độc lập: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Nhớ thương da diết, lòng nặng ơn sâu, mỗi chúng ta thầm hứa với Bác kính yêu: “xin phép nguyện cùng Người vươn tới mãi”, thực hiện bằng được ước mong của Người trước lúc đi xa: “Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Mọi Người Xem :   Social Credit meme là gì?
 

Các câu hỏi về quan điểm về độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm ý nghĩa

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quan điểm về độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm ý nghĩa hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết quan điểm về độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm ý nghĩa ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết quan điểm về độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm ý nghĩa Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết quan điểm về độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm ý nghĩa rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về quan điểm về độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm ý nghĩa

Các hình ảnh về quan điểm về độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm ý nghĩa đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected]. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu dữ liệu, về quan điểm về độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm ý nghĩa tại WikiPedia

Bạn có thể xem thêm nội dung về quan điểm về độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm ý nghĩa từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Loading

Related Posts

About The Author

Add Comment