Cơ cấu, tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của nhà tạm giữ, trại tạm giam

Bài viết Cơ cấu, tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của nhà tạm giữ, trại tạm giam thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu Cơ cấu, tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của nhà tạm giữ, trại tạm giam trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Cơ cấu, tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của nhà tạm giữ, trại tạm giam”

Đánh giá về Cơ cấu, tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của nhà tạm giữ, trại tạm giam


Xem nhanh
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website: http://www.thvli.vn
http://www.thvl.vn
Subscribe: https://www.youtube.com/THVLTongHop/?sub_confirmation=1
Facebook: https://www.facebook.com/VinhLongTV
Google Plus: https://www.google.com/+THVLTongHop

Cơ cấu, tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của nhà tạm giữ, trại tạm giam

“Điều 14. Cơ cấu, tổ chức của nhà tạm giữ, trại tạm giam

1. Nhà tạm giữ được tổ chức như sau:

a) Nhà tạm giữ có buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng kỷ luật, buồng quản lý phạm nhân; có các công trình đáp ứng việc quản lý giam giữ, vận hành tố tụng hình sự. Tùy quy mô giam giữ, nhà tạm giữ có thể có các công trình phục vụ sinh hoạt, chăm sóc y tế, giáo dục người bị tạm giữ, người bị tạm giam, thi hành án phạt tù; có các công trình làm việc, sinh hoạt của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, làm công nhân, viên chức công tác tại nhà tạm giữ;

b) Tổ chức bộ máy của nhà tạm giữ trong Công an nhân dân gồm có Trưởng nhà tạm giữ, Phó Trưởng nhà tạm giữ, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, làm công nhân, viên chức làm nhiệm vụ quản giáo, trinh sát, bảo vệ, hỗ trợ tư pháp, tham mưu tổng hợp, hậu cần, kỹ thuật, giáo dục, y tế, hồ sơ;

c) Tổ chức bộ máy của nhà tạm giữ Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân gồm có Trưởng nhà tạm giữ, Phó Trưởng nhà tạm giữ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, làm công nhân, viên chức quốc phòng làm nhiệm vụ quản giáo, trinh sát, bảo vệ, hỗ trợ tư pháp, tham mưu tổng hợp, hậu cần, kỹ thuật, giáo dục, y tế, giấy tờ;

d) Trưởng nhà tạm giữ, Phó Trưởng nhà tạm giữ phải là người có trình độ ĐH cảnh sát, ĐH an ninh hoặc cử nhân luật trở lên và bảo đảm các tiêu chuẩn khác do Chính phủ quy định.

2. Trại tạm giam được tổ chức như sau:

a) Trại tạm giam có phân trại tạm giam, khu giam giữ, buồng tạm giam, buồng tạm giữ, buồng giam người đang chờ chấp hành án phạt tù, buồng giam người bị kết án tử hình, buồng kỷ luật, phân trại quản lý phạm nhân; các công trình đáp ứng việc quản lý giam giữ, hoạt động tố tụng, thi hành án, sinh hoạt, chăm sóc y tế, giáo dục người bị tạm giữ, người bị tạm giam, thi hành án phạt tù; các công trình làm việc, sinh hoạt của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, làm công nhân, viên chức công tác tại trại tạm giam;

b) Tổ chức bộ máy của trại tạm giam trong Công an nhân dân gồm có Giám thị, Phó Giám thị, Trưởng phân trại, Phó Trưởng phân trại, Đội trưởng, Phó Đội trưởng, trưởng cơ sở y tế; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức và được tổ chức thành các đội, phân trại tạm giam, phân trại quản lý phạm nhân để làm nhiệm vụ quản giáo, trinh sát, bảo vệ, hỗ trợ tư pháp, thi hành án hình sự, tham mưu tổng hợp, hậu cần, kỹ thuật, giáo dục, y tế, giấy tờ;

c) Tổ chức bộ máy của trại tạm giam trong Quân đội nhân dân gồm có Giám thị, Phó Giám thị, Chính trị viên, Trưởng phân trại, Phó Trưởng phân trại, Đội trưởng, Phó Đội trưởng, trưởng cơ sở y tế; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, làm công nhân, viên chức quốc phòng có khả năng được tổ chức thành các đội để làm nhiệm vụ quản giáo, trinh sát, bảo vệ, hỗ trợ tư pháp, thi hành án hình sự, tham mưu tổng hợp, hậu cần, kỹ thuật, giáo dục, y tế, hồ sơ;

d) Giám thị, Phó Giám thị, Trưởng phân trại, Phó Trưởng phân trại, Đội trưởng, Phó Đội trưởng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải là người có trình độ ĐH cảnh sát, đại học an ninh hoặc cử nhân luật trở lên và bảo đảm các tiêu chuẩn khác do Chính phủ quy định.

3. Buồng tạm giữ, buồng tạm giam trong nhà tạm giữ, trại tạm giam được thiết kế, xây dựng kiên cố, có khóa cửa, có phương tiện kiểm soát an ninh, đủ ánh sáng, bảo đảm thể trạng của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy, chữa cháy, phù hợp với đặc điểm khí hậu của từng địa phương và yêu cầu công tác quản lý giam giữ.

Phòng làm việc của cơ quan, người tiến hành tố tụng, người bào chữa được thiết kế, xây dựng bảo đảm an toàn, đáp ứng bắt buộc điều tra, xử lý vụ án và bào chữa.”

“Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của nhà tạm giữ, trại tạm giam

1. Nhà tạm giữ, trại tạm giam có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tiếp nhận, lập hồ sơ, lập danh bản, chỉ bản của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo lệnh, quyết định của người có thẩm quyền được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự hoặc người có quyết liệt điều chuyển theo quy định của Luật này;

b) Thực hiện các biện pháp quản lý giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam;

c) Áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, người bị tạm giam;

d) Bảo đảm cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền hoặc chuyển kháng cáo, khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, kiến nghị, đề nghị của người bị tạm giữ, người bị tạm giam đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

đ) Giao người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo lệnh trích xuất, quyết định điều chuyển của người có thẩm quyền;

e) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi có căn cứ cho rằng lệnh, quyết liệt tạm giữ, tạm giam, trả tự do là trái pháp luật;

g) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;

h) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan đang thụ lý vụ án 01 ngày trước khi hết thời hạn tạm giữ, gia hạn tạm giữ, 05 ngày trước khi hết thời hạn tạm giam, 10 ngày trước khi hết thời hạn gia hạn tạm giam và yêu cầu cơ quan đang thụ lý vụ án giải quyết theo pháp luật; trường hợp hết thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam, cơ quan đang thụ lý vụ án không giải quyết thì kiến nghị ngay Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam xử lý;

i) Trả tự do cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền;

l) Thực hiện nghiên cứu, báo cáo về thi hành tạm giữ, tạm giam.

2. Đối với nhà tạm giữ Công an cấp huyện và trại tạm giam, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn tiếp nhận, quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

3. Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của nhà tạm giữ, trại tạm giam quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) quyết định phân loại, tổ chức giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam;

c) quyết định kiểm tra, thu giữ, xử lý tài liệu, đồ vật thuộc danh mục cấm;

d) Ra lệnh trích xuất để khám, chữa bệnh và đáp ứng công tác giam giữ; ra lệnh trích xuất hoặc quyết liệt cho gặp thân nhân, người bào chữa hoặc người đại diện hợp pháp để thực hiện một số quyền, nghĩa vụ do luật định;

đ) Thực hiện lệnh trích xuất hoặc quyết liệt của cơ quan có thẩm quyền cho người nước ngoài bị tạm giữ, tạm giam tiếp xúc lãnh sự hoặc các tổ chức nhân đạo;

e) Tổ chức bảo vệ an toàn cơ sở giam giữ; bảo đảm vệ sinh môi trường; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; thông báo cho cơ quan y tế nơi gần nhất khi có dịch bệnh xảy ra để phối hợp dập tắt dịch bệnh.

4. Phó Trưởng nhà tạm giữ, Phó Giám thị trại tạm giam có trách nhiệm giúp Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam và chịu trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

5. Trưởng nhà tạm giữ, Phó Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam, Phó giám thị trại tạm giam, người thi hành tạm giữ, tạm giam phải chịu trách nhiệm về hành vi, quyết liệt của mình trong việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”

                                                               (Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015)

Tin liên quan

 • Hướng dẫn mới áp dụng Điều 65 của Bliên hệS về án treo (29.06.2022)
 • Công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (17.06.2022)
 • Quyền ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (17.06.2022)
 • bắt buộc đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (17.06.2022)
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ (14.03.2022)
 • Thời hạn bảo hộ quyền tác giả (14.03.2022)
 • Quyền đăng ký nhãn hiệu (14.03.2022)
 • Các trường hợp dùng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù l (14.03.2022)
 • Các trường hợp dùng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù la (14.03.2022)
 • Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao (14.03.2022)
 • các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả (14.03.2022)
 • Các ngôn từ trong Luật Sở hữu trí tuệ (14.03.2022)
 • Kiểu dáng công nghiệp (25.02.2022)
 • Chỉ dẫn địa lý (25.02.2022)
 • Sáng chế (25.02.2022)
 • Nhãn hiệu (25.02.2022)
 • Kháng nghị và giải quyết kháng nghị về thi hành án dân sự (08.02.2022)
 • Tố cáo và giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự (08.02.2022)
 • Khiếu nại về thi hành án (08.02.2022)
 • Biện pháp bảo đảm thi hành án (08.02.2022)
 • Đình chỉ thi hành án (08.02.2022)
 • Tạm đình chỉ thi hành án (08.02.2022)
 • Kê biên tài sản để thi hành án (08.02.2022)
 • Thời hạn tự nguyện thi hành án (08.02.2022)
 • Xác minh điều kiện thi hành án (08.02.2022)
 • Thời hiệu bắt buộc thi hành án (08.02.2022)
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong thi hành án (08.02.2022)
 • Thỏa thuận thi hành án (08.02.2022)
 • Giải thích từ ngữ trong Luật Thi hành án dân sự (08.02.2022)
 • Bản án, quyết định được thi hành (08.02.2022)
 • Lấy ý kiến và thẩm định giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản (10.01.2022)
 • giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết liệt việ (10.01.2022)
 • Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu (10.01.2022)
 • Điều kiện, trình tự, hồ sơ chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương l (10.01.2022)
 • Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản (10.01.2022)
 • Tiền ký quỹ của người lao động với công ty sản phẩm (31.12.2021)
 • Ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp (31.12.2021)
 • hình thức người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (31.12.2021)
 • Những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp (31.12.2021)
 • Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (31.12.2021)
 • Điều kiện của người lao động do công ty, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra (31.12.2021)
 • Điều kiện của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết (31.12.2021)
 • Quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (31.12.2021)
 • Nguyên tắc giải quyết tranh chấp (31.12.2021)
 • Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (31.12.2021)
 • Thỏa ước lao động tập thể (31.12.2021)
 • Thương lượng tập thể (31.12.2021)
 • Truy cứu TNHS trong một vài trường hợp chi tiết đối với tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (29.12.2021)
 • Xác định số tiền thu lợi bất chính để xử lý TNHS đối với tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (29.12.2021)
 • Căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh (05.12.2021)
 • Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác (01.12.2021)
 • Trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm (01.12.2021)
 • Khởi tố theo bắt buộc của bị hại (01.12.2021)
 • Xử lý vật, tiền liên quan trực tiếp đến tội phạm (25.11.2021)
 • Xác định trị giá của cải/tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại do tội phạm tham nhũng, tội phạm khác về chức vụ g (25.11.2021)
 • Xem xét TNHS và quyết định hình phạt trong trường hợp tách vụ án (25.11.2021)
 • Truy cứu TNHS trong trường hợp thực hiện nhiều lần cùng một loại hành vi quy định tại Chương XXIII c (25.11.2021)
 • Truy cứu TNHS trong trường hợp người sử dụng của cải/tài sản do tham nhũng mà có để thực hiện một trong các (25.11.2021)
 • Nguyên tắc xử lý đối với tội phạm tham nhũng, tội phạm khác về chức vụ (25.11.2021)
 • Chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư của cải/tài sản tham ô, nhận hối lộ (25.11.2021)
 • Tội môi giới hối lộ (25.11.2021)
 • Tội đưa hối lộ (25.11.2021)
 • Tội nhận hối lộ (25.11.2021)
 • Tội tham ô tài sản (25.11.2021)
 • Người quản lý công ty trong từng loại hình Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 202 (16.11.2021)
 • Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại (16.11.2021)
 • Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra ra (12.11.2021)
 • Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm (12.11.2021)
 • Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm (12.11.2021)
 • Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm (12.11.2021)
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (12.11.2021)
 • Nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (12.11.2021)
 • Trình tự, giấy tờ chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại (12.11.2021)
 • Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại (12.11.2021)
 • kêu gọi vốn đáp ứng cho phát triển nhà ở thương mại (12.11.2021)
 • Xác định quyền dùng đất là di sản (06.11.2021)
 • Xem xét hành vi phạm tội của đồng phạm để xác định có thuộc trường hợp “phạm tội có tính chất côn đồ (17.08.2021)
 • Trường hợp phạm tội lúc chưa đủ 70 tuổi (17.08.2021)
 • Thẩm quyền tổng hợp hình phạt của Tòa án (17.08.2021)
 • quyết liệt về án phí trong vụ án ly hôn (17.08.2021)
 • Trường hợp áp dụng thời hiệu khởi kiện (17.08.2021)
 • Không áp dụng thời hiệu khởi kiện (17.08.2021)
 • Giao dịch chuyển nhượng nhà đất vô hiệu. (17.08.2021)
 • Tội vu khống (09.07.2021)
 • Thẩm quyền của HĐXX phúc thẩm (02.07.2021)
 • Thời hạn kháng cáo (02.07.2021)
 • Cấp trích lục bản án; giao, gửi bản án (02.07.2021)
 • Thừa kế trong trường hợp chưa có đăng ký kết hôn (19.06.2021)
 • Ly hôn có yếu tố nước ngoài (19.06.2021)
 • Giải quyết tranh chấp chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (19.06.2021)
 • Tranh chấp hợp đồng dân sự có đặt cọc (19.06.2021)
 • Chuyển nhượng dự án đầu tư (17.06.2021)
 • Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư (17.06.2021)
 • Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư (17.06.2021)
 • cách thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư (17.06.2021)
 • Đầu tư theo cách thức hợp đồng BCC (17.06.2021)
 • giấy tờ cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (17.06.2021)
 • Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh (17.06.2021)
 • Áp dụng Luật Đầu tư và các luật có liên quan (17.06.2021)
 • Chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư (17.06.2021)
 • Các ngôn từ trong Luật Đầu tư (17.06.2021)
 • Người bị tạm giữ, tạm giam nhận quà của thân nhân (16.06.2021)
 • Đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam (16.06.2021)
 • Tha tù trước thời hạn có khó khăn (16.06.2021)
 • Chế độ gặp của phạm nhân, đối tượng được thăm gặp phạm nhân (16.06.2021)
 • giấy tờ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại (16.06.2021)
 • Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ (16.06.2021)
 • Thi hành án phạt cấm cư trú (16.06.2021)
 • Thi hành án phạt quản chế (16.06.2021)
 • Thi hành án phạt trục xuất (16.06.2021)
 • Thi hành án phạt tước một vài quyền công dân (16.06.2021)
 • Thi hành án treo (16.06.2021)
 • Thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh (16.06.2021)
 • Thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng (16.06.2021)
 • giấy tờ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù (16.06.2021)
 • hồ sơ Giảm thời hạn chấp hành án phạt tù (16.06.2021)
 • giấy tờ hoãn chấp hành án phạt tù (16.06.2021)
 • Thủ tục miễn chấp hành án phạt tù (16.06.2021)
 • hồ sơ thi hành án phạt tù (16.06.2021)
 • Các hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự (16.06.2021)
 • Giam giữ phạm nhân (16.06.2021)
 • Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trại giam (16.06.2021)
 • Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an (16.06.2021)
 • Khiếu nại, thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự (16.06.2021)
 • Tố cáo và giải quyết tố cáo trong thi hành án hình sự (16.06.2021)
 • Tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam (16.06.2021)
 • Khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam (16.06.2021)
 • Trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam (16.06.2021)
 • Cơ cấu, tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của nhà tạm giữ, trại tạm giam (16.06.2021)
 • Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam (16.06.2021)
 • Gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự của người bị tạm giữ, tạm giam (16.06.2021)
 • Quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam (16.06.2021)
 • Những hành vi bị nghiêm cấm (16.06.2021)
 • Các ngôn từ trong Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (16.06.2021)
 • Thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm (16.06.2021)
 • Thẩm quyền giám đốc thẩm (16.06.2021)
 • Căn cứ khởi tố vụ án hình sự (15.06.2021)
 • Các ngôn từ trong Luật Thi hành án hình sự (15.06.2021)
 • Xóa án tích (14.06.2021)
 • Cải tạo không giam giữ (14.06.2021)
 • Hình phạt (14.06.2021)
 • Miễn chấp hành hình phạt (14.06.2021)
 • Giảm mức hình phạt đã tuyên (14.06.2021)
 • quyết liệt hình phạt (14.06.2021)
 • Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự (14.06.2021)
 • Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự (14.06.2021)
 • Phân loại tội phạm (14.06.2021)
 • Tuổi chịu trách nhiệm hình sự (14.06.2021)
 • Các biện pháp tư pháp (14.06.2021)
 • Các thuật ngữ trong Bộ luật Tố tụng Hình sự (14.06.2021)
 • Ấn định thời gian thử thách (14.06.2021)
 • Điều kiện cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo (14.06.2021)
 • Điều kiện rút ngắn thời gian thử thách (14.06.2021)
 • Điều kiện và mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo. (14.06.2021)
 • Hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện (14.06.2021)
 • Những trường hợp không cho hưởng án treo (14.06.2021)
 • Tha tù trước thời hạn có khó khăn (14.06.2021)
 • Trường hợp người được hưởng án treo bị buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án t (14.06.2021)
 • Xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hàn (12.06.2021)
 • hồ sơ hòa giải tranh chấp đất đai (12.06.2021)
 • Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai (12.06.2021)
 • Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai (12.06.2021)
 • Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền dùng đất (12.06.2021)
 • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng đất (12.06.2021)
 • Phân loại đất, căn cứ để xác định loại đất (12.06.2021)
 • Điều kiện bán, mua của cải/tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm (12.06.2021)
 • Đấu giá quyền dùng đất (12.06.2021)
 • Đất xây dựng khu chung cư (12.06.2021)
 • Đăng ký đất đai, nhà ở và của cải/tài sản khác gắn liền với đất (12.06.2021)
 • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và của cải/tài sản khác gắn liền với đất (12.06.2021)
 • Căn cứ xác định việc dùng đất ổn định (12.06.2021)
 • Căn cứ để xác định loại đất (12.06.2021)
 • Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở (12.06.2021)
 • Thu hồi đất để cho chủ đầu tư thuê thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh (12.06.2021)
 • Quy định về thu tiền dùng đất (12.06.2021)
 • Đăng ký thế chấp quyền dùng đất, tài sản gắn liền với đất (12.06.2021)
 • Cấp GCNQSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ v (12.06.2021)
 • Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (12.06.2021)
 • Các thuật ngữ trong luật đất đai (12.06.2021)
 • Quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (11.06.2021)
 • bắt buộc đối với dự án đầu tư bất động sản để buôn bán (11.06.2021)
 • Mua bán nhà, công trình xây dựng (11.06.2021)
 • kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai (11.06.2021)
 • Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản (11.06.2021)
 • các loại bất động sản đưa vào kinh doanh (11.06.2021)
 • Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính (10.06.2021)
 • Rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm (10.06.2021)
 • Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (10.06.2021)
 • Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm (10.06.2021)
 • Thủ tục phúc thẩm đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị (10.06.2021)
 • THỦ TỤC XÉT ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI (09.06.2021)
 • THỦ TỤC XÉT ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN (09.06.2021)
 • THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU (09.06.2021)
 • THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT TÍCH (09.06.2021)
 • YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ, BỊ HẠN CHẾ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ (09.06.2021)
 • THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT (09.06.2021)
 • THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU; THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÔ HIỆU (09.06.2021)
 • THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ (09.06.2021)
 • THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, THỎA THUẬN NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN (09.06.2021)
 • THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẮT GIỮ TÀU BAY, TÀU BIỂN (09.06.2021)
 • THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VIỆC DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM (09.06.2021)
 • THỦ TỤC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH NGOÀI TÒA ÁN (09.06.2021)
 • QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI (09.06.2021)
 • Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam (09.06.2021)
 • KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ (09.06.2021)
 • XỬ LÝ HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ (09.06.2021)
 • Xem xét, thẩm định tại chỗ (08.06.2021)
 • Xác minh, thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự (08.06.2021)
 • Trưng cầu giám định, yêu cầu giám định trong tố tụng dân sự (08.06.2021)
 • Trưng cầu giám định chứng cứ bị tố cáo là giả mạo (08.06.2021)
 • giấy tờ niêm yết công khai (08.06.2021)
 • giấy tờ cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng (08.06.2021)
 • quyết liệt công nhận sự thỏa thuận của các đương sự (08.06.2021)
 • Quy định về sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ tại phiên tòa (08.06.2021)
 • Giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng (08.06.2021)
 • Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản trong tố tụng dân sự (08.06.2021)
 • Quyền bắt buộc Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (08.06.2021)
 • Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự (08.06.2021)
 • Thời hạn tạm giam để điều tra (08.06.2021)
 • Giữ người trong trường hợp khẩn cấp (08.06.2021)
 • Cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số vận hành điều tra (08.06.2021)
 • Bắt người phạm tội quả tang (08.06.2021)
 • Bảo lĩnh trong tố tụng hình sự (08.06.2021)
 • Thời hạn kháng cáo, kháng nghị trong vụ án hành chính. (08.06.2021)
 • Nghĩa vụ tạm ứng án phí phúc thẩm trong vụ án hành chính (08.06.2021)
 • Chủ thể có quyền kháng cáo (07.06.2021)
 • QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ (07.06.2021)
 • Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng dân sự (07.06.2021)
 • Về bắt buộc ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ (05.06.2021)
 • Về thời hiệu bắt buộc giải quyết việc dân sự (05.06.2021)
 • Về thời hiệu khởi kiện theo quy định của BLTTDS (05.06.2021)
 • Về người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự (05.06.2021)
 • quyết định của Tòa án trong một vài trường hợp chi tiết (05.06.2021)
 • Xác định chứng cứ theo quy định của BLTTDS (05.06.2021)
 • Giao nhận chứng cứ trong tố tụng dân sự (05.06.2021)
 • Cung cấp chứng cứ trong tố tụng dân sự (05.06.2021)
 • Giao nhận chứng cứ trong giai đoạn xem xét lại bản án, quyết liệt đã có hiệu lực pháp luật theo thủ (05.06.2021)
 • Về một số tình tiết định khung hình phạt (05.06.2021)
 • Về một vài tình tiết định tội (05.06.2021)
 • Về một số ngôn từ được dùng trong hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự (05.06.2021)
 • Tội phạm nguồn (05.06.2021)
 • hồ sơ cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương thuận tiện điện tử (04.06.2021)
 • hồ sơ cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp (04.06.2021)
 • Quyền khởi kiện vụ án hành chính (04.06.2021)
 • Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng (04.06.2021)
 • Thỏa thuận về tài sản của vợ chồng (03.06.2021)
 • Xác định thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vô hiệu (03.06.2021)
 • Xác định cha, mẹ, con (03.06.2021)
 • Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn (03.06.2021)
 • Thuận tình ly hôn (03.06.2021)
 • hồ sơ xem xét thỏa thuận về chế độ của cải/tài sản của vợ chồng bị vô hiệu (03.06.2021)
 • Quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ và con (03.06.2021)
 • Quyền yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn (03.06.2021)
 • Quyền thừa kế tài sản giữa vợ chồng (03.06.2021)
 • Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình (03.06.2021)
 • Nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng (03.06.2021)
 • Ly hôn theo bắt buộc của một bên (03.06.2021)
 • Huỷ việc kết hôn trái pháp luật (03.06.2021)
 • Điều kiện đám cưới (03.06.2021)
 • Đại diện giữa vợ và chồng (03.06.2021)
 • Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận (03.06.2021)
 • Chế độ của cải/tài sản của vợ chồng theo luật định (03.06.2021)
 • Cấp dưỡng (03.06.2021)
 • Các ngôn từ trong Luật Hôn nhân và Gia đình (03.06.2021)
 • Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (02.06.2021)
 • Thành lập VPĐD – Chi nhánh của thương nhân nước ngoài (02.06.2021)
 • Phạt vi phạm – Bồi thường thiệt hại (02.06.2021)
 • Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại (02.06.2021)
 • hậu quả pháp lý khi vi phạm hợp đồng thương mại (02.06.2021)
 • Chi nhánh của thương nhân nước ngoài (02.06.2021)
 • Các ngôn từ trong Luật Thương mại 2005 (02.06.2021)
 • Các ngôn từ trong Luật công ty 2020 (01.06.2021)
 • Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp (01.06.2021)
 • Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp (01.06.2021)
 • Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý Doanh nghiệp (01.06.2021)
 • Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn (01.06.2021)
 • công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (01.06.2021)
 • Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên (01.06.2021)
 • Doanh nghiệp nhà nước (01.06.2021)
 • công ty cổ phần (01.06.2021)
 • công ty hợp danh (01.06.2021)
 • Doanh nghiệp tư nhân (01.06.2021)
 • Nhóm Doanh nghiệp (01.06.2021)
 • Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt buôn bán (01.06.2021)
 • Giải thể công ty (01.06.2021)
 • dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp (01.06.2021)
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên DN (01.06.2021)
 • giấy tờ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (01.06.2021)
 • thay đổi ngay, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (01.06.2021)
 • Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính (01.06.2021)
 • Quyền, nghĩa vụ của người bị kiện (31.05.2021)
 • Chứng cứ (31.05.2021)
 • Tố cáo trong tố tụng hành chính (31.05.2021)
 • Khiếu nại trong tố tụng hành chính (31.05.2021)
 • XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở (31.05.2021)
 • GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ NHÀ Ở (31.05.2021)
 • Các ngôn từ trong Luật Nhà ở 2014 (31.05.2021)
 • Sở hữu nhà ở (31.05.2021)
 • Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài (31.05.2021)
 • Điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại (31.05.2021)
 • Vốn đáp ứng cho phát triển nhà ở thương mại (31.05.2021)
 • Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch (31.05.2021)
 • Điều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở (31.05.2021)
 • Hợp đồng về nhà ở (31.05.2021)
 • Cho thuê nhà ở (31.05.2021)
 • Thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (31.05.2021)
 • Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (30.05.2021)
 • Điều kiện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội (30.05.2021)
 • Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (30.05.2021)
 • Áp dụng pháp luật đối với hành vi phạm tội xảy ra trước ngày 01-01-2018 (29.05.2021)
 • Xác định thời điểm của quyết định tha tù trước thời hạn (29.05.2021)
 • Xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án đánh bạc (29.05.2021)
 • Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (29.05.2021)
 • Xử lý việc ghi địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (29.05.2021)
 • Về người khởi kiện không có quyền khởi kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân (29.05.2021)
 • Về địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (29.05.2021)
 • Về chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 B (29.05.2021)
 • Quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án quy định tại khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (29.05.2021)
 • Công tác tương trợ tư pháp, tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài (29.05.2021)
 • Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự (29.05.2021)
 • Áp dụng pháp luật (29.05.2021)
 • Giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện (28.05.2021)
 • Trả lại đơn khởi kiện, hệ lụy của việc trả lại đơn khởi kiện (28.05.2021)
 • Tội lừa đảo chiếm đoạt của cải/tài sản (28.05.2021)
 • Bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính (28.05.2021)
 • Thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính (28.05.2021)
 • Trường hợp vừa có đơn khiếu nại vừa có đơn khởi kiện (28.05.2021)
 • QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (28.05.2021)
 • Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (28.05.2021)
 • yêu cầu phản tố (28.05.2021)
 • Xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên khi ly hôn (25.05.2021)
 • Vụ án xác nhận cha, mẹ cho con (25.05.2021)
 • Về việc thay đổi ngay người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn (25.05.2021)
 • Về án phí trong tranh chấp xác định cha, mẹ cho con (25.05.2021)
 • Trường hợp xin ly hôn với người mất tích (25.05.2021)
 • Tranh chấp về nuôi con hoặc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn (25.05.2021)
 • Thẩm quyền giải quyết của tòa án ly hôn (25.05.2021)
 • Hướng dẫn giải quyết vụ án Hôn nhân (25.05.2021)
 • Thủ tục đăng ký đám cưới với người nước ngoài (25.05.2021)
 • Hướng dẫn chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn (25.05.2021)
 • hồ sơ ly hôn đơn phương (25.05.2021)
 • Thủ tục ly hôn thuận tình (25.05.2021)
 • Ly hôn (25.05.2021)
 • Lao động chưa thành niên (25.05.2021)
 • Đối thoại tại nơi làm việc (25.05.2021)
 • Cho thuê lại lao động (25.05.2021)
 • Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động (25.05.2021)
 • Chuyển người lao động làm công việc khác so với HĐLĐ (24.05.2021)
 • Bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ (24.05.2021)
 • Kỷ luật lao động (24.05.2021)
 • Trách nhiệm vật chất của người lao động (24.05.2021)
 • Trình tự, Thủ tục xử lý kỷ luật lao động (24.05.2021)
 • Trình tự, Thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại (24.05.2021)
 • Hội đồng trọng tài lao động (24.05.2021)
 • Hòa giải viên lao động (24.05.2021)
 • Thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền (24.05.2021)
 • Thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích (24.05.2021)
 • Thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân (24.05.2021)
 • Hợp đồng lao động vô hiệu (24.05.2021)
 • Tranh chấp lao động (24.05.2021)
 • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (24.05.2021)
 • hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật (23.05.2021)
 • hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với Người lao động (23.05.2021)
 • Những trường hợp Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ (23.05.2021)
 • Hợp đồng lao động (23.05.2021)
 • Tranh chấp liên quan đến ranh giới đất chồng lấn (23.05.2021)
 • Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “phong tỏa tài sản” (23.05.2021)
 • Trường hợp giao dịch chuyển nhượng nhà đất bị vô hiệu (23.05.2021)
 • Xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp (23.05.2021)
 • Từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp GCNQSDĐ, QSH nhà ở và của cải/tài sản khác gắn liền với đất (23.05.2021)
 • Thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt vận hành của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầ (23.05.2021)
 • Bồi thường chi phí đầu tư khi Nhà nước thu hồi đất (23.05.2021)
 • Đất thương mại, dịch vụ (23.05.2021)
 • hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất (23.05.2021)
 • hồ sơ xin phép cung cấp thông tin đất đai (23.05.2021)
 • hồ sơ pháp lý dự án nhà ở đủ khó khăn mở bán (23.05.2021)
 • Điều kiện chuyển nhượng QSDĐ trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán (23.05.2021)
 • giấy tờ đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (23.05.2021)
 • Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài (23.05.2021)
 • Nhượng quyền kinh doanh thương mại (23.05.2021)
 • Những vấn đề pháp lý về đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (23.05.2021)
 • Điều kiện và hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá trong mua bán hàng hóa (23.05.2021)
 • Phòng chống gian lận xuất xứ hàng hóa (23.05.2021)
 • giấy tờ khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại (23.05.2021)
 • Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 (23.05.2021)
 • Việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhéu mà chết cùng thời điểm (18.05.2021)
 • Từ chối nhận di sản (18.05.2021)
 • Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại (18.05.2021)
 • Thời hiệu thừa kế (18.05.2021)
 • Thời điểm, địa điểm mở thừa kế (18.05.2021)
 • Thời điểm sinh ra quyền và nghĩa vụ của người thừa kế (18.05.2021)
 • của cải/tài sản không có người nhận thừa kế (18.05.2021)
 • Quyền thừa kế (18.05.2021)
 • Quyền của người quản lý di sản (18.05.2021)
 • Quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân (18.05.2021)
 • Người thừa kế (18.05.2021)
 • Người thừa kế theo pháp luật (18.05.2021)
 • Người quản lý di sản (18.05.2021)
 • Người không được hưởng di sản (18.05.2021)
 • Nghĩa vụ của người quản lý di sản (18.05.2021)
 • Di sản (18.05.2021)
 • giấy tờ lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (18.05.2021)
 • Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc (18.05.2021)
 • Quyền của người lập di chúc (18.05.2021)
 • Nội dung của di chúc (18.05.2021)
 • Người lập di chúc (18.05.2021)
 • Người làm chứng cho việc lập di chúc (18.05.2021)
 • Người không được công chứng, chứng thực di chúc (18.05.2021)
 • hình thức của di chúc (18.05.2021)
 • Gửi giữ di chúc (18.05.2021)
 • Di chúc (18.05.2021)
 • Di chúc miệng (18.05.2021)
 • Di chúc hợp pháp (18.05.2021)
 • Di chúc do công chứng viên lập tại chỗ ở (18.05.2021)
 • Di chúc có công chứng hoặc chứng thực (18.05.2021)
 • Di chúc bằng văn bản (18.05.2021)
 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng (18.05.2021)
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng (18.05.2021)
 • Di chúc bằng văn bản có tổng giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực (18.05.2021)
 • Trường hợp người để lại di sản thừa kế chết trước năm 1987 (17.05.2021)
 • Thời điểm mở thừa kế trước ngày 01-01-2017 (17.05.2021)
 • Quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế (17.05.2021)
 • Người thừa kế đang quản lý di sản (17.05.2021)
 • Người không được quyền hưởng di sản (17.05.2021)
 • Chia di sản thừa kế (17.05.2021)
 • bắt buộc hủy quyết liệt cưỡng chế thi hành án (17.05.2021)
 • Vụ án do người tiêu sử dụng khởi kiện (17.05.2021)
 • Về án phí trong vụ việc tranh chấp xác định cha, mẹ cho con (17.05.2021)
 • Ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng (17.05.2021)
 • Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản (17.05.2021)
 • Tranh chấp liên quan đến ranh giới đất bị cấp GCNQSDĐ chồng lấn (17.05.2021)
 • Tài liệu chứng cứ nộp kèm đơn khởi kiện (17.05.2021)
 • Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ để bảo đảm thi hành án (17.05.2021)
 • Giải quyết việc thi hành án trong quyết liệt đình chỉ (17.05.2021)
 • Chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác (17.05.2021)
 • Chủ thể có quyền khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá của cải/tài sản THA (17.05.2021)
 • Phạm tội có tổ chức (17.05.2021)
 • Điểm c khoản 2 Điều 29 Bộ luật hình sự (17.05.2021)
 • Đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả (17.05.2021)
 • Xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện quy định tại Điều 31 (16.05.2021)
 • Việc chỉnh lý bản đồ địa chính cấp xã có là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không (16.05.2021)
 • UBND tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (16.05.2021)
 • Thời hiệu khởi kiện quy định tại Điều 104 của Luật TTHC (16.05.2021)
 • thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân quy định tại Điều 42 của Luật TTHC (16.05.2021)
 • thay đổi bổ sung kháng cáo, kháng nghị quy định tại Điều 188 của Luật TTHC (16.05.2021)
 • Thành viên hộ gia đình khởi kiện quyết liệt hành chính thu hồi đất (16.05.2021)
 • Tạm ngừng phiên toà quy định tại Điều 126 của Luật TTHC (16.05.2021)
 • Sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện quy định tại Điều 105 của Luật TTHC (16.05.2021)
 • Nhập hoặc tách vụ án hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TTHC (16.05.2021)
 • Người bị kiện sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết liệt hành chính bị khiếu kiện (16.05.2021)
 • Khởi kiện hành vi không phải hành vi hành chính (16.05.2021)
 • Kháng cáo theo Thủ tục phúc thẩm quy định tại Điều 174 của Luật TTHC (16.05.2021)
 • Hướng dẫn thực hiện Điều 60 Luật tố tụng hành chính (16.05.2021)
 • Bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính quy định tại Điều 6 của Luật TTHC (16.05.2021)
 • Cung cấp tài liệu, chứng cứ trong giai đoạn phúc thẩm (15.05.2021)
 • Giao nộp tài liệu, chứng cứ (15.05.2021)
 • thay đổi bổ sung yêu cầu của đương sự trong quy trình Tòa án giải quyết vụ án (15.05.2021)
 • Phạm vi bắt buộc khởi kiện của đương sự (15.05.2021)
 • bắt buộc bồi thường thiệt hại do bắt buộc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng (15.05.2021)
 • Về tống đạt trực tiếp văn bản tố tụng (15.05.2021)
 • Tư vấn hợp đồng (15.05.2021)
 • Thẩm quyền của Tòa án đối với quyết liệt cá biệt của cơ quan, tổ chức (15.05.2021)
 • Quyền sở hữu (15.05.2021)
 • Hướng dẫn về Tố tụng dân sự (15.05.2021)
 • Giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu (15.05.2021)
 • Giải đáp – hướng dẫn Tố tụng dân sự (15.05.2021)
 • Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (15.05.2021)
 • Việc chứng thực của UBND cấp xã có thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không? (15.05.2021)
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là quyết định hành chính không? (15.05.2021)
 • Việc ủy quyền tham gia tố tụng của UBND, Chủ tịch UBND (15.05.2021)
 • Giải đáp Tố tụng hành chính (15.05.2021)
 • bắt buộc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (15.05.2021)
 • Hành vi, quyết liệt của Chấp hành viên, cơ quan THADS có phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chín (15.05.2021)
 • quyết liệt hành chính, hành vi hành chính có phải là đối tượng khởi kiện? (15.05.2021)
 • Hội đồng định giá của cải/tài sản trong tố tụng hình sự(sửa đổi, bổ sung) (15.05.2021)
 • Hội đồng xét xử ra quyết liệt khởi tố vụ án hình sự (15.05.2021)
 • Giải đáp vướng mắc trong quy trình giải quyết các vụ án hình sự về ma túy (15.05.2021)
 • Giải đáp một số vướng mắc trong xét xử (15.05.2021)
 • Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (15.05.2021)
 • Giải đáp một số vướng mắc trong quy trình giải quyết các vụ án hình sự (15.05.2021)
 • Đồng phạm (15.05.2021)
 • Tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (15.05.2021)
 • Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại (14.05.2021)
 • Điều kiện để được hưởng án treo (14.05.2021)
 • Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (14.05.2021)
 • Xác định đối tượng khởi kiện vụ án hành chính (14.05.2021)
 • Thời hiệu khởi kiện đối với quyết định hành chính (14.05.2021)
 • Quy định về việc tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm (13.05.2021)
 • Thủ tục đối thoại trong Luật TTHC 2015 (13.05.2021)
 • Điều 688 BLDS 2015(Điều khoản chuyển tiếp) (07.04.2021)
 • Khi nào hợp đồng không tuân thủ quy định về cách thức bị vô hiệu (07.04.2021)
 • Các bên có khả năng thỏa thuận về “lãi phạt” không? (07.04.2021)
 • Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình (07.04.2021)
 • Xử phạt vi phạm hành chính vận hành cho vay nặng lãi (05.04.2021)
 • Khiếu kiện quyết liệt hành chính (05.04.2021)
 • Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở (27.03.2021)
 • Hướng dẫn về đăng ký công ty (25.03.2021)
 • Hướng dẫn áp dụng một vài quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của BLTTDS (14.12.2020)
 • Đầu tư ra nước ngoài theo Luật Đầu tư 2020 (30.10.2020)
 • Luật Đầu tư 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư kinh doanh (30.10.2020)
 • Đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân (21.10.2020)
 • QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP, LIÊN THÔNG THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (16.10.2020)
 • Hướng dẫn phát hành trái phiếu Doanh nghiệp (22.08.2020)
 • Quy định về phát hành trái phiếu công ty(sửa đổi 2020) (12.07.2020)
 • Sửa đổi bổ sung quy định về lệ phí môn bài (18.04.2020)
 • Điều kiện Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (03.04.2020)
 • Bổ sung sản phẩm ngành nghề ưu đãi đầu tư (02.04.2020)
 • Thủ tục giám đốc thẩm (30.03.2020)
 • Thủ tục tái thẩm (30.03.2020)
 • QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, PHÂN LOẠI, THỤ LÝ, XỬ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI BẢN (30.03.2020)
 • Quy chế giải quyết đơn đề nghị theo hồ sơ Giám đốc thẩm, Tái thẩm (30.03.2020)
 • Quy định mới về lệ phí đăng ký Doanh nghiệp (09.01.2020)
 • Hoãn chấp hành hình phạt tù (08.01.2020)
 • Đại diện theo ủy quyền (03.01.2020)
 • hồ sơ khởi kiện vụ án lao động (31.12.2019)
 • Miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bliên lạcS năm 2015 (15.12.2019)
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tố tụng hành chính (14.12.2019)
 • Hành vi không tổ chức hòa giải ở cơ sở đối với tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND cấp xã (30.11.2019)
 • Hỏi đáp tố tụng hành chính (29.11.2019)
 • Thừa kế thế vị (26.11.2019)
 • Thừa kế theo di chúc (25.11.2019)
 • Thừa kế theo pháp luật (25.11.2019)
 • Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính (21.11.2019)
 • Thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể (21.11.2019)
 • Hướng dẫn một số quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự (31.03.2021)
 • Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên (21.10.2020)
 • hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự (21.11.2019)
 • Hướng dẫn một số quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự (tt) (31.03.2021)
 • Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên (21.10.2020)
 • Hướng dẫn một vài quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của BLTTDS (31.03.2021)
 • Đăng ký thành lập công ty hợp danh (21.10.2020)
 • Đăng ký thành lập công ty cổ phần (21.10.2020)
 • cải thiện chất lượng áp dụng các quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự (12.01.2020)
 • Đăng ký vận hành chi nhánh văn phòng đại diện đối với Doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư (21.10.2020)
 • Đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện trong nước đối với công ty tư nhân_Doanh nghiệp TNHH_ (21.10.2020)
 • Thông báo lập địa điểm kinh doanh đối với công ty vận hành theo Giấy phép đầu tư (21.10.2020)
 • Thông báo lập địa điểm kinh doanh đối với công ty tư nhân_công ty TNHH_công ty cổ phần_Doanh nghiệp (21.10.2020)
Mọi Người Xem :   Bướm đen bay vào nhà là điềm tốt hay điềm xấu cho gia chủ


Các câu hỏi về nhà tạm giữ là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê nhà tạm giữ là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết nhà tạm giữ là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết nhà tạm giữ là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết nhà tạm giữ là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về nhà tạm giữ là gì


Các hình ảnh về nhà tạm giữ là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo dữ liệu, về nhà tạm giữ là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo nội dung về nhà tạm giữ là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa tên Lam & các tên đệm cho tên Lam ý nghĩa nhất hiện nay - Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Related Posts

About The Author