NHỮNG NGƯỜI KHAI SÁNG in English Translation

Bài viết NHỮNG NGƯỜI KHAI SÁNG in English Translation thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu NHỮNG NGƯỜI KHAI SÁNG in English Translation trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “NHỮNG NGƯỜI KHAI SÁNG in English Translation”

Đánh giá về NHỮNG NGƯỜI KHAI SÁNG in English Translation


Xem nhanh
Tại sao Tiếng Anh là ngôn ngữ chung của thế giới?
--------------------------------------------------------------
Donate cho KTTV:
Techcombank: 19035547651013
CTK: VU HOANG DUONG (chi nhánh Hoàng Gia - HN)
Momo: 0396.140.774 (PHAM THI THU HUONG)
Cổng Donate: https://playerduo.com/kttvofficial
♥ Link Khóa học Tâm lý, Tiếng Anh, Thuyết Trình, ... : https://bit.ly/KTTV-Learn
♥ Mua sản phẩm ủng hộ KTTV: https://bit.ly/KTTV-Sale
Cảm ơn bạn đã ủng hộ! ♥
#KienThucThuVi #Kiến_thức #Thú_vị

Họ thành lập nhóm cố vấn khoa học đầu tiên trên thế giới

tự gọi bản thân là‘ Những người khai sáng‘.

They founded the world’s first scientific think tank

calling themselves‘the enlightened ones.

Họ thành lập nhóm cố vấn khoa học đầu tiên trên thế giới

tự gọi ban than là” Những người khai sáng“.

They founded the world’s first scientific think tank

calling themselves‘the enlightened ones.’.

Dòng truyền thừa mà họ dạy và người khai sáng là nhất hạng

và bất cứ hình thức tâm linh nào khác là không tốt.

The lineage they teach and its founder are the best

and any other form of spirituality is no good.

Chúng ta cần cầu xin phép ánh sáng của Chúa Thánh Thần và ân sủng để thực hành sao cho phù hợp với thánh ý Thiên Chúa và nếu cần

hãy tìm lời khuyên nơi những người có thể khai sáng cho chúng ta trong quyết liệt này.

do đó trong khi những người thuộc thời Khai sáng ở Pháp

và Phổ viết về sự rất cần thiết phải kiểm tra và cân bằng thường xuyên hơn đối với các vị vua của họ thì Khai sáng Ba Lan lại hướng tới việc chống lại những lạm dụng bắt nguồn từ quá nhiều kiểm tra và cân bằng.

Thus while men of the Enlightenment in France

and Prussia wrote about the need for more checks and balances on their kings Polish Enlightenment was geared towards fighting the abuses stemming from too many checks and balances.

People also translate

image

những người sáng tạo

image
image

những người ăn sáng

image
image

từ những người sáng tạo

image
image

của những người sáng lập

image
image

ánh sáng cho những người

image
image

bởi những người sáng lập

image

Những người như vậy là chưa được khai sáng.

Such people are not enlightened.

Đây là người đã trì hoãn việc giải thoát của mình để cứu giúp những con người khác trên đường khai sáng.

These were beings who postponed their own salvation to help others on the path towards enlightenment.

Tineti lên những người tốt những người khai sáng tâm trí.

Tineti bear dogs barking up the good guys the ones who minds.

Điều này là rất rõ ràng đối với những người khai sáng và các nhà lãnh đạo là những người đã ký kết hai Hiệp

ước hình thành nên thực tại chính trị kinh tế văn hoá và nhân bản mà ngày nay chúng ta gọi là Liên minh châu Âu.

This was very clear to the founding fathers and the leaders who by signing the two Treaties

gave life to that political economic cultural and primarily human reality which today we call the European Union.

image

cho những người sáng tạo

image
image

của những người sáng tạo

image
image

cho những người sáng lập

image

Ai hiểu chính mình là người được khai sáng”.

He who knows his own self is enlightened.”.

Một bài viết khai sáng cho những người tin vào Nootropics.

An enlightening post for people that believe in Nootropics.

Los Illuminados“ những người được khai sáng” trong tiếng Tây Ban nha

là một tổ chức dị giáo và là kẻ ác chính trong“ Resident Evil 4”.

Los Illuminados The Enlightened Ones in Spanish is an occult group

and it is considered the main antagonist in Resident Evil 4.

Nhưng những người khai sáng của Otpor nhận thức rằng người trẻ sẽ tham gia chính trị–

nếu nó làm cho họ cảm thấy anh hùng và ngầu( cool) một phần của cái gì to lớn.

But Otpor’s founders realized that young people would participate in politics-

if it made them feel heroic and cool part of something big.

Chúng ta Thái Nhất Môn người khai sáng?

Are we the only illumined ones?

Bạn có muốn trở thành người khai sáng của thế giới?

Do you want to be a light in the world?

Đó là tên của Sid Grauman người khai sáng ra Grauman’ s Chinese Theater năm 1927.

Master showman Sid Grauman opened the real Grauman’s Chinese Theatre in 1927.

Người khai sáng công nghệ lớn nhất mà bạn biết có khả năng chỉ là- Giáo viên ở trường

bạn.

The biggest tech trendsetter you know just may be- your local teacher.

David Ben- Gurion người khai sáng Israel và là vị thủ tướng đầu tiên

hưởng thọ được 87 tuổi.

David Ben-Gurion the founding father of Israel and its first prime minister

died at the age of 87.

Người khai sáng là người mở rộng chân trời của bạn và khuyến khích bạn nắm bắt những ý tưởng

cơ hội văn hoá và con người mới.

Mind Openers are the friends who expand your horizons and encourage you to embrace new ideas

opportunities cultures and people.

Được xây dựng vào năm 1835 đây là nhà thờ Cơ Đốc lâu đời nhất ở Singapore

thờ Thánh Gregory- Người Khai Sáng và là tu sĩ người Armenia đầu tiên.

Worked in 1835 this is the most seasoned Christian church in Singapore and

is devoted to St Gregory the Illuminator the main Armenian minister.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư George Coleman Ireland nhà thờ được coi là

kiệt tác của Coleman để kỷ niệm St. Gregory- Người khai sáng vị linh mục Armenia đầu tiên.

Designed by Irish architect George Coleman the church is regarded as Coleman’s masterpiece and

is dedicated to St Gregory the Illuminator the first Armenian monk.

Người hỏi: Những con người thông thái này những rishi như ông gọi họ họ không khai sáng cho con người hay sao?

Questioner: These wise men these rishis as you call them aren’t they enlightened men?

Một trong những lý do mà thường xuyên người muốn khai sáng con mắt thứ ba

là bởi vì nó giúp họ hiểu biết sâu rộng hơn.

One of the reasons many people want to open their third eye is because it is thought

to make you more knowledgeable.

Sức mạnh chính trị của những người tập tễnh ôm lấy Mười điều răn ở nước Mỹ thì đặc biệt đáng tiếc trong đất nước cộng hòa lớn lao đó sau tất cả

có hiến pháp vốn đã được những người của thời Khai sáng soạn thảo

với những khó khăn thế tục rõ ràng.

The political power of America’s Ten Commandment tablet-toters is especially regrettable in that great republic whose constitution after all

was drawn up by men of the Enlightenment in explicitly secular terms.Các câu hỏi về người khai sáng tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê người khai sáng tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Loading

Related Posts

About The Author