Từ Điển Tiếng Anh

Các tìm kiếm phổ biến

  • 01 sophisticated
  • 02 review
  • 03 live
  • 04 assume
  • 05 whether
  • 06 either
  • 07 etc.
  • 08 X, x
  • 09 stuck
  • 10 roofscape

✅ Mọi người cũng xem : rò luân nhĩ có ý nghĩa gì

Duyệt Từ điển tiếng Anh

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Hoặc, duyệt Cambridge Dictionary index

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa lịch sử chiến thắng ấp bắc

Các tính năng tiêu biểu

Bộ Cambridge English Dictionary được dựa trên các thống kê ban đầu trên Cambridge English Corpus độc đáo, và bao gồm tất cả các từ thuộc cấp độ CEFR A1–C2 trong giấy tờ Từ vựng tiếng Anh. Phù hợp với người học chuẩn bị cho cấp độ cải thiện Các bài kiểm tra Cambridge hay IELTS.

Nhận các định nghĩa ngắn gọn và rõ ràng từ từ điển tiếng Anh Anh, Anh Mỹ, và từ điển buôn bán chỉ với một lần tra cứu!

Nghe các từ được phát âm bằng tiếng Anh Anh và Anh Mỹ

Hàng ngàn ví dụ thực tế về cách dùng các từ ngữ

Các từ chỉ dẫn đưa bạn tới đúng ý nghĩa chính xác mà bạn đang tìm kiếm

SMART Vocabulary giúp bạn mở rộng vốn từ vựng với các từ và cụm từ liên quan

Lý tưởng cho người học tiếng Anh trình độ trung cấp đến cải thiện (CEFR trình độ A2–C2)

Được dựa trên Cambridge English Corpus — một tuyển tập dữ liệu chứa hơn 2 tỷ từ vựng

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa màu đen trong thiết kế

Lời cảm ơn

Các từ điển mà bạn có thể tra cứu như tiếng Anh trong trang mạng của Cambridge Dictionary là:

A heart of gold or a heart of stone? (‘Heart’ senses and phrases, Part 1)

Trang nhật ký cá nhân

A heart of gold or a heart of stone? (‘Heart’ senses and phrases, Part 1)

Đọc thêm nữa

Từ của Ngày

tusker

a male elephant or wild boar with large tusks (= long pointed teeth)

Về việc này
urban mining

Từ mới

urban mining

Thêm những từ mới

Cambridge Dictionary +Plus

Các danh sách từ và bài trắc nghiệm miễn phí để tạo, tải và chia sẻ!

Đi đến +Plus hoặc Đăng nhập

Bạn đã đăng nhập. Bắt đầu tạo một danh sách từ hoặc làm bài trắc nghiệm!

Đi đến +Plus

Đi đến các danh sách Từ