Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước Việt Nam

Bài viết Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước Việt Nam thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước Việt Nam trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước Việt Nam”

Đánh giá về Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước Việt Nam


Xem nhanh
Ở nước ta có rất nhiều ngân hàng khác nhau hầu hết chúng đều thuộc bộ tài chính. Tuy nhiên vẫn có những ngân hàng đặc biệt. Đó là ngân hàng nhà nước Việt Nam. Vậy Bạn biết gì về Ngân hàng nhà nước Việt Nam?
________________________________
Đây là kênh trao đổi về về kiến thức, hiểu biết chung. Mọi đóng góp , góp ý cho kênh xin gửi về gmail: [email protected]
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!
_____________________________________
© Bản quyền thuộc về TTA TV
© Copyright by TTA TV
☞ Do not Reup

Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước Việt Nam

Ngân hàng nhà nước Việt Nam là ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lí nhà nước về tiền tệ và vận hành ngân hàng, là ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng, ngân hàng làm sản phẩm tiền tệ cho Chính phủ. Vậy, khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước Việt Nam như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? , luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng hấp dẫn nhất.

Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những vấn đề trên.

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010.

2. Giải quyết vấn đề:

2. 1. Khái niệm Ngân hàng nhà nước:

Bất kỳ một quốc gia nào cũng có một ngân hàng của Nhà nước, tại Việt Nam Hiện tại ngân hàng nhà nước của nước ta là Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ngân hàng nhà nước Việt Nam là một trong những cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, là ngân hàng trung ương cao nhất của nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tư cách pháp nhân, có vốn pháp định thuộc sở hữu của Nhà nước, có trụ sở chính tại Hà Nội (thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Ngân hàng Nhà nước được thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, thực hiện chức năng của Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng sản phẩm tiền tệ cho Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Mọi Người Xem :   Công dung ngôn hạnh - Tam tòng tứ đức của phụ nữ xưa và nay
Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước Việt Nam
Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước Việt Nam

2.2. Chức năng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam:

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 2 Luật Ngân hàng Nhà nước 2010 thì chức năng của Ngân hàng Nhà nước như sau:

 Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng của Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.

2.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước:

Căn cứ theo Điều 4 Luật Ngân hàng nhà nước 2010 quy định về nhiệm vụ, quyefn hạn của Ngân hàng nhà nước như sau:

– vận hành của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội theo hoạch định xã hội chủ nghĩa.

– Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

– Xây dựng chiến lược phát triển ngành ngân hàng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; tuyên truyền, thường nhật và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

– Xây dựng chỉ tiêu lạm phát hằng năm để Chính phủ trình Quốc hội quyết liệt và tổ chức thực hiện.

– Tổ chức, điều hành và phát triển thị trường tiền tệ.

– Tổ chức hệ thống nghiên cứu, dự báo về tiền tệ và ngân hàng; công khai thông tin về tiền tệ và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức in, đúc, bảo quản, vận chuyển tiền giấy, tiền kim loại; thực hiện nghiệp vụ phát hành, thu hồi, thay thế và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại.

– Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và vận hành của tổ chức tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có vận hành ngân hàng; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng sản phẩm trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng; cấp, thu hồi giấy phép vận hành cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cho các tổ chức; chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Mọi Người Xem :   Thành ngữ ‘Ăn lông ở lỗ’ gắn với thời kỳ nào trong lịch sử?

– Thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại Doanh nghiệp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật; được dùng vốn pháp định để góp vốn thành lập Doanh nghiệp đặc thù nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước theo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ.

– Kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng; xử lý vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

– quyết liệt áp dụng biện pháp xử lý đặc biệt đối với tổ chức tín dụng vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, gặp khó khăn về tài chính, có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống ngân hàng, gồm mua cổ phần của tổ chức tín dụng; đình chỉ, tạm đình chỉ, miễn nhiệm chức vụ người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng; quyết liệt sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức tín dụng; đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật về phá sản đối với tổ chức tín dụng.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng chính sách, kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng, chống rửa tiền.

– Thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.

– Chủ trì lập, theo dõi, dự báo và phân tích kết quả thực hiện cán cân thanh toán quốc tế.

– Tổ chức, quản lý, giám sát hệ thống thanh toán quốc gia, cung ứng sản phẩm thanh toán cho các ngân hàng; tham gia tổ chức và giám sát sự vận hành của các hệ thống thanh toán trong nền kinh tế.

– Quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và vận hành buôn bán vàng.

– Quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước.

– Quản lý việc vay, trả nợ, cho vay và thu hồi nợ nước ngoài theo quy định của pháp luật.

– Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung, tiến hành đàm phán, ký kết điều ước quốc tế với dịch vụ tài chính, tiền tệ quốc tế mà Ngân hàng Nhà nước là đại diện và là đại diện chính thức của người vay quy định tại điều ước quốc tế theo phân công, uỷ quyền của Chủ tịch nước hoặc Chính phủ.

– Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về tiền tệ và ngân hàng.

– Đại diện cho Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức tiền tệ và ngân hàng quốc tế.

– Tổ chức hệ thống thông tin tín dụng và cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các tổ chức vận hành thông tin tín dụng.

Mọi Người Xem :   Học tập có vai trò như thế nào đối với bản thân, gia đình, xã hội . - Nick Devil

– Làm đại lý và thực hiện các sản phẩm ngân hàng cho Kho bạc Nhà nước.

– Tham gia với Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh.

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiền tệ và ngân hàng; thống kê, ứng dụng khoa học và công nghệ ngân hàng.

– Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

sản phẩm hỗ trợ của Luật 24H

Đến với Chúng Tôi, công ty chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn các dịch vụ liên quan đến khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước Việt Nam, bao gồm:

Tư vấn các vấn đề có liên quan đến vấn đề trên;

Soạn thảo hồ sơ có liên quan đến các lĩnh vực như hình sự, dân sự , đất đai, thừa kế….

Giao kết quả đến tận tay cho khách hàng.

Trên đây là những chia sẻ của Luật 24H . Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết rõ các thông tin pháp lý liên quan đến vấn đề trên. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ này hay các vấn đề pháp lý khác thì đừng ngại liên hệ với Chúng Tôi theo hotline: 1900 6574 hoặc truy cập theo website http://luat24h.net để nhận được sự giúp đỡ từ Chúng Tôi.

Tham khảo thêm các bộ luật hiện hành Tại đây 

LUẬT 24H

Bài viết được thực hiện bởi công ty Luật 24H

0cấp bậc: Chủ sở hữu Website

(Lĩnh vực tư vấn: Luật sư tư vấn, tranh tụng

&Trình độ đào tạo: công ty Luật TNHH

6Số năm kinh nghiệm thực tế: 20 năm

4Tổng số bài viết: 66.359 bài viết

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

– Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : số 69/172 Phú Diễn, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : [email protected]

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24H – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà”Các câu hỏi về ngân hàng nhà nước việt nam là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ngân hàng nhà nước việt nam là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ngân hàng nhà nước việt nam là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ngân hàng nhà nước việt nam là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ngân hàng nhà nước việt nam là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ngân hàng nhà nước việt nam là gì


Các hình ảnh về ngân hàng nhà nước việt nam là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected]. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu kiến thức về ngân hàng nhà nước việt nam là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thêm nội dung về ngân hàng nhà nước việt nam là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/


Loading

Related Posts

About The Author