Lương tối thiểu là gì? Mức lương tối thiểu vùng áp dụng thế nào?

Bài viết Lương tối thiểu là gì? Mức lương tối thiểu vùng áp dụng thế nào? thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu Lương tối thiểu là gì? Mức lương tối thiểu vùng áp dụng thế nào? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Lương tối thiểu là gì? Mức lương tối thiểu vùng áp dụng thế nào?”

Đánh giá về Lương tối thiểu là gì? Mức lương tối thiểu vùng áp dụng thế nào?Lương tối thiểu là gì? thu nhập tối thiểu vùng áp dụng như thế nào?

Tiền lương là nguồn thu nhập để đảm bảo đời sống không những cho người lao động mà còn cho các thành viên trong gia đình của họ. Tiền lương của người lao động được trả trên cơ sở thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó, tiền lương tối thiểu do nhà nước quy định là ở từng thời kỳ là cơ sở để các bên thỏa thuận, việc xác định tiền lương cao hay thấp phụ thuộc rất thường xuyên vào tiền lương tối thiểu, bởi lẽ, khi xác định lương tối thiếu nhà nước đã xem xét tình hình kinh tế xã hội, nhằm đáp ứng mong muốn cơ bản nhất cho người lao động.

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật lao động 2019;

– Nghị định 90/2019?NĐ-CP quy định thu nhập tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Lương tối thiểu là gì?
  • 2 2. thu nhập tối thiểu vùng áp dụng như thế nào?

1. Lương tối thiểu là gì?

– Tiền lương là gì?

Điều 90, Bộ luật lao động giải thích: Tiền lương là số tiền mà người dùng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

– Tiền lương tối thiểu là gì?

Dưới góc độ lý luận, tiền lương tối thiếu được hiểu là từ ghép của hai cụm từ “tiền lương” và “tối thiểu”, ngôn từ tối thiểu theo từ điển Tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học định nghĩa là “ít nhất, không thể ít hơn được nữa”, từ đó lương tối thiểu được hiểu là “tiền lương ít nhất trả định kỳ cho người lao động” hay “tiền công ít nhất mà người lao động được nhận định kỳ”

Bộ luật lao động 2019 cũng đã đưa ra định nghĩa về tiền lương tối thiểu như sau: mức thu nhập tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

Xem thêm: Quy định về lề đường tối thiểu? Quy định hành lang an toàn giao thông?

– Bản chất của lương tối thiểu:

Bản chất kinh tế: là sự ảnh hưởng qua lại của hai yếu tố:

1. Cơ sở xác đinh lương tối thiểu- mức độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát tiền tệ, nhằm tạo được mức thu nhập tối thiểu có sự ổn định trong một thời gian, duy trì được sự ổn định xã hội; tạo ra mức sống tương đối đồng đều đặn giữa các khu vực dân cư;

2. Chính sách chi ngân sách quốc giá (với khu vực công) hoặc cung cầu lao động (khu vực tư).

Bản chất pháp lý: là sự thể chế hóa bản chất kinh tế của lương tối thiểu. Có nghĩa là, pháp luật trên cơ sở mức độ phát triển kinh tế, các yếu tố khác mà luật hóa quy định về lương tối thiểu. Lương tối thiểu mang bản chất pháp lý bởi đó là ngôn từ pháp lý, được pháp luật quốc gia quy định, thiết lập căn cứ để các chủ thể trong quan hệ lao động làm cơ sở thực hiện. Đồng thời, có các biện pháp bảo vệ và bảo đảm thực hiện, nếu lương tối thiểu không được bảo đảm, thì sẽ có cơ chế xử phạt và buộc phải thực hiện đúng.

– Đặc điểm của lương tối thiểu.

Lương tối thiểu là khoản tiền nhỏ nhất mà người lao động có khả năng được hưởng, vì đây là khoản tiền được xác định để lấy làm trung tâm cho sự thỏa thuận về lương chính thức của người lao động.

Lương tối thiểu là giá cả của sức lao động trong những điều kiện bình thường nhất, tương ứng với trình độ của người dùng lao động ở mức thấp nhất. Đặc nơi này chịu sự tác động của quy luật giá cả, tổng giá trị hàng hóa sức lao động của người lao động như thế nào thì mức lương của họ làm những công việc nhất định trong khó khăn bình thường tương ứng như vậy.

Mọi Người Xem :   5 đặc điểm nổi bật nhất của hệ thống nhà thông minh lumi

Xem thêm: Diện tích đất tối thiểu là bao nhiêu mét vuông thì được cấp sổ đỏ?

Về mặt kinh tế, lương tối thiếu đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động  và những người trong gia đình họ. Việc gắn mong muốn của người lao động và những người phụ thuộc vào họ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, xác định được bản chất, sự ưu việt về chế độ tiền lương tối thiểu, thể hiện sự phát triển và tiến bộ của các quốc gia, đồng thời thể hiện sự tiến bộ trong chính sách phân phối thu nhập.

Lương tối thiểu chịu sự ảnh hưởng của tình hình kinh tế, xã hội trong từng thời kỳ. Đặc vị trí này xuất phát tự bản chất kinh tế của lương tối thiểu, quy định về lương tối thiểu phụ thuộc vào tình hình tăng trưởng kinh tế, tình hình lạm phát,…

– Vai trò của lương tối thiểu.

Lương tối thiểu có vai trò vô cùng quan trọng, là cơ sở xác định tiền lương cho người lao động; là cơ sở xác định các chế độ phụ cấp theo lương;  là cơ sở phản ánh mặt bằng tổng giá trị hàng hóa sức lao động của từng quốc gia; đánh gía sự phát triển nền kinh tế quốc gia; là một yếu tố tham khảo để xây dựng chuẩn nghèo cho từng quốc gia.

– Căn cứ điều chỉnh mức thu nhập tối thiểu:

Theo Khoản 3, điều 91 Bộ luật lao động 2019. mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức thu nhập tối thiểu và mức thu nhập trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; có khả năng chi trả của Doanh nghiệp

– Phân loại thu nhập tối thiểu.

– Theo khu vực hưởng: lương tối thiểu đối với người lao động là trong khu vực công; lương tối thiểu đối với người lao động làm việc ngoài khu vực công.

Xem thêm: Điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất nông nghiệp

– Theo chủ thể trả lương: lương tối thiểu do nhà nước quy định; lương tối thiểu do người  sử dụng lao động quy định; lương tối thiểu do Hiệp hội các nhà sản xuất, buôn bán quy định,…

– Theo ngành nghề: lương tối thiểu dành cho nhóm ngành nông nghiệp nhóm ngành khai khoáng, nhóm ngành hóa chất, nhóm ngành xây dựng,..

– Theo loại công việc: lương tối thiểu dành cho người lao động trong lĩnh vực lọc hóa dầu, trong lĩnh vực thăm dò dầu khí; lương tối thiểu dành cho làm công nhân trực tiếp thi công tại các công trình, kỹ sư quản lý, giám sát công trình,…

– Theo điều kiện kinh tế-xã hội áp dụng lương tối thiểu: lương tối thiểu đối với khu vực có điều kiện kinh tế xã hội phát triển; lương tối thiểu đối với khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; lương tối thiểu đối với vùng đồng bằng, trung du, miền núi; lương tối thiểu đối với người lao động trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

– Theo cách thức trả lương: lương tối thiểu theo thời gian; lương tối thiểu theo sản phẩm; lương tối thiểu theo năng suất lao động.

Tiền lương tối thiểu trong Tiếng Anh là “Minimum wages”.

✅ Mọi người cũng xem : nhẫn bạc bị gãy là điềm gì

2. mức thu nhập tối thiểu vùng áp dụng như thế nào?

Khoản 2, Điều 91 Bộ luật lao động 2019 xác định thu nhập tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng giờ.

thu nhập tối thiểu vùng được quy định cụ thể tại Nghị định 90/2019?NĐ-CP quy định thu nhập tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, theo đó:

Xem thêm: yêu cầu số lượng nhà thầu tối thiểu đối với các hình thức lựa chọn nhà thầu

Điều 3. thu nhập tối thiểu vùng

1. Quy định mức thu nhập tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở công ty như sau:

a) Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với công ty hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với công ty vận hành trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với công ty vận hành trên địa bàn thuộc vùng IV.

2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. danh mục địa bàn áp dụng thu nhập tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa của màu sắc và cách sử dụng "sức mạnh của màu sắc"

Điều 5. Áp dụng thu nhập tối thiểu vùng

Xem thêm: Diện tích tối thiểu tách thửa tại huyện Củ Chi năm 2022

1. mức thu nhập tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để công ty và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó thu nhập trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

a) Không thấp hơn mức thu nhập tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức thu nhập tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề bao gồm:

a) Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng ĐH, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định tại Nghị định số 90-CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;

b) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp ĐH, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục ĐH và văn bằng, chứng chỉ giáo dục nhiều theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005;

c) Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề;

d) Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của Luật Việc làm;

Xem thêm: mức lương tối thiểu vùng, cơ sở tại Bắc Ninh là bao nhiêu?

đ) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp;

e) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục ĐH theo quy định tại Luật Giáo dục đại học;

g) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài;

h) Người đã được Doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được Doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

3. Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, công ty không được xóa bỏ hoặc cắt hạn chế các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong khó khăn lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do Doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của công ty

Xem thêm: Số lượng nhà thầu tối thiểu tham gia dự thầu

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc Doanh nghiệp

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.140 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu trong chứng khoán là gì? cách thức đo lường giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu trong chứng khoán?

Giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu trong chứng khoán là gì? hình thức đo lường của giới hạn?

tìm hiểu thông tin về khoản thanh toán tối thiểu hàng tháng? một số thuật ngữ liên quan?

tìm hiểu về chi phí? tìm hiểu về tối thiểu hóa chi phí?

Nguyên tắc tối thiểu hóa rủi ro trong bảo hiểm là gì? Nội dung nguyên tắc tối thiểu hóa rủi ro? Những rủi ro có thể xảy ra trong bảo hiểm?

Quy mô hiệu quả tối thiểu là gì? Ví dụ trong thực tế về quy mô?

Số dư bù trừ là gì? Đặc điểm về số dư bù trừ? Ví dụ về số dư bù trừ?

Khái quát về lỗ? Tối thiểu hóa thua lỗ là gì? Giải thích về quy tắc tối thiểu hóa thua lỗ?

Khái quát về tái định cư? Suất tái định cư là gì? Quy định về suất tái định cư tối thiểu?

Mẫu báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn là gì? Mẫu báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn? Hướng dẫn lập báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn? một số quy định pháp luật liên quan?

Thuế là gì? các loại thuế? Hướng dẫn tra cứu nợ thuế tất cả các loại thuế và hải quan?

Hộ buôn bán là gì? Các đặc điểm của hộ buôn bán. Hướng dẫn hồ sơ thành lập hộ kinh doanh qua mạng (online).

Mẫu đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường là gì? Mẫu đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường? Hướng dẫn lập mẫu đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường? một vài quy định pháp luật liên quan?

Mẫu báo cáo kết quả bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng là gì? Mẫu báo cáo kết quả bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng? Hướng dẫn lập mẫu báo cáo kết quả bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy? một vài quy định pháp luật liên quan?

Mẫu thông báo chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký đầu tư là gì? Mẫu thông báo chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký đầu tư 2021? Hướng dẫn lập mẫu thông báo chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký đầu tư? một vài quy định pháp luật liên quan?

Mẫu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu là gì? Mẫu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu mới nhất? Hướng dẫn lập mẫu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu? một số quy định pháp luật liên quan?

Mẫu thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài là gì? Mẫu thông báo vận hành đầu tư ở nước ngoài? Hướng dẫn lập thông báo vận hành đầu tư ở nước ngoài? một vài quy định liên quan?

Mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý là gì? Mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý? Hướng dẫn lập công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế? một vài quy định pháp luật liên quan?

Mẫu 22/TP-TTTM: Báo cáo hàng năm của Sở về tình hình tổ chức, HĐ trọng tài thương mại là gì? Mẫu 22/TP-TTTM: Báo cáo hàng năm của Sở về tình hình tổ chức, HĐ trọng tài thương mại? Hướng dẫn lập báo cáo hàng năm của Sở về tình hình tổ chức, HĐ trọng tài thương mại? một số quy định liên quan?

Mẫu 19/TP-TTTM: Thông báo chấm dứt hoạt động của trung tâm trọng tài là gì? Mẫu 19/TP-TTTM: Thông báo chấm dứt hoạt động của trung tâm trọng tài? Hướng dẫn lập mẫu 19/TP-TTTM: Thông báo chấm dứt vận hành của trung tâm trọng tài? một số quy định pháp luật liên quan?

Mẫu 20/TP-TTTM: Báo cáo hàng năm của trung tâm trọng tài về tổ chức, HĐ trọng tài thương mại là gì? Mẫu 20/TP-TTTM: Báo cáo hàng năm của trung tâm trọng tài về tổ chức, HĐ trọng tài thương mại? Hướng dẫn lập mẫu 20/TP-TTTM: Báo cáo hàng năm của trung tâm trọng tài về tổ chức, HĐ trọng tài thương mại? một số quy định pháp luật liên quan?

Bản đăng ký xét công nhận nhà khoa học trẻ tài năng là gì? Bản đăng ký xét công nhận nhà khoa học trẻ tài năng? Hướng dẫn làm Bản đăng ký xét công nhận nhà khoa học trẻ tài năng? một vài quy định của pháp luật về xét công nhận nhà khoa học trẻ tài năng?

Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia là gì? Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia? Hướng dẫn làm Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia? một vài quy định của pháp luật về kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia?

Mẫu văn bản đề nghị công bố danh mục báo cáo định kỳ là gì? Mẫu văn bản đề nghị công bố danh mục báo cáo định kỳ? Hướng dẫn làm Mẫu văn bản đề nghị công bố danh mục báo cáo định kỳ? một số quy định của pháp luật về công bố sản phẩm báo cáo định kỳ?

quyết liệt đính chính quyết định xử phạt VPHC là gì? quyết định đính chính quyết liệt xử phạt VPHC? Hướng dẫn làm quyết liệt đính chính quyết định xử phạt VPHC? một vài quy định của pháp luật về đính chính quyết định xử phạt VPHC?

Mẫu bản đăng ký xét công nhận nhà khoa học đầu ngành là gì? Mẫu bản đăng ký xét công nhận nhà khoa học đầu ngành? Hướng dẫn làm Mẫu bản đăng ký xét công nhận nhà khoa học đầu ngành? một vài quy định của pháp luật về đăng ký xét công nhận nhà khoa học đầu ngành?

Mẫu bản đăng ký thông số kỹ thuật động cơ xe mô tô điện và xe gắn máy điện là gì? Mẫu bản đăng ký thông số kỹ thuật động cơ xe mô tô điện và xe gắn máy điện? Hướng dẫn làm Mẫu bản đăng ký thông số kỹ thuật động cơ xe mô tô điện và xe gắn máy điện? một số quy định của pháp luật về đăng ký thông số kỹ thuật động cơ xe mô tô điện và xe gắn máy điện?

Giấy chứng nhận đủ khó khăn chăn nuôi là gì? Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi? Hướng dẫn làm Giấy chứng nhận đủ khó khăn chăn nuôi? Trình tự và giấy tờ về chứng nhận đủ khó khăn chăn nuôi?

Mẫu quyết liệt hoãn thi hành quyết liệt phạt tiền là gì? Mẫu quyết liệt hoãn thi hành quyết liệt phạt tiền? Hướng dẫn làm Mẫu quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền? một vài quy định của pháp luật về hoãn thi hành quyết liệt phạt tiền?Các câu hỏi về mức lương tối thiểu là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê mức lương tối thiểu là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Loading

Related Posts

About The Author