Vật chất và ý thức. Mối quan hệ biện chứng và ý nghĩa phương pháp luận

Bài viết Vật chất và ý thức. Mối quan hệ biện chứng và ý nghĩa phương pháp luận thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Vật chất và ý thức. Mối quan hệ biện chứng và ý nghĩa phương pháp luận trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Vật chất và ý thức. Mối quan hệ biện chứng và ý nghĩa phương pháp luận”

Xem thêm:

Đánh giá về Vật chất và ý thức. Mối quan hệ biện chứng và ý nghĩa phương pháp luận

Xem nhanh
Vai trò của ý thức đối với vật chất và ý nghĩa phương pháp luận (ý thức tác động lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người)

Kênh Youtube Triết học123
Người đại diện: Tiến sỹ Lê Văn Hùng và TS. Hà Thị Bắc
Trân trọng cảm ơn các bạn đã xem, có những nhận xét, động viên để tôi có những video tốt hơn. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
Mong các bạn chia sẻ để mọi người biết nhiều hơn về kênh, đăng kí để kênh đạt mốc 10 nghìn người đăng kí.
Trân trọng,
#Hùng Lê - Lý luận chính trị và xã hội
#Sử Việt
#Triết học 123

Vật chất và ý thức. Mối quan hệ biện chứng và ý nghĩa phương pháp luận

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa chỉ số xét nghiệm aslo

Vật chất và ý thức. Mối quan hệ biện chứng và ý nghĩa phương pháp luận – Mẫu 1

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức là gì? Ý nghĩa của phương pháp luận? Ngày hôm nay toploigiai.vn sẽ cùng bạn đọc đi tìm hiểu thông tin về mối quan hệ này nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để có khả năng hiểu rõ hơn nha.

a) Định nghĩa:

– Vật chất: Vật chất, theo Lênin. “là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan, được mang lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh lại, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”

Vật chất tồn tại bằng cách vận động và thông qua vận động để thể hiện sự tồn tại của mình.

Không thể có vật chất không vận động và không có vận động ở ngoài vật chất.

Đồng thời vật chất vận động trong không gian và thời gian.

Không gian và thời gian là hình thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính chung vốn có của các dạng vật chất cụ thể .

Mọi Người Xem :   Nghĩa của từ : mì ăn liền | Vietnamese Translation

– Ý thức: Ý thức lẩn phẩm của quy trình phát triển của tự nhiên và lịch sử – xã hội.

Bản chất của ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, là sự phản ánh tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo thế giới khách quan và bộ não người thông qua hoạt động thực tiễn.

Chính do đó, không thể xem xét hai phạm trù này tách rời, cứng nhắc, càng không thể coi ý thức (bao gồm cảm xúc,ý chí,tri thức,….) là cái có trước, cái sinh ra và quyết định sự tồn tại, phát triển của thế giới vật chất.

b) Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức:

– Vật chất quyết định sự hình thành và phát triển của ý thức.

Vật chất là cái có trước, nó sinh ra và quyết định ý thức: Nguồn gốc của ý thức chính là vật chất: bộ não ngưòi – cơ quan phản ánh thế giơí xung quanh,sự ảnh hưởng của thế giới vật chất vào não bộ người, tạo thành nguồn gốc tự nhiên

Lao động và ngôn ngữ(tiếng nói,chữ viết )trong hoạt động thực tiễn cùng với nguồn gốc một cách tự nhiên quyết định sự hình thành,tồn tại và phát triển của ý thức . ngoài ra,ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.Vật chất là đối tượng,khách thể của ý thức,nó quy định nội dung,cách thức,có khả năng và quá trình vận động của ý thức . -tác động trở lại của ý thức Ý thức do vật chất nảy sinh và quy định,nhưng ý thức lại có tính độc lập tương đối của nó.Hơn nữa,sự phản ánh của ý thức đối với vật chất là sự phản ánh tinh thần,phản ánh sáng tạo và chủ động chứ không thụ động,máy móc,nguyên si thế giới vật chất,Vì vậy nó có tác động trở lại đối với vật chất thông qua vận hành thực tiễn của con người . Dựa trên các tri thức về quy luật khách quan,con người đề ra mục tiêu,phương hướng,xác định phương pháp,sử dụng ý chí để thực hiện mục tiêu ấy.Vì vậy,ý thức tác động đến vật chất theo hai hướng chủ yếu :Nếu ý thức phản ánh đúng đắn khó khăn vật chất,hoàn cảnh khách quan thì sẽ đẩy nhanh tạo sự thuận lợi cho sự phát triển của đối tượng vật chất.Ngược lại,nếu ý thức phản ánh sai lệch hiện thực sẽ làm cho hoạt động của con người không phù hợp với quy luật khách quan,do đó:sẽ kìm hãm sự phát triển của vật chất. Tuy vậy,sự tác động của ý thức đối với vật chất cũng chỉ với một mức độ nhất định chứ nó không thể nảy sinh hoặc tiêu diệt các quy luật vận động của vật chất được.Và suy cho cùng,dù ở mức độ nào nó vẫn phải dựa trên cơ sở sự phản ánh thế giới vật chất . Biểu hiện ở mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong cuộc sống xã hội là quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội,trong đó tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội,cùng lúc ấy ý thức xã hội có tính độc lập tương đối và tác động trở lại tồn tại xã hội . ngoài ra, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức còn là cơ sở để thống kê,xem xét các mối quan hệ khác như: lý luận và thực tiễn,khách thể và chủ thể,vấn đề chân lý …

c) Ý nghĩa và phương pháp luận:

Do vật chất là nguồn gốc và là cái quyết liệt đối với ý thức, cho nên để nhận thức cái đúng đắn sự vật, hiện tượng, trước hết phải xem xét nguyên nhân vật chất, tồn tại xã hội_ để giải quyết tận gốc vấn đề chứ không phải tìm nguồn gốc, tác nhân từ những tác nhân tinh thần nào.“tính khách quan của sự xem xét” chính là ở chỗ đó . mặt khác, ý thức có tính độc lập tương đối, ảnh hưởng trở lại đối với vật chất, cho nên trong nhận thức phải có tính toàn diện, phải xem xét đến vai trò của nhân tố tinh thần. Trong vận hành thực tiễn, phải xuất phát từ những điều kiện khách quan và giải quyết những nhiệm vụ của thực tiễn đặt ra trên cơ sở tôn trọng sự thật. Đồng thời cũng phải cải thiện nhận thức, sử dụng và phát huy vai trò năng động của các nhân tố tinh thần,tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp cho vận hành của con người đạt hiệu quả cao. không chỉ có vậy, việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ trên khắc phục thái độ tiêu cực thụ động, chờ đợi, bó tay trước hoàn cảnh hoặc chủ quan, duy ý chí do tách rời và thổi từng vai trò của từng yếu tố vật chất hoặc ý thức.

Mọi Người Xem :   Phục hồi chức năng não sớm, tránh di chứng lâu dài

Vật chất và ý thức. Mối quan hệ biện chứng và ý nghĩa phương pháp luận – Mẫu 2

Trong chủ nghĩa duy vật biện chứng, vật chất và ý thức là cặp phạm trù đầu tiên, cốt lõi, cơ bản, cần được nghiên cứu trước tiên.

Vật chất là phạm trù triết học sử dụng để chỉ thực tại khách quan được mang lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác. (Định nghĩa của Lênin).

Còn ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan (các đối tượng vật chất) vào trong bộ óc con người một cách năng động, sáng tạo.

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

I. Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức

Vật chất và ý thức có quan hệ hai chiều, tác động qua lại lẫn nhau. Trong nhận thức và vận hành thực tiễn, mối quan hệ này thể hiện như sau:

1. Vật chất có vai trò quyết liệt đối với ý thức.

– Do tồn tại khách quan, vĩnh viễn, nên vật chất là cái có trước, mang tính thứ nhất. Ý thức chỉ là sự phản ánh của vật chất vào trong bộ óc con người, nên ý thức có sau, mang tính thứ hai.

Nếu không có vật chất trong tự nhiên (bộ óc người và thế giới khách quan), vật chất trong xã hội (lao động, ngôn ngữ), thì không có ý thức. Nên rõ ràng, ý thức chịu sự chi phối, sự quyết định của vật chất. Ý thức là thuộc tính, là danh mục của vật chất.

Ý thức có tính năng động, sáng tạo, nhưng sự năng động, sáng tạo này có cơ sở từ vật chất, tuân theo những quy luật của vật chất.

– Vật chất quy định nội dung và cách thức biểu hiện của ý thức.

Nghĩa là, ý thức mang những thông tin (nội dung) về đối tượng vật chất (núi, sông, cái bàn, con vật, hoạt động sản xuất…).

Những thông tin này có thể đúng hay sai, đầy đủ hay thiếu sót, biểu hiện ra bên ngoài như thế nào… đều do đối tượng vật chất ảnh hưởng ở mức độ nào lên bộ óc người.

– Trong lĩnh vực xã hội, tồn tại xã hội quyết liệt ý thức xã hội. Đời sống vật chất của một xã hội nhất định sẽ chi phối, định hướng đời sống tinh thần của xã hội đó.

2. Ý thức ảnh hưởng trở lại vật chất.

– Vật chất nảy sinh và quyết định ý thức, song sau khi ra đời, ý thức không thụ động, “ngồi một chỗ” mà sẽ tác động trở lại vật chất thông qua vận hành thực tiễn của con người. Ý thức độc lập tương đối, không bị vật chất “giam hãm”, “trói chặt”, mà có khả năng làm thay đổi vật chất.

– Vai trò của ý thức đối với vật chất thể hiện sinh động ở vai trò của con người đối với thế giới khách quan. Vì ý thức là ý thức của con người. Qua lao động của con người, ý thức có sức mạnh biến đổi, cải tạo hiện thực khách quan theo những nhu cầu phát triển của con người.

Mức độ tác động của ý thức lên vật chất lớn hay nhỏ, nhiều hay ít tùy thuộc vào nhiều yếu tố như nhu cầu, ý chí, nghị lực của con người, khó khăn, môi trường, cường độ con người tác động lên vật chất. Nếu được tổ chức tốt, ý thức có thể tác động rất to lớn lên vật chất.

– Sức mạnh của ý thức không phải ở chỗ nó có khả năng tách rời vật chất.

Ý thức không thể thoát ly hiện thực khách quan. Ý thức chứng tỏ sức mạnh qua việc nhận thức thế giới khách quan, từ đó xây dựng kế hoạch, xác định mục đích, ý chí để chỉ đạo vận hành của con người ảnh hưởng trở lại thế giới vật chất.

Mọi Người Xem :   Những câu nói hay về cuộc sống chuẩn nhất dùng để đăng Facebook

Nếu nhận thức đúng quy luật khách quan, ý thức sẽ có ảnh hưởng tích cực lên vật chất, làm xã hội ngày càng phát triển. Ngược lại, nếu nhận thức sai, ý thức sẽ kìm hãm sự lịch sử.

II. Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức đòi hỏi con người phải quán triệt nguyên tắc khách quan trong nhận thức và vận hành thực tiễn.

1. Phải luôn xuất phát từ hiện thực khách quan trong mọi vận hành.

– Trong quy trình nhận thức, học tập, thống kê, con người phải bắt đầu từ việc quan sát, xem xét, phân tích đối tượng vật chất. Qua việc tác động vào chúng, ta sẽ bắt đối tượng vật chất phải bộc những thuộc tính, quy luật của nó. Khi đó, ta sẽ thu nhận được tri thức.

Bằng việc lặp đi lặp lại nhiều lần chu trình trên, con người sẽ có kiến thức ngày càng phong phú về thế giới.

– Để sản xuất vật chất, cải tạo thế giới khách phục vụ mong muốn của mình, con người phải căn cứ vào hiện thực khách quan để đánh giá tình hình, từ đó xác định phương hướng, biện pháp, lộ trình kế hoạch.

Muốn thành công, con người phải tuân theo những quy luật khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng. Phải luôn đặt mình, cơ quan, công ty trong những hoàn cảnh, điều kiện thực tế, nhất là về vật chất, kinh tế.

– Cần luôn nỗ lực loại bỏ bệnh chủ quan, duy ý chí trong đời sống. Đó là việc tránh xa thói quen chỉ căn cứ vào mong muốn, ước muốn, niềm tin của mình để hành động mà không thống kê, đánh giá đầy đủ tình hình các đối tượng vật chất.

2. Phát huy tính năng động, sáng tạo, sức mạnh to lớn của yếu tố con người.

– Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, con người phải luôn chủ động, phát huy hết trí thông minh, khả năng suy nghĩ của mình. Phải luôn tìm tòi, sáng tạo ra cái mới trên cơ sở tích lũy, kế thừa những cái cũ phù hợp. Có như vậy, con người mới ngày càng tài năng, xã hội ngày phát triển.

– Con người phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao thể lực, trí lực để nâng cao tiềm lực nhận thức và lao động của mình. Phải kiên trì, nỗ lực vượt qua điều kiện, không bỏ cuộc giữa chừng.

– Tuyệt đối không được thụ động, trông chờ, ỷ lại trong mọi tình huống. Điều ngày cũng đồng nghĩa với việc tránh sa vào lười suy nghĩ, lười lao động.

– Không được tuyệt đối hóa vai trò của các điều kiện vật chất trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Vật chất có vai trò quyết định, chi phối nhưng không có nghĩa là những thiếu hụt đối tượng vật chất sẽ khiến con người thất bại trong việc tìm ra giải pháp khả thi.

 

Các câu hỏi về mối quan hệ vật chất và ý thức ý nghĩa phương pháp luận liên hệ thực tiễn

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê mối quan hệ vật chất và ý thức ý nghĩa phương pháp luận liên hệ thực tiễn hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết mối quan hệ vật chất và ý thức ý nghĩa phương pháp luận liên hệ thực tiễn ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết mối quan hệ vật chất và ý thức ý nghĩa phương pháp luận liên hệ thực tiễn Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết mối quan hệ vật chất và ý thức ý nghĩa phương pháp luận liên hệ thực tiễn rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về mối quan hệ vật chất và ý thức ý nghĩa phương pháp luận liên hệ thực tiễn

Các hình ảnh về mối quan hệ vật chất và ý thức ý nghĩa phương pháp luận liên hệ thực tiễn đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm tin tức về mối quan hệ vật chất và ý thức ý nghĩa phương pháp luận liên hệ thực tiễn tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo thêm nội dung chi tiết về mối quan hệ vật chất và ý thức ý nghĩa phương pháp luận liên hệ thực tiễn từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Loading

Related Posts

About The Author

Add Comment