Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm và kiểm soát lập dự toán ngân sách

Bài viết Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm và kiểm soát lập dự toán ngân sách thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Khoa Lịch Sử tìm hiểu Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm và kiểm soát lập dự toán ngân sách trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm và kiểm soát lập dự toán ngân sách”

Đánh giá về Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm và kiểm soát lập dự toán ngân sách


Xem nhanh

Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm của dự toán ngân sách? Kiểm soát lập dự toán ngân sách?

Trong Doanh nghiệp dự toán ngân sách có vai trò rất quan trọng thể hiện qua chức năng của nhà quản trị là hoạch định, tổ chức điều hành và kiểm soát mọi vận hành của công ty. Lập dự toán ngân sách giúp Doanh nghiệp vận hành tốt hơn trong tương lai vì nó giúp nhà quản trị nắm rõ được nguồn lực của mình, phán đoán trước hình tình sản xuất kinh doanh, từ đó giúp Doanh nghiệp dùng và phân phối hiệu quả nguồn lực. ngoài ra dự toán ngân sách còn là công cụ hữu hiệu để nhà quản trị kiểm soát chi phí và định hướng mọi hoạt động đạt được mục tiêu ngắn hạn và dài hạn công ty đã đặt ra.

sản phẩm Luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Dự toán ngân sách là gì?
  • 2 2. Đặc điểm của dự toán ngân sách:
  • 3 3. Kiểm soát lập dự toán ngân sách:

1. Dự toán ngân sách là gì?

Dự toán là những tính toán dự kiến một cách toàn diện mục tiêu mà tổ chức phải đạt được, đồng thời chỉ rõ hình thức kêu gọi các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu mà tổ chức đặt ra. Dự toán được xác định bằng hệ thống các chỉ tiêu về số lượng và giá trị cho một khoảng thời gian xác định trong tương lai. Dự toán được xây dựng trên cơ sở của kế hoạch và là trung tâm của kế hoạch.

Dự toán ngân sách là những tính toán, dự kiến một cách toàn diện về mục tiêu kinh tế, tài chính mà Doanh nghiệp cần đạt được trong kỳ vận hành, cùng lúc ấy chỉ rõ cách thức, biện pháp huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ đó. Dự toán ngân sách là một hệ thống bao gồm nhiều dự toán như dự toán tiêu thụ, dự toán sản xuất, dự toán chi phí nguyên vật liệu, dự toán nhân công, dự toán chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí bán hàng, dự toán chi phí quản lý Doanh nghiệp, dự toán giá vốn hàng bán, dự toán vốn đầu tư, dự toán kết quả hoạt động kinh doanh, dự toán bảng cân đối kế toán.

Vai trò của dự toán ngân sách là phục vụ cho chức năng của nhà quản trị như chức năng định hướng, chức năng tổ chức và điều hành, và chức năng kiểm soát vận hành kinh doanh của nhà quản trị. Thông qua các chức năng này nhà quản trị đạt được mục tiêu của Doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận.

Dự toán ngân sách bảo đảm thực hiện 03 chức năng chính:

– Chức năng định hướng: là chức năng quản trị có mục đích xác lập một mô hình (tham chiếu) cho tương lai nhờ đó mà ta nhận ra những cơ hội và rủi ro, căn cứ vào đó phải làm những việc ngay bây giờ để khai thác cơ hội và né tránh rủi ro. hoạch định liên quan đến dự báo và tiên liệu tương lai, đến mục tiêu cần đạt được và những phương thức đạt những mục tiêu đó.

Dự toán ngân sách xác định mục tiêu mà công ty đạt được trong kỳ hoạt động, cùng lúc ấy dự kiến nguồn lực để thực hiện mục tiêu đó, vai trò này của dự toán ngân sách thể hiện ở việc lập dự toán báo báo kết quả hoạt động buôn bán, dự toán tiêu thụ, dự toán chi phí sản xuất, dự toán chi phí nguyên vật liệu, dự toán nhân công, dự toán chi phí sản xuất chung,..có khả năng nói chức năng này là công cụ để nhà quản trị lượng hóa các kế hoạch của mình.

Mọi Người Xem :   Áo phông là gì? Tần tần tật những điều bạn cần biết | J-P FASHION

– Chức năng tổ chức và điều hành:

Chức năng này thể hiện sự kêu gọi và phân phối nguồn lực để thực hiện mục tiêu của nhà quản trị, nhà quản trị kết hợp hoạch định giữa các mục tiêu, nhiệm vụ chi tiết của từng bộ phận với việc đánh giá tiềm lực sản xuất kinh doanh, qua đó điều phối lại nguồn lực của công ty sao cho sử dụng nguồn lực hiệu quả nhất, đạt được mục tiêu lợi nhuận của Doanh nghiệp. Thể hiện ở dự toán là các văn bản chi tiết, súc tính truyền đạt các mục tiêu, chiến lược kinh doanh của các công ty đến các quản lý bộ phận phòng ban.

Xem thêm: Các cách thức xử lý khắc phục bội chi Ngân sách Nhà nước

– Chức năng kiểm soát:

Kiểm soát là quy trình so sánh kết quả thực hiện với dự toán và đánh giá việc thực hiện dự toán đó. Việc kiểm soát phụ thuộc và dự toán, chức năng này xem dự toán ngân sách là cơ sở, là chuẩn để so sách với kết quả thực tế của công ty. Kiểm soát dự toán ngân sách thông qua việc thực hiện các chiến lược đánh giá mức độ thành công của dự toán, và trong trường hợp cần thiết có khả năng đưa ra các giải pháp sửa chữa, khắc phục nhược điểm. Nếu công ty không thực hiện việc kiểm soát thì dự toán ngân sách sẽ không phát huy hết công dụng vốn có của nó.

mặt khác dự toán ngân sách còn có vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định phân bổ nguồn lực, trong bố trí nhân lực thông qua việc đánh giá trách nhiệm trong việc thực hiện mục tiêu mà dự toán đề ra.

2. Đặc điểm của dự toán ngân sách:

Dự toán ngân sách là một đánh giá sơ bộ về các quỹ dự kiến sẵn có cho một Doanh nghiệp hoặc cơ quan, hoặc các quỹ cần thiết để hoàn thành một dự án. Những ước tính này cung cấp thông tin có giá trị cho mục đích lập kế hoạch nhưng không phải là cuối cùng. Khi có thông tin cuối cùng, các nhân viên có thể cập nhật tài liệu và xác định xem có bất kỳ thay đổi ngay nào là nguyên nhân cần quan tâm hay không. Các tài liệu này có khả năng được cung cấp cho công chúng khi chúng liên quan đến các bộ phận và dự án được tài trợ công, để cho phép các thành viên của công chúng tham gia vào quy trình lập ngân sách.

Trong trường hợp ước tính về nguồn vốn khả dụng, dự toán ngân sách thường do chính quyền khu vực hoặc cơ quan ban hành. Tài liệu thảo luận về các nguồn quỹ có thể có như thu thuế, trợ cấp, tiền từ các cơ quan chính phủ, và thu từ tiền phạt và lệ phí. Điều này cung cấp thông tin về ngân sách vận hành hiện có. Nhân viên và các bên khác quan tâm có thể xem xét ước tính để tìm hiểu thêm về các ưu tiên tài trợ và các lựa chọn tài trợ khác nhéu có thể có sẵn. Các quỹ dành riêng cho các mục đích cụ thể được đánh dấu trong dự toán để mọi người biết rằng chúng không phải là một phần của quỹ chung.

Các Doanh nghiệp chuẩn bị đấu thầu dự án cho khách hàng thường cần chuẩn bị một ước tính ngân sách chi tiết để làm cho khách hàng biết tất cả các chi phí tiềm năng. Ước tính này thường chỉ có tổng giá trị trong một thời gian giới hạn. Nếu khách hàng chờ đợi quá lâu, chi phí cho vật tư, nhân công và các chi phí khác có khả năng tăng theo tác động của thị trường và ước tính sẽ không còn chính xác. Dự toán ngân sách cũng thường bao gồm một mục nhập cho các khoản vượt dự đoán, Vì vậy khách hàng biết được số tiền có khả năng được thêm vào chi phí vào cuối dự án.

Khi xem xét dự toán ngân sách, bạn có thể cẩn thận đọc các sản phẩm riêng lẻ để hiểu ý nghĩa của chúng. Nếu định nghĩa không rõ ràng hoặc tài liệu mơ hồ, người chuẩn bị tài liệu có thể cung cấp thông tin. Dự toán ngân sách cũng có thể bao gồm các lựa chọn thay thế; Ví dụ, một Doanh nghiệp xây dựng có thể thảo luận về chi phí của các loại ván lợp khác nhéu trong tài liệu để khách hàng có thể tìm hiểu về cách các lựa chọn khác nhau có khả năng ảnh hưởng đến chi phí tổng thể của dự án.

3. Kiểm soát lập dự toán ngân sách:

Kiểm soát lập dự toán ngân sách là giai đoạn thứ ba trong quá trình lập dự toán ngân sách.

Xem thêm: Quy định căn cứ để xây dựng, lập dự toán ngân sách nhà nước

Mọi Người Xem :   Giấy Polime là gì?Những đặc điểm nổi bật của chất liệu Polime là gì?

Lập dự toán ngân sách là một công việc quan trọng phải được thực hiện liên tục từ năm này sang năm khác, từ tháng này sang tháng khác. Vì vậy để việc lập dự toán ngân sách ngày càng hoàn thiện hơn cần phải thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình dự toán, từ đó xem xét lại các số liệu, thông tin, cơ sở lập dự toán ngân sách và có điều chỉnh rất cần thiết, kịp thời, đồng thời rút kinh nghiệm cho những lần lập dự toán tiếp theo.

Ở giai đoạn hay hoạt động kiểm soát lập dự toán phải tập trung vào các vấn đề:

– Phân tích sự khác biệt giữa kết quả thực tế và dự toán.

– Theo dõi những khác biệt, phân tích lỗi, kiểm tra những điều bất ngờ.

– Dự báo lại và điều chỉnh, xem xét dùng những dạng ngân sách khác, rút kinh nghiệm.

Ưu điểm ở giai đoạn kiểm soát này mà các Doanh nghiệp làm được đó là: Phòng kế toán tổng hợp kết quả kinh doanh tình hình thực tế ở từng năm để so sách dự toán nên thuận lợi cho công tác đánh giá có thể rút kinh nghiệm cho lần lập dự toán tiếp theo.

Nhược điểm dễ gặp phải: Trong quy trình lập dự toán ngân sách công ty chỉ quan tâm đến việc xây dựng dự toán ngân sách, dùng dự toán ngân sách để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vào thời điểm cuối năm. công ty chưa thực hiện việc điều chỉnh dự toán ngân sách và kiểm soát dự toán ngân sách.

Bên cạnh việc kiểm soát lập dự toán ngân sách, thì công tác kiểm soát dự toán ngân sách cũng rất quan trọng, quy trình kiểm soát ngân sách phải được thực hiện liên tục trong năm. thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện dự toán ngân sách và so sách kết quả đạt được với những chỉ tiêu trong dự toán ngân sách đặt ra, từ đó điều chỉnh kịp thời sao cho dự toán ngân sách sát với tình hình thực tế của Doanh nghiệp

Xem thêm: Chi ngân sách Nhà nước là gì? Quy định về khó khăn chi ngân sách Nhà nước?

Xem thêm: Nội dung nguyên tắc cân đối trong hoạt động ngân sách nhà nước

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Kinh tế tài chính

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc Doanh nghiệp

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.212 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Khái quát chung về nội dung của ngân sách nhà nước? Vai trò ngân sách nhà nước? Đặc điểm ngân sách nhà nước?

Năm ngân sách là gì? Thời điểm bắt đầu năm ngân sách nhà nước? Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước qua các năm?

Bội chi ngân sách nhà nước là gì? Bù đắp bội chi ngân sách nhà nước? Các giải pháp xử lý bội chi ngân sách nhà nước?

Phương pháp hướng tiếp cận từ dưới lên trong định hướng ngân sách là gì? Phân loại các phương pháp? Lợi ích của việc lập ngân sách?

Chênh lệch ngân sách là gì? nguyên nhân dẫn đến chênh lệch ngân sách? Ý nghĩa của việc chênh lệch ngân sách?

Vụ Ngân sách nhà nước là gì? Nhiệm vụ, chức năng của Vụ Ngân sách nhà nước? Cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách nhà nước?

Chi tiêu mới trong lĩnh vực ngân sách nhà nước là gì?  Phân loại chi tiêu mới trong lĩnh vực ngân sách nhà nước?

Lập ngân sách từ con số không là gì? Đặc điểm về lập ngân sách từ con số không? Ví dụ về lập ngân sách từ con số không?

Kế hoạch ngân sách nhà nước là gì? Phân loại? Đặc trưng?

Mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân là gì và để làm gì? Mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân?

Khái quát về bảo hiểm xã hội bắt buộc? Khái quát về bảo hiểm xã hội từ nguyên? Phân biệt giữa bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Khái quát về bảo hiểm xã hội tự nguyện? Mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở đâu? Mức đóng và quyền lợi của bảo hiểm xã hội?

Điều kiện được hiến xác và bộ phận cơ thể người? Trình tự đăng ký hiến xác và nội tạng? Đăng ký hiến xác và nội tạng ở đâu?

VPA là gì? Tìm hiểu Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/FLEGT? Mục tiêu của Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/FLEGT?

quyết liệt về việc cấp lại quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng là gì? Mẫu quyết liệt về việc cấp lại quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng? Hướng dẫn mẫu quyết định về việc cấp lại quyết liệt công nhận lưu hành giống cây trồng?

quyết định về việc công nhận lưu hành giống cây trồng là gì? Mẫu quyết định về việc công nhận lưu hành giống cây trồng? Hướng dẫn mẫu quyết định về việc công nhận lưu hành giống cây trồng?

Thực hiện thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán khi nào? Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán là gì? Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán mẫu số 09- LĐTL? Soạn thảo biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán?

Khái quát về nội dung quan hệ tình dục? Theo luật, độ tuổi hợp pháp để quan hệ tình dục là bao nhiêu?

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông là gì? Nội dung cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông? Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông? Soạn thảo Thông báo Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học ……?

Việc dân sự là gì? Đơn bắt buộc giải quyết việc dân sự là gì? Đơn bắt buộc giải quyết việc dân sự cần có những nội dung gì? Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự? Soạn thảo đơn bắt buộc giải quyết việc dân sự mẫu số 01-VDS?

quyết liệt cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hệ lụy (MQĐ 03) là gì? quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hệ lụy được sử dụng để làm gì? Thực hiện quyết liệt cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả? quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (MQĐ 03)? Soạn thảo quyết liệt cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (MQĐ 03)?

Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) (mẫu 33- HC) là gì? Mẫu Thông báo về việc thay đổi ngay, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) (mẫu 33- HC)? Soạn thảo Thông báo về việc thay đổi ngay, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) (mẫu 33- HC)?

Tạm ngừng phiên tòa vụ án hành chính là gì? quyết liệt tạm ngừng phiên tòa vụ án hành chính là gì? Mẫu quyết định tạm ngừng phiên tòa vụ án hành chính (mẫu 19- HC)? Soạn thảo quyết định tạm ngừng phiên tòa vụ án hành chính (mẫu 19- HC)?

quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (160/HS) là gì? Mẫu quyết định hủy bỏ quyết liệt áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (160/HS)? Soạn thảo quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (160/HS)? vận hành hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt?

Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ là gì? Mẫu Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ (167/HS)? Soạn thảo Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ (167/HS)? vận hành đề nghị và áp dụng biện pháp bảo vệ?

bắt buộc tự kiểm tra thi hành án hình sự, thông báo kết quả cho Viện kiểm sát là gì? Mẫu yêu cầu tự kiểm tra thi hành án hình sự, thông báo kết quả cho Viện kiểm sát (02/TH)? Soạn thảo bắt buộc tự kiểm tra thi hành án hình sự, thông báo kết quả cho Viện kiểm sát (02/TH)?

một số quy định về thẻ Đảng viên? giấy tờ xin phép cấp lại thẻ Đảng viên bị mất? Xử lý vi phạm đối với hành vi Đảng viên làm mất thẻ Đảng?

Tạm giam, tạm giữ và kiểm sát hoạt động tạm giam, tạm giữ? yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thi hành tạm giữ, tạm giam được dùng để làm gì? Mẫu bắt buộc cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thi hành tạm giữ, tạm giam (03/TG)? Soạn thảo yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thi hành tạm giữ, tạm giam (03/TG)? vận hành bắt buộc cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thi hành tạm giữ, tạm giam?Các câu hỏi về lập dự toán ngân sách nhà nước là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê lập dự toán ngân sách nhà nước là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết lập dự toán ngân sách nhà nước là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết lập dự toán ngân sách nhà nước là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết lập dự toán ngân sách nhà nước là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về lập dự toán ngân sách nhà nước là gì


Các hình ảnh về lập dự toán ngân sách nhà nước là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected]. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm dữ liệu, về lập dự toán ngân sách nhà nước là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thông tin về lập dự toán ngân sách nhà nước là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/


Loading

Related Posts

About The Author