Vai trò kinh tế nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam

Bài viết Vai trò kinh tế nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu Vai trò kinh tế nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Vai trò kinh tế nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam”

Đánh giá về Vai trò kinh tế nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam


Xem nhanh
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua, một lần nữa, chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được Đảng xác định là trọng tâm trong đường lối phát triển kinh tế; trong đó tập trung xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu. Kinh tế nhà nước (KTNN) giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân (KTTN) là động lực quan trọng.

Thực tế, kể từ khi đường lối đổi mới toàn diện đất nước được Đảng đưa ra tại Đại hội VI, KTTN được nhà nước chú trọng, hỗ trợ bởi các quyết sách đã dần trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. KTNN tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với những thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển cũng không tránh khỏi những hạn chế, khiếm khuyết nhất định. Chính từ thực tế này đã xuất hiện nhiều luận điệu sai trái, phủ nhận vai trò chủ đạo của KTNN, tuyệt đối hóa KTTN, phủ nhận đường lối kinh tế do Đảng lãnh đạo. Hãy cùng lằng nghe những phân tích của chuyên gia về vấn đề này với VTV4.Theo dõi các chương trình của VTV4 tại:

#vietnam #vtv4 #authenticvietnam #vtv #news
Ứng dụng VTVgo trên App store và Google Play
hoặc xem trực tiếp trên https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv4-4.html

Facebook: https://www.facebook.com/vtv4go
Youtube: https://www.youtube.com/user/VTV4go
TikTok: https://www.tiktok.com/@vtv4go

• Phiên bản Tiếng Anh:
Facebook: https://www.facebook.com/VTVWorldVN
Youtube: https://www.youtube.com/c/VTVWorldVN/

Song, với bản chất, âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách để phủ nhận vai trò chủ đạo của KTNN, đồng nhất KTNN với Doanh nghiệp nhà nước (DNNN), xuyên tạc chủ trương cổ phần hóa DNNN. Lợi dụng và khoét sâu vào sự yếu kém của một vài DNNN để bóp méo và làm lu mờ vai trò của KTNN. Coi sự yếu kém của bộ phận DNNN là sự yếu kém của KTNN.

Mọi Người Xem :   [Bí mật] Đằng sau ý nghĩa Hoa Đỗ Quyên - Hoa Nguyệt Hỷ

Cần khẳng định vai trò chủ đạo của KTNN là một trong số những vấn đề mấu chốt của việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Khẳng định này dựa trên những luận cứ khoa học sau:

leftcenterrightdel
Top 15 phim ngắn Thái Lan hay nhất 2020 - khoalichsu.edu.vn 2
Công trình trên biển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ảnh: MINH SƠN 

Một là, tuy chưa dùng thuật ngữ “kinh tế thị trường” nhưng các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác-Lênin đã nghiên cứu, luận giải sâu sắc những vấn đề cơ bản như: Thị trường, cạnh tranh, cung-cầu, giá cả… Chỉ ra vai trò của kinh tế tập thể, KTNN. Trong tác phẩm “Hệ tư tưởng Đức”, K.Marx và F.Engels viết: “Những người nông dân đó không thể tự tổ chức theo chủ nghĩa cộng sản được vì họ không có đủ những phương thuận tiện cần thiết để thực hiện khó khăn đầu tiên của một hiệp hội cộng sản, tức là sự quản lý kinh tế tập thể” (1).

Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga, V.I.Lenin đã thống kê và khẳng định vai trò của KTNN trong nền kinh tế quốc dân; cùng lúc ấy đấu tranh chống lại những quan điểm không đúng về KTNN ở nước Nga, nhất là phái dân túy. Với sự ra đời của Chính sách kinh tế mới (NEP) mà không ít người cho rằng chính quyền Xô viết thực hiện tô nhượng là quay trở lại chủ nghĩa tư bản. Về vấn đề này, V.I.Lenin chỉ rõ: “Tô nhượng là không đáng sợ, chừng nào mà chúng ta vẫn nắm trong tay tất cả các xí nghiệp quốc doanh và chừng nào mà chúng ta cân nhắc một cách chính xác và nghiêm túc xem chúng ta có khả năng tiến hành tô nhượng những gì, với khó khăn như thế nào và với mức độ ra sao. Thứ chủ nghĩa tư bản phát triển như vậy sẽ bị kiểm soát, bị kiểm kê, và chính quyền nhà nước vẫn nằm trong tay giai cấp công nhân” (2).

Hai là, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã vận dụng sáng tạo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Khi chỉ ra các thành phần kinh tế ở nước ta (vùng tự do), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Kinh tế quốc doanh là công. Nó là nền tảng và sức lãnh đạo của kinh tế dân chủ mới”(3).

Mọi Người Xem :   Ngỡ ngàng với chế độ ăn Raw Vegan: vừa giảm cân vừa chăm sóc sức khỏe

Từ khi đổi mới đến nay, vai trò chủ đạo của KTNN luôn được khẳng định trong Hiến pháp và các văn kiện của Đảng. Đại hội XIII tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo của KTNN, đó là: “Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam có thường xuyên cách thức sở hữu, thường xuyên thành phần kinh tế, trong đó, KTNN giữ vai trò chủ đạo”; và “DNNN là một lực lượng vật chất quan trọng của KTNN”. Như vậy, nội hàm của KTNN rộng hơn DNNN. Việc đánh đồng KTNN với DNNN không những là sự nhầm lẫn về tên gọi mà còn kéo theo sự ngộ nhận, đánh đồng vai trò của toàn thể với bộ phận, hiểu sai về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng, Nhà nước ta.

Ba là, những thành tựu đạt được trong 35 năm đổi mới tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo của KTNN, nhất là trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là minh chứng không thể phủ nhận vai trò của KTNN. KTNN đã có những đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế-xã hội, nhất là ở các địa bàn điều kiện, biên giới, hải đảo; điều tiết vĩ mô, ổn định giá cả, thực hiện an sinh xã hội, xóa đói, hạn chế nghèo, đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt trong phòng, chống đại dịch Covid-19 hiện nay. nhiều DNNN thành công không những trong nước mà vươn tầm quốc tế như: Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam…

Giữ vững vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam là sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong tình hình mới. KTNN là công cụ, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng, điều tiết, dẫn dắt, đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội, khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường. Trong khi chỉ rõ vai trò của KTNN, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định, nhất quán rằng, các thành phần kinh tế đều đặn là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, Doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh; phát triển bền vững các ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. của cải/tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, buôn bán được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa.

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa 25 hình xăm Nhật Bản tuyệt vời có thể bạn chưa biết

Đại tá, PGS, TS HOÀNG VĂN PHAI, Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Học viện Chính trị

(1). K.Marx và F.Engels, Toàn tập, Tập 3, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 1995, tr.513.

(2). V.I.Lenin, Toàn tập, Tập 43, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 2005, tr.191.

(3). Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 8, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 2011, tr.267.Các câu hỏi về kinh tế nhà nước là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê kinh tế nhà nước là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết kinh tế nhà nước là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết kinh tế nhà nước là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết kinh tế nhà nước là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về kinh tế nhà nước là gì


Các hình ảnh về kinh tế nhà nước là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected]. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm dữ liệu, về kinh tế nhà nước là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thêm thông tin về kinh tế nhà nước là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/


Loading

Related Posts

About The Author