Tín hiệu là gì?1.Khái niệm về thông tin, dữ liệu, tín hiệu.. – khoalichsu.edu.vn | Website Học Tập Tổng Hợp

Bài viết Tín hiệu là gì?1.Khái niệm về thông tin, dữ liệu, tín hiệu.. – khoalichsu.edu.vn | Website Học Tập Tổng Hợp thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Tín hiệu là gì?1.Khái niệm về thông tin, dữ liệu, tín hiệu.. – khoalichsu.edu.vn | Website Học Tập Tổng Hợp trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Tín hiệu là gì?1.Khái niệm về thông tin, dữ liệu, tín hiệu.. – khoalichsu.edu.vn

Đánh giá về Tín hiệu là gì?1.Khái niệm về thông tin, dữ liệu, tín hiệu.. – khoalichsu.edu.vn | Website Học Tập Tổng Hợp


Xem nhanhBài viết Tín hiệu là gì?1.Khái niệm về thông tin, dữ liệu, tín hiệu.. thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://META/hoi-dap/ tìm hiểu Tín hiệu là gì?1.Khái niệm về thông tin, dữ liệu, tín hiệu.. trong bài viết hôm nay nha ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Tín hiệu là gì?1.Khái niệm về thông tin, dữ liệu, tín hiệu..”

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa của tên Sky
Xem nhanh

Nội dung

 • 1 Tín hiệu là gì?
 • 2 Phân loại tín hiệu
 • 3 Thông tin là gì?
 • 4 Dữ liệu là gì?
 • 5 Truyền dữ liệu và truyền tín hiệu là gì?
  • 5.1 Mã hóa tín hiệu là gì?
  • 5.2 Giải mã tín hiệu là gì?
  • 5.3 Tốc độ truyền và tốc độ bit
  • 5.4 Thời gian bit và chu kỳ bit
  • 5.5 Thời gian lan truyền tín hiệu là gì?

có khả năng định nghĩa, tín hiệu là diễn biến của một đại lượng vật lý chứa đựng tham số thông tin/dữ liệu và có thể truyền dẫn được. Theo quan điểm toán học thì tín hiệu được coi là một hàm của thời gian. Trong các lĩnh vực kỹ thuật, những loại tín hiệu thường dùng là điện, quang, khí nén, thủy lực và âm thanh.

Việc trao đổi thông tin (giữa người và người, giữa người và máy) hay dữ liệu (giữa máy và máy) chỉ có khả năng thực hiện được nhờ tín hiệu.

Các tham số sau đây thường được dùng trực tiếp, gián tiếp hay kết hợp để biểu thị nội dung thông tin:

 • Biên độ (điện áp, dòng,…)
 • Tần số, nhịp xung, độ rộng của xung, sườn xung
 • Pha, vị trí xung

✅ Xem thêm : những mẫu chuyện về bác và ý nghĩa

Trong đời sống, thông tin là bất kỳ thực thể hoặc cách thức cung cấp câu trả lời cho một câu hỏi nào hoặc giải quyết sự không chắc chắn.

ngoài ra, thông tin là một trong những khái niệm cơ sở quan trọng nhất trong khoa học kỹ thuật, cũng giống như vật chất và năng lượng. Các đầu vào cũng như các đầu ra của một hệ thống kỹ thuật chỉ có thể là vật chất, năng lượng hoặc thông tin.

Một hệ thống xử lý thông tin hoặc một hệ thống truyền thông là một hệ thống kỹ thuật chỉ quan tâm tới các đầu vào và đầu ra là thông tin. tuy nhiên, đa số các hệ thống kỹ thuật khác thường có các đầu vào và đầu ra hỗn hợp (vật chất, năng lượng và thông tin).

✅ Xem thêm : quả táo trong tiếng anh gọi là gì

Thông tin là một đại lượng khá trừu tượng, do đó cần được biểu diễn dưới một cách thức khác. có thể biểu diễn thông tin rất đa dạng, ví dụ qua chữ viết, hình ảnh, cử chỉ, v.v… Dạng biểu diễn thông tin phụ thuộc vào mục đích, tính chất của ứng dụng. Đặc biệt, thông tin có khả năng được mô tả, hay nói cách khác là được “số lượng hoá” bằng dữ liệu để có khả năng lưu trữ và xử lý trong máy tính.

Trong trường hợp đó, ta cũng nói rằng thông tin được số hoá dùng hệ đếm nhị phân, hay mã hóa nhị phân. Nói trong ngữ cảnh cấu trúc một bức điện, dữ liệu chính là phần thông tin hữu ích được biểu diễn bằng dãy các bit 1,0.

✅ Xem thêm :

✅ Xem thêm : số thẻ tín dụng vietcombank là gì

Mã hóa tín hiệu là gì?

Thông tin cần trao đổi giữa các đối tác được mã hóa trước khi được một hệ thống truyền dẫn tín hiệu chuyển tới phía bên kia. Trong thuật ngữ truyền thông, mã hóa chỉ quy trình biến đổi nguồn thông tin (dữ liệu) cần trao đổi sang một chuỗi tín hiệu thích hợp để truyền dẫn. quá trình này ít nhất thường bao gồm hai bước: mã hóa nguồnmã hóa đường truyền.

Trong quá trình mã hóa nguồn, dữ liệu mang thông tin thực dụng hay dữ liệu nguồn được bổ sung các thông tin phụ trợ rất cần thiết cho việc truyền dẫn, ví dụ địa chỉ bên gửi và bên nhận, kiểu dữ liệu, thông tin kiểm lỗi, v.v… Dữ liệu trước khi gửi đi cũng có thể được phân chia thành nhiều gói dữ liệu bức điện để phù hợp với phương pháp truyền, nén lại để tăng hiệu suất đường truyền, hoặc mã hóa bảo mật. Như vậy, lượng thông tin chứa đựng trong một tín hiệu sẽ thường xuyên hơn lượng thông tin thực dụng cần truyền tải.

Sau khi đã được mã hóa nguồn, mã hóa đường truyền là quá trình tạo tín hiệu tương ứng với các bit trong gói dữ liệu hay bức điện theo một phương pháp nhất định để phù hợp với đường truyền và kỹ thuật truyền.

Nguyên tắc truyền nhận dữ liệu

Nguyên tắc truyền nhận dữ liệu

Trong truyền thông công nghiệp, mã hóa đường truyền đồng nghĩa với mã hóa bit, bởi tín hiệu do khâu mã hóa từng bit tạo ra cũng chính là tín hiệu được truyền dẫn. Đối với các hệ thống truyền thông khác, quy trình mã hóa đường truyền có khả năng bao hàm việc điều biến tín hiệudồn kênh, cho phép truyền cùng một lúc nhiều nguồn thông tin và truyền tốc độ cao. Việc dồn kênh có khả năng thực hiện theo phương pháp phân chia tần số, phân chia thời gian hoặc phân chia mã.

Ví dụ mã hóa tín hiệu

Ví dụ mã hóa tín hiệu là gì

✅ Xem thêm : ý nghĩa mặt nạ hacker

Giải mã tín hiệu là gì?

quy trình ngược lại với mã hóa là giải mã, tức là chuyển đổi các tín hiệu nhận được thành dãy bit tương ứng và sau đó xử lý, loại bỏ các thông tin bổ sung để tái tạo thông tin nguồn.

✅ Xem thêm : ăn xong đau bụng là bệnh gì

✅ Mọi người cũng xem : xì hơi nhiều là hiện tượng gì

Tốc độ truyền và tốc độ bit

Tốc độ truyền hay tốc độ bit được tính bằng số bit dữ liệu được truyền đi trong một giây, tính bằng bit/s hoặc bps ( bit per second). Nếu tần số nhịp được ký hiệu là f và số bit truyền đi trong một nhịp là n, số bit được truyền đi trong một giây sẽ là v = f*n.

Như vậy, có hai cách để đẩy nhanh truyền tải là tăng tần số nhịp hoặc tăng số bit truyền đi trong một nhịp. Nếu mỗi nhịp chỉ có một bit duy nhất được chuyển đi thì v = f. Như vậy, chỉ đối với các phương pháp mã hóa bit sử dụng hai trạng tín hiệu và trạng thái tín hiệu thay đổi luân phiên sau mỗi nhịp thì tốc độ bit mới cũng như với tốc độ baud, hay 1Baud cũng như với 1bit/s.

✅ Xem thêm :

Thời gian bit và chu kỳ bit

Trong việc phân tích, đánh giá tính năng thời gian của một hệ thống truyền thông thì thời gian bit là một tổng giá trị hay được dùng. Thời gian bit hay chu kỳ bit được định nghĩa là thời gian trung bình cần thiết để chuyển một bit, hay chính bằng giá trị nghịch đảo của tốc độ truyền tải:

TB = 1/v

TB = 1/f, trường hợp n = 1

✅ Xem thêm :

✅ Mọi người cũng xem : tặng nhẫn có ý nghĩa gì

Thời gian lan truyền tín hiệu là gì?

Thời gian lan truyền tín hiệu là thời gian cần để một tín hiệu phát ra từ một đầu dây lan truyền tới đầu dây khác, phụ thuộc vào chiều dài và cấu tạo dây dẫn. Tốc độ lan truyền tín hiệu chính là tốc độ truyền sóng điện từ. tuy nhiên, trong môi trường kim loại hoặc sợi quang học, tổng tổng giá trị này sẽ nhỏ hơn tốc độ truyền sóng điện từ hay tốc độ ánh sáng trong môi trường chân không. Ta có:

TS = l/(k*c)

Trong đó:

 • TS là thời gian lan truyền tín hiệu,
 • l là chiều dài dây dẫn,
 • c là tốc độ ánh sáng trong chân không (300.000.000m/s)
 • k biểu thị hệ số hạn chế tốc độ truyền, được tính theo công thức: k = 1 / căn(ε); với ε là hằng số điện môi của lớp cách ly

Đối với các loại cáp có lớp bọc cách ly là Polyethylen với hằng số điện môi ε = 2.3, ta có hệ số k ≈ 0.67. Hệ số này cũng đúng với môi trường truyền là cáp quang và thường được sử dụng một cách tổng quát để tính toán tổng giá trị tương đối của thời gian lan truyền tín hiệu trong nhiều phép đánh giá. Như vậy TS sẽ chỉ còn phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn:

TS (giây) = l (mét)/200.000.000

Nguồn: “Mạng truyền thông công nghiệp © 2008, Hoàng Minh Sơn – đại họcBK Hà Nội

Bài viết tham khảo: Khái niệm, vai trò và phân loại mạng truyền thông công nghiệp

Chuyên mục tham khảo: Truyền thông công nghiệp

Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay cần tư vấn về thiết bị sản phẩm vui lòng comment phía dưới hoặc liên lạc Chúng Tôi!

Chúng Tôi luôn sẵn sàng đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng!

Youtobe Facebook Twitter

Sẻ chia cùng cộng đồng!
Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tín hiệu là gì cho ví dụ hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tín hiệu là gì cho ví dụ ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ thường xuyên nguồn. Nếu thấy bài viết tín hiệu là gì cho ví dụ Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tín hiệu là gì cho ví dụ rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!! Các hình ảnh về tín hiệu là gì cho ví dụ đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay LH. Hãy Mail ngay cho tụi mình nha Bạn hãy tham khảo nội dung về tín hiệu là gì cho ví dụ từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://Khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://Khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

???? Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đếnCác câu hỏi về khái niệm tín hiệu là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê khái niệm tín hiệu là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết khái niệm tín hiệu là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết khái niệm tín hiệu là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết khái niệm tín hiệu là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!
Mọi Người Xem :   Nước cất pha tiêm là gì? Tiêu chuẩn chất lượng nước cất pha tiêm

Các Hình Ảnh Về khái niệm tín hiệu là gì


Các hình ảnh về khái niệm tín hiệu là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thông tin về khái niệm tín hiệu là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm thông tin chi tiết về khái niệm tín hiệu là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/


Loading

Related Posts

About The Author