Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp – khoalichsu.edu.vn

Bài viết Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp – khoalichsu.edu.vn thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Khoa Lịch Sử tìm hiểu Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp – khoalichsu.edu.vn trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp – khoalichsu.edu.vn”

Đánh giá về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp – khoalichsu.edu.vn


Xem nhanh

(Last Updated On: 17/12/2021)
Mục lục
  • 1. Khái niệm về kết quả hoạt động sản xuất của công ty
  • 2. Các dạng biểu hiện kết quả hoạt động sản xuất buôn bán của công ty.
  • 3. Đơn vị biểu hiện kết quả sản xuất buôn bán của Doanh nghiệp
    • a. Đối với Doanh nghiệp sản xuất buôn bán sản phẩm vật chất.
    • b. Đối với các Doanh nghiệp sản xuất buôn bán sản phẩm.
  • 4. Những nguyên tắc chung tính kết quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp

1. Khái niệm về kết quả vận hành sản xuất của công ty

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp là những danh mục mang lợi ích tiêu sử dụng xã hội được thể hiện là danh mục vật chất hoặc danh mục phi vật chất. Những danh mục này phải phù hợp với lợi ích kinh tế và trình độ văn minh của tiêu sử dụng xã hội. Nó phải được người tiêu dùng chấp nhận.

Khái niệm cho kết quả vận hành sản xuất kinh doanh của công ty phải thoả mãn các bắt buộc:

– Kết quả vận hành sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp do lao động sản xuất của công ty làm ra, có đủ tiêu chuẩn chất lượng pháp lý, theo bắt buộc dùng và hưởng thụ đương thời.

– Đáp ứng được một bắt buộc tiêu sử dụng cụ thể của cá nhân hoặc cộng đồng.

Do vậy danh mục của hoạt động phải có tổng giá trị sử dụng. Mức độ tổng giá trị dùng của danh mục luôn phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế khoa học kỹ thuật và văn minh xã hội.

Mọi Người Xem :   Phật Đản là ngày gì? Ý nghĩa của ngày Phật Đản

– Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp phải đảm bảo lợi ích người tiêu dùng và Doanh nghiệp. Do vậy, chất lượng danh mục của Doanh nghiệp không vượt quá lợi ích kinh tế mà Doanh nghiệp và người tiêu sử dụng chấp nhận được.

+ Lợi ích của Doanh nghiệp thể hiện chi phí cải thiện chất lượng sản phẩn không vượt quá giá thành kinh doanh của danh mục trên thị trường.

+ Lợi ích của người tiêu dùng thể hiện ở khả năng thanh toán khi mua hàng và tiết kiệm trong quá trình dùng danh mục.

– Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phải mang lại lợi ích kinh tế chung cho tiêu sử dụng xã hội.

2. Các dạng biểu hiện kết quả vận hành sản xuất kinh doanh của công ty.

– Thành phẩm: Là sản phẩm đã trải qua toàn bộ các khâu của quy trình sản xuất của công ty, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật mà công ty đề ra, đã được tiến hành kiểm tra chất lượng và đã hoặc đang làm Thủ tục nhập kho (trừ một vài loại sản phẩm có quy định riêng, không phải kiểm tra chất lượng sản phẩm và không phải làm hồ sơ nhập kho: sản xuất điện năng, sản xuất nước sạch, nước đá)

Theo quy định của tổng cục thống kê, không tính vào thành phẩm những sản phẩm sau:

+ sản phẩm mua vào với mục đích bán ra mà không phải qua bất kỳ một chế biến gì thêm của Doanh nghiệp.

+ sản phẩm do đơn vị khác gia công chế biến khi chuyển về công ty không phải chế biến gì thêm.

+ Những danh mục chưa làm xong giấy tờ nhập kho (đối với ngành công nghiệp).

+ sản phẩm có khuyết tật không đạt tiêu chuẩn chất lượng nhưng chưa sửa chữa lại.

– Bán thành phẩm: Là sản phẩm đã được hoàn thành ở một hoặc một số khâu (một hoặc một vài phân xưởng) nhưng chưa đến khâu sản xuất cuối cùng. Bán thành phẩm có đủ tiêu chuẩn chất lượng của các giai đoạn công nghệ đã qua chế biến có thể đem tiêu thụ được, trường hợp này được coi như sản phẩm hoàn thành. Bán thành phẩm có thể tiếp tục được chế biến ở các giai đoạn công nghệ tiếp theo để trở thành sản phẩm hoàn chỉnh của công ty. Bộ phận bán thành phẩm tiếp tục chế biến coi là danh mục chưa hoàn thành của Doanh nghiệp.

– Tại chế phẩm: là danh mục đã được hoàn thành ở một hoặc một số khâu của quy trình sản xuất nhưng chưa đến khâu sản xuất cuối cùng và Hiện tại đang được chế biến ở một số khâu nào đó. Nó không đem đi tiêu thụ được.

– danh mục sản xuất dở dang: gồm toàn bộ giá bán thành phẩm, tại chế phẩm có tại thời điểm thống kê.

Mọi Người Xem :   Tư duy về hình tượng nghệ thuật trong tiếp cận tác phẩm văn học

– Sản phẩm chính: là danh mục thu được thuộc mục đích chính của quá trình sản xuất.

– sản phẩm phụ: là sản phẩm thu được thuộc mục đích phụ của quá trình sản xuất.

– sản phẩm song đôi: hai hoặc nhiều sản phẩm cùng thu được với danh mục chính trong một quy trình sản xuất.

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu súp bí đỏ kem tươi chay

3. Đơn vị biểu hiện kết quả sản xuất buôn bán của Doanh nghiệp

a. Đối với Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm vật chất.

Các đơn vị dùng để biểu hiện kết quả sản xuất của Doanh nghiệp trên cơ sở thang đo định danh như: đơn vị hiện vật, hiện vật kép.

– Đơn vị hiện vật, hiện vật kép đều đặn bao hàm một lượng tổng giá trị sử dụng của một danh mục. Lượng tổng giá trị sử dụng này được đo bằng một đơn vị hiện vật thông thường như: mét, kg, lít, chiếc, cái và đơn vị hiện vật kép như kw/h; tấn/giờ. Mỗi đơn vị sản phẩm cho ta một khái niệm về dùng sản phẩm trong tiêu dùng.

– Đơn vị tổng giá trị: Để tính kết quả sản xuất theo đơn vị giá trị phải dựa trên cơ sở giá của các danh mục tính theo một đồng tiền của một Quốc gia cụ thể. Ví dụ đồng ngân hàng Việt Nam, đồng đô la Mỹ

Tất cả các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp thuộc HTTKQG được phản ánh theo giá trị thông qua giá cả bao gồm 2 loại giá:

Thứ nhất: Giá thực tế của năm báo cáo. Các chỉ tiêu được tính theo “giá cơ bản” được coi là giá xuất phát, sau đó cộng thêm các yếu tố để thành “giá cả của người sản xuất” và “giá sử dụng cuối cùng”.

Hồng Diệp - Ý nghĩa của tên Hồng Diệp 2

Đối với danh mục là sản phẩm về cơ bản chỉ tính theo giá cơ bản và giá sản xuất, giá sản xuất cùng lúc ấy cũng là giá sử dụng cuối cùng bởi vì hoạt động dịch vụ lúc sản xuất cũng là lúc tiêu sử dụng (không có phí lưu thông, thương nghiệp, vận tải).

Thứ hai: Giá so sánh là tổng giá trị của các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp theo giá trị thực tế của năm báo cáo tính về giá thực tế của năm gốc. Mục đích nhằm nghiên cứu sự biến động của các chỉ tiêu kinh tế theo thời gian.

✅ Mọi người cũng xem : tảo hôn là gì nguyên nhân và hậu quả

b. Đối với các Doanh nghiệp sản xuất buôn bán dịch vụ.

Để biểu hiện kết quả sản xuất buôn bán sản phẩm người ta thường sử dụng loại đơn vị đo lường là hiện vật tổng giá trị. Kết quả buôn bán sản phẩm được tính theo số lần, số ca, số người được đáp ứng. Những đơn vị hiện vật này chưa nói lên mức độ tổng giá trị dùng của dịch vụ.

Mọi Người Xem :   Hàm Vlookup trong Excel – Ý nghĩa và cú pháp

Kết quả buôn bán sản phẩm theo giá trị tương đối gắn sát với tính chất quan trọng của mỗi lần, mỗi ca đáp ứng cụ thể mà dịch vụ đáp ứng. Vì không có giá nhất định nên khi tính bằng tiền phải tính theo giá hợp đồng kinh tế.

Đối với kết quả kinh doanh của các ngành vận tải, bưu điện tính theo bảng giá công bố trong thời kỳ báo cáo

4. Những nguyên tắc chung tính kết quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp

– Phải là kết quả lao động sản xuất kinh doanh của công ty làm ra trong kỳ. Do vậy, các công ty không tính vào kết quả sản xuất buôn bán của mình những kết quả thuê bên ngoài làm như: vận tải, làm đất thuê ngoài. Những kết quả này do người làm thuê tính. Ngược lại công ty được tính vào kết quả của mình các hoạt động làm thuê cho bên ngoài.

– Chỉ tính các kết quả đã hoàn thành trong kỳ báo cáo.

Được tính toàn bộ sản phẩm làm ra trong kỳ báo cáo như sản phẩm tự sản, tự tiêu (điện, than sử dụng trong công ty sản xuất điện, than); sản phẩm chính, sản phẩm phụ nếu Doanh nghiệp thu nhặt được (thóc, rơm ra trong nông nghiệp); sản phẩm buôn bán tổng hợp của tất cả các công đoạn buôn bán.

– Tính cho các đơn vị thường trú tại Việt

– Tính theo 2 loại giá: giá so sánh (giá cố định) và giá hiện hành

– Không tính trùng giá trị luân chuyển nội bộ trong công ty

– Chỉ tính những danh mục đủ tiêu chuẩn nằm trong khung chất lượng hợp tiêu chuẩn Việt Nam, sản phẩm đã được người tiêu dùng chấp nhận.

Bài viết trước
Bài viết tiếp theo


Các câu hỏi về kết quả sản xuất kinh doanh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê kết quả sản xuất kinh doanh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết kết quả sản xuất kinh doanh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết kết quả sản xuất kinh doanh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết kết quả sản xuất kinh doanh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về kết quả sản xuất kinh doanh là gì


Các hình ảnh về kết quả sản xuất kinh doanh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm dữ liệu, về kết quả sản xuất kinh doanh là gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author