Việt Trung Trung Việt Hán Việt Chữ Nôm

Bạn đang chọn từ điển Hán-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Định nghĩa – Khái niệm

hỉ tín từ Hán Việt nghĩa là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ hỉ tín trong từ Hán Việt và cách phát âm hỉ tín từ Hán Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ hỉ tín từ Hán Việt nghĩa là gì.

phát âm hỉ tín tiếng Hán喜信 (âm Bắc Kinh)phát âm hỉ tín tiếng Hán喜信 (âm Hồng Kông/Quảng Đông).

hỉ tín Tin mừng. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義:Ngô dạ mộng nhất long tráo thân, kim nhật quả đắc thử hỉ tín, thì tai bất khả thất吾夜夢一龍罩身, 今日果得此喜信, 時哉不可失 (Đệ cửu hồi) Đêm ta nằm mộng thấy một con rồng quấn vào mình, hôm nay quả nhiên có tin mừng, dịp này không nên để lỡ.Tin mừng có thai. ◇Sơ khắc phách án kinh kì:Đại nương tử dữ tú tài quan nhân lưỡng hạ thanh xuân, thành thân liễu đa thì, dã cai hữu hỉ tín, sanh tiểu quan nhân liễu大娘子與秀才官人兩下青春, 成親了多時, 也該有喜信, 生小官人了 (Quyển lục) Đại nương cùng với quan tú tài cả hai ở tuổi thanh xuân, lấy nhéu đã lâu, được tin mừng (có thai), sinh được tiểu quan.Đời nhà Đường, tin báo cho gia đình biết thi đỗ tiến sĩ.

Xem thêm từ Hán Việt

  • ẩm băng nhự nghiệt từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • bố hóa từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • bào bột từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • chủ hôn từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • bị vị từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • tudienso.comtừ Hán Việtchữ NômTừ Điển Hán Việt
Mọi Người Xem :   Túy quyền là gì? Chi tiết về Túy quyền mới nhất 2021 | LADIGI

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa màu áo tốt nghiệp

Từ điển Hán Việt

Nghĩa Tiếng Việt: hỉ tínTin mừng. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Ngô dạ mộng nhất long tráo thân, kim nhật quả đắc thử hỉ tín, thì tai bất khả thất 吾夜夢一龍罩身, 今日果得此喜信, 時哉不可失 (Đệ cửu hồi) Đêm ta nằm mộng thấy một con rồng quấn vào mình, hôm nay quả nhiên có tin mừng, dịp này không nên để lỡ.Tin mừng có thai. ◇Sơ khắc phách án kinh kì: Đại nương tử dữ tú tài quan nhân lưỡng hạ thanh xuân, thành thân liễu đa thì, dã cai hữu hỉ tín, sanh tiểu quan nhân liễu 大娘子與秀才官人兩下青春, 成親了多時, 也該有喜信, 生小官人了 (Quyển lục) Đại nương cùng với quan tú tài cả hai ở tuổi thanh xuân, lấy nhau đã lâu, được tin mừng (có thai), sinh được tiểu quan.Đời nhà Đường, tin báo cho gia đình biết thi đỗ tiến sĩ.