Hình thức nhà nước là gì? Các kiểu hình thức của Nhà nước?

Bài viết Hình thức nhà nước là gì? Các kiểu hình thức của Nhà nước? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Hình thức nhà nước là gì? Các kiểu hình thức của Nhà nước? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Hình thức nhà nước là gì? Các kiểu hình thức của Nhà nước?”

Đánh giá về Hình thức nhà nước là gì? Các kiểu hình thức của Nhà nước?


Xem nhanh

hình thức nhà nước là gì? Các kiểu và hình thức của Nhà nước? Kiểu và hình thức của các loại Nhà nước: Nhà nước chiếm hữu nô lệ, Nhà nước phong kiến, Nhà nước tư sản, Nhà nước vô sản.

Là nhà nước hình thành và xuyên suốt lịch sử xã hội loài người. Sự ra đời của các hình thái Nhà nước mang tính tất yếu khách quan, phù hợp với quy luật vận động và phát triển của xã hội và bắt nguồn từ những tiền đề xuất hiện ngay trong lòng xã hội tư sản. Cùng tìm hiểu cách thức, các kiểu và hình thức của nhà nước qua bài viết dưới đây

Mục lục bài viết

  • 1 1. hình thức nhà nước là gì?
  • 2 2. Kiểu và hình thức của những loại Nhà nước:
    • 2.1 2.1. Nhà nước chiếm hữu nô lệ:
    • 2.2 2.2. Nhà nước phong kiến:
    • 2.3 2.3. Nhà nước tư sản:
    • 2.4 2.4. Nhà nước vô sản:

1. hình thức nhà nước là gì?

Kiểu nhà nước là khái niệm sử dụng để chỉ bộ máy thống trị đó thuộc về giai cấp nào, tồn tại trên cơ sở chế độ kinh tế nào, tương ứng với hình thái kinh tế – xã hội nào.

Mỗi kiểu nhà nước lại có khả năng tồn tại dưới các cách thức khác nhéu. cách thức nhà nước là khái niệm dùng để chỉ cách thức tổ chức và phương thức thực hiện quyền lực nhà nước. Nói cách khác đó là cách thức cầm quyền của giai cấp thống trị.

cách thức nhà nước bị quy định bởi bản chất giai cấp của nhà nước, bởi tương quan lực lượng giữa các giai cấp, bởi cơ cấu giai cấp – xã hội, bởi đặc điểm truyền thống chính trị của đất nước…

✅ Mọi người cũng xem : giấy nhám 400 là gì

2. Kiểu và cách thức của các loại Nhà nước:

Tương ứng với ba chế độ xã hội có đối kháng giai cấp trong lịch sử là hình thái kinh tế – xã hội chiếm hữu nô lệ, hình thái kinh tế – xã hội phong kiến và hình thái kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa là ba kiểu nhà nước: nhà nước chiếm hữu nô lệ, nhà nước phong kiến và nhà nước tư sản. Tùy theo tình hình kinh tế – xã hội cụ thể của mỗi quốc gia mà mỗi kiểu nhà nước được tổ chức theo những cách thức nhất định. Nhà nước xã hội chủ nghĩa mang bản chất “giai cấp vô sản”, nhưng lại là một kiểu nhà nước đặc biệt.

2.1. Nhà nước chiếm hữu nô lệ:

Đây là nhà nước của giai cấp chủ nô thời cổ đại mà tiêu biểu là các cách thức lịch sử nhà nước chủ nô ở Hy Lạp và La Mã cổ đại như chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa, chính thể quý tộc và chính thể dân chủ. Các hình thức này chỉ khác nhéu về hình thức và cơ chế hoạt động của tổ chức bộ máy nhà nước, còn bản chất của chúng đều đặn là nhà nước của giai cấp chủ nô, nhằm thực hiện sự chuyên chính đối với nô lệ.

2.2. Nhà nước phong kiến:

Đây là nhà nước của giai cấp địa chủ phong kiến. Nhà nước phong kiến cũng được tổ chức dưới nhiều cách thức khác nhéu. Nói chung, ở phương Tây, hình thức quân chủ phân quyền là hình thức nhà nước phổ biến. Quyền lực nhà nước được chia thành quyền lực độc lập, địa phương phân tán. Mỗi chúa phong kiến là một ông vua trên lãnh thổ của mình. Mối LH thực sự giữa các chúa phong kiến châu Âu chủ yếu được thiết lập bằng các cách thức liên minh của các nhà nước cát cứ, trong đó Thiên Chúa giáo trở thành mối quan hệ tinh thần thiêng liêng giữa các tiểu vương quốc phong kiến.

Ở phương Đông (tiêu biểu là Trung Quốc và ấn Độ), hình thức quân chủ tập quyền là cách thức nhà nước phổ biến dựa trên chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất. Trong nhà nước này, quyền lực của vua được tăng cường rất mạnh, hòang đế có uy quyền tuyệt đối, ý chí của vua là pháp luật.

Dù tồn tại dưới bất kỳ cách thức nào, nhà nước phong kiến cũng chỉ là chính quyền của giai cấp địa chủ, quý tộc, là cơ quan bảo vệ những đặc quyền phong kiến, là công cụ của giai cấp địa chủ phong kiến dùng để áp bức, thống trị nông nô.

2.3. Nhà nước tư sản:

Nhà nước tư sản cũng được tổ chức dưới nhiều cách thức khác nhéu, nhưng nói chung, chỉ có hai hình thức cơ bản nhất là hình thức cộng hòa và cách thức quân chủ lập hiến. cách thức cộng hòa lại được tổ chức dưới những hình thức khác nhéu như cộng hòa Đại nghị, cộng hòa Tổng thống trong đó hình thức cộng hòa Đại nghị là hình thức điển hình và phổ biến nhất. Trong thực tế, nhằm thích ứng với điều kiện lịch sử chi tiết của mỗi quốc gia, các cách thức chi tiết của nhà nước tư sản hiện đại lại có sự khác nhéu khá lớn, về chế độ bầu cử, chế độ tổ chức một viện hay hai viện, về nhiệm kỳ tổng thống, về sự phân chia quyền lực giữa tổng thống và nội các.

Mọi Người Xem :   Tìm hiểu ý nghĩa và ứng dụng Quẻ Thuần Khảm – Quẻ số 29 kinh Dịch

hình thức của nhà nước tư sản là rất phong phú nhưng không làm thay đổi ngay bản chất của nó – đó là công cụ của giai cấp tư sản sử dụng để áp bức thống trị giai cấp vô sản và quần chúng lao động để bảo vệ lợi ích và quyền thống trị của giai cấp tư sản. Đúng như V.I.Lênin đã đã chỉ ra: “Những hình thức của nhà nước tư sản thì hết sức khác nhau, nhưng thực chất chỉ là một: chung quy lại thì tất cả những nhà nước ấy, vô luận thế nào, cũng tất nhiên phải là nền chuyên chính tư sản”.

mặc khác có thể thấy trước khi có nền dân chủ vô sản thì nền dân chủ đạt được trong chủ nghĩa tư bản là nấc thang khá quan trọng trong sự tiến hóa của nền dân chủ trong lịch sử. Sự ra đời chế độ dân chủ tư sản là một bước tiến về chất trong sự phát triển của nhà nước. ở đó, nó đã kết tinh được những tổng giá trị dân chủ được sáng tạo ra trong thời kỳ trước khi giai cấp làm công nhân cầm quyền, đồng thời thể hiện được những nhân tố mang tính nhân loại, mang tính nhân dân chứa đựng trong một vài chuẩn mực dân chủ đang được thực hiện ở các nước tư bản chủ nghĩa. Sự phát triển hợp quy luật của các giá trị đó là những nhân tố nội tại dẫn tới phủ định chủ nghĩa tư bản. Nền dân chủ vô sản với tư cách là nền dân chủ cao về chất so với dân chủ tư sản cũng chỉ ra đời một khi biết kế thừa, phát triển toàn bộ những giá trị dân chủ mà loài người đã sáng tạo ra trong lịch sử, đặc biệt là những giá trị dân chủ đạt được trong chủ nghĩa tư bản.

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa bài hát khúc hát sông quê

2.4. Nhà nước vô sản:

Nhà nước vô sản là một kiểu nhà nước đặc biệt trong lịch sử. Tính chất đặc biệt của nó trước hết là ở chỗ nó chỉ tồn tại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng sản, nó là kiểu nhà nước cuối cùng trong lịch sử của xã hội loài người. C.Mác khẳng định: “Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị, và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản”1.

Sự tồn tại của nhà nước vô sản trong thời kỳ quá độ này là tất yếu vì trong thời kỳ quá độ xã hội còn tồn tại các giai cấp bóc lột và các lực lượng xã hội, chúng chống lại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội khiến giai cấp làm công nhân và nhân dân lao động phải trấn áp chúng bằng bạo lực. Hơn nữa, trong thời kỳ quá độ còn có các giai cấp và tầng lớp trung gian khác. Do vị thế xã hội kinh tế – xã hội của mình, họ dễ dao động giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, họ không thể tự mình tiến lên chủ nghĩa xã hội. Giai cấp vô sản phải tìm mọi cách thu hút lực lượng đông đảo về phía mình. ở đây, chuyên chính vô sản đóng vai trò là thiết chế rất cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với nhân dân.

Tính chất đặc biệt của nhà nước vô sản còn thể hiện ở chỗ chức năng cơ bản nhất, chủ yếu nhất của nó không phải là chức năng bạo lực mà là chức năng tổ chức xây dựng kinh tế – xã hội. Khi đề cập tới vấn đề này, V.I.Lênin cho rằng chuyên chính vô sản không phải chỉ là bạo lực đối với bọn bóc lột, và cũng không phải chủ yếu là bạo lực mà mặt cơ bản của nó là tổ chức, xây dựng toàn diện xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Cũng vì những tính chất đặc biệt như vậy của nhà nước vô sản mà những nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin đã khẳng định rằng nhà nước vô sản là một kiểu nhà nước đặc biệt trong lịch sử; đó là “nhà nước không còn nguyên nghĩa”, là nhà nước “nửa nhà nước”. Sau khi những cơ sở kinh tế, xã hội của sự xuất hiện và tồn tại của nhà nước mất đi thì nhà nước sẽ không còn. Sự mất đi của nhà nước vô sản không phải bằng con đường “thủ tiêu”, “xóa bỏ” mà bằng con đường “tự tiêu vong”. Sự tiêu vong của nhà nước vô sản là một quy trình rất dài lâu.

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa của hình xăm thánh giá và những mẫu thiết kế đẹp nhất

Tính chất đặc biệt của nhà nước vô sản còn thể hiện ở cơ sở quyền lực của nhà nước – đó là nền tảng liên minh công – nông làm nòng cốt cho sự liên minh với mọi tầng lớp những người lao động khác trong xã hội.

Để thực hiện sứ mệnh của mình, giai cấp làm công nhân cần có sự hỗ trợ, cộng tác, liên minh, vững chắc và ngày càng củng cố với những người lao động khác. Do vậy, chuyên chính vô sản là một loại liên minh đặc biệt giữa giai cấp công nhân với quần chúng lao động không vô sản. Nhà nước vô sản do vậy phải là chính quyền của nhân dân, là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Cũng Vì vậy, chế độ dân chủ vô sản là chế độ dân chủ theo nghĩa đầy đủ nhất của từ này. Đó là nền dân chủ bao quát toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nó lấy dân chủ trên lĩnh vực kinh tế làm cơ sở.

Chủ nghĩa xã hội không thể tồn tại và phát triển được nếu thiếu dân chủ, thiếu sự thực hiện một cách đầy đủ và mở rộng không ngừng dân chủ. “Phát triển dân chủ đến cùng, tìm ra những hình thức của sự phát triển ấy, đem thí nghiệm những hình thức ấy trong thực tiễn, v.v.” là một trong số những nhiệm vụ cấu thành của cách mạng xã hội chủ nghĩa, là một vấn đề có tính quy luật của sự phát triển và hòan thiện nhà nước vô sản.

Giai cấp công nhân không chỉ có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cuộc đấu tranh để phóng ra dân tộc mình, mà còn có vai trò lịch sử toàn thế giới. Do vậy, chuyên chính vô sản còn phải làm nghĩa vụ quốc tế của mình, bằng việc giúp đỡ từ mọi phương diện có thể được cho cuộc đấu tranh của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Nhà nước vô sản là tổ chức, thông qua đó, Đảng của giai cấp công nhân thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội. Không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhà nước đó không giữ được bản chất giai cấp làm công nhân của mình. Do vậy, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước là nguyên tắc sống còn của chuyên chính vô sản. Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước không chỉ là yếu tố bảo đảm bản chất giai cấp vô sản của nhà nước, mà còn là khó khăn để giữ tính nhân dân của nhà nước đó. Đây cũng là một tính chất đặc biệt của nhà nước vô sản

Nhà nước vô sản có thể tồn tại dưới các hình thức khác nhéu. Công xã Pari năm 1871 đã sản nảy sinh nhà nước vô sản kiểu Công xã. hình thức thứ hai của chuyên chính vô sản là Xôviết. Ở một vài nước, nhà nước vô sản còn tồn tại dưới hình thức nhà nước dân chủ nhân dân v.v..

Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội mang lại cho nhà nước vô sản thường xuyên hình thức mới. Tính đa dạng của nhà nước đó tùy thuộc vào điều kiện lịch sử chi tiết của thời điểm xác lập nhà nước ấy, tùy thuộc vào tương quan lực lượng giữa các giai cấp và khối liên minh giai cấp tạo thành cơ sở xã hội của nhà nước, tùy thuộc vào nhiệm vụ kinh tế – chính trị – xã hội mà nhà nước đó phải thực hiện, tùy thuộc vào truyền thống chính trị của dân tộc. cách thức cụ thể của nhà nước trong thời kỳ quá độ có khả năng rất khác nhéu, nhưng bản chất của chúng chỉ là một: chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản.

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa hình xăm hoa hồng đỏ

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

cấp bậc: Giám đốc Doanh nghiệp

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.212 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Mẫu quyết liệt thay đổi người tiến hành tố tụng là gì? Mẫu quyết liệt thay đổi ngay người tiến hành tố tụng? Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết liệt thay đổi ngay người tiến hành tố tụng? Quy định của pháp luật về thay đổi người tiến hành tố tụng?

Mẫu thông báo về việc kháng cáo vụ án hành chính là gì, mục đích của mẫu thông báo? Mẫu thông báo về việc kháng cáo vụ án hành chính? Hướng dẫn soạn thảo của mẫu thông báo về việc kháng cáo vụ án hành chính? Những nội dung liên quan đến thông báo về việc kháng cáo vụ án hành chính?

Mẫu quyết liệt thay đổi biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân là gì, mục đích của mẫu đơn? Mẫu quyết định thay đổi ngay biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân? Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết liệt thay đổi biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân? Những quy định liên quan đến quyết liệt thay đổi biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân?

Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết liệt pháp nhân phải nộp khoản tiền để bảo đảm thi hành án là gì, mục đích của mẫu đề nghị? Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định pháp nhân phải nộp khoản tiền để bảo đảm thi hành án? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đề nghị phê chuẩn quyết liệt pháp nhân phải nộp khoản tiền để bảo đảm thi hành án? Những quy định liên quan đến biện pháp pháp nhân phải nộp khoản tiền để bảo đảm thi hành án?

Mọi Người Xem :   MerLion – biểu tượng du lịch của đảo quốc Singapore,Merlion Bieu Tuong Du Lich Cua Dao Quoc Singapore

Mẫu quyết liệt truy tố theo Thủ tục rút gọn là gì? Mẫu quyết định truy tố theo Thủ tục rút gọn? Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định truy tố theo giấy tờ rút gọn? Quy định của pháp luật về truy tố theo Thủ tục rút gọn?

Mẫu quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự là gì? Mẫu quyết liệt phúc thẩm giải quyết việc dân sự? Hướng dẫn dùng mẫu quyết liệt phúc thẩm giải quyết việc dân sự? Quy định của pháp luật về phúc thẩm giải quyết việc dân sự?

Mẫu thông báo tạm đình chỉ sản xuất, lưu thông là gì? Mẫu thông báo tạm đình chỉ sản xuất, lưu thông? Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường? Thủ tục Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường?

Mẫu thông báo kết quả thử nghiệm mẫu danh mục là gì? Mẫu thông báo kết quả thử nghiệm mẫu danh mục? một vài quy định của pháp luật về thử nghiệm mẫu danh mục?

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư là gì? Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư? một vài quy định của pháp luật về thực hiện dự án đầu tư?

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký Doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên là gì? Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên? Hướng dẫn làm Mẫu Giấy đề nghị đăng ký Doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên? một vài quy định của pháp luật về đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Mẫu thông báo về việc kết thúc thanh tra là gì? Mẫu thông báo về việc kết thúc thanh tra? một số quy định của pháp luật về kết thúc thanh tra? Khi kết thúc thanh tra cần làm những gì? Các hình thức thanh tra theo quy định của pháp luât?

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự là gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự? một số uy định của pháp luật về Mẫu quyết định bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự? Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức giám định kỹ thuật hình sự Công an nhân dân? Trình tự, hồ sơ, giấy tờ bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự?

Mẫu quyết định miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự là gì? Mẫu quyết định miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự? một số quy định của pháp luật về giám định viên kỹ thuật hình sự? Trình tự, giấy tờ miễn nhiệm giám định viên giám định viên kỹ thuật hình sự?

Mẫu quyết định miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự là gì? Mẫu quyết định miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự? một vài quy định của pháp luật về giám định viên kỹ thuật hình sự? Trình tự, Thủ tục miễn nhiệm giám định viên giám định viên kỹ thuật hình sự?

Mẫu quyết liệt bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự là gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự? một vài quy định của pháp luật về Mẫu quyết liệt bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự? Trình tự, hồ sơ, hồ sơ bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự?

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự là gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự 2021? Tiêu chuẩn giám định viên kỹ thuật hình sự? Trình tự, giấy tờ, giấy tờ bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự?

Mẫu yêu cầu về việc lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có khó khăn là gì? Mẫu yêu cầu về việc lập giấy tờ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện? Trường hợp tha tù trước thời hạn có khó khăn? hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện? Thời gian, điều kiện thử thách, hậu quả pháp lí việc vi phạm khó khăn thử thách của tha tù trước thời hạn có khó khăn?

Mẫu báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng là gì? Mẫu báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng? một vài quy định của pháp luật về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng?

Văn bản đề nghị công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng là gì? Mẫu văn bản đề nghị công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng? Hướng dẫn mẫu văn bản đề nghị công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng?

Phiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu của cải/tài sản gắn liền với đất là gì? Mẫu phiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất? Hướng dẫn mẫu phiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất?Các câu hỏi về hình thức nhà nước là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hình thức nhà nước là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hình thức nhà nước là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hình thức nhà nước là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hình thức nhà nước là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hình thức nhà nước là gì


Các hình ảnh về hình thức nhà nước là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm tin tức về hình thức nhà nước là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem thêm thông tin chi tiết về hình thức nhà nước là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author