Ý nghĩa của thành ngữ “không sợ hẹp nhà, sợ hẹp bụng”

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen sử dụng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên nó. Thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong lời ăn tiếng nói cũng như sáng tác thơ ca văn học tiếng Việt. Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

Mọi Người Xem :   GIẢI NGHĨA QUẺ SỐ 100 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

Việc nói thành ngữ là một tập hợp từ cố định có nghĩa là thành ngữ không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, cũng không thể thay thế và sửa đổi về mặt thuật ngữ. Thành ngữ thường bị nhầm lẫn với tục ngữ và quán ngữ. Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý nhằm nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, hay phê phán sự việc, hiện tượng. Một câu tục ngữ có khả năng được coi là một tác phẩm văn học khá hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, và chức năng thẩm mỹ, cũng như chức năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổ hợp từ cố định đã dùng lâu thành quen, nghĩa có thể suy ra từ nghĩa của các yếu tố hợp thành.

✅ Mọi người cũng xem : ánh sáng xanh điện thoại là gì

Định nghĩa – Khái niệm

không sợ hẹp nhà, sợ hẹp bụng có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu không sợ hẹp nhà, sợ hẹp bụng trong tiếng Việt của chúng ta mà có khả năng bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ không sợ hẹp nhà, sợ hẹp bụng trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ không sợ hẹp nhà, sợ hẹp bụng nghĩa là gì.

Có tấm lòng nhân hậu, độ lượng thì mọi điều kiện, thiếu thốn dễ khắc phục được; coi trọng tình cảm, gắn bó thân thiết, không đòi hỏi nhiều về điều kiện vật chất.

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa cầu an

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ không phải ai cũng biết

ngôn từ liên quan tới không sợ hẹp nhà, sợ hẹp bụng

 • áo rách quần manh là gì?
 • choại vỏ dưa, vỏ dừa phải tránh là gì?
 • phù hoa đô hội là gì?
 • rau già cá ươn là gì?
 • người có lúc vinh cũng có lúc nhục, nước có lúc đục cũng có lúc trong là gì?
 • ý hợp tâm đầu là gì?
 • căm gan ngứa tiết là gì?
 • xuất khẩu thành chương là gì?
 • gió đông là chồng lúa chiêm, gió bấc là duyên lúa mùa là gì?
 • gương vỡ lại lành là gì?
 • sống khôn chết thiêng là gì?
 • bảng vàng bia đá là gì?
 • thả mồi bắt bóng là gì?
 • con lạc cháu hồng là gì?
 • ghen vợ, ghen chồng không nồng bằng ghen ăn là gì?

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa tên nguyễn ngọc tuệ nhi

Tóm lại nội dung ý nghĩa của câu “không sợ hẹp nhà, sợ hẹp bụng” trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

không sợ hẹp nhà, sợ hẹp bụng có nghĩa là: Có tấm lòng nhân hậu, độ lượng thì mọi điều kiện, thiếu thốn dễ khắc phục được; coi trọng tình cảm, gắn bó thân thiết, không đòi hỏi thường xuyên về điều kiện vật chất.

Đây là cách dùng câu không sợ hẹp nhà, sợ hẹp bụng. Thực chất, “không sợ hẹp nhà, sợ hẹp bụng” là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt được cập nhập mới nhất năm 2022.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thành ngữ không sợ hẹp nhà, sợ hẹp bụng là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các ngôn từ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường sử dụng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Mọi Người Xem :   Ý Nghĩa Tà Áo Dài Truyền Thống Việt Nam - Giá Trị Qua Các Thời Kỳ Lịch Sử » Hải Triều