Sổ hộ tịch là gì? Phân biệt sự khác nhau giữa sổ hộ tịch với sổ hộ khẩu?

Bài viết Sổ hộ tịch là gì? Phân biệt sự khác nhau giữa sổ hộ tịch với sổ hộ khẩu? thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu Sổ hộ tịch là gì? Phân biệt sự khác nhau giữa sổ hộ tịch với sổ hộ khẩu? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Sổ hộ tịch là gì? Phân biệt sự khác nhau giữa sổ hộ tịch với sổ hộ khẩu?”

Đánh giá về Sổ hộ tịch là gì? Phân biệt sự khác nhau giữa sổ hộ tịch với sổ hộ khẩu?


Xem nhanh
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Sổ hộ tịch là gì? Sự khác nhau giữa sổ hộ tịch và sổ hộ khẩu? Quy định về quản lý sổ hộ tịch?

Sổ hộ tịch và sổ hộ khẩu là hai loại hồ sơ pháp lý quan trọng, gắn liền với mỗi người dân. Vậy sổ hộ tịch là gì? Ai là người quản lý sổ hộ tịch? Có sự khác nhéu giữa sổ hộ tịch và sổ hộ khẩu không?

Luật sư tư vấn pháp luật về quản lý hộ tịch, sổ hộ tịch: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Sổ hộ tịch là gì?
  • 2 2. Sự khác nhau giữa sổ hộ tịch và sổ H.K:

1. Sổ hộ tịch là gì?

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 4 Luật hộ tịch năm 2014 có định nghĩa như sau:

‘Sổ hộ tịch là sổ giấy được lập và lưu giữ tại cơ quan đăng ký hộ tịch để xác nhận hoặc ghi các sự kiện hộ tịch quy định tại Điều 3 của Luật này.’

  • Các sự kiện hộ tịch được ghi nhận trong sổ hộ tịch bao gồm:

1. Xác nhận vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch:

a) Khai sinh;

b) kết hôn;

c) Giám hộ;

d) Nhận cha, mẹ, con;

đ) thay đổi ngay, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch;

e) Khai tử.

2. Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi ngay hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

a) thay đổi quốc tịch;

b) Xác định cha, mẹ, con;

c) Xác định lại giới tính;

d) Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi;

đ) Ly hôn, hủy việc đám cưới trái pháp luật, công nhận việc kết hôn;

e) Công nhận giám hộ;

g) Tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

3. Ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện khai sinh; đám cưới; ly hôn; hủy việc kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

4. Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác theo quy định của pháp luật.

Điều 58 Luật Hộ tịch 2014 quy định như sau:

1. Sổ hộ tịch là căn cứ pháp lý để lập, cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Mỗi loại việc hộ tịch phải được ghi vào 01 quyển sổ, các trang phải đóng dấu giáp lai; Sổ hộ tịch được lưu giữ vĩnh viễn theo quy định của pháp luật.

2. Việc khóa Sổ hộ tịch được thực hiện vào ngày cuối cùng của năm. Khi khóa Sổ hộ tịch phải ghi rõ tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; người đứng đầu cơ quan đăng ký hộ tịch ký, đóng dấu.

hồ sơ, đồ vật hoặc chứng cứ khác đã nộp khi đăng ký hộ tịch phải được lưu trữ, bảo quản theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

3. Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản Sổ hộ tịch, hồ sơ, đồ vật hoặc chứng cứ khác liên quan đến đăng ký hộ tịch.
  • Cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ tịch và quản lý hộ tịch:
Mọi Người Xem :   Ý nghĩa của hoa sim – loài hoa biểu tượng cho lòng chung thuỷ

Các khoản 1 và 5 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định:

* Cơ quan đăng ký hộ tịch là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính cũng như, Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

* Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm cơ quan đăng ký hộ tịch, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan khác được giao thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Sổ hộ tịch theo tiếng Anh là: Civil status book

✅ Mọi người cũng xem : thị trường hiện tại là gì

2. Sự khác nhéu giữa sổ hộ tịch và sổ hộ khẩu:

Hộ tịch: Sổ sách đăng ký mối quan hệ lệ thuộc – Từ điển yếu tố Hán Việt thông dụng, trang 408, NXB Khoa học xã hội Hà Nội, 1991

Hộ: Nhà, đơn vị để quản lý dân số hộ khẩu, hộ tịch, trang 181 (SĐD)

Khẩu: Mồm, miệng từng đơn vị riêng lẻ (để ăn uống). Nhân khẩu. trang 202  (SĐD)

Sổ hộ tịch là sổ ghi nhận sự kiện pháp lý của một người từ khi nảy sinh đến khi mất đi. Sổ hộ tịch sẽ do cán bộ tư pháp – hộ tịch của UBND xã, phường, thị trấn; UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương; Cơ quan đại diện ngoại giao; Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Sổ H.K là sổ ghi nhận lại số người xuất hiện trong một hộ gia đình, làm căn cứ ghi nhận các thông tin hộ tịch của cá nhân. Nội dung cơ bản của sổ H.K bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân/CCCD, quan hệ với chủ hộ, …. Sổ H.K hiện nay do hộ gia đình tự lưu trữ và bảo quản, trường hợp có mất hoặc hỏng hoặc rách, nát, … thì có quyền bắt buộc bộ phận tư pháp hộ tịch tại UBND nơi thường trú cấp lại sổ.

hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch:

Theo quy định tại Điều 28 và khoản 1 Điều 47 Luật Hộ tịch thì trình tự, Thủ tục đăng ký thay đổi ngay, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc được áp dụng thống nhất cho cả cấp huyện và cấp xã, cụ thể như sau:

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi ngay, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp bắt buộc xác định lại dân tộc thì phải có giấy tờ làm căn cứ chứng minh theo quy định của pháp luật.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người bắt buộc đăng ký thay đổi ngay, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người bắt buộc.

Trường hợp thay đổi ngay, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận đám cưới.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

Mọi Người Xem :   Ý Nghĩa Hoa Cúc Đại Đóa - Niềm Tin, Niềm Hy Vọng Tươi Sáng

Trình tự, hồ sơ bổ sung hộ tịch được quy định như hế nào?

Theo quy định tại Điều 29 và khoản 2 Điều 47 Luật Hộ tịch thì trình tự, hồ sơ bổ sung hộ tịch được áp dụng thống nhất cho cả cấp huyện và cấp xã, cụ thể như sau:

1. Người yêu cầu bổ sung hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và hồ sơ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy bắt buộc bổ sung hộ tịch là đúng, công chức tư pháp – hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng trong Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp bổ sung hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng và đóng dấu vào nội dung bổ sung.

giấy tờ thay đổi ngay thông tin trong sổ hộ khẩu

Bước 1– Chuẩn bị giấy tờ theo quy định của pháp luật

Bước 2– Công dân nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn (nếu là xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh) để làm Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và hẹn công dân thời gian trả kết quả.

* Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền thì chủ hộ hoặc người có thay đổi ngay hoặc người được uỷ quyền phải đến nộp hồ sơ điều chỉnh trong sổ H.K.

* Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan đăng ký cư trú về việc điều chỉnh sổ hộ khẩu do thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà, công dân có trách nhiệm đến để làm hồ sơ điều chỉnh.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

*Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Bước 3– Nhận lại sổ H.K (đã điều chỉnh) tại trụ sở Công an xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh:

Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả viết phiếu thu lệ phí. (trừ trường hợp được miễn). Người nhận đem phiếu đến nộp tiền cho cán bộ thu lệ phí và nhận biên lai thu tiền. Cán bộ trả kết quả kiểm tra biên lai nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận, trả Sổ hộ khẩu cho người đến nhận kết quả.

Thời gian trả giấy tờ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Lệ phí đăng ký cư trú: Mức thu trong vòng 15.000đ/lần đính chính đối với các quận của thành phố trực thuộc trung ương hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh. Đối với các khu vực khác, mức thu tối đa bằng 50% mức thu trên. Mức thu cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định. Không thu lệ phí đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xoá đói, hạn chế nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo qui định của Uỷ ban Dân tộc; trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi ngay địa giới hành chính, đường phố, số nhà.

Kết luận: Sổ H.K và sổ hộ tịch khác nhéu căn bản là về nội dung ghi nhận, chủ thể lưu trữ dữ liệu và trình tự, Thủ tục bổ sung, thay đổi các nội dung ghi nhận. Căn cứ vào các yếu tố trên để đưa ra sự phân biệt cơ bản giữa hai loại sổ này, tránh nhầm lẫn khi thực hiện các hồ sơ hành chính.

Mọi Người Xem :   Danh sách các bài nhạc Chú Rể hát tặng Cô Dâu (Anh + Việt) | Dianthus Wedding Decor based in Saigon, Vietnam
Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

cấp bậc: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.139 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Theo quy định của pháp luật thì công chứng viên có khả năng làm việc ở nhiều nơi hay không? Công chứng viên có thể làm việc ở thường xuyên văn phòng công chứng không?

Tội mua dâm, tội bán dâm là gì? Người mua bán dâm bị xử lý thế nào? Yếu tố cấu thành tội mua dâm, tội bán dâm? Mức phạt mua bán dâm? Người mua dâm, bán dâm sẽ bị xử lý như thế nào?

Đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch có được chuyển mục đích đất không? Tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở? Đất ruộng trong quy hoạch có được chuyển mục đích quyền dùng đất không?

Điều kiện chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở? giấy tờ chuyển đổi mục đích dùng đất ruộng gồm những gì? Thuế, phí chuyển mục đích dùng đất từ đất ruộng sang đất ở? Các bước chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp?

Có được ủy quyền cho bạn đi lấy hộ căn cước công dân không? hồ sơ bắt buộc công chứng hợp đồng ủy quyền theo quy định pháp luật.

Những rủi ro cần lưu ý đối với người mua nhà ở xã hội bất hợp pháp. Điều kiện mua nhà ở xã hội? Đối tượng được mua nhà ở xã hội?

những loại phiếu lý lịch tư pháp? Thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp? hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp? Cách tra cứu lý lịch tư pháp trực tuyến và tin nhắn?

Đấu giá là gì? Đấu giá theo phương thức trả giá lên là gì? Đấu giá theo phương thức đặt giá xuống là gì? Các phương thức đấu giá?

Thế nào là hăm dọa, đe dọa người khác? Xử lý hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi hăm dọa, đe dọa người khác?

Khái niệm lừa đảo, phương thức lừa đảo gửi hàng từ nước ngoài về Việt Nam? Hành vi lừa đảo phải chịu những trách nhiệm gì?

Thế nào là hành vi chống người thi hành công vụ? Không chấp hành quyết định xử phạt có phải hành vi chống người thi hành công vụ?

Chứng thực là gì? Cơ quan có thẩm quyền chứng thực di chúc? Trình tự, giấy tờ chứng thực di chúc của UBND xã? Mẫu di chúc có chứng thực của UBND xã mới và chuẩn nhất?

Sàm sỡ là gì? Hành vi sàm sỡ người khác bị xử lý như thế nào?

Quy hoạch sử dụng đất là gì? Đặc điểm quy hoạch dùng đất? Ý nghĩa của quy hoạch dùng đất? Mục đích của quy hoạch sử dụng đất?

Biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng bộ bộ phận là gì? Mục đích của biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng bộ bộ phận? Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng bộ bộ phận? Hướng dẫn viết biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng bộ bộ phận? Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên?

Đơn xin phép vào học nội trú là gì? Mục đích của đơn xin vào học nội trú? Mẫu đơn xin phép vào học nội trú? Hướng dẫn viết đơn xin vào học nội trú? một số quy định về trường phổ thông Dân tộc nội trú?

Đơn xin phép đăng ký ở ngoại trú dành cho sinh viên, học sinh là gì? Mục đích của đơn xin đăng ký ở ngoại trú dành cho sinh viên, học sinh? Mẫu đơn xin đăng ký ở ngoại trú dành cho sinh viên, học sinh? Hướng dẫn viết đơn xin phép đăng ký ở ngoại trú dành cho sinh viên, học sinh? một vài quy định đối với học sinh, sinh viên học ở ngoại trú? Mẫu đơn xin ở nội trú dành cho học sinh, sinh viên tham khảo?

Đơn xin phép xác nhận nhà ở là gì? Mục đích của đơn xin phép xác nhận nhà ở? Mẫu đơn xin phép xác nhận nhà ở? Hướng dẫn viết đơn xin phép xác nhận nhà ở? giấy tờ xác nhận nhà ở?

Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế là gì? Mục đích của đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế? Mẫu đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế? Hướng dẫn viết đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế? Khởi kiện hợp đồng kinh tế?

Đơn xin bãi nhiệm kế toán trưởng là gì? Mẫu đơn xin phép bãi nhiệm kế toán trưởng? Hướng dẫn soạn thảo đơn xin bãi nhiệm kế toán trưởng? một số quy định của pháp luật về kế toánCác câu hỏi về giấy tờ hộ tịch là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê giấy tờ hộ tịch là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author