07 quy định về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bài viết 07 quy định về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu 07 quy định về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “07 quy định về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”

Đánh giá về 07 quy định về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


Xem nhanh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là gì? Vì sao doanh nghiệp hay hộ kinh doanh, cá thể phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh? Việc kinh doanh không có giấy phép bị xử phạt như thế nào?

Chào các bạn. Kinh doanh là hoạt động mang đến nhiều lợi ích cho bản thân, cộng đồng và xã hội, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, nếu không nắm rõ các quy định của pháp luật, nguy cơ bị xử phạt bởi các cơ quan quản lý nhà nước là rất cao. Chính vì thế, việc nắm rõ các quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký kinh doanh là vô cùng cần thiết, nhằm đảm bảo quyền lợi của cá nhân/tổ chức kinh doanh cũng như Tránh được việc xử phạt hành chính khi bị cơ quan quản lý có thẩm quyền kiểm tra giấy phép.

Tham khảo thêm thông tin về dịch vụ liên quan đến các thủ tục xin cấp phép đăng ký kinh doanh trên website: https://quocluat.vn

07 quy định về Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

07 quy định về Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty khi có đủ các khó khăn sau đây:

– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

Xem thêm: 08 ngành, nghề cấm đầu tư buôn bán

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa Cây cọ Nhật - Đồng Thành Công

– Tên của công ty được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 Luật Doanh nghiệp 2020;

– Có hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp hợp lệ;

– Nộp đủ lệ phí đăng ký Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

✅ Mọi người cũng xem : màu sáng là màu gì

2. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty

Theo quy định tại Điều 14, 15 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

✅ Mọi người cũng xem : mơ thấy trâu húc nhau là điềm gì

3. Trường hợp, Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

* Các trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp:

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký công ty bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, Doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký công ty và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

* Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký công ty:

– Bước 1: Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị cấp lại đến Phòng Đăng ký buôn bán nơi công ty đặt trụ sở chính.

imageGiấy đề nghị cấp lại

– Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét cấp lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa hình xăm chữ thập

4. Nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên Doanh nghiệp và mã số công ty;

– Địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số hồ sơ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn và Doanh nghiệp cổ phần; đối với thành viên hợp danh của Doanh nghiệp hợp danh; đối với chủ công ty của Doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ LH, quốc tịch, số hồ sơ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số công ty và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn;

– Vốn điều lệ đối với Doanh nghiệp, vốn đầu tư đối với công ty tư nhân.

Mọi Người Xem :   Yếu tố tiếng Việt là gì

✅ Mọi người cũng xem : con nhà giàu tiếng anh là gì

5. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

Tùy thuộc vào loại hình Doanh nghiệp mà sẽ có mẫu Giấy chứng nhận đăng ký công ty khác nhau:

– Giấy chứng nhận đăng ký công ty tư nhân

imageGiấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

– Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên

imageGiấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

– Giấy chứng nhận đăng ký công ty Doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên

imageGiấy chứng nhận đăng ký công ty

– Giấy chứng nhận đăng ký công ty công ty cổ phần

imageGiấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

– Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp công ty hợp danh

imageGiấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa của nhất nhị tam tứ

6. Thủ tục thay đổi ngay nội dung giấy chứng nhận đăng ký công ty

Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi ngay nội dung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.

* Thời hạn đăng ký thay đổi ngay:

công ty chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

* Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty mới; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký buôn bán phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho Doanh nghiệp.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho Doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

* Thủ tục đăng ký thay đổi:

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp đối với từng trường hợp chi tiết được quy định từ Điều 47 đến Điều 55, từ Điều 61 đến Điều 64 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

* giấy tờ đăng ký thay đổi ngay theo quyết liệt của Tòa án hoặc Trọng tài

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp theo quyết liệt của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, giấy tờ sau đây:

– Người đề nghị đăng ký thay đổi ngay nội dung Giấy chứng nhận đăng ký công ty gửi đề nghị đăng ký thay đổi ngay đến Cơ quan đăng ký buôn bán có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực.

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa hoa dành dành (chi tử), cây dành dành trồng phong thủy

Kèm theo hồ sơ đăng ký phải gồm bản sao bản án, quyết liệt của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực;

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký quy định tại điểm a khoản này, Cơ quan đăng ký buôn bán có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp mới theo nội dung bản án, quyết liệt của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực;

Trường hợp giấy tờ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người đề nghị đăng ký thay đổi.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty mới thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi và nêu rõ lý do.

✅ Mọi người cũng xem : tín dụng là gì

7. Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty trong trường hợp sau đây:

– Nội dung kê khai trong giấy tờ đăng ký Doanh nghiệp là giả mạo;

– Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập Doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật công ty 2020 thành lập;

– Doanh nghiệp ngừng hoạt động buôn bán 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký buôn bán và cơ quan thuế;

– công ty không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật công ty 2020 đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có bắt buộc bằng văn bản;

– Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Căn cứ pháp lý:

– Điều 27, 28, 30, 212 Luật công ty 2020;

– Điều 14, 15, khoản 1 Điều 68 Nghị định 01/2021/NĐ-CP;

– Phụ lục II-18, Phụ lục VI-1 đến VI-5 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/BKHĐT.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của công ty chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.Các câu hỏi về giấy đăng ký kinh doanh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê giấy đăng ký kinh doanh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Loading

Related Posts

About The Author