Điều kiện học cảm tình Đảng? Thời hạn giấy chứng nhận cảm tình Đảng?

Bài viết Điều kiện học cảm tình Đảng? Thời hạn giấy chứng nhận cảm tình Đảng? thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Điều kiện học cảm tình Đảng? Thời hạn giấy chứng nhận cảm tình Đảng? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Điều kiện học cảm tình Đảng? Thời hạn giấy chứng nhận cảm tình Đảng?”

Xem thêm:

Video Điều Kiện Kết Nạp Đảng Viên Mới Nhất

Đánh giá về Điều kiện học cảm tình Đảng? Thời hạn giấy chứng nhận cảm tình Đảng?

Xem nhanh
Theo Điều lệ Đảng, Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Theo đó, để được kết nạp vào Đảng, về cơ bản cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây.

Văn bản pháp luật được trích dẫn:

- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011
Link văn bản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Dieu-le-Dang-Cong-san-Viet-Nam-nam-2011-151840.aspx

- Quy định 29-QĐ/TW năm 2016
Link văn bản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quy-dinh-29-QD-TW-thi-hanh-Dieu-le-Dang-2016-319797.aspx

- Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016
Link văn bản: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-01-HD-TW-thi-hanh-Dieu-le-Dang-2016-329153.aspx

Hãy đăng ký kênh và theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều video clip và cảm nhận nhịp sống pháp lý nhé!

- Website: https://thuvienphapluat.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/ThuVienPhapLuat.vn

#TVPL #KienThucPhapLuat #DangVien

Đối tượng Đảng là gì?

Điều kiện học cảm tình Đảng? Thời hạn giấy chứng nhận cảm tình Đảng? 3

Khái niệm về Đảng

Trong lịch sử phát triển của xã hội, Đảng đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và định hướng chính trị của một quốc gia. Đảng là một tổ chức chính trị có mục tiêu và chương trình cụ thể, nhằm đại diện cho các lợi ích của một tầng lớp, một nhóm người hoặc một phần trong xã hội. Đảng được hình thành và hoạt động dựa trên các nguyên tắc và giá trị cốt lõi, có tầm nhìn và sứ mệnh nhằm xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và phát triển.

Đối tượng Đảng là ai?

Đối tượng Đảng là những cá nhân mà Đảng xác định là phù hợp với nguyên tắc, mục tiêu và chương trình của Đảng. Đối tượng Đảng bao gồm những người có tư tưởng chính trị, nhận thức và ý thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của Đảng trong việc xây dựng xã hội. Đối tượng Đảng cần hiểu và chấp nhận nguyên tắc chủ nghĩa Mác – Lênin, tôn trọng và thực hiện các quy định của Đảng, tuân thủ luật pháp và quyền lợi của công dân.

Điều kiện để trở thành một Đảng viên

Ý nghĩa của việc trở thành Đảng viên

Trở thành một Đảng viên là một cam kết và trách nhiệm lớn đối với mỗi người, bởi vì Đảng viên đại diện cho các giá trị và lợi ích cộng đồng, và có trách nhiệm tham gia vào công tác xây dựng và phát triển Đảng cũng như đất nước. Việc trở thành Đảng viên không chỉ là việc gia nhập vào một tổ chức chính trị, mà còn là việc cam kết tương tác và đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội.

Điều kiện cơ bản để trở thành Đảng viên

Để trở thành một Đảng viên, có một số điều kiện cơ bản cần phải đáp ứng. Thứ nhất, cá nhân phải đủ 18 tuổi trở lên và có quốc tịch Việt Nam hoặc có quốc tịch khác nhưng đã định cư tại Việt Nam. Thứ hai, cá nhân cần phải có sự ý thức chính trị và tư tưởng phù hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và nguyên tắc của Đảng. Thứ ba, cá nhân phải có hoàn cảnh và đủ điều kiện để tham gia vào các hoạt động của Đảng, bao gồm thời gian, kiến thức và sự cam kết. Ngoài ra, việc trở thành Đảng viên còn được xem xét và đánh giá dựa trên đánh giá của các cấp Đảng và sự đồng thuận của các thành viên. Quá trình này bao gồm việc đăng ký, tham gia và hoàn thành một khóa học Đảng viên, trong đó cá nhân được đào tạo về kiến thức chính trị, lịch sử Đảng và nhiệm vụ của mình. Sau khi hoàn thành khóa học, cá nhân sẽ được chấp nhận là Đảng viên chính thức.

Trở thành một Đảng viên không chỉ đơn thuần là quyền lợi mà còn là nhiệm vụ và trách nhiệm đối với mỗi người. Việc thực hiện và góp phần vào sự phát triển của Đảng và xã hội đòi hỏi sự tận tụy, ý thức và ý chí cống hiến của mỗi thành viên Đảng.

Có được từ chối dự lớp học cảm tình Đảng không? Học cảm tình Đảng nhưng không được kết nạp Đảng? Nghỉ học cảm tình đảng có bị kỷ luật không? Điều kiện xét kết nạp Đảng viên khi học cảm tình Đảng trong khi là sinh viên? Thời hạn dùng giấy chứng nhận học lớp cảm tình Đảng?

Trong điều hành đất nước tương đương phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng Đảng giữ một vai trò vô cùng quan trọng không thể thiếu của quốc gia, những đường lối chủ trương chính sách của Đảng sẽ được thể chế hóa thành các quy định của pháp luật để điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội, nhằm ổn định cuộc sống, xã hội.

Một nhân tố không thể thiếu trong đội ngũ Đảng đó chinh là chính là mỗi Đảng viên trong hệ thống lớn mạnh đó. Tổ chức Đảng muốn lớn mạnh thì cần có những đảng viên ưu tú trong đó, mỗi đảng viên chính chính là một hạt nhân làm nên tổ chức Đảng bền vững để điều hành đất nước phát triển. Vậy để được trở thành một Đảng viên trong hang ngũ Đảng thì đảng viên cần có những khó khăn gì?

Đầu tiên Đảng viên chính là chiến sĩ đi đầu của giai cấp nhân dân, làm công nhân lao động và dân tộc Việt Nam, luôn phấn đấu cho mục đích của Đảng, lý tưởng của Đảng, luôn luôn noi gương, đi đầu trong mọi vận hành, luôn luôn đặt lợi ích của nhân dân, của quốc gia lên đầu, luôn chấp hành Điều lệ của Đảng, Cương lĩnh chính trị của Đảng, nghị Quyết cũng như chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiên tốt nhiệm vụ được giao, luôn lắng nghe găn bó mật thiết với nhân dân, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, luôn đoàn kết trong Đảng, giữa các Đảng viên luôn có sự giúp đỡ, hỗ trợ lân nhau, cùng nhau xây dựng Đảng ngày càng lớn mạnh hơn nữa.

Muốn trở thành Đảng viên thì cần phải học qua lợp cảm tình Đảng để nắm được các kiến thức về Đảng và sẽ được cấp Giấy chứng nhận cảm tình đảng, mặc khác giấy này sẽ có thời hạn, giấy còn trong thời hạn mới được sử dụng để làm hồ sơ kết nạp đảng. Pháp luật quy định vấn đề này như thế nào? Sau đây luật Dương Gia xin đưa ra một vài quy định của pháp luật như sau:

Thứ nhất: Điều kiện học cảm tình Đảng.

Chủ thể muốn học cảm tình đảng thì đầu tiên cần phải đáp ứng được những điều kiện để được kết nạp đảng viên đứng vào hàng ngũ của Đảng, đó là cần phải là đoàn viên chính là tiền đề để trở thành một đảng viên, chủ thể đó cần có những phẩm chất của một Đảng viên luôn luôn phấn đấu trong học tập, lao động, sản xuất, luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng nhà nước và pháp luật, không vi phạm pháp luật, có lối sống đúng mực, chan hòa với mọi người, giúp đỡ hỗ trợ, biết chia sẻ với những hoàn cảnh điều kiện, được mọi ngươi tin tưởng, luôn là tấm gương sáng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, hay tại địa phương, có lập trường luôn trung thành với đảng và nhà nước, có nhu cầu gia nhập hàng ngũ của đảng, phấn đấu vì lý tưởng của đảng, tự nguyện chấp nhận cương lĩnh của Đảng, Điều lệ Đảng.

+) Quy định về độ tuổi được tham gia lớp học cảm tình đảng

Tại Quy định 29-QĐ/TW quy đinh thi hành điều lệ Đảng có quy định về độ tuổi được gia nhập hàng ngũ đảng viên như sau: người xin vào Đảng phải đủ mười tám tuổi đến đủ sáu mươi tuổi tại thời điểm xét kết nạp đảng, viêc thực hiện kết nạp đảng cho người từ đủ sáu mươi tuổi phải do trung ương cấp ủy xem xét và đưa ra quyết liệt. Như vậy theo quy định trên thì người muốn học cảm tình đảng cũng cần đủ độ tuổi để vào đảng mới được tham gia vì học cảm tình đảng là nhằm hiểu rõ hơn về tổ chức đảng, kiến thức tiền đề đầu tiên, tương đương cấp Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng giấy tờ yêu cầu trong Thủ tục kết nạp đảng.

Mọi Người Xem :   Sự tích hồ ba bể truyện đọc trong sách tiếng việt lớp 4

+) Trình độ học vấn.

Ngoài về độ tuổi thì người có nhu cầu học cảm tình đảng cần đáp ứng về trình độ hoc vấn của họ ít nhất người có mong muốn phải tốt nghiệp trung học cơ sở có bằng tốt nghiệp hoặc tương đương trở lên, trường hợp người làm việc, sinh sống, lao động ở những vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số nhưng do nhu cầu phát triển về Đảng mà không thể thực hiện được như những điều kiện chung đưa ra thì về trình độ học vấn sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Ban bí thư.

Xem thêm: Học cảm tình Đảng sau bao lâu được làm giấy tờ kết nạp Đảng viên?

co-duoc-tu-choi-du-lop-hoc-cam-tinh-dang-khong

Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua tổng đài: 1900.6568

Còn đối với sinh viên mà đang học hệ Đại học chính quy thì đã phải học được bốn học kỳ (tức là hai năm học) và ít nhất trong bốn kỳ học đó phải có hai kỳ đạt được điểm trung bình chung học tập 0,7 trở lên các kỳ còn lại phải đạt được 0,6 điểm trung bình trở lên, nếu sinh viên đó ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa có cư trú tại đị bàn từ ba năm trở lên có xác nhận của chính quyền địa phương thì chỉ cần một học kỳ 0,7 điểm trung bình cộng, các kỳ khác đạt 0,6 là đạt về khó khăn học cảm tình đảng. Ngoài điểm học tập còn xét đến điểm rèn luyện của sinh viên nhu cầu được gia nhập hàng ngũ của đảng thì cần phục vụ được điểm rèn luyện trong quá tình học tập là bảy mươi điểm trở lên

Thứ hai: Thời hạn giấy cảm tình đảng.

Thời hạn hồ sơ giấy tờ bắt buộc trong kết nạp đảng được quy đinh tại Hướng dẫn 01/HD-TW là mười hai tháng kể từ thời điểm lập giấy tờ xét kết nạp đảng.

– Văn bản giới thiệu người vào đảng

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng của ban chấp hành đoàn, chi đoàn cơ sở

Văn bản thẩm tra lý lịch của người xin phép vào đảng có thay đổi so với lần trước đó

Ý kiến nhận xét của tổ chức nơi người xin phép vào đảng đnag công tác, sinh hoạt, học tập, chi bộ nơi người có nhu cầu vào đảng cơ trú.

Đối với Giấy chứng nhận thức đã học lớp cảm tình đảng thì qua sáu mươi tháng mà chưa được xem xét giải quyết kết nạp đảng thì phải được giới đi học lại để được cấp giấy chứng nhận lại. Như vậy cho thấy tổng giá trị của Giấy chứng nhận học lớp cảm tình đảng chỉ có giá trị trong vòng sáu mươi tháng.

giấy tờ để được kết nạp đảng sẽ bao gồm những giấy tờ sau:

– Đầu tiên phải có lý lịch của người xin vào đảng, việc thực hiện thẩm tra lý lịch của người xin phép vào đảng được thực hiện một cách chặt chẽ, kiểm tra nghiêm ngặt thẩm tra ba đời của người có nhu cầu vào đảng.

– và cạnh đó cần phải có Đơn xin phép vào Đảng của người có nhu cầu đơn này phải tự viết tay không được đánh máy.

– ngoài ra còn phải có Giấy giới thiệu của người ưu tú vào đảng, người giới thiệu cần phải là người cùng trong đơn vị, cơ quan, tổ chức hay cùng nơi cư trú vì ngườ đó mới là người nhìn nhận đánh giá đúng và chuẩn nhất về tư cách đạo đức của người được giới thiệu, người giới thiệu cũng phải đã là đảng viên chính thức.

– Giấy chứng nhận lớp học cảm tình đảng, để xác định người mong muốn vào đảng đã tim hiểu rõ về tổ chức đảng, kiến thức tiền đề về đảng, nắm được cương lĩnh tổ chức đảng, tự nguyện thi hành và chấp nhận về cưỡng lĩnh đó.

– Bản nhận xét của đoàn thể về người nhu cầu vào đảng.

– Phải có biên hợp chi bộ xét kết nạp chủ thể ưu tú vào Đảng và nghị quyết của chi bộ.

– Cần có  bản nhận xét của Đảng ủy tại địa phương về chủ thể có nhu cầu gia nhập hàng ngũ của Đảng tại địa phương nới thường trú  của người đó.

– Bản tổng hợp ý kiến của đoàn thể tại địa phương hoặc nơi học tập , lao động của người đó.

Mục lục bài viết

  • 1 1. Có được từ chối dự lớp học cảm tình Đảng không?
  • 2 2. Học cảm tình Đảng nhưng không được kết nạp Đảng:
  • 3 3. Nghỉ học cảm tình đảng có bị kỷ luật không?
  • 4 4. Điều kiện xét kết nạp Đảng viên khi học cảm tình Đảng trong khi là sinh viên:
  • 5 5. Thời hạn dùng giấy chứng nhận học lớp cảm tình Đảng:

1. Có được từ chối dự lớp học cảm tình Đảng không?

Xin phép chào Tổng đài tư vấn luật, em có 1 thắc mắc mong tổng đài tư vấn luật giải đáp dùm em. Em có 1 người bạn đang làm việc tại 1 trường tiểu học và nhà trường có ý muốn người bạn đi tham dự lớp học đối Đảng để kếp nạp Đảng nhưng người bạn đó thấy mình thật sự chưa thật xứng đáng và người bạn đó đã từ chối tham gia.Như vậy người bạn đó có sai không? Và Nhà trường hay xã hay phòng giáo duc nơi người bạn đó làm việc có quyền ép bạn em gia nhập Đảng không? Em cảm ơn nhiều.

Luật sư tư vấn:

Đảng Cộng Sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, cùng lúc ấy thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Như vậy, một trong những điều kiện để một cá nhân có thể được xét để được kết nạp vào Đảng là cá nhân đó phải hoàn toàn tự nguyện. Trong trường hợp người bạn của bạn, do nhân thấy bản thân chưa xứng đáng thì hoàn toàn có thể từ chối tham dự lớp học cảm tình Đảng để xét kết nạp Đảng.

Trong hệ thống các quy định của pháp luật không hề tồn tại quy định hợp pháp nào cho phép ép buộc các cá nhân phải gia nhập Đảng. Do đó, nhé̀ trường hay xã phòng giáo dục nơi người bạn của bạn không có quyền ép người bạn bạn gia nhập Đảng.

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa số 56

2. Học cảm tình Đảng nhưng không được kết nạp Đảng:

Tóm tắt câu hỏi:

Xem thêm: Thời hạn của giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Cho em hỏi ở địa phương em có 3 người đi học cảm tình Đảng 1 là em Bí thư đoàn thanh niên đã làm đoàn  năm, 2 là cụm trưởng khu dân cư mới lên được 1 năm, 3 là 1 đoàn viên mới tham gia công tác đoàn. Đi học về sau 1 năm 2 người kia được làm giấy tờ còn em thì không mà trong 1 năm và trước đó em cống hiến nhiều vô kể. Vậy cho em hỏi phải làm sao?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam:

“Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên, thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều đặn có khả năng được xem xét để kết nạp vào Đảng”.

Các Thủ tục kết nạp người vào Đảng đã được quy định rõ tại Điều 4 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam như sau:

1. Người vào Đảng phải làm đơn xin vào Đảng.

2. Người vào Đảng phải khai trung thực lý lịch của mình và lý lịch đó phải được đảng uỷ cơ sở thẩm tra kỹ.

3. Đảng viên chính thức giới thiệu người vào Đảng.

Xem thêm: Quy định thẩm tra lý lịch vào Đảng

4. Nghị quyết của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở giới thiệu đoàn viên thanh niên vào Đảng.

5. Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin phép vào Đảng.

6. Nghị quyết của chi bộ xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ.

7. Nghị quyết của cấp uỷ cơ sở đảng đề nghị kết nạp đảng viên.

8. quyết liệt của cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y kết nạp đảng viên.

Theo quy định trên thì có thể thấy, nếu bạn đảm bảo đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn thì có thể được xem xét kết nạp vào Đảng, và khi người có mong muốn vào đảng làm giấy tờ thì cần có Nghị quyết của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở giới thiệu đoàn viên thanh niên vào Đảng. Do bạn trình bày bạn có nhiều đóng góp ở địa phương nhưng vẫn chưa được làm giấy tờ, còn hai người khác cùng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cùng đợt của bạn nhưng giờ đã được làm giấy tờ. Do vậy, trong trường hợp của bạn, có khả năng mặc dù bạn đã có thường xuyên đóng góp tại địa phương, nhưng có khả năng bạn cần phải phấn đấu thêm trong một thời gian nữa. Bạn cần liên lạc với tổ chức Đảng cơ sở tại địa phương bạn để biết câu trả lời chi tiết hơn.

Mọi Người Xem :   Train To Busan: Tình người được gửi gắm trong cơn đại dịch zombie

✅ Mọi người cũng xem : cách treo quạt phong thủy

3. Nghỉ học cảm tình đảng có bị kỷ luật không?

Tóm tắt câu hỏi:

xin cho em được hỏi? Em có người anh làm giáo viên. Anh ta được cử đi học lớp đối tượng đảng. Nhưng chẳng may lúc ngày đi học anh ấy bị bệnh sốt cao không đi học được. Vậy cho em được hỏi anh ấy có bị kỷ luật không ạ. Vì sau đó một đồng nghiệp trong chi bộ của trường cứ theo bảo anh ấy bị kỷ luật do không chịu đi học. Làm anh ấy hoang mang. Không biết thật hay giả. xin phép tư vấn giúp em ạ. Em cám ơn rất thường xuyên ạ….?

Xem thêm: Bị hủy kết nạp Đảng lần đầu có phải học lại cảm tình Đảng không?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thì điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng:

–  Nếu người xin vào Đảng là cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên phải là người luôn nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nêu tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và tiềm lực sáng tạo trong công tác, giảng dạy; đoàn kết, gắn bó với tập thể, với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú; có đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường; hàng năm đoạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên;

–  Nếu người xin phép vào Đảng là học sinh, sinh viên, học viên cao học phải là người luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế của khoa và Nhà trường; có vai trò lòng cốt trong các chi đoàn, lớp; tích cực tham gia công tác đoàn thể, công tác xã hội và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cụ thể như sau:

+ Đối với học sinh : Có điểm trung bình học tập đạt từ 8,0 trở lên và có ít nhất 1 giấy khen từ cấp Trường trở lên.

+ Đối với sinh viên hệ chính quy: Có kết quả học tập từ đầu hóa học tính đến thời điểm hiện nay đạt từ 2,9 trở lên và có ít nhất 1 giấy khen cấp Trường trở lê.

+ Đối với học viên cao học: Chỉ xét kết nạp những người có quá trình học tập liên tục từ bậc ĐH kên sau đại học tại Trường, điểm thi các môn chung và các chuyên đề phải từ 7,5 điểm trở lên tính đến thời điểm xét và có ít nhất 1 giấy khen từ cấp Trường trở lên.

– Nếu người xin phép vào Đảng là người dân tộc thiểu số, tôn giáo và các trường hợp đặc biệt khác, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường sẽ xem xét, quyết định kết nạp vào Đảng.

Xem thêm: Bài thu hoạch lớp nhận thức về Đảng, lớp cảm tình Đảng

Về thông tin bạn cung cấp bạn có em hiện nay được cử đi học cảm tình Đảng nhưng do bị ốm nên đến ngày đi học thì không thể đi học được theo quy định không có quy định về kỷ luật do không đi học. Nhưng chi bộ căn cứ kết quả xác minh xét cảm tình đảng. Khi lý lịch đạt yêu cầu thì chi bộ tiến hành làm các giấy tờ giấy tờ phát triển Đảng viên theo quy định. Chi bộ xét giấy tờ cảm tình đảng, ra nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên. Chi bộ hoàn thiện giấy tờ trình Đảng bộ cơ sở thẩm định, xem xét hồ sơ, ban chấp hành thẩm định Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Chi bộ, và báo cáo kết quả đề nghị đảng ủy theo quy định.

Nếu trong trường hợp quá trình học cảm tình Đảng không đạt thì có khả năng bạn sẽ không được kết nạp Đảng do hồ sơ không đạt, chi bộ hoàn thiện hồ sơ trình Đảng bộ cơ sở thẩm định, xem xét giấy tờ để xem xét có kết nạp Đảng hoặc không đủ điều kiện để vào Đảng.

✅ Mọi người cũng xem : rắn vô nhà là điềm gì

4. Điều kiện xét kết nạp Đảng viên khi học cảm tình Đảng trong khi là sinh viên:

Điều kiện học cảm tình Đảng? Thời hạn giấy chứng nhận cảm tình Đảng? 4

Tóm tắt câu hỏi:

Em chào luật sư ạ. Em có câu hỏi muốn xin giải đáp của luật sư, câu hỏi liên quan tới việc kết nạp đảng viên. Em tham gia công tác đoàn tại địa phương từ tháng 8 năm 2014 khi còn đang là sinh viên. Em được địa phương cử đi học cảm tình đẳng vào tháng 3 năm 2015, khi đó em vẫn là sinh viên đến tháng 6 năm 2015 em ra trường. Kể từ khi ra trường cho đến nay em luôn tham gia công tác đoàn tại địa phương và giữ vai trò là bí thư chi đoàn. Đến tháng 3 năm 2016 em được khai lý lịch để xét kết nạp ̣đảng viên. Qua nhiều cuộc họp và viết lý lịch hồ sơ của em được thông qua tại chi bộ thôn và đảng uỷ xã. Đến đầu tháng 8 hồ sơ của em được gửi lên huyện. tuy nhiên đến đầu tháng 9 hồ sơ của em bị trả về với lý do là học cảm tình đảng trong quá trình làm sinh viên nên không được xét kết nạp. Em mong luật sư giải đáp giúp em . Em cảm ơn ạ!

Luật sư tư vấn:

– Mục 3.1 khoản 3 của Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 hướng dẫn một vài vấn đề chi tiết thi hành Điều lệ Đảng quy định về bồi dưỡng nhận thức về Đảng như sau:

“3.1- Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm bồi dưỡng chính trị thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp”.

Căn cứ vào Hướng dẫn này thì người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm bồi dưỡng chính trị thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

Như vậy, trong Hướng dẫn không có quy định học cảm tình đảng trong quá trình làm sinh viên thì không được xét kết nạp Đảng. do đó, bạn có khả năng liên lạc với cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên để được giải thích lý rõ lý do không được kết nạp.

5. Thời hạn dùng giấy chứng nhận học lớp cảm tình Đảng:

Tóm tắt câu hỏi:

xin phép chào! hiện nay em đang là sinh viên trường ĐH tài nguyên môi trường hà nội. Tại trường em đã đi học lớp đối tượng đảng và đã được cấp giấy chứng nhận. Nhưng ở địa phương đề cử em kết nạp đảng, liệu giấy chứng nhận này có được áp dụng ở địa phương được không hay phải học lại lớp nhận thức đối tượng Đảng ở quê. Em xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cũng như cấp; nơi không có trung tâm bồi dưỡng chính trị thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

hồ sơ khi kết nạp Đảng viên quy định tại mục 8.1, Hướng dẫn 01/HD-TW gồm:

+ Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

+ Đơn xin vào Đảng.

+ Lý lịch của người vào Đảng và các văn bản thẩm tra kèm theo.

+ Giấy giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ.

+ Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc của công đoàn cơ sở.

+ Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội nơi làm việc và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng.

+ Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ.

+ Báo cáo thẩm định của đảng ủy bộ phận (nếu có).

+ Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở.

+ quyết liệt kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền.

+ Lý lịch đảng viên.

+ Phiếu đảng viên.

thoi-han-su-dung-giay-chung-nhan-hoc-lop-cam-tinh-dang

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

Căn cứ Khoản 5.4 Mục 5 Hướng dẫn 01-HD/TW quy định thời hạn dùng văn bản trong giấy tờ kết nạp Đảng như sau:

“5.4- Thời hạn dùng văn bản trong hồ sơ xét kết nạp người vào Đảng

a) Quá 12 tháng, kể từ khi lập hồ sơ đề nghị xét kết nạp người vào Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp được thì phải làm lại các tài liệu sau:

– Văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ người vào Đảng.

– Nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở; ban chấp hành công đoàn cơ sở.

– Văn bản thẩm tra bổ sung lý lịch của người vào Đảng nếu có thay đổi ngay so với thời điểm thẩm tra lần trước.

– Ý kiến nhận xét bổ sung của tổ chức chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủyhoặc chi bộ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng.

b) Quá 60 tháng, kể từ ngày người xin phép vào Đảng được cấp Giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp, thì chi bộ phải giới thiệu người vào Đảng học lại để được cấp giấy chứng nhận mới trước khi xem xét, kết nạp.”

Theo quy định trên, Giấy chứng nhận học lớp Cảm tình Đảng có thời hạn dùng trong vòng 05 năm, không phân biệt địa giới hành chính nên bạn vẫn có thể sử dụng Giấy chứng nhận học lớp cảm tình Đảng này để kết nạp ở địa phương. Sau 05 năm nếu bạn chưa kết nạp Đảng thì chi bộ nơi bạn đang sinh hoạt giới thiệu bạn đi học lại để được cấp giấy chứng nhận cảm tình Đảng.

Mọi Người Xem :   Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : lời cảm ơn sinh nhật ý nghĩa nhất

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.140 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng là gì? Nội dụng bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng? Ví dụ về bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng?

Giấy chứng nhận học lớp cảm tình Đảng có tổng giá trị trong bao lâu? Có xin cấp lại giấy xác nhận đã học lớp cảm tình Đảng khi bị mất, bị quá hạn được không?

Học cảm tình đảng sau bao lâu được làm hồ sơ kết nạp đảng? Có được kết nạp Đảng viên khi anh vợ bị phạt tù không? Bố mẹ từng vượt biên con có được kết nạp Đảng không? Có giấy chứng nhận lớp cảm tình đảng có được kết nạp Đảng không?

Thời hạn của Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Quy định về điều kiện tham gia học và cấp giấy chứng nhận học lớp cảm tình Đảng theo quy định mới nhất.

Quy định thẩm tra lý lịch vào Đảng. Trình tự, Thủ tục thẩm tra lý lịch vào Đảng.

Quy định về việc học cảm tình Đảng? Bị hủy kết nạp Đảng lần đầu có phải học lại cảm tình Đảng không?

Tội phạm nghiêm trọng là gì? Tội phạm nghiêm trọng theo Bộ luật hình sự năm 2015? Quy định về tội phạm nghiêm trọng?

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là gì? Quy định về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng?

Tội phạm ít nghiêm trọng là gì? Tội phạm ít nghiêm trọng theo Bộ luật hình sự năm 2015? Quy định về tội phạm ít nghiêm trọng?

Quy định mới về mã số công ty? Cách tra cứu mà số công ty? Quy định mới về cấp, sử dụng và tra cứu mã số công ty?

Tra cứu vốn điều lệ công ty? Tra cứu trên cổng thông tin đăng ký Doanh nghiệp? Tra cứu vốn điều lệ tại Sở kế hoạch và đầu tư? LH trực tiếp Doanh nghiệp, Doanh nghiệp cần tra cứu?

Tra cứu giấy phép kinh doanh để làm gì? Tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp? Tra cứu thông tin công ty trên website của Tổng cục thuế?

Số đăng ký kinh doanh là gì? Hướng dẫn tra cứu số đăng ký kinh doanh? Tra cứu thông tin Doanh nghiệp trên mạng quốc gia?

Đảng viên có hành vi ngoại tình, có quan hệ bất chính có bị khai trừ Đảng không? Xử lý kỷ luật đối với Đảng viên vi phạm hôn nhân và gia đình? Đảng viên ngoại tình bị kỷ luật thế nào?

Các mức tiền dùng đất có khả năng phải nộp khi làm giấy tờ cấp sổ đỏ? Cấp sổ đỏ lần đầu phải đóng bao nhiêu tiền? Quy định về tiền xin cấp sổ đỏ lần đầu?

Điều kiện, trình tự hồ sơ, giấy tờ xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại Việt Nam. Quy định về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam?

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài là gì? Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài kèm hướng dẫn? một số quy định về gia hạn giấy phép lao động?

Thuế giá trị gia tăng của Doanh nghiệp đào tạo ngoại ngữ mới nhất. Trung tâm ngoại ngữ có phải đóng thuế giá trị gia tăng không?

Điều kiện để thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ? Trình tự hồ sơ, hồ sơ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ? Tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của trung tâm ngoại ngữ, tin học?

Điều kiện cấp giấy phép buôn bán vận tải xe ô tô. giấy tờ, điều kiện cấp giấy phép buôn bán vận tải? Thủ tục cấp giấy phép vận tải bằng ô tô?

Mẫu quyết liệt chấm dứt tạm dừng đăng ký, sử dụng tài sản là gì, để làm gì? Mẫu quyết liệt chấm dứt tạm dừng đăng ký, sử dụng tài sản? Hướng dẫn lập quyết định chấm dứt tạm dừng đăng ký, sử dụng tài sản? Quy định của pháp luật về tạm dừng đăng ký, sử dụng của cải/tài sản? Các thông tin liên quan khác?

Mẫu quyết liệt về việc giải tỏa kê biên tài sản là gì, để làm gì? Mẫu quyết liệt về việc giải tỏa kê biên của cải/tài sản? Hướng dẫn lập Mẫu quyết liệt về việc giải tỏa kê biên của cải/tài sản? Quy định pháp luật có liên quan?

Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng là gì, để làm gì? Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng? Hướng dẫn lập Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng? quá trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng?

Mẫu văn bản đề nghị cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế là gì, để làm gì? Mẫu văn bản đề nghị cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế? Hướng dẫn lập Mẫu văn bản đề nghị cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế? Quy định của pháp luật liên quan đến cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế?

quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm là gì và để làm gì? quyết liệt sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm? Hướng dẫn lập quyết liệt sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm? Quy định liên quan?

quyết liệt công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án là gì, để làm gì? quyết liệt công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án? Hướng dẫn lập quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án? Quy định của pháp luật liên quan đến công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án?

Các câu hỏi về đối tượng đảng là gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đối tượng đảng là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Cụm từ khóa :học cảm tình đảng bao lâu thì được kết nạp giấy chứng nhận cảm tình đảng lớp cảm tình đảng học bao lâu học cảm tình đoàn bao lâu thì được kết nạp học cảm tình đảng bao lâu giấy chứng nhận cảm tình đảng có thời hạn bao lâu giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về đảng học cảm tình đảng bao nhiêu ngày cảm tình đảng có giá trị bao lâu học lớp cảm tình đảng trong bao lâu học lớp nhận thức về đảng để làm gì chứng chỉ cảm tình đảng có thời hạn bao lâu giấy chứng nhận học cảm tình đảng thời gian học cảm tình đảng giấy chứng nhận lớp cảm tình đảng thời hạn giấy chứng nhận cảm tình đảng giấy chứng nhận cảm tình đảng có giá trị bao lâu thời hạn cảm tình đảng giấy cảm tình đảng có giá trị bao lâu chứng chỉ cảm tình đảng học cảm tình đảng bao lâu thì hết hạn giấy cảm tình đảng có thời hạn bao lâu học cảm tình đảng trong bao lâu giấy cảm tình đảng học cảm tình đảng có giá trị bao lâu chứng nhận cảm tình đảng có giá trị bao lâu cảm tình đảng có thời hạn bao lâu thời hạn của giấy chứng nhận cảm tình đảng thời hạn học cảm tình đảng chứng nhận cảm tình đảng có thời hạn bao lâu giấy học cảm tình đảng có giá trị bao lâu cảm tình đảng có hiệu lực bao lâu mất giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về đảng đơn xin học lớp cảm tình đảng học cảm tình đảng xong bao lâu thì kết nạp chứng nhận cảm tình đảng thời gian kết nạp đảng sau khi học cảm tình đảng cảm nhận sau khi học lớp cảm tình đảng thời hạn giấy cảm tình đảng giấy chứng nhận học cảm tình đảng có thời hạn bao lâu giấy chứng nhận bồi dưỡng kết nạp đảng thời gian học lớp cảm tình đảng giấy chứng nhận cảm tình đảng có thời hạn cảm tình đảng là gì thời hạn chứng nhận cảm tình đảng học cảm tình đảng là gì sau khi học cảm tình đảng bao lâu thì được kết nạp giấy chứng nhận kết nạp đảng học cảm tình đảng có lợi ích gì học cảm tình đảng để làm gì giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về đảng có giá trị trong bao lâu mất giấy chứng nhận cảm tình đảng giấy chứng nhận học cảm tình đảng có thời hạn học cảm tình đảng biên bản họp xét đi học cảm tình đảng chứng chỉ học cảm tình đảng chứng nhận học cảm tình đảng có thời hạn bao lâu học cảm tình đảng la học những gì bài thu hoạch cảm tình đảng giấy chứng nhận học lớp nhận thức về đảng thời hạn giấy chứng nhận bồi dưỡng kết nạp đảng có nên đi học cảm tình đảng mẫu đơn xin học lớp bồi dưỡng cảm tình đảng mẫu nghị quyết công nhận cảm tình đảng giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng mẫu giới thiệu đoàn viên ưu tú học cảm tình đảng mẫu đăng ký học cảm tình đảng mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận cảm tình đảng biên bản giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình đảng giấy chứng nhận học lớp cảm tình đảng thời hạn chứng chỉ cảm tình đảng đi học cảm tình đảng bao lâu thì được kết nạp học cảm tình đảng sau bao lâu thì được kết nạp học đối tượng đảng bao lâu thì được kết nạp lớp nhận thức về đảng là gì cam tinh dang lợi mở đấu bài thu hoạch cảm tình đảng tổng hợp ý kiến nhận xét của to chức đoàn the đối với người xin vào đảng giấy chứng nhận nhận thức về đảng học cảm tình đảng sau bao lâu thì kết nạp bài thu hoạch cảm tình đảng điểm 10 giấy chứng nhận lớp cảm tình đảng có thời hạn bao lâu cảm tình đảng bài thu hoạch bìa bài thu hoạch cảm tình đảng giấy chứng nhận cảm tình đoàn mẫu giấy chứng nhận cảm tình đảng đơn xin nghỉ học lớp cảm tình đảng

Loading

Related Posts

About The Author