Đối cảnh vô tâm – Chùa Bửu Châu – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Bài viết Đối cảnh vô tâm – Chùa Bửu Châu – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thuộc chủ đề về Tử vi số mệnh thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu Đối cảnh vô tâm – Chùa Bửu Châu – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Đối cảnh vô tâm – Chùa Bửu Châu – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam”

Đánh giá về Đối cảnh vô tâm – Chùa Bửu Châu – Giáo Hội Phật Giáo Việt NamĐối cảnh vô tâm – Chùa Bửu Châu – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Đối cảnh vô tâm

Đối cảnh vô tâm
Tôi được một người bạn giới thiệu, nên vào đây xem và mong rằng có bạn nào đó có khả năng giúp tôi giải quyết một vấn đề là làm sao “Đối cảnh vô tâm”. Tôi đối cảnh tâm thường khởi hay thấy việc xấu tốt hay dở phải quấy của người mà chẳng chịu thấy lỗi mình do đó nên bị cái cảm giác vui buồn hờn dỗi bất chợt dẫn dắt đến mệt luôn, trở thành chướng đạo. xin phép thành thật cảm ơn.

TRẢ LỜI:Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền” (*) xuất xứ từ bài kệ của vua Trần Nhân Tông, diễn tả tâm thái giải thoát của người tu hành. Trạng thái tâm này là kết quả của một quá trình tu tập lâu dài. Đối với cảnh bên ngoài, dù đẹp hay xấu, trái hay phải, thuận hay nghịch, tiếng khen hay tiếng chê, mà tâm không hề xao xuyến, không hề dấy động, tâm như như bất động. Vậy làm thế nào đạt được “đối cảnh vô tâm”, làm sao sáu căn không dính với sáu trần? Làm sao mắt thấy sắc không dính với sắc, tai nghe tiếng không dính với tiếng, mũi ngửi mùi không dính với mùi…? Đây chính là tâm yếu của người tu hành và là đối tượng của tám mươi bốn ngàn pháp tu trong đạo Phật.

Có một bầy khỉ, con khỉ chúa lãnh đạo bầy khỉ nhỏ, không cho phép khỉ bỏ bầy đi kiếm ăn một mình nguy hiểm. Nhưng trong bầy có một con khỉ tham ăn, tách ra khỏi bầy đi kiếm ăn riêng lẻ. Chẳng may gặp người thợ săn sử dụng một loại cây nhựa thật dính làm bẫy, bên cạnh cây nhựa là những miếng mồi ngon nhử khỉ. Vì lòng tham nên chú khỉ ta vừa chụp lấy mồi nên hai tay bị dính nhựa, rối hay chân cũng bị dính luôn, thế là người thợ săn bắt về.

Mọi Người Xem :   Đặt tên con theo mệnh Kim ý nghĩa, mang lại vận may và bình an

Qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng, khi sáu căn tức sáu bộ phận của con khỉ bị dính bẫy rồi, người ta bắt dễ dàng không ai có khả năng cứu được. cũng như vậy chúng ta, mắt thấy sắc liền nhiễm sắc, tai nghe tiếng liền nhiễm tiếng cho đến sáu căn bị dính chặt vào sáu trần liền bị nô lệ, bị sai sử. vì vậy chúng ta nên nghe theo lời dạy của đức Phật là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì chúng ta đừng đuổi theo, đừng để dính mắc. Đuổi theo là tham cầu, dính mắc là nhiễm trước. Không tham cầu, không nhiễm trước tức là được giải thoát.

cũng như vậy, chúng ta giống như đứa bé thò tay vào hũ kẹo. Khi tay không, nó thò vào đơn giản, nhưng vì thích kẹo quá nên nó nắm thật thường xuyên, không thể nào rút tay ra được…. Muốn rút tay ra được chỉ cần buông bỏ kẹo. Đức Phật dạy chúng ta đừng dính với sáu trần, các tổ dạy chúng ta buông xả, đừng tiếc, đừng tham như đứa trẻ tham kẹo hay đừng tham như con khỉ tham muì thơm.

Dù pháp môn nào, người tu Phật cũng phải lấy giới làm đầu. Giữ giới cũng chính là giữ cho sáu căn không duyên với sáu trần. Dù pháp môn nào, người tu Phật cũng bắt đầu bằng thực hành hạnh xả, xả thân và xả tâm. Xả thân là Giảm thiểu tối đa những mong muốn tiêu thụ không cần thiết hàng ngày, thí dụ có một đôi dầy, không mua đôi dầy thứ hai, có năm áo mặc, không mua thêm áo thứ sáu dù là đang on sale…. mục đích đừng cho thân đắm trước cảnh ngũ dục. Còn xả tâm tức tự thanh tịnh hóa tâm, khi tâm vừa dấy niệm liền buông xả ngay. Đây là đối tượng của của các pháp tu thiền. Dù pháp thiền nào, người tu cũng phải cần thấy rõ thân, tâm và cảnh, cả ba đều là không thật, là như huyễn. Muốn được như vậy chúng ta cần phải phá ba cái chấp: chấp tâm, chấp thân và chấp cảnh. Pháp chấp tâm là gốc, nếu thấy niệm dấy khởi biết liền nó là hư vọng, tức là đã phá chấp tâm và tâm hư vọng đã không thật thì thân và cảnh làm sao thật. Cư sĩ Bàng Long Uẩn, trước khi thị tịch có nói rằng: “xin chư vị, hãy coi những cái hiện hữu là không và cũng đừng coi cái không là thật. Tất cả thế gian này đều như bóng, như vang.” (I beg you just to regard as empty all that is existent and to beware of taking as real all that is non-existent. Fare you well in the world. All is like shadows and echoes.)

Kinh Lăng Nghiêm nói: “Luân hồi sanh tử cũng do lục căn, giải thoát tự tại cũng do lục căn” Vì vậy muốn giải thoát, được chứng Niết Bàn, phải đóng cửa lục căn lại. Đóng cửa lục căn tức là đừng để sáu căn nhiễm dính với sáu trần. Và muốn đóng cửa lục căn, theo pháp môn thiền tham thoại đầu là phải phát khởi nghi tình, do nghi tình mà nhiếp cả lục căn, lúc nghi tình khởi là lúc mắt thấy vẫn thấy, nhưng thấy như không thấy; tai nghe vẫn nghe, nhưng nghe như chẳng nghe. Mắt thấy tai nghe mà vẫn không dính mắc, các căn khác cũng vậy, ai chê hay khen gì cũng không dính, ai nói mình ngu dốt cũng không màng, cái gì xấu đẹp trước mắt cũng không lưu tâm đến. Hễ có niệm biết tức là chưa khởi nghi tình thì chẳng thể nhiếp được sáu căn. Đối với pháp môn tu niệm Phật, dùng niệm nhiếp niệm, trong tâm mặc niệm bốn chữ A Di Đà Phật, một cách đều, mới đầu chú tâm vào chữ A, sau dùng mắt tâm chiếu soi vào trong thân tâm tìm xem tướng chuyển động của làn sóng mặc niệm ở đâu cho đến khi tất cả niệm tưởng lao xao đều qui tụ về một điểm, rồi dần dần nhất tâm cũng không còn, đưa hành giả đi vào thế giới lúc nào cũng được tâm thể vô niệm.

Mọi Người Xem :   6+ Cách hoá Giải Vận Đen Vận Xui trong công việc Làm Ăn

Trong kinh Tạp A Hàm có kể một câu chuyện Ngài Phú Lâu Na trình xin phép với Phật đến một nơi vắng vẻ tu hành và xin phép Ngài chỉ dạy chỗ tâm yếu để chóng đạt đạo. Đức Phật dạy:

– Muốn đạt được chỗ tâm yếu đó không gì hơn là mắt thấy sắc đừng bị sắc trói cột, đừng dính với sắc. Tai nghe tiếng đừng để tiếng lôi cuốn, đừng dính nhiễm với tiếng. Mũi ngửi mùi đừng bị mùi cột trói, đừng dính mắc với mùi. Lưỡi nếm đừng bị vị trói buộc, đừng dính mắc với vị. Thân xúc chạm dù cho êm ái nhẹ nhàng vui thích hay thô nhám khó chịu cũng không bị dính cột trói, đừng dính mắc với xúc. Ý duyên với pháp trần không bị pháp trần lôi dẫn, không dính mắc với pháp trần. Nếu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, không dính mắc với sáu trần, đó là nhân đến Niết bàn.

Nghe Phật dạy như vậy rồi, ngài Phú Lâu Na đảnh lễ từ giã Thế Tôn, xin tìm một chỗ vắng vẻ tu. Đức Phật hỏi ngài định đi đâu, ngài thưa định sang một nước ở phương Tây để tu.

Đức Phật nói:

– Ta nghe dân xứ ấy hung dữ lắm, ông qua đó họ làm khó, làm sao tu được?

Ngài Phú Lâu Na bạch:

– Bạch Thế Tôn, nếu người ta khó dễ với con, con vẫn can đảm tinh tấn tu.

Phật hỏi:

– Giả sử như họ chửi mắng ông thì ông nghĩ sao?

– Bạch Thế Tôn, nếu họ chửi mắng con là vẫn còn hiền vì chưa đánh đập con.

– Giả sử họ sử dụng tay chân đánh ông thì ông nghĩ sao?

– Bạch Thế Tôn, nếu họ dùng tay chân đánh con là vẫn còn hiền vì chưa dùng dao gậy đánh con.

– Giả sử họ dùng tới dao gậy đánh ông thì ông nghĩ sao?

– Bạch Thế Tôn, nếu họ dùng dao gậy đánh con là vẫn còn hiền vì chưa giết con.

– Giả sử họ giết ông thì ông nghĩ sao?

– Bạch Thế Tôn, nếu họ giết con thì cũng tốt vì họ giải quyết sớm giùm con thân ô uế này. Con cám ơn họ nhiều hơn.

Mọi Người Xem :   Bát trận đồ của Gia Cát Lượng, đỉnh cao dàn trận trong lịch sử quân sự

Bấy giờ Phật bảo:

– Nếu ông được như vậy thì nên qua đó tu.

Ngài Phú Lâu Na với pháp Phật dạy và ý chí sắt đá đã qua xứ ấy tu, chỉ ba tháng liền chứng quả A la hán.

Nói tóm lại, tất cả các pháp môn của Phật khi chúng ta hành trì miên mật đều đưa đến đối cảnh vô tâm:

Mắt trông thấy sắc rồi thôiTai nghe thấy tiếng, nghe rồi thì khôngTrơ trơ lẳng lặng cõi lòngNhẹ nhàng ta bước khỏi vòng trầm luân.

Ban Biên Tập

__________________________

(*)Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên,Cơ tắc xan hề khốn tắc miên.Gia tung hữu bảo hưu tầm mịch,Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền.

Giảng sư

Giảng sư

Xem thêm video cùng chủ đề : Đối Cảnh Vô Tâm Mạc Vấn Thiền

Mô tả video

liên kết

liên kết

Tổng số truy cập

Thông tin: 23.078

Pháp Âm: 28.820

Đang truy cập

Hôm qua: 15683

Tổng truy cập: 7.191.434

Số người đang online: 523

Xem thêm video cùng chủ đề : Câu 37: Kiến Cảnh Vô Tâm Mạc Vấn Thiền? – Giải Đáp Câu Thi Của Phật Hoàng Nhân Tông

Mô tả video

#ôngnămthuyếtpháp #TuệTâmĐức #PhậtPháp #phatphapnChúc Tất Cả Quý Đạo Hữu Xa Gần Thân Tâm An Lạc u0026 Tu Tập tinh tấn.n- Tải Các Bài Pháp Mp3 tại đây:nhttp://www.tuetamduc.com/p/tai-file-mp3-ong-nam-thuyet-phap.htmln-Các bạn thấy Video có ý nghĩa trên con đường tu tập, hãy chia sẻ tới những đồng đạo hữu duyên nhé. nTổng Hợp Câu Hỏi Về Pháp Kiến Tánh – Ông Năm Thuyết Pháp, Tu Rốt Ráo Thời Mạt Pháp.n-Từ Nguồn: A Ngô Cường, Tuấn Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái, Lang Thang Miền Quê…Xin tri ân công đức các anh. nFanfage: https://www.facebook.com/tuetamduccomnWebsite: http://www.tuetamduc.com/nYoutube: https://www.youtube.com/channel/UCzyiDjkbsEk4q6qZ71rztYQn- Xin cảm ơn.

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa hoa ly vàng

Các tin khác

Các tin khác

các mục khác

các mục khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
PHÁP ÂM NỔI BẬT

Đang tải…

Giảng sư Xem tất cả

Giảng sư Xem tất cả

Xem thêm giảng sư Thu gọn danh sách giảng sư

hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia reCác câu hỏi về đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền là gì


Các hình ảnh về đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thông tin về đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền là gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem thông tin chi tiết về đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/phong-thuy/


Loading

Related Posts

About The Author