Doanh nghiệp nhà nước tiếng anh là gì ? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu

Bài viết Doanh nghiệp nhà nước tiếng anh là gì ? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Khoa Lịch Sử tìm hiểu Doanh nghiệp nhà nước tiếng anh là gì ? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : Doanh nghiệp nhà nước tiếng anh là gì ? Chúng ta cùng nhau tìm hiểuXem thêm :

Video về JOBS – Nghề nghiệp

Đánh giá về Doanh nghiệp nhà nước tiếng anh là gì ? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu

Xem nhanh
Trong hệ thống các loại hình doanh nghiệp, công ty nhà nước chiếm vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt là phục vụ lợi ích cộng đồng. Tiếp tục học tiếng Anh với việc tìm hiểu chủ đề các loại hình doanh nghiệp, trong bài viết này, bạn hãy cùng aroma tìm hiểu và học về doanh nghiệp nhà nước tiếng Anh là gì nhé.doanh nghiệp nhà nước tiếng Anh là gì

Định nghĩa doanh nghiệp nhà nước tiếng Anh là gì?

State – owned enterprise: Doanh nghiệp nhà nước.Definition of gorvernment company: Định nghĩa về doanh nghiệp nhà nước.State-owned enterprise State enterprise means an enterprise of which over 50% of charter capital isowned by the State.(Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50 % vốn điều lệ.)

Features of gorvernment company: Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước.

Bạn có nghĩ doanh nghiệp nhà nước hoạt động không vì lợi nhuận mà chủ yếu vì lợi ích cộng đồng? Hãy cùng tìm hiểu ngay các đặc điểm sau đây của doanh nghiệp nhà nước:State-owned capital contribution means the capital contribution originating fromthe state budget.(Phần vốn góp sở hữu nhà nước là phần vốn góp được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước).
Mọi Người Xem :   Gợi ý 10 loại hoa cúng Phật trang nghiêm và những lưu ý khi dâng hoa
The liability of state-owned enterprise is limited. Members are responsible for debts and other property liabilities of the enterprise within the amount of capital that they have committed to contribute to the enterprise.(Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp nhà nước là hữu hạn. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.)State-owned enterprise shall have a legal person status.(Doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân.)Management and control: Its management is done by a board of directors. The majority of directors are appointed by the government. The government also appoints the chief executive officer.(Quản lý và kiểm soát: Quản lý của nó được thực hiện bởi một ban giám đốc. Phần lớn các giám đốc được chính phủ chỉ định. Chính phủ cũng bổ nhiệm giám đốc điều hành)Flexibility: State-owned enterprise enjoys autonomy and flexibility in internal operations. It has its own rules and regulations. it must follow the provisions of the Company Act.(Tính linh hoạt: Doanh nghiệp nhà nước có quyền tự chủ và linh hoạt trong hoạt động nội bộ. Nó có các quy tắc và quy định riêng, nó phải tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp)Staffing: State-owned enterprise hires its own employees. Their salaries and facilities are as per company rules.(Nhân sự: Doanh nghiệp nhà nước thuê nhân viên của chính mình. Tiền lương và cơ sở vật chất của họ là theo quy tắc của công ty).Public accountability: State-owned enterprise is accountable to public through parliament. The auditor general or his representative audits its books of accounts and reports its performance.(Trách nhiệm giải trình công khai: Doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm giải trình công khai thông qua quốc hội. Tổng kiểm toán viên hoặc người đại diện kiểm toán sổ sách của các tài khoản và báo cáo hiệu quả của nó).

Positions in state-owned enterprise: Các vị trí trong doanh nghiệp nhà nước.

The board of directors: ban giám đốc.Director: giám đốc.Supervisor: giám sát viênRepresentative: người đại diện.Staff: nhân viên.Giống như tất cả các loại hình doanh nghiệp khác, ở mỗi quốc gia với hệ thống pháp luật và chế độ kinh tế – chính trị khác nhau, doanh nghiệp nhà nước sẽ được quy định những đặc điểm đặc thù riêng biệt để phục vụ mục đích phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia đó. Vì thế, mọi thông tin tổng quát chỉ mang tính tham khảo. Qua bài viết này, aroma hi vọng cung cấp thêm cho bạn hiểu biết về loại hình doanh nghiep nha nuoc tieng anh la gi. Chúc bạn có những trải nghiệm bổ ích khi tìm hiểu về doanh nghiệp nhà nước bằng tiếng Anh.Xem thêm :
Mọi Người Xem :   Thời điểm mở thừa kế và thời hiệu khởi kiện vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế

Phân loại doanh nghiệp nhà nước

1. Dựa vào hình thức tổ chứctheo luật Doanh nghiệp Nhà nước 2003, DNNN được chia thành 6 loại, gồm:– Công ty nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, thành lập, tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động theo quy định của Luật này. Công ty nhà nước được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước độc lập, tổng công ty nhà nước.– Công ty cổ phần nhà nước là công ty cổ phần mà toàn bộ cổ đông là các công ty nhà nước hoặc tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.– Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên là công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, được tổ chức quản lý và đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.– Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên là công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó tất cả các thành viên đều là công ty nhà nước hoặc có thành viên là công ty nhà nước và thành viên khác là tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.– Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là doanh nghiệp mà cổ phần hoặc vốn góp của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ, Nhà nước giữ quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó.– Doanh nghiệp có một phần vốn của Nhà nước là doanh nghiệp mà phần vốn góp của Nhà nước trong vốn điều lệ chiếm từ 50% trở xuống.2. Dựa trên mục đích và đặc điểm hoạt động, DNNN được chia thành:– Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu nhằm mục tiêu lợi nhuận.– Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích là doanh nghiệp hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ công cộng theo các chính sách của Nhà nước hoặc trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu không vì mục tiêu lợi nhuận.3. Dựa trên phần vốn góp trong doanh nghiệp, DNNN được chia thành:– Doanh nghiệp 100% vốn của Nhà nước. Vốn Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lí và sử dụng là vốn ngân sách Nhà nước cấp, vốn có nguồn gốc ngân sách Nhà nước và vốn của doanh nghiệp Nhà nước tự tích lũy.
Mọi Người Xem :   Ý nghĩa và giá trị bài thơ tự tình của hồ xuân hương
– Doanh nghiệp có cổ phần chi phối của Nhà nước. Cổ phần chi phối của Nhà nước bao gồm các loại cổ phần sau:+ Cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp.+ Cổ phần của Nhà nước ít nhất gấp hai lần cổ phần của cổ đông lớn nhất khác trong doanh nghiệp.+ Cổ phần đặc biệt của Nhà nước là cổ phần của Nhà nước trong một doanh nghiệp mà Nhà nước không có cổ phần chi phối nhưng có quyền quyết định một số vấn đề quan trọng của doanh nghiệp theo thỏa thuận trong điều lệ doanh nghiệp.4. Dựa theo hình thức tổ chức quản lí, DNNN được chia thành:– Doanh nghiệp Nhà nước có hội đồng quản trị: hội đồng quản trị là cơ quan đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước, chịu trách nhiệm trước nhà nước.– Doanh nghiệp Nhà nước không có hội đồng quản trị: giám đốc doanh nghiệp được nhà nước bổ nhiệm hoặc thuê để điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Các câu hỏi về doanh nghiệp nhà nước tiếng anh là gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê doanh nghiệp nhà nước tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết doanh nghiệp nhà nước tiếng anh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết doanh nghiệp nhà nước tiếng anh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết doanh nghiệp nhà nước tiếng anh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về doanh nghiệp nhà nước tiếng anh là gì

Các hình ảnh về doanh nghiệp nhà nước tiếng anh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo dữ liệu, về doanh nghiệp nhà nước tiếng anh là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thông tin chi tiết về doanh nghiệp nhà nước tiếng anh là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/individual là gì goga tiếng anh công ty nhà nước tiếng anh là gì doanh nghiệp nhà nước tiếng anh là gì xin chào within là gì

Related Posts

About The Author