Đất trồng lúa là gì? Đất trồng lúa có được chuyển nhượng không?

Bài viết Đất trồng lúa là gì? Đất trồng lúa có được chuyển nhượng không? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng khoalichsu.edu.vn tìm hiểu Đất trồng lúa là gì? Đất trồng lúa có được chuyển nhượng không? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Đất trồng lúa là gì? Đất trồng lúa có được chuyển nhượng không?”

Đánh giá về Đất trồng lúa là gì? Đất trồng lúa có được chuyển nhượng không?Quy định về đất trồng lúa? Đất trồng lúa có được chuyển nhượng không?

Như chúng ta có khả năng thấy cụm từ đất trồng lúa hết sức quen thuộc đối với ngành nông nghiệp nước ta qua các thời kỳ bởi lẽ việc phát triển nông nghiệp qua trồng lúa nằm trong vùng xuất khẩu và được trồng phổ biến rất nhiều với các giống lúa khác nhau. Vậy, theo quy định của pháp luật thì đất trồng lúa được phân loại thuộc nhóm đất nông nghiệp và được phép chuyển đổi mục đích dùng đất.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Quy định về đất trồng lúa?
  • 2 2. Đất trồng lúa có được chuyển nhượng không?

1. Quy định về đất trồng lúa?

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP quy định về khái niệm đất trồng lúa được hiểu là một loại hình đất thích hợp cho việc trồng và sản xuất các loại cây lúa nước. Đất trồng lúa được chia thành 2 hình thái khác nhau gồm:

Đất chuyên trồng lúa nước: Loại đất này có khả năng trồng được từ hai vụ lúa nước trong một năm theo quy định của khoản 2 Điều 3 Nghị định 35/2015/NĐ-CP.

Đất trồng lúa khác: là đất dùng để trồng các loại cây lúa khác và đất trồng lúa nương đã được quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 35/2015/NĐ-CP.

Áp dụng vào thực tế hiện nay, đất trồng lúa đã được chuyển đổi sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm. Theo đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 62/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm phải theo vùng để hình thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có, phù hợp với hoạch định hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Về điều kiện chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm căn cứ theo Điều 1 của Nghị định số 62 NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa như sau:

– Thứ nhất, việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm không làm mất đi các khó khăn phù hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa;

– Thứ hai, việc chuyển đổi mục đích đất trồng phải phù hù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã được gọi tắt là kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa và việc chuyển đổi này cũng phải đảm bảo được công khai, minh bạch cho toàn dân. Trường hợp trồng lúa cùng lúc ấy kết hợp nuôi trồng thủy sản, cho phép dùng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ thấp không quá 120 cm, khi rất cần thiết phải phục hồi lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại.

– Thứ ba, khi nhà nước tiến hành chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm phải chuyển đổi luân phiên theo vùng, để có khả năng hình thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Xem thêm: Phạm tội chưa đạt là gì? Quy định về phạm tội chưa đạt trong luật hình sự?

Mọi Người Xem :   Nguyên văn chữ Hán tên bài Chiều tối là gì

Như vậy, có khả năng thấy, việc chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng lúa qua đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa đã được quy định tại Nghị định 62/2019/NĐ-CP, mặc dù chuyển đổi mục đích nhưng vẫn bảo đảm tổng giá trị sử dụng, vẫn có thể tiếp tục trồng lúa canh tác, có ưu điểm mới là có thể đan xem trồng cây khác.

2. Đất trồng lúa có được chuyển nhượng không?

Quy định pháp luật về khó khăn chuyển nhượng đất trồng lúa thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền dùng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các khó khăn sau đây:

– Thứ nhất, phải được cấp giấy chứng nhận thửa đất đang sử dụng trồng lúa, trừ trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở, của cải/tài sản khác gắn liền với đất đều đặn là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền dùng đất thừa kế và trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và của cải/tài sản khác gắn liền với đất.

– Thứ hai, về điều kiện về thửa đất trồng lúa chuyển nhượng phải là đất không có tranh chấp; có quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và đất chuyển đổi phải nằm trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài các khó khăn quy định về chuyển nhượng cần có giấy chứng nhận, đất không tranh chấp trên thì người dùng đất khi thực hiện các quyền, chuyển nhượng còn phải có đủ điều kiện chuyển đổi quyền dùng đất nông nghiệp được quy định tại Điều 190 Luật đất đai năm 2013 là chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền dùng đất và lệ phí trước bạ. Xét đất chuyển nhượng có nằm trong trường hợp không được nhận hoặc được chdẻo dai nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện.

– Thứ ba, việc chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Dẫn chiếu đến quy định tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định về trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất:

“…..2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền dùng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Xem thêm: Đất trồng lúa nước còn lại là gì? Trách nhiệm dùng đất trồng lúa?

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền dùng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu hồi phục sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.”

Nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 118 được quy định đất nằm trong hạng giao đất và Điều 191 Luật Đất đai 2013 thì mới có thể nhận chuyển nhượng đất trồng lúa. Trường hợp phục vụ điều kiện để được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp thì để sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác, anh cần thực hiện hồ sơ xin phép chuyển mục đích dùng đất.

Điều 57 Luật đất đai năm 2013 có quy định chuyển mục đích dùng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các trường hợp chuyển mục đích dùng từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới cách thức ao, hồ, đầm; Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa hoa hồng là gì? Giải đáp ý nghĩa của hoa hồng theo từng màu

Trường hợp không thuộc đất trồng lúa thì chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp; Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất; Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

Trường hợp chuyển mục đích dùng đất không nằm trong nhóm đất trồng mà thuộc vào đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích buôn bán, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, sản phẩm sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, sản phẩm, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Theo đó, khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật đất đai năm 2013 thì người dùng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ dùng đất, quyền và nghĩa vụ của người dùng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Về chuyển nhượng đất trồng lúa thì người chuyển nhượng phải tiến hành theo các bước sau:

Xem thêm: Đất trồng lúa có được chuyển mục đích sang đất thổ cư không?

Bước 1: Hai bên thỏa thuận lập hợp đồng chuyển nhượng.

Bước 2: Công chứng hợp đồng chuyển nhượng

Theo quy định tại Điều 42 Luật công chứng 2014 như sau: “Công chứng viên của tổ chức hành, nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản.”.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng bất động sản phải được thực hiện nay tổ chức hành nghề công chứng nơi có bất động sản. do đó, trong trường hợp này, hợp đồng chuyển nhượng phải được công chứng tại Biên Hòa.

Bước 3: Nộp giấy tờ đăng ký biến động đất đai

Sau khi đã công chứng hợp đồng, hai bên đến Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có đất nộp giấy tờ thực hiện quyền chuyển nhượng đất. hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin đăng ký biến động (theo mẫu);

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền dùng đất (có công chứng);

Xem thêm: Chuyển đất trồng lúa thành ao nuôi cá không xin phép

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân, sổ H.K (Hiện tại việc bãi bỏ số H.K thì người thực hiện dùng các hồ sơ khác có tổng giá trị pháp lý).

Như vậy, đất trồng lúa chỉ được chuyển nhượng khi thuộc các trường hợp có đủ khó khăn như có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất chuyển nhượng hoàn toàn được xác định là đất chuyển nhượng không có tranh chấp, nằm trong thời hạn dùng. Người chuyển nhượng thực hiện Thủ tục như Chúng Tôi đã trình bày trên.

Xem thêm: Có được làm hàng rào trên đất trồng lúa không?

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa của bấm lỗ tai

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 13.571 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Đất trồng là gì? Thành phần và tính chất của đất trồng? Phân loại đất trồng cây?

Điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa? hồ sơ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa?

Điều kiện chuyển nhượng đất nông nghiệp? Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng anh? Thủ tục chuyển nhượng đất trồng lúa?

Điều kiện, trình tự giấy tờ chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm? Chuyển mục đích dùng đất từ đất lúa sang đất trồng cây có phải xin?

Các trường hợp không được sang tên, chuyển nhượng đất trồng lúa. Đất trồng lúa chỉ được phép mua bán trong trường hợp nào?

Đất trồng lúa có được xây nhà? Mức phạt khi xây nhà trên đất trồng lúa? Có bắt buộc phải tháo dỡ nhà xây trên đất trồng lúa không?

Mức phạt rất nặng khi tự ý chuyển mục đích dùng đất trồng lúa. Tựu ý xây nhà, nhà xưởng, chuồng trại trên đất hai lúa có bị phạt không? Mức phạt bao nhiêu?

Có được làm hàng rào trên đất trồng lúa không? dùng đất trồng lúa, khó khăn sử dụng đất trồng lúa.

Đất trồng cây lâu năm là gì?Thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm? hồ sơ gia hạn đất trồng cây lâu năm khi hết hạn dùng?    

Dân quân tự vệ là gì? Dân quân tự vệ có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không? Những trường hợp không phải tham gia nghĩa vụ quân sự?

Trợ cấp BHXH một lần là gì? Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần? Hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần?

Đua xe trái phép là gì? ngôn từ tiếng Anh? Đua xe trái phép bị phạt bao nhiêu tiền? Mức phạt khi xử lý hành chính? Xử lý hình sự hành vi đua xe trái phép khi nào?

Rác thải nhựa là gì? Nguồn gốc của rác thải nhựa? tác nhân gây ra ô nhiễm rác thải nhựa? Biện pháp khắc phục ô nhiễm rác thải nhựa?

Chất thải rắn là gì? Phân loại chất thải rắn? Phân loại chất thải rắn sinh hoạt? Xử lý chất thải rắn sinh hoạt được quy định như thế nào?

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính là gì? giấy tờ xử phạt vi phạm hành chính có tên được dịch sang tiếng Anh là gì? hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính gồm những gì? quy trình, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đúng pháp luật?

Trái phiếu Chính phủ là gì? Mua trái phiếu Chính phủ và xem lãi suất trái phiếu CP ở đâu?

Luận văn là gì? Luận văn được dịch với tên trong tiếng Anh là gì? Hướng dẫn cách trình bày luận văn ấn tượng?

Môi trường học tập là gì? Môi trường học tập với tên trong tiếng Anh là gì? Đặc điểm của môi trường học tập? Vai trò của môi trường học tập?

Chứng từ thông tin ngân hàng là gì? Chứng từ thông tin ngân hàng được dịch với tên tiếng Anh là gì? Nội dung của chứng từ thông tin ngân hàng? Ý nghĩa của chứng từ thông tin ngân hàng?

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là gì? Phiếu đăng ký dự tuyển viên chứcđể làm gì? Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức? Hướng dẫn ghi mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức?

Tự nguyện là gì? Biểu hiện của tự nguyện? Ý nghĩa và ví dụ về tự nguyện?

Khái quát về bảo hiểm y tế? Mua bảo hiểm y tế trước khi sinh bao lâu để được dùng?

Mẫu kết luận kiểm định môi trường là gì? Mẫu kết luận kiểm định môi trường? Hướng dẫn sử dụng mẫu kết luận kiểm định môi trường? Quy định của pháp luật về kiểm định môi trường?

Mẫu giấy phép mang vũ khí( VC5) là gì? Mẫu giấy phép mang vũ khí( VC5)? Hướng dẫn sử dụng mẫu giấy phép mang vũ khí( VC5)? Quy định của pháp luật về cấp giấy phép mang vũ khí?

Mẫu quyết liệt chỉ định thầu mua thiết bị là gì? Mẫu quyết liệt chỉ định thầu mua thiết bị? Hướng dẫn dùng mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị? Quy định của pháp luật về chỉ định thầu mua thiết bị?

Hạnh phúc gia đình là gì? Nền tảng một gia đình hạnh phúc?

quyết liệt hoãn thi hành quyết định phạt tiền là gì? Mẫu quyết định hoãn thi hành quyết liệt phạt tiền? Hướng dẫn mẫu quyết liệt hoãn thi hành quyết định phạt tiền?

quyết liệt gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là gì? Mẫu quyết định gia hạn thời hạn ra quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính? Hướng dẫn mẫu quyết liệt gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính?Các câu hỏi về đất chuyên trồng lúa nước là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đất chuyên trồng lúa nước là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết đất chuyên trồng lúa nước là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết đất chuyên trồng lúa nước là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết đất chuyên trồng lúa nước là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về đất chuyên trồng lúa nước là gì


Các hình ảnh về đất chuyên trồng lúa nước là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm kiến thức về đất chuyên trồng lúa nước là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu nội dung chi tiết về đất chuyên trồng lúa nước là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author