Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Là Gì? Khái niệm, ý nghĩa

Bài viết Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Là Gì? Khái niệm, ý nghĩa thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Khoa Lịch Sử tìm hiểu Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Là Gì? Khái niệm, ý nghĩa trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Là Gì? Khái niệm, ý nghĩa”

Xem thêm :

Đánh giá về Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Là Gì? Khái niệm, ý nghĩa

Rate this post

Khái niệm, ý nghĩa và bản chất của hiệu quả kinh tế là gì? Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế là gì? và Các chỉ tiêu phản ánh về quy mô, cơ cấu và tốc độ phát triển cao su tiểu điền là gì?

mặt khác, các bạn học viên đang gặp điều kiện trong việc làm bài luận văn thạc sĩ của mình, mà muốn tham khảo giá viết luận văn thạc sĩ, thì có thể tham khảo tại đây nhé.

====>>> sản phẩm Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Mục lục ẩn
1 1. Khái niệm, ý nghĩa và bản chất của hiệu quả kinh tế là gì?
1.1 Bản chất của hiệu quả kinh tế là gì?
1.2 Các phương pháp xác định hiệu quả kinh tế
2 2. Hệ thống các chỉ tiêu:
3 3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả

1. Khái niệm, ý nghĩa và bản chất của hiệu quả kinh tế là gì?

Hiệu quả kinh tế – một phạm trù có ý nghĩa rất quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn, là chỉ tiêu hàng đầu đánh giá chất lượng vận hành kinh tế – xã hội. Mọi lĩnh vực sản xuất đều lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chuẩn đánh giá vận hành sản xuất của mình bởi với họ, hiệu quả kinh tế là thước đo chính xác và khách quan nhất.

Tìm hiểu khái niệm hiệu quả kinh tế ta sẽ hiểu được vì sao hiệu quả kinh tế lại mang một tầm quan trọng đến thế.

Hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp, có rất thường xuyên tác giả đã đưa ra quan điểm thống nhất với nhéu, đó là các tác giả Farrell(1957), Schultz(1964), Rizzo( 1979) và Ellis(1993). Các tác giả cho rằng: “Hiệu quả kinh tế được xác định bởi việc so sánh giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra (các nguồn nhân lực, tài lực, vật lực, tiền vốn…) để đạt được kết quả đó”. Các tác giả cho rằng, cần phân biệt rõ 3 khái niệm về hiệu quả: Hiệu quả kỹ thuật, Hiệu quả phân bổ các nguồn lực và Hiệu quả kinh tế.

 • Hiệu quả kỹ thuật: là số lượng danh mục có thể đạt được trên một đơn vị chi phí hay nguồn lực sử dụng vào sản xuất trong điều kiện cụ thể về kỹ thuật hay công nghệ áp dụng. Hiệu quả kỹ thuật của việc dùng các nguồn lực thể hiện thông qua các mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra, giữa các đầu vào với nhéu và giữa những loại danh mục.
 • Hiệu quả phân bổ: là chỉ tiêu hiệu quả trong các yếu tố danh mục và giá đầu vào được tính để phản ánh tổng giá trị sản phẩm thu thêm trên một đồng chi phí thêm về đầu vào hay nguồn lực. Thực chất của hiệu quả phân bổ là hiệu quả kỹ thuật có tính đến yếu tố về giá đầu vào và giá của đầu ra, vì vậy, nó còn được gọi là hiệu quả giá. Xác định hiệu quả này giống như việc xác định các điều kiện về lý thuyết biên để tối đa hóa lợi nhuận, tình trạng này có nghĩa là tổng giá trị biên của danh mục phải bằng giá trị chi phí biên của nguồn lực sử dụng vào sản xuất.
 • Hiệu quả kinh tế là phạm trù kinh tế trong đó đạt cả hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ. Tức là cả 2 yếu tố hiện vật và tổng giá trị đều đặn tính đến khi xem xét việc sử dụng các nguồn lực sản xuất đạt được. Nếu đạt được một trong hai yếu tố hiệu quả kỹ thuật hay hiệu quả phân phối thì mới là khó khăn cần chứ chưa phải là khó khăn đủ để đạt hiệu quả kinh tế. Chỉ khi nào nào việc sử dụng nguồn lực đạt cả hai chỉ tiêu hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân phối thì khi đó sản xuất mới đạt hiệu quả kinh tế.
Mọi Người Xem :   Quy y là gì ? Quy y Tam Bảo như thế nào ?

Từ định nghĩa về hiệu quả kinh tế như đã trình bày ở trên, chúng ta có khả năng hiểu: “Hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (lao động, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và tiền vốn) nhằm đạt được mục tiêu mà Doanh nghiệp đã xác định”.

✅ Mọi người cũng xem : nhà mái thái là gì

Bản chất của hiệu quả kinh tế là gì?

Hiệu quả kinh tế biểu hiện quan hệ so sánh giữa kết quả kinh tế đạt được với chi phí kinh tế bỏ ra để đạt được kết quả đó. Quan hệ so sánhở đây là quan hệ so sánh tương đối. Quan hệ so sánh tuyệt đối chỉ có ý nghĩa trong phạm vi hạn chế.

Tóm lại, nâng cao hiệu quả kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng đối với bắt buộc tăng trưởng và phát triển kinh tế nói riêng và phát triển xã hội nói chung. Để đạt được mục tiêu đó cần tận dụng và tiết kiệm các nguồn lực hiện có; thúc đẩy tiến bộ khoa học và công nghệ, tiến nhénh vào công nghiệp hóa hiện đại hóa; phát triển kinh tế với tốc độ nhanh; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Các phương pháp xác định hiệu quả kinh tế

Dạng thuận : Hiệu quả kinh tế được xác định bằng tỷ số giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra:

Trong đó: H: Hiệu quả kinh tế (lần)

 • Kết quả thu được (nghìn đồng, triệu đồng…)
 • Chi phí bỏ ra (nghìn đồng, triệu đồng…)

Công thức này cho biết nếu bỏ ra một đơn vị chi phí sẽ tạo ra được bao nhiêu đơn vị kết quả, nó phản ánh trình độ dùng các nguồn lực.

Dạng nghịch : Hiệu quả kinh tế được xác định bằng tỷ số giữa chi phí bỏ ra và kết quả thu được.

Mọi Người Xem :   Giãi mã ý nghĩa tên Bảo An kèm vận mệnh của người tên Bảo An - Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Trong đó: h: Hiệu quả kinh tế (lần)

 • Kết quả thu được (nghìn đồng, triệu đồng…)
 • Chi phí bỏ ra (nghìn đồng, triệu đồng…)

Công thức này cho biết để đạt được một đơn vị kết quả cần tiêu tốn bao nhiêu đơn vị chi phí.

Hai loại chỉ tiêu này mang ý nghĩa khác nhéu nhưng có mối liên hệ mật thiết với nhau, cùng được sử dụng để phản ánh hiệu quả kinh tế. Các chỉ tiêu trên còn được gọi là chỉ tiêu toàn phần.

✅ Mọi người cũng xem : các chương trình từ thiện ý nghĩa

2. Hệ thống các chỉ tiêu:

Các chỉ tiêu ngắn hạn

Các chỉ tiêu phản ánh về quy mô, cơ cấu và tốc độ phát triển cao su tiểu điền.

 • Diện tích, năng suất mủ cao su
 •  Số hộ trồng cao su tiểu điền ;
 • Cơ cấu diện tích

Các chỉ tiêu về yếu tố sản xuất chủ yếu của các hộ cao su tiểu điền

 • Đặc điểm của chủ hộ: tuổi, nam hay nữ, trình độ văn hóa,
 • Quy mô đất đai: tổng diện tích đất/hộ; diện tích đất trồng cao su/hộ
 • Quy mô lao động: số lao động bình quân/hộ
 • Quy mô vốn sản xuất
 • Mật độ cây cao su đưa vào khai thác

Các chỉ tiêu phản ánh mức đầu tư và chi phí

 • Chi phí đầu tư phân bón/ha
 • Chi phí công lao động/ha
 • Vật tư khai thác đầu tư/ha

Các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất của các hộ

Để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của các hộ cao su tiểu điền, công ty chúng tôi sử dụng các chỉ tiêu:

 • Sản lượng mủ khai thác bình quân ha
 • Năng suất bình quân ha
 • Tổng tổng giá trị sản xuất bình quân một ha cao su (GO): Tổng tổng giá trị sản xuất bình quân một ha cao su là giá trị danh mục sản xuất trong năm của một ha tính theo giá thị trường địa phương.

GO = Qi*Pi

Trong đó: GO: Doanh thu thu được trên một ha diện tích cây cao su (1000đ)

Qi: Sản lượng mủ của một ha cao su (kg)

Pi: Giá bán 1 kg mủ (1000đ)

mức thu nhập hỗn hợp (MI): được tính bằng tổng giá trị sản xuất (GO) trừ đi chi phí sản xuất chi trả bằng tiền của hộ và khấu hao TSCĐ (C): MI = GO – Cbt – De

Chi phí sản xuất chi trả bằng tiền (Cbt): là khoản chi phí bằng tiền chi trả trực tiếp (Ctt) để tiến hành sản xuất cao su cộng (+) với chi phí trả lãi xuất vay ngân hàng (i), được tính bằng công thức: Cbt = Ctt + i

Chi phí sản xuất trực tiếp (Ctt): là toàn bộ chi phí bằng tiền mặt của hộ để tiến hành sản xuất cao su như mua vật tư, thuê lao động, thuê các dịch vụ khác. Các khoản chi phí này thường được tính theo giá thị trường.

Chi phí tự có (Ch): là các khoản chi phí mà hộ gia đình không phải sử dụng tiền mặt để thanh toán và gia đình có thể cung cấp như lao động gia đình, vật tư gia đình tự sản xuất… Thông thường các khoản chi phí này được tính theo “chi phí cơ hội”.

Chi phí sản xuất (C): là toàn bộ chi phí bằng tiền của hộ để tiến hành sản xuất cao su, bao gồm chi phí sản xuất chi trả bằng tiền (Cbt) cộng (+) với khấu hao TSCĐ (De) cộng (+) với chi phí tự có (Ch).

C = Cbt + De + Ch

Lợi nhuận kinh tế ròng (NB): là phần còn lại của tổng giá trị sản xuất (GO) sau khi trừ đi chi phí sản xuất chi trả bằng tiền (Cbt); khấu hao vườn cây cao su (De); các khoản vật tư tự sản xuất và lao động gia đình (Ch). Hay lợi nhuận kinh tế ròng là phần còn lại của thu nhập hỗn hợp (MI) sau khi trừ đi các khoản vật tư tự sản xuất và lao động gia đình (Ch).

Mọi Người Xem :   Quà tặng ý nghĩa cho tập thể là gì? - khoalichsu.edu.vn

NB = GO – Cbt – De – Ch

NB = MI – Ch

✅ Mọi người cũng xem : cân bằng nước là gì

3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả

 • MI/IC: Chỉ tiêu này cho biết cư một đồng chi phí trực tiếp bỏ ra trong năm mang lại bao nhiêu đồng thu nhập hỗn hợp
 •  GO/IC: Hiệu quả sử dụng chi phí trung gian tính theo GO
 •  GO/LĐ: Hiệu quả dùng lao động tính theo GO
 • giá trị Hiện tại ròng NPV:

giá trị hiện nay ròng là tổng tổng giá trị hiện nay của dòng tiền thu vào hàng năm trừ đi tổng tổng giá trị hiện nay của các khoản chi phí đầu tư. Dòng tiền hàng năm là lợi nhuận ròng được tạo ra trong chu kỳ đầu tư. Nếu tổng giá trị hiện nay của các nguồn thu vượt quá tổng giá trị Hiện tại của các chi phí thì đầu tư có hiệu quả và ngược lại. Vì vậy, NPV là một trong những công cụ hữu dụng nhất để đánh giá tổng giá trị đầu tư. Việc tính toán NPV gồm ba bước:

Bước 1: Xác định chu kỳ vòng đời của đầu tư và tổng giá trị của các dòng tiền tương lai.

Bước 2: Xác định lãi suất chiết khấu hoặc tỷ suất lợi nhuận mong đợi.

Trong đó:

 • Số năm tồn tại của cây cao su
 • Thứ tự năm

Bt: giá trị mức lương của cây cao su năm thứ t

Ct: Vốn đầu tư của cây cao su năm thứ t

r: Lãi suất tính toán

Nếu NPV >0 thì việc đầu tư có hiệu quả và khả thi, NPV càng lớn thì tính sinh lời càng cao. Ngược lại nếu NPV<0 về phương diện tài chính, đầu tư không có kết quả, nhớ đừng nên thực hiện.

 • Hệ số hoàn vốn nội bộ IRR: là mức lãi suất tính toán mà ứng với mức lãi suất này thì việc trồng cao su hoàn toàn không thu được lợi nhuận, các khoản thu nhập vừa đủ để bù đắp các khoản chi phí. Hệ số IRR được xác định bằng công thức:

Tỷ suất chiết khấu được chọnTrong đó:

 • Số năm hoạt động của đời dự án

* Tỷ suất lợi ích trên chi phí B/C: được xác định bằng tỷ số giữa khoản thu nhập với khoản chi phí trong suốt thời kỳ trồng cao su theo giá Hiện tại.

 

Các câu hỏi về đánh giá hiệu quả kinh tế là gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đánh giá hiệu quả kinh tế là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết đánh giá hiệu quả kinh tế là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết đánh giá hiệu quả kinh tế là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết đánh giá hiệu quả kinh tế là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về đánh giá hiệu quả kinh tế là gì

Các hình ảnh về đánh giá hiệu quả kinh tế là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm kiến thức về đánh giá hiệu quả kinh tế là gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem thêm nội dung chi tiết về đánh giá hiệu quả kinh tế là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Loading

Related Posts

About The Author