Việt Trung Trung Việt Hán Việt Chữ Nôm

Định nghĩa – Khái niệm

✅ Mọi người cũng xem : nguồn nước sạch là gì

cường quyền từ Hán Việt nghĩa là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ cường quyền trong từ Hán Việt và cách phát âm cường quyền từ Hán Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ cường quyền từ Hán Việt nghĩa là gì.

phát âm cường quyền tiếng Hán强权 (âm Bắc Kinh)phát âm cường quyền tiếng Hán強權 (âm Hồng Kông/Quảng Đông).

cường quyền Thế lực cường bạo không hợp công lí. ◎Như:độc tài giả vận dụng cường quyền áp bách nhân dân獨裁者運用強權壓迫人民.

✅ Mọi người cũng xem : giấy tiếng hán việt là gì

Xem thêm từ Hán Việt

  • phẩm vật từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • bác từ từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • tự do từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • phương diện từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • mạo muội từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • tudienso.comtừ Hán Việtchữ NômTừ Điển Hán Việt

✅ Mọi người cũng xem : hiện đại hóa là gì cho ví dụ

Từ điển Hán Việt

Nghĩa Tiếng Việt: cường quyềnThế lực cường bạo không hợp công lí. ◎Như: độc tài giả vận dụng cường quyền áp bách nhân dân 獨裁者運用強權壓迫人民.