công việc giấy tờ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam

Bài viết công việc giấy tờ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu công việc giấy tờ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : Glosbe – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam”

Đánh giá về công việc giấy tờ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam


Xem nhanh
Liên hệ đăng kí học và liên hệ trực tiếp với cô Hằng qua: https://www.facebook.com/cohangbua hoặc https://www.facebook.com/EnglishMsHang

Cô ấy đang đổ lên đầu tôi một đống công việc hồ sơ vô nghĩa.

She’s loading me up with pointless paperwork.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi làm công việc hồ sơ cho.

I’ll do paperwork.

OpenSubtitles2018. v3

Làm luôn công việc giấy tờ để bắt đầu quá trình xét nhận nào.

Let’s get the paperwork started to begin the application process.

OpenSubtitles2018. v3

10 nhiều trưởng lão ngày nay cũng phải làm công việc hồ sơ.

10 Many elders today also have paperwork to do.

jw2019

Làm công việc giấy tờ đi!

Do paperwork!

OpenSubtitles2018. v3

Họ đang cố đưa công việc hồ sơ của thành phố vào trật tự.

Mọi Người Xem :   Việc chi tiêu của Bác Hồ

They’re just trying to get all the city’s paperwork in order.

OpenSubtitles2018. v3

Khi nào chúng ta có khả năng làm xong những công việc giấy tờ này?

When can we get the paperwork out of the way?

Literature

Bạn không coi trọng cả đống công việc hồ sơ đi kèm với nó, hoặc những thứ vụn vặt.

You don’t appreciate the mounds of paperwork that come along with it, or the little things.

Literature

Một chiếc máy scan là cách tốt nhất để kiểm soát khối lượng công việc hồ sơ trên bàn làm việc của bạn.

A scanner is the best way to control the volume of paperwork that comes across your desk.

Literature

Để xử lý tốt hơn công việc giấy tờ, hãy sắp xếp hồ sơ và giấy tờ của bạn theo tần suất dùng.

To deal better with paperwork, organize your papers and files by frequency of use.

Literature

Các anh đến đây để giúp tôi hoàn tất công việc hồ sơ… mà các anh đã bỏ rơi Chúng Tôi vào đêm kia, tôi nói đúng không nhỉ?

You guys came down here to help me fill out all that paperwork… you ditched us with the other night, am I right?

OpenSubtitles2018. v3

Và hè năm này công ty chúng tôi bắt đầu công việc hồ sơ và hai ngọn núi đầu tiên, mà trên đó sẽ là hòn đảo không carbon đầu tiền ở Trung Á.

And this summer we are starting the construction documents of the two first mountains, in what’s going to be the first carbon – neutral island in Central Asia .

QED

Mọi Người Xem :   Biểu tượng rồng ngậm ngọc giải thích vì sao

thường xuyên người công bố thấy việc đưa tờ giấy mời cho một người là phương pháp thuận lợi để tự giới thiệu và bắt chuyện.

Many publishers find that handing one to a person is a good way to introduce themselves and start conversations.

jw2019

Sinh Hoạt Thực Tập 11: Tờ Giấy Ghi Công Việc Làm Cá Nhân

Practice Activity 11: Personal Worksheet

LDS

Công việc hồ sơ đó hả?

With paperwork?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có công việc giấy tờ.

I’ve got paperwork.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ta dành một phần ba đời mình để làm công việc giấy tờ.

She spends over a third of her time doing paperwork.

Tatoeba-2020. 08

Công việc hồ sơ đến…

The paperwork came in…

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đang nói về công việc giấy tờ và thư điện tử, những kiểu việc bạn vẫn phải xử lý mỗi ngày.

I’m talking about routine paperwork and e-mail of the sort you encounter every day.

Literature

Vào thời đó hồ sơ có bìa cứng, và được điền bằng tay, nêu công việc của bạn.

In those times documents had hard covers, they were filled in by hand, and they stated your job.

ted2019

Một Hệ thống quản lý thời gian tự động quá trình loại bỏ công việc giấy tờ và các nhiệm vụ tẻ nhạt.

A time management system automates processes, which eliminates paper work and tedious tasks.

WikiMatrix

Các nhà báo của Reuters, New York Times, Associated Press và một số tổ chức khác đã bị thẩm vấn bởi cảnh sát, buộc phải ký nhận tội, và tịch thu hồ sơ cư trú và công việc của họ.

Journalists from Reuters, the New York Times, the Associated Press and a number of other organisations were interrogated by police, forced to sign confessions, and had their work and residence

Mọi Người Xem :   Ý NGHĨA CỦA BỘ TỨ: TÙNG TRÚC CÚC MAI
papers temporarily confiscated.

WikiMatrix

Trong phần 9 tập “Unpause”, khi say, anh tiết lộ mình làm công việc của một P.L.E.A.S.E – Provide Legal Exculpation And Sign Everything (tạm dịch: Người Cung Cấp Bằng Chứng Vô Tội và Ký Tất Cả hồ sơ), khi công ty của anh buộc anh vào những công việc bất chính mà họ tham gia.

In the Season 9 episode “Unpause”, he drunkenly reveals that his job is to “Provide Legal Exculpation And Sign Everything” (P.L.E.A.S.E.), setting him up to be the fall guy for his company’s nefarious activities.

WikiMatrix

Những mục tiêu tốt chúng có khả năng đạt được trong công việc rao giảng là mời chủ nhà nhận một tờ giấy nhỏ, đọc một câu Kinh Thánh, trình bày tạp chí và bắt chuyện với chủ nhà bằng những cuộc thảo luận đầy ý nghĩa.

In the field service, good goals to be achieved would be to offer a tract at the door, to read a scripture, to give a magazine presentation, and to engage householders in meaningful conversations.

jw2019

Nếu khoản nợ vẫn chưa được thanh toán, cơ sở phải thông báo công khai về việc bán hoặc bán đấu giá, thông thường trên một tờ báo giấy lưu hành rộng rãi ở hầu hết các bang, mặc dù một vài bang có thể cho phép thông báo công khai về bán hàng được thực hiện trên internet.

If the debt remains unpaid, the facility must then give public notice of the sale or auction, generally in a newspaper of general circulation in most states, though some states may allow public notice of sales to be done in the internet.

WikiMatrixCác câu hỏi về công việc giấy tờ tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê công việc giấy tờ tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Loading

Related Posts

About The Author