Công chức là gì? Đặc điểm, quyền và nghĩa vụ của công chức?

Bài viết Công chức là gì? Đặc điểm, quyền và nghĩa vụ của công chức? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Công chức là gì? Đặc điểm, quyền và nghĩa vụ của công chức? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Công chức là gì? Đặc điểm, quyền và nghĩa vụ của công chức?”

Đánh giá về Công chức là gì? Đặc điểm, quyền và nghĩa vụ của công chức?


Xem nhanh
Làm cán bộ nhà nước có thích không? được gì và mất gì? Ai nên chọn con đường làm cán bộ nhà nước? Ai không? chúng ta cùng tham khảo 1 góc nhìn trong video này xem nhé
---------------------------------------------------------------------------------------
Donate cho KTTV:
Techcombank: 19035547651013
CTK: VU HOANG DUONG (chi nhánh Hoàng Gia - HN)
Momo: 0396.140.774 (PHAM THI THU HUONG)
Cổng Donate: https://playerduo.com/kttvofficial
♥ Link Khóa học Tâm lý, Tiếng Anh, Thuyết Trình, ... : https://bitly.vn/E6GwL
♥ Mua sản phẩm ủng hộ KTTV: https://bitly.vn/bNC8I
♦ Group trên Facebook: https://bitly.vn/oQrDk
♣ Page Facebook: hhttps://bitly.vn/KHYwx
Cảm ơn bạn đã ủng hộ! ♥
#KienThucThuVi

Khái niệm công chức là gì? Đặc điểm của công chức? Quyền và nghĩa vụ của công chức?

Công chức là tên gọi chúng ta nghe nhiều đối với những người làm việc trong các đơn vị cơ quan nhà nước. tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về như thế nào là công chức và công chức có đặc điểm như thế nào? Bài viết dưới đây xin phép trình bày về vấn đề này.

Luật sư tư vấn pháp luật về quyền nghĩa vụ của công chức: 1900.6568

Căn cứ pháp lý:

Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2019

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, dùng và quản lý công chức

Đặc điểm, quyền và nghĩa vụ của công chức

  • 1 1. Công chức là gì?
  • 2 2. Đặc điểm của công chức:
  • 3 3. Quyền và nghĩa vụ của công chức:
    • 3.1 3.1. Công chức có các quyền sau:
    • 3.2 3.2. Các nghĩa vụ của công chức:

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa của từ nghĩa trang

1. Công chức là gì?

Khoản 2, Điều 4, Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định: “Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan đáp ứng theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.”.

Công chức tiếng Anh là: Civil servant

2. Đặc điểm của công chức:

Theo định nghĩa trên, đặc điểm của một công chức bao gồm:

– Tính chất công việc của công chức

Công chức là người làm việc thường xuyên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội nhất định và có tính chuyên môn nghiệp vụ rõ rệt. Tính thường xuyên thể hiện ở việc tuyển dụng là không giới hạn về thời gian. Khi đã được tuyển dụng vào một ngạch, chức danh, cấp bậc thì một người là công chức sẽ làm việc nhiều, liên tục, không gián đoạn về mặt thời gian. Tính chuyên môn nghiệp vụ được thể hiện là công chức được xếp vào một ngạch. Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về tiềm lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Ngạch công chức bao gồm: chuyên viên cao cấp và cũng như; chuyên viên chính và cũng như; chuyên viên và cũng như; cán sự và tương đương; nhân viên. Như vậy, công chức là chuyên viên cao cấp cũng như có thứ bậc về tiềm lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ là cao nhất, thứ bậc đó Giảm dần cho đến nhân viên.

Xem thêm: Thế nào là cán bộ? Thế nào là viên chức? Thế nào là công chức?

–  Con đường hình thành công chức

Có hai con đường hình thành công chức là thông qua tuyển dụng và bổ nhiệm.  Việc tuyển dụng công chức do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao. Cơ quan thực hiện việc tuyển dụng công chức bao gồm những cơ quan được quy định tại Điều 39 Luật cán bộ, công chức. Đó là: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước; Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội. các cơ quan này đều đặn tiến hành tuyển dụng công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý. Ví dụ: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành tuyển dụng công chức trong các Văn phòng Ủy ban nhân dân, các sở, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân…

Người được tuyển dụng phải là người phục vụ đầy đủ các khó khăn theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức và không phải những người được quy định tại Khoản 2 Điều 36. Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện người được tuyển dụng phải trải qua kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định của pháp luật. Thi tuyển là một phương thức tuyển dụng công chức, trong đó, cách thức, nội dung thi tuyển phải phù hợp với ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ và tiềm lực đáp ứng bắt buộc tuyển dụng.

Mọi Người Xem :   Hành vi giao tiếp có văn hóa có ý nghĩa như thế nào trong đời sống?

bên cạnh đó, đối với những người thỏa mãn các khó khăn tuyển dụng và cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có khó khăn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được tuyển dụng thông qua xét tuyển. Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định của Chính phủ.

Hết thời gian tập sự, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị dùng công chức đánh giá phẩm chất đạo đức và kết quả công việc của người đó; nếu đạt bắt buộc thì đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý công chứcquyết liệt bổ nhiệm chính thức vào ngạch Bên cạnh việc bổ nhiệm vào một ngạch sau khi người được tuyển dụng hoàn thành chế độ tập sự thì bổ nhiệm còn là một con đường trực tiếp hình thành công chức.

Đó là việc công chức được bổ nhiệm để giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý. Việc bổ nhiệm công chức giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ lãnh đạo, quản lý. Thẩm quyền, trình tự, hồ sơ bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ: chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền bổ nhiệm giám đốc sở. Như vậy, con đường hình thành công chức là tuyển dụng và bổ nhiệm, trong đó, tuyển dụng là con đường đặc thù.

Thứ ba, về nơi làm việc: Nơi làm việc của Công chức rất đa dạng. Nếu như cán bộ là những người vận hành trong các bộ phận của Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, ở Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở Huyện, Quận, Thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh thì Công chức còn làm việc ở cả Cơ quan, Đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ví dụ: Khoản 2 Điều 11 Nghị định 06/2010/NĐ – CP quy định Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập như sau: “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; người giữ cấp bậc cấp trưởng, cấp phó tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ.”

Xem thêm: Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã

Thứ tư, về thời gian công tác: Công chức đảm nhiệm công tác từ khi được bổ nhiệm, tuyển dụng cho tới khi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động mà không vận hành theo nhiệm kì như cán bộ (Điều 60 – Luật cán bộ, công chức  năm 2008). Chấm dứt đảm nhiệm chức vụ khi đến tuổi nghỉ hưu: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi (Quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 73 – Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014).

Thứ năm, về chế độ lao động: Công chức được biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước (Điều 12 – Luật cán bộ, công chức năm 2008); đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật

3. Quyền và nghĩa vụ của công chức:

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa của việc ứng dụng iso 9000

3.1. Công chức có các quyền sau:

– Quyền được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ: Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ, bảo đảm trang thiết bị và các khó khăn làm việc; được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao; được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ

–  Được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước; được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Công chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có khó khăn kinh tế – xã hội đặc biệt điều kiện hoặc trong các ngành, nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

– Được nghỉ phép hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

– Công chức được bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội; được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở, phương thuận tiện đi lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

✅ Mọi người cũng xem : ý nghĩa của hoa nhài trắng

3.2. Các nghĩa vụ của công chức:

– Đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân: Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng nhân dân, tận tụy đáp ứng nhân dân; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Mọi Người Xem :   Nét Đẹp Nhà Tranh

– Trong thi hành công vụ: Công chức phải thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước; chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ, quản lý và dùng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao; chấp hành quyết liệt của cấp trên.

Xem thêm: Quy định các hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức

– mặt khác, công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn phải thực hiện các nghĩa vụ như: Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả vận hành của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ của công chức; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm về việc để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, văn hóa công sở trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây ra phiền hà cho công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Các bạn có thể tham khảo sự khác biệt giữa công chức và cán bộ 

Cán bộ

Công chức

Nguồn gốc

Được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, trong biên chếThi tuyển, bổ nhiệm, có quyết liệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và trong biên chế

Thời gian tập sự

Không có quy định về thời gian tập sựThời gian tập sự từ 6 đến 12 tháng tùy theo từng trường hợp tuyển dụng

Tính chất

– hoạt động quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý, nhân danh quyền lực chính trị quyền lực công

– Công tác theo nhiệm kỳ

– vận hành quyền lực nhà nước, thực hiện nhiệm vụ quản lý

– Thực hiện công vụ nhiều

Chế độ lương

Hường lương từ ngân sách nhà nước theo vị trí, chức danhHưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập đối với người trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập

Nơi làm việc

Cán bộ làm tại cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hộiCơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, Quân đội, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát

hình thức kỷ luật

– Khiển trách

– Cảnh cáo

– Cách chức

– Bãi nhiệm

– Khiển trách

– Cảnh cáo

– Hạ bậc lương

– Giáng chức

– Cách chức

– Buộc thôi việc

Xem thêm: Thời hiệu và thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : giấy gdp là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc Doanh nghiệp

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.212 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Thẻ công chức, viên chức là gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? Mẫu thẻ công chức, viên chức mới nhất? Trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc quản lý và sử dụng thẻ?

Xóa kỷ luật là gì? Thời gian xóa kỷ luật đối với lao động, công chức, viên chức?

Các trường hợp nào công chức được phép từ chức? Các trường hợp nào công chức không được phép từ chức? Các quyền lợi của công chức khi từ chức?

Các hành vi cấm cán bộ, công chức thực hiện trong lĩnh vực đất đai. Những hành vi nào là vi phạm trong hồ sơ quản lý đất đai?

Giáo viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản? Vợ tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được chế độ khi sinh con không?

Giáo viên đánh bạc có bị buộc thôi việc không?Viên chức vi phạm hành chính có bị buộc thôi việc?

Bố từng đi tù con có được đám cưới với người trong ngành công an không? Thủ tục kết hôn của công dân.

Quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức Nhà nước? Quy định về luân chuyển công tác định kỳ đối với cán bộ công chức Nhà nước mới nhất năm 2021.

Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thời hạn chuyển đổi công tác và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền.

Mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân là gì và để làm gì? Mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân?

Khái quát về bảo hiểm xã hội bắt buộc? Khái quát về bảo hiểm xã hội từ nguyên? Phân biệt giữa bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Khái quát về bảo hiểm xã hội tự nguyện? Mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở đâu? Mức đóng và quyền lợi của bảo hiểm xã hội?

Điều kiện được hiến xác và bộ phận cơ thể người? Trình tự đăng ký hiến xác và nội tạng? Đăng ký hiến xác và nội tạng ở đâu?

VPA là gì? Tìm hiểu Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/FLEGT? Mục tiêu của Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/FLEGT?

Trường hợp cả hai đều chưa đủ tuổi quan hệ tự nguyện với nhéu? Trường hợp cả hai đều chưa đủ tuổi quan hệ do cưỡng ép?

quyết liệt về việc cấp lại quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng là gì? Mẫu quyết định về việc cấp lại quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng? Hướng dẫn mẫu quyết liệt về việc cấp lại quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng?

quyết định về việc công nhận lưu hành giống cây trồng là gì? Mẫu quyết liệt về việc công nhận lưu hành giống cây trồng? Hướng dẫn mẫu quyết định về việc công nhận lưu hành giống cây trồng?

Thực hiện thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán khi nào? Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán là gì? Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán mẫu số 09- LĐTL? Soạn thảo biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán?

Khái quát về nội dung quan hệ tình dục? Theo luật, độ tuổi hợp pháp để quan hệ tình dục là bao nhiêu?

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông là gì? Nội dung cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông? Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông? Soạn thảo Thông báo Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học ……?

Việc dân sự là gì? Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự là gì? Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự cần có những nội dung gì? Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự? Soạn thảo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự mẫu số 01-VDS?

quyết liệt cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (MQĐ 03) là gì? quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hệ lụy được sử dụng để làm gì? Thực hiện quyết liệt cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả? quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (MQĐ 03)? Soạn thảo quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hệ lụy (MQĐ 03)?

Thông báo về việc thay đổi ngay, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) (mẫu 33- HC) là gì? Mẫu Thông báo về việc thay đổi ngay, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) (mẫu 33- HC)? Soạn thảo Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) (mẫu 33- HC)?

Tạm ngừng phiên tòa vụ án hành chính là gì? quyết liệt tạm ngừng phiên tòa vụ án hành chính là gì? Mẫu quyết liệt tạm ngừng phiên tòa vụ án hành chính (mẫu 19- HC)? Soạn thảo quyết định tạm ngừng phiên tòa vụ án hành chính (mẫu 19- HC)?

quyết định hủy bỏ quyết liệt áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (160/HS) là gì? Mẫu quyết liệt hủy bỏ quyết liệt áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (160/HS)? Soạn thảo quyết định hủy bỏ quyết liệt áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (160/HS)? vận hành hủy bỏ quyết liệt áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt?

Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ là gì? Mẫu Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ (167/HS)? Soạn thảo Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ (167/HS)? hoạt động đề nghị và áp dụng biện pháp bảo vệ?

yêu cầu tự kiểm tra thi hành án hình sự, thông báo kết quả cho Viện kiểm sát là gì? Mẫu bắt buộc tự kiểm tra thi hành án hình sự, thông báo kết quả cho Viện kiểm sát (02/TH)? Soạn thảo bắt buộc tự kiểm tra thi hành án hình sự, thông báo kết quả cho Viện kiểm sát (02/TH)?

một số quy định về thẻ Đảng viên? Thủ tục xin cấp lại thẻ Đảng viên bị mất? Xử lý vi phạm đối với hành vi Đảng viên làm mất thẻ Đảng?

Tạm giam, tạm giữ và kiểm sát vận hành tạm giam, tạm giữ? bắt buộc cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thi hành tạm giữ, tạm giam được dùng để làm gì? Mẫu yêu cầu cung cấp giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thi hành tạm giữ, tạm giam (03/TG)? Soạn thảo bắt buộc cung cấp giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thi hành tạm giữ, tạm giam (03/TG)? hoạt động bắt buộc cung cấp giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thi hành tạm giữ, tạm giam?Các câu hỏi về công chức nhà nước là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê công chức nhà nước là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết công chức nhà nước là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết công chức nhà nước là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết công chức nhà nước là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về công chức nhà nước là gì


Các hình ảnh về công chức nhà nước là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm tin tức về công chức nhà nước là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thông tin về công chức nhà nước là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author