Bội chi ngân sách là gì? Khi bội chi ngân sách thì nhà nước sẽ bù đắp bằng cách nào?

Bài viết Bội chi ngân sách là gì? Khi bội chi ngân sách thì nhà nước sẽ bù đắp bằng cách nào? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Bội chi ngân sách là gì? Khi bội chi ngân sách thì nhà nước sẽ bù đắp bằng cách nào? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Bội chi ngân sách là gì? Khi bội chi ngân sách thì nhà nước sẽ bù đắp bằng cách nào?”

Đánh giá về Bội chi ngân sách là gì? Khi bội chi ngân sách thì nhà nước sẽ bù đắp bằng cách nào?


Xem nhanh
TÀI CHÍNH CÔNG - CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ở chương 2, chúng ta đã cùng tìm hiểu về hai công cụ được sử dụng để phân tích tài chính công:
- Đường bàng quan và đường ngân sách (xác định điểm tiêu dùng tối ưu).
- Đường cung và đường cầu (xác định điểm cân bằng thị trường và hiệu quả xã hội).

Đến với chương 3, lần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một công cụ khác vô cùng quan trọng đối với chính phủ.
Nó quyết định thu – chi của chính phủ cho các hoạt động nội bộ và các hoạt động kinh tế - tài chính – xã hội khác. Đó chính là Ngân sách nhà nước.

Các nội dung ngày hôm nay bạn sẽ được tìm hiểu cùng StudyCare là:
(1) Định nghĩa về ngân sách nhà nước.
(2) Đặc điểm của ngân sách nhà nước.
(3) Các vai trò của ngân sách nhà nước.
(4) Thu – chi ngân sách nhà nước.
(5) Thâm hụt ngân sách nhà nước.

Còn chần chờ gì nữa, hãy theo dõi bài học ngày hôm nay nhé!

???? ???????????????????? ???????????? ???????????????????????????? https://studycare.edu.vn/gioi-thieu
???? ???????????????????????? ???????? ???????? ???????????????????????????????? https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang
???? ???????????????? ???????????? ???????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ???????????????? ???????????????????????????? https://qrco.de/studycare

*****
???????????? ????ư ????????à???????? ????????ắ???????? – ????????????????????????????????????
• Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
• Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
• Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

????72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (https://goo.gl/maps/tt2s22GSoDMsUKxG7)

????????????????????????????: https://studycare.edu.vn/
????????????????????: hotro@studycare.edu.vn
????????????????????????????: (028).353.66566
????????????????: 098.353.1175
????????????????????????????????: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view

#StudyCare
#GiaSu
#ThanhThang
#taichinhcong
#publicfinance

Tôi thấy ngân sách nhà nước có thường xuyên nguồn thu lớn. tuy nhiên đôi lúc vẫn nghe báo cáo bội chi ngân sách. Vậy bội chi ngân sách là gì? Khi bội chi ngân sách thì nhà nước sẽ bù đắp như thế nào? xin được hỏi.

bội chi ngân sách nhà nước là gì?

Khoản 1 Điều 4 Luật Ngân sách nhà nước 2015 định nghĩa như sau:

“1. Bội chi ngân sách nhà nước bao gồm bội chi ngân sách trung ương và bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh. Bội chi ngân sách trung ương được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách trung ương không bao gồm chi trả nợ gốc và tổng thu ngân sách trung ương. Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh là tổng hợp bội chi ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương, được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách cấp tỉnh không bao gồm chi trả nợ gốc và tổng thu ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương.”

Hiểu một cách đơn giản bội chi ngân sách là tổng chi ngân sách lớn hơn tổng thu ngân sách.

Các nguồn thu của ngân sách nhà nước hiện nay

Khoản 1 Điều 5 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định nguồn thu của ngân sách bao gồm:

– Toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí;

– Toàn bộ các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện, trường hợp được khoán chi phí vận hành thì được khấu trừ; các khoản phí thu từ các vận hành sản phẩm do đơn vị sự nghiệp công lập và Doanh nghiệp nhà nước thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

– Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước cho Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương;

– Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

bên cạnh đó, Điều 2 Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định một cách rõ ràng hơn về nguồn thu chính của ngân sách như sau:

“1. Thuế do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của các luật thuế.
2. Lệ phí do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của pháp luật.
3. Phí thu từ các vận hành dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện; trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ.
4. Phí thu từ các vận hành dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và Doanh nghiệp nhà nước thực hiện, sau khi trừ phân được trích lại để bù đắp chi phí theo quy định của pháp luật.
5. Các khoản nộp ngân sách nhà nước từ vận hành kinh tế của Nhà nước, gồm:
a) Lãi được chia cho nước chủ nhà và các khoản thu khác từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí;
b) Các khoản thu hồi vốn của Nhà nước đầu tư tại các tổ chức kinh tế;
c) Thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước;
d) Thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của Doanh nghiệp nhà nước;
đ) Chênh lệch thu lớn hơn chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
e) Thu hồi tiền cho vay của Nhà nước (bao gồm cả gốc và lãi), trừ vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ.
6. huy động đóng góp từ các bộ phận, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
7. Thu từ bán tài sản nhà nước, kể cả thu từ chuyển nhượng quyền dùng đất, chuyển mục đích dùng đất do các bộ phận, đơn vị, tổ chức của Nhà nước quản lý.
8. Tiền dùng đất; tiền cho thuê đất, thuê mặt nước; tiền dùng khu vực biển; tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
9. Thu từ của cải/tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
10. Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật.
11. Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
12. Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước cho Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, cho cơ quan nhà nước ở địa phương.
13. Thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định tại Điều 11 Luật ngân sách nhà nước.
14. Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.”

✅ Mọi người cũng xem : hiện tượng biến đổi khí hậu còn gọi là gì

Mọi Người Xem :   Hiệu ứng nhà kính là gì? Nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính

Ngân sách nhà nước chi cho những việc gì?

Ngân sách nhà nước

Ngân sách nhà nước

Khoản 2 Điều 5 Luật Ngân sách nhà nước 2015 chỉ ra các khoản chi của ngân sách nhà nước như sau:

– Chi đầu tư phát triển;

– Chi dự trữ quốc gia;

– Chi thường xuyên;

– Chi trả nợ lãi;

– Chi viện trợ;

– Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.”

Đồng thời, Điều 3 Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết các khoản chi như sau:

“1. Chi đầu tư phát triển gồm:
a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án theo các lĩnh vực được quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các Doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, sản phẩm công ích do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các công ty tài chính của trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
c) Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật.
2. Chi dự trữ quốc gia.
3. Chi nhiều cho các lĩnh vực:
a) Quốc phòng;
b) An ninh và trật tự, an toàn xã hội;
c) Sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề;
d) Sự nghiệp khoa học và công nghệ;
đ) Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình;
e) Sự nghiệp văn hóa thông tin;
g) Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn;
h) Sự nghiệp thể dục thể thao;
i) Sự nghiệp bảo vệ môi trường;
k) Các vận hành kinh tế;
l) vận hành của các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội bao gồm: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn lao động Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;
m) Chi bảo đảm xã hội, bao gồm cả chi hỗ trợ thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật;
n) Các khoản chi thường xuyên khác theo quy định của pháp luật.
4. Chi trả lãi, phí và chi phí nảy sinh khác từ các khoản tiền do Chính phủ, chính quyền địa phương cấp tỉnh vay.
5. Chi viện trợ của ngân sách trung ương cho các Chính phủ, tổ chức ngoài nước.
6. Chi cho vay theo quy định của pháp luật.
7. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.
8. Chi chuyển nguồn từ ngân sách năm trước sang ngân sách năm sau.
9. Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới.

✅ Mọi người cũng xem : yếu điểm nghĩa là gì

Mọi Người Xem :   Bài thơ Quê hương (Tế Hanh) - Tác giả tác phẩm (mới 2022) | Ngữ văn lớp 8

Khi bội chi ngân sách thì nhà nước sẽ bù đắp ngân sách như thế nào?

Khoản 4, khoản 5 Điều 7 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định như sau:

“4. Bội chi ngân sách trung ương được bù đắp từ các nguồn sau:
a) Vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính phủ, công trái xây dựng Tổ quốc và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật;
b) Vay ngoài nước từ các khoản vay của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế và phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường quốc tế, không bao gồm các khoản vay về cho vay lại.
5. Bội chi ngân sách địa phương:
a) Chi ngân sách địa phương cấp tỉnh được bội chi; bội chi ngân sách địa phương chỉ được sử dụng để đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;
b) Bội chi ngân sách địa phương được bù đắp bằng các nguồn vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật;
c) Bội chi ngân sách địa phương được tổng hợp vào bội chi ngân sách nhà nước và do Quốc hội quyết liệt. Chính phủ quy định cụ thể khó khăn được phép bội chi ngân sách địa phương để bảo đảm phù hợp với khả năng trả nợ của địa phương và tổng mức bội chi chung của ngân sách nhà nước.”

Như vậy, ngân sách nhà nước luôn có các nguồn thu và khoản chi nhất định sẽ khó tránh khỏi việc bội chi ngân sách. Khi xảy ra bội chi thì nhà nước sẽ có các cơ chế bù đắp phù hợp.

Đi đến trangTìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật – Ngân sách nhà nướcimage

Tiến Đạt

630 lượt xem Lưu bài viếtCác câu hỏi về bội chi ngân sách nhà nước là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê bội chi ngân sách nhà nước là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết bội chi ngân sách nhà nước là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết bội chi ngân sách nhà nước là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết bội chi ngân sách nhà nước là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về bội chi ngân sách nhà nước là gì


Các hình ảnh về bội chi ngân sách nhà nước là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư lienhe@domain.com. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm thông tin về bội chi ngân sách nhà nước là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thông tin chi tiết về bội chi ngân sách nhà nước là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://khoalichsu.edu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/


Loading

Related Posts

About The Author